Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Gazeta
Gazeta Świebodzicka
Oświata
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027


 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z prowadzeniem prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Jej celem jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Świebodzic odnośnie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron naszej Gminy oraz szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinie będą cennym i ważnym źródłem informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców naszej Gminy, które będą pomocne przy przygotowaniu Strategii w zakresie jej celów i priorytetów. „Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027” będzie dokumentem niezbędnym, między innymi w procesie pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i z Unii Europejskiej oraz pozostałych zewnętrznych obszarów wsparcia.

Termin zbierania ankiet upływa 15 maja 2019r. roku. Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Sposób wypełnienia ankiety:

Wydrukowaną ankietę proszę złożyć w sekretariacie Urzędzie Miejskim Świebodzice Rynek 1 lub w biurze podawczym przy ul Żeromskiego 27 w godzinach urzędowania, lub skan ankiety przesłać pod adres swiebodzice@swiebodzice.pl

- druk formularza dostępny jest również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, biurze podawczym przy ul Żeromskiego 27, oraz Bibliotece Miejskiej przy ul. Świdnickiej 15 ora z Miejskim Domu Kultury ul . Wolności 13.

Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych poprzez wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków lub propozycji na konsultacjach społecznych.

 

Powrót