WIADOMOŚCI Z MIASTA
     
Wykaz jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w Świebodzicach
07.01.2011

    
Drogi krajowe:
ul. Świdnicka (przedłużenie obwodnicy)
ul. Wałbrzyska (od skrzyżowania z DW 374)
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Jeleniogórska

Jednostka odpowiedzialna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Rejon Dróg w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 142
58-306 Wałbrzych
Tel. 74 84 00 820, tel./fax. 074 841-03-65 tel.kom. 0602 593 794

Drogi wojewódzkie:
ul. Wałbrzyska (do skrzyżowania z DK 34)
ul. Strzegomska
ul. Świdnicka (prócz fragmentu obwodnicy)
ul. Wolności

Jednostka odpowiedzialna: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu   
Oddział w Wałbrzychu
ul. Wieniawskiego 7
58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 23 07, 074 84 31 117, 0 609 990 968, 0 609 990 957

Drogi powiatowe:
ul. Ciernie (lewobrzeżna część, przedłużenie ul. Wodnej)
ul. Wodna
ul. Kamiennogórska
odbicie od drogi krajowej nr 34 (kierunek Cieszów) - do granicy Powiatu Wałbrzyskiego
odbicie do ul. Kamiennogórska (skręt na Cieszów) - do granicy Powiatu Wałbrzyskiego
trasa na wieś Olszany (odbicie z ul. Strzegomskiej /DW 374/ do granicy Gminy Strzegom)

Jednostka odpowiedzialna: Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
ul. Powstańców 12
58-140 Jaworzyna Śląska
Tel. 74 851 40 70

Drogi gminne:
Pozostałe drogi są drogami gminnymi:

Jednostka odpowiedzialna: Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzegomska 30
58-160 Świebodzice
Tel. 74 666 96 05

UWAGA:
Uwagi, skargi, wnioski, opinie prosimy kierować bezpośrednio do jednostek odpowiedzialnych za daną drogę.

Wydział
Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach


 
 


 

 

do góry  |