BEZPIECZEŃSTWO

   

Jednostki 
ratowniczo - interwencyjne 

Policja

Pogotowie Ratunkowe

Straż Miejska

Straż Pożarna

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

   

Zarządcy dróg  

   

Ostrzeżenia IMGW

   

Monitoring rzeki Pełcznicy

     

System Informacji Miejskiej SMS

     

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

     

    

   

STRONA GŁÓWNA