Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Gazeta
Gazeta Świebodzicka
Kultura i oświata
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027


 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z prowadzeniem prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Jej celem jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Świebodzic odnośnie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron naszej Gminy oraz szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinie będą cennym i ważnym źródłem informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców naszej Gminy, które będą pomocne przy przygotowaniu Strategii w zakresie jej celów i priorytetów. „Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027” będzie dokumentem niezbędnym, między innymi w procesie pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i z Unii Europejskiej oraz pozostałych zewnętrznych obszarów wsparcia.

Termin zbierania ankiet upływa 15 maja 2019r. roku. Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Sposób wypełnienia ankiety:

Wydrukowaną ankietę proszę złożyć w sekretariacie Urzędzie Miejskim Świebodzice Rynek 1 lub w biurze podawczym przy ul Żeromskiego 27 w godzinach urzędowania, lub skan ankiety przesłać pod adres swiebodzice@swiebodzice.pl

- druk formularza dostępny jest również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, biurze podawczym przy ul Żeromskiego 27, oraz Bibliotece Miejskiej przy ul. Świdnickiej 15 ora z Miejskim Domu Kultury ul . Wolności 13.

Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych poprzez wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków lub propozycji na konsultacjach społecznych.

 

Powrót