AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy pytają?  Burmistrz Odpowiada!


Szanowni Mieszkańcy,
 
wszelkie e-maile zawierające prośby o interwencję będą przekazywane do odpowiednich służb. Nie będą one jednak zamieszczane w niniejszym dziale.
Ponadto wiadomości nie zawierające w swej treści pytania pozostaną bez odpowiedzi.

  

 


Uwaga:
Wszystkie pytania zawierające treści nawołujące do nienawiści; ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie, homofobiczne i jakiekolwiek inne godzące w dobre imię osób trzecich, będą ignorowane przez administratora strony oraz zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Ponadto na pytania polityczne, dotyczące kamapanii wyborczej nie będą udzielanae odpowiedzi
i nie będą one publikowane.

PYTANIE 2076:  Imię/NICK: Anonimowy

Dzień Dobry Panie Burmistrzu czy jest może przewidziana w niedalekiej przyszłości jakaś inwestycja związana z siłownią na osirze lub może są plany otwarcia nowej siłowni.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Zdajemy sobie sprawę, że siłownia w Hali Widowiskowo-Sportowej na Osiedlu Piastowskim osiągnęła górną granicę swoich możliwości. Nie ma jednak prostego i taniego sposobu jej rozbudowy. Dlatego w najbliższym czasie nie jesteśmy w stanie rozpocząć żadnych inwestycji na szerszą skalę związanych z tym obiektem. Najpilniejszym zadaniem inwestycyjnym dotyczącym infrastruktury sportowej w mieście jest obecnie modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji oraz kapitalny remont, a właściwie całkowita przebudowa kręgielni i tam muszą zostać skierowane środki finansowe, jakimi dysponuje Gmina na ten cel. Siłownia musi więc nieco poczekać na swoją kolej. Gmina nie planuje też otwarcia nowej siłowni.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2075:  Imię/NICK: Ania

Czy można by było zgłosić naszą gminę do konkursu: "Podwórko Talentów NIVEA" może się tym razem uda wygrać i dzieci będą się gdzie bawić. Dziękuje i pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń Świebodzic z tego typu plebiscytami w latach ubiegłych, Gmina nie zgłosi swojego udziału w przywołanym przez Panią konkursie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2074:  Imię/NICK: Zbyszek

Witam Panie Burmistrzu,czy gmina Swiebodzice ma w planach dofinansowanie
wymiany zródla ciepła z pieca centralnego ogrzewania na wgiel a
ogrzwaniem pieca na gaz
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Zbigniewie,

informuję, że sprawa dofinansowania inwestycji polegających na zmianie sposobu ogrzewania została wyjaśniona w odpowiedzi na pytanie nr 2060.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2073:  Imię/NICK: Zofia

Panie Burmistrzu Kiedy w Świebodzicach sadzimy drzewa.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Zofio,

odpowiadając na pytanie informuję, że Gmina Świebodzice została zakwalifikowana do dofinansowania na rewitalizację i rozbudowę terenów zielonych. Przedmiotowe zadanie swoim zakresem obejmuje również nowe nasadzenia w mieście.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2072:  Imię/NICK: Anna

Szanowny Panie Burmistrzu, sprawuje pan nadzór nad świebodzickimi szkołami. Mam więc w związku z tym pytanie. Dlaczego w Szkole Podstawowej nr 2 w trakcie zajęć lekcyjnych odbywają się rekolekcje wielkopostne? Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci powinny się uczyć, a miejscem rekolekcji jest kościół. Nie jest to pierwszy raz, kiedy w szkole odbywają się rekolekcje. To nie
jest szkoła katolicka. Chcę, żeby moje dziecko uczyło się, a nie traciło 3 godziny lekcyjne na dodatkowe zajęcia z religii. W planie lekcji są już 2 religie w tygodniu i na tych zajęciach można prowadzić rekolekcje.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

Od wielu lat uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni wolne od zajęć szkolnych po to, by mogli w nich uczestniczyć, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Umożliwienie odbycia rekolekcji wielkopostnych jest obowiązkiem każdej publicznej szkoły, wynikającym z §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. nr 36 poz. 155). Dyrektorzy szkół publicznych muszą więc zapewnić uczniom uczęszczającym na religię 3 kolejne dni wolne od zajęć szkolnych, aby zagwarantować im możliwość odbycia rekolekcji wielkopostnych. Szczegółowe zasady organizacji rekolekcji są przedmiotem ustaleń pomiędzy szkołą a organizującymi rekolekcje. Program rekolekcji dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach ogranicza się tylko do jednej godziny zajęć w ciągu dnia, szkoła - w porozumieniu z organizującymi rekolekcje - ustaliła, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych, Rekolekcje w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach odbyły się zatem w oparciu o obowiązujące przepisy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2071:  Imię/NICK: Bożena

Co z nauczycielami z wygaszanego gimnazjum?Czy wszyscy znajdą pracę w
innych szkołach?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Bożeno,

proces wygaszania Gimnazjum nr 1 trwać będzie dwa lata szkolne tj. 2017/2018 i 2018/2019. W tym okresie nauczyciele będą pracować w Gimnazjum nr 1 (część na pełne etaty, część będzie uzupełniała etaty w innych szkołach). Planując politykę kadrową w gminie na lata 2017- 2019 ustalono, że pierwszeństwo w zatrudnieni będą mieli pracownicy Gimnazjum nr 1. Jednak liczba zatrudnionych jest powiązana z liczbą dzieci. Gdy zauważalny jest spadek liczby uczniów zmniejsza się również, ale znacznie wolniej, liczba zatrudnionych nauczycieli. Wobec powyższego należy mieć na uwadze podnoszenie swoich kompetencji poprzez dokształcanie się i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Na podstawie posiadanych danych mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani pracownicy szkoły znajdą zatrudnienie w świebodzickich placówkach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2070:  Imię/NICK: Rodzic

Szanowny Panie Burmistrzu, czy w związku z ogłoszonym strajkiem przez nauczycieli Gimnazjum Nr. 1, dotyczącym tego że nie będą prowadzić zajęć edukacyjno-wychowawczych do czego są zatrudnieni, otrzymają wynagrodzenie za dzień dzisiejszy ???? Zapewne moje pytanie zostanie pominięte i nie opublikowane dlatego też skieruję je do innych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówek oświatowych. Pozdrawiam serdecznie
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.) pracownicy, którzy przystąpili do strajku nie otrzymali wynagrodzenia za dzień strajku. "Art. 23. 1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

2. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy."

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2069:  Imię/NICK: Seba

Witam, Ruszyła rekrutacja do przedszkol, mam 5,5 letnią córkę, która powinna pójść od Września do "zerówki". Chcę aby córka poszła do przedszkola publicznego, czy miejsc jest wystarczająco? Co jeśli się nie dostanie? Z tego co wiem przygotowanie przedszkolne dla 6latków jest obowiązkowe. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Sebastianie,

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci w wieku 6 lat tj. urodzone w roku 2011. Jak Pan zauważył rozpoczęła się rekrutacja i należy dopełnić czynności związanych ze złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Jeżeli dziecko w wieku 6 lat nie zostanie przyjęte do danej placówki, Burmistrz Miasta wskaże placówkę, która dysponuje wolnymi miejscami.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2068:  Imię/NICK: Kacper

Witam,
Panie Burmistrzu - proszę przypomnieć sobie pytanie 2036... Dlaczego znowu nie dotrzymuje Pan WŁASNYCH SŁÓW? Sytuację zaistniałą można raz uznać za pomyłkę, ale teraz to już po prostu KŁAMSTWO. Moje pytanie: na co komu taki budżet gdzie prawie po roku od terminu zgłoszania wniosków nikt nawet nie przedstawi ich listy...? KPINA i WSTYD Mamy czekać nadal? do lipca czy do sierpnia?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Kacprze,

doskonale pamiętam treść przywołanego przez Pana pytania nr 2036 oraz udzielonej przeze mnie odpowiedzi, w której informowałem, że publikacja wykazu inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. uzależniona jest od przedłużającego się procesu wycen zgłoszonych projektów, który trwał do końca marca. Z racji, iż 1 kwietnia przypadł na sobotę, naturalnym jest, że stosowny wykaz powinien ukazać się w pierwszy dzień roboczy, co też się stało, a tabela została opublikowana pod adresem: http://swiebodzice.pl/strony_2/do_druku/aktualnosci/2017/04/001.htm

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2067:  Imię/NICK: anna

Witam, kiedy zacznie się remont placu przy PKP?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

biorąc pod uwagę terminy związane z procedurą przetargową, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu do robót we wskazanym przez Panią terenie winien przystąpić z początkiem czerwca.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2066:  Imię/NICK: Katarzyna

Panie Burmistrzu! Na ulicy Strzegomskiej ( wejście od strony parku miejskiego, za terenem
byłej Toyoty) zagrodzono publiczne przejście. Z tego co wiem, mieszkania w budynkach przy tej ulicy należą do Moderatora. Oni to zadecydowali, że teren ma być ogrodzony i zamknięty. Wywieszono tam tabliczkę: TEREN PRYWATNY. ZAKAZ WSTĘPU. Kilkanaście metrów dalej jest wejście na tę ulicę- niestety, po schodach. Tam również jest tabliczka- TEREN PRYWATNY. ZAKAZ WSTĘPU. Jak można się dostać do znajomych, rodziny, którzy tam mieszkają? Co z kobietami, które mają dzieci w wózkach? Osobami o kulach, starszymi, czy nawet- co z osobami, które zwyczajnie- chciałyby korzystać z PUBLICZNEGO przejścia? Uważam, że zagradzanie, zamykanie publicznego przejścia to samowolka mieszkańców Strzegomskiej. Proszę o interwencję.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

informuję, że przedmiotowy teren nie jest własnością Gminy Świebodzie, a Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. Dojście i dojazd między innymi do budynku nr 20A-B przy ul. Strzegomskiej, który również stanowił własność PKP, odbywa się od ul. Towarowej, i dalej poprzez wydzielone działki będące również własnością PKP. Jednocześnie Gmina od wielu lat czyni starania o nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa wspomnianej przez Panią części terenu z przeznaczeniem pod drogę publiczna spajającą nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym przy ul. Strzegomskiej 20A-B z ul. Park Miejski w Świebodzicach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2065:  Imię/NICK: mieszkańcy

Kiedy prace drogowe przy ulicy Długiej na Pełcznicy dobiegną końca? Bardzo to utrudnia życie mieszkańcom z pojazdami. Oraz czy jest możliwość negocjacji zmiany rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w niedzielę z Pełcznicy na Ciernie chociaż o 5 minut wcześniej (obecnie 10.20), ponieważ parafianie Kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła spóźniają się na Mszę o 10.30. Dziękujemy.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowni Państwo,

prace na ul. Długiej powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu, a ich przeciąganie podyktowane jest przedłużającym się remontem u wytwórcy mas bitumicznych. W temacie zmiany rozkładu jazdy zachęcam do osobistego kontaktu w dziale technicznym ZGK Świebodzice sp. z o. o.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2064:  Imię/NICK: Karolina

Dzień dobry,
chciałam przekazać wyrazy uznania dla anonimowych dla mnie osób, które przed chwilą udzieliły pomocy mężczyźnie, który stracił przytomoność. Na ulicy Strzegomskiej/Źeromskiego (przy wąskim przejściu dla pieszych obok warzywniaka) leżał mężczyzna, obca kobieta go reanimowała, inna dzwoniła po pogotowie. Zatrzymał się jadący buz z "Mrówki", którego kierowca szybciutko zastąpił kobietę przy wykonywaniu masażu serca. Przewrócono mężczyznę na bok, kierowca busa podłożył mu pod głowę swój polar i oczekiwano przyjazdu karetki. Wszystko odbyło się spokojnie i sprawnie. Obserwowałam scenę z okna razem z córką, która przy okazji dostała doskonałą lekcję empatii i prawidłowego zachowania w takich sytuacjach. Przekazuję za Państwa pośrednictwem szczere wyrazy szacunku dla Pani, któa podjęła się reanimacji, dla Pani, która dzwoniła po pogotowie oraz dla kierowcy busa. Choć były przypadkowymi osobami zachowały wspaniale.
Jestem szczerze poruszona. Oby takich ludzi było jak najwięcej! Serdecznie pozdrawiam, Karolina Ceven
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Karolino,

choć Pani wiadomość nie jest pytaniem, jej opublikowanie tu jest ważne ze względu na przekaz jaki niesie. Być może jej lektura spowoduje, iż w przyszłości ktoś zareaguje w sposób, jakiego wymagać będzie sytuacja.
Cieszę się, że znajdują się osoby, dla których ludzkie życie jest wartością nadrzędną i nie wahają się podjąć działania, gdy jest ono zagrożone. Nie okazują obojętności, nie kalkulują, tylko w obliczu realnej krzywdy po prostu działają. Tym większą dumę odczuwam z faktu, iż wspomnianą przez Panią kobietą, która rozpoczęła masaż serca, jest pracownica Urzędu Miejskiego, która zauważywszy leżącego na chodniku mężczyznę pospieszyła z pomocą, bo właśnie tego wymagała sytuacja. I właśnie jej postawę - oraz towarzyszących osób, można nazwać współczesnym bohaterstwem.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2063:  Imię/NICK: Małgorzata

Na pytanie moje (nr 2051) dotyczące remontu ulicy Królowej Elżbiety otrzymałam odpowiedź, że "Drogę, będącą przedmiotem Pani zapytania, Gmina planuje przebudować do końca bieżącego roku.". Proszę jednak o uszczegółowienie tej informacji - kiedy dokładnie inwestycja się
rozpocznie? Tą ulicą nie można przejechać - jest tam tyle dziur, że każdego dnia zastanawiam się, kiedy powiększą się na tyle, że przejazd będzie już niemożliwy? Proszę bardzo pojechać tam i zobaczyć jak to wygląda. Ruch jest tam bardzo duży - powstają nowe budynki mieszkalne i
oprócz mieszkańców, osób korzystających z usług przychodni, spółdzielni, przedszkoli i żłobka jeździ tamtędy sprzęt budowlany i wielkie auta dostawcze.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Małgorzato,

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót planujemy ogłosić 28 marca b.r., a przystąpienie do robót ma nastąpić pod koniec maja.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2062:  Imię/NICK: Monika

Szanowny Panie Burmistrzu chcialabym Pana zapytac czy: slyszal Pan o reformie w MIEJSKIM KLUBIE SPORTOWYM Victorii Świebodzice? Czy Urzad Miejski przyłożył ręke do wprowadzenia opłaty 50 zł miesiecznie za treningi dla najmłodszych żeby zniwelować wielkość długów, które posiada Klub? Czy jest to samowolka ze strony Zarządu Klubu? bardzo prosze o odpowiedz
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Moniko,

Klub Sportowy "Victoria" jest stowarzyszeniem, w którym decyzje podejmuje Zarząd. Burmistrz za zgodą Rady Miejskiej udziela jedynie klubowi dotacji. Co do sposobu podejmowania decyzji w sprawach funkcjonowania MKS proszę o kontakt z członkami Zarządu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2061:  Imię/NICK: Danusia

Panie Burmistrzu ,mam zamiar zmienić ogrzewanie na gazowe czy mogę liczyć na dofinansowanie z UE lub z budżetu miasta ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Danuto,

informuję, że Gmina Świebodzice nie dofinansowuje inwestycji polegających na zmianie sposobu ogrzewania. Jednakże może się Pan zwrócić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Wałbrzychu, który udziela pomocy finansowej dla w/w inwestycji w formie linii kredytowej na częściową spłatę kapitału.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2060:  Imię/NICK: mieszkaniec

Proszę o informację czy Gmina dofinansowuje wymianę pieca węglowego na gazowy, tak jak w gminach sąsiadujących?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Gmina widzi potrzebę udzielania mieszkańcom wsparcia finansowego w zakresie zmiany sposobu ogrzewania, jednakże w chwili obecnej prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na budowie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego, o możliwości złożenia wniosku poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2059:  Imię/NICK: świebodziczanin

w odpowiedzi na pytanie 2058 napisał pan że miasto zamierza odnowic 12 obiektów po otrzymaniu dofinansowania na tereny zielone. czy mógłby Pan albo administrator strony udostępnić listę tych obiektów...
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Na stronie www.swiebodzice.pl, w dziale Fundusze Unijne i Krajowe znajdzie Pan informację o tym projekcie dot. terenów zielonych z POIŚ.
http://www.swiebodzice.pl/strony_2/fuik_pois_tz.htm 

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2058:  Imię/NICK: Witold


Jakie gmina ma plany co do terenu, na którym było słynne sadzenie drzewek. Można prosić o podanie terminu i jakichś szczegółów.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Witoldzie,

informuję, że Gmina Świebodzice zamierza po podpisaniu umowy o dofinansowanie na odnowienie terenów zieleni uporządkować dwanaście obiektów na terenie naszej Gminy m.in. teren zieleni przy ul. Dąbrówki na, którym planowane jest utworzenie zieleni o charakterze parkowym, który podzielono na kilka stref tematycznych m. in. ogród deszczowy, strefę wypoczynku, plac zabaw i plac rekreacyjny. Wstępny termin rozpoczęcia prac na przedmiotowym obiekcie oszacowano na I kwartał 2018 roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2057:  Imię/NICK: mama

Już poraz trzeci pisze w sprawie rekrutacji do żłobków i zero odzewu. kiedy w końcu będą zapisy.już zaraz połowa marca z czego wynika te opóźnienia. Czy Pan panie burmistrzu tu zagląda?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowana Pani,

Informuję, że terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do żłobków, publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice, zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 r. Wobec powyższego proszę o cierpliwość.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2056:  Imię/NICK: Jan 59

Panie Burmistrzu dlaczego wchodząc na harmonogram dyżuru radnych nie ma nazwiska radnego i kiedy i w jakie dni przyjmuje ? Czy jest to błąd ? Ponieważ stara wersja zawierała powyższe informacje ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Janie,

Harmonogram dyżurów Radnych jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2055:  Imię/NICK: świebodziczanin

Dzień Dobry

Panie Burmistrzu
Zwracam się do Pana z prośba o przeanalizowanie wypadkowości przy wyjeździe ze Świebodzic w stronę Wałbrzycha i Świdnicy - skrzyżowanie przy stacji paliw Orlen - nadmieniam że nie dalej jak dzisiaj był również wypadek w godzinach porannych. Do wypadków dochodzi tutaj bardzo często - może warto by było zwrócić uwagę na rozwijającą prędkość kierowców na tym odcinku - być może
zwiększyć ograniczenie znakiem drogowym ? A z całą pewnością przydałby się dodatkowy pas drogowy włączający do ruchu pojazdy kierujące się w stronę Wałbrzycha - jest na to miejsce i z pewnością było by już trochę bezpieczniej. Proszę o poddanie rozwadze tego istotnego problemu.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

wniosek, w opisanej przez Pana sprawie, zostanie przekazany do zarządcy drogi nr 35 tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2054:  Imię/NICK: agnieszka

Czy na terenie miasta można hodować gołębie
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

prawo jednoznacznie nie zabrania hodowli gołębi na terenach miejskich, jednakże właściciel gołębnika ma obowiązek dbać o to, aby hodowla ptaków nie była uciążliwa dla osób mieszkających w okolicy. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice wskazano ulice, na których zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2053:  Imię/NICK: Mieszkanka

Dzień dobry,
Panie Burmistrzu mam pytanie dlaczego na stronach internetowych miasta oraz Osiru nie pojawiał się żadna informacja odnośnie turnieju piłkarskiego, który odbył się 25.02 na Hali Osir. Turniej był pod patronatem Burmistrza Miasta. Nie zależy Panu aby mieszkańcy dowiedzieli się również, że w mieście odbywają się takie wydarzenia?? wydaje mi się, że jest to formą promocji i wspierania młody i zdolnych dzieci. A z tego co zaobserwowałam promowane są tylko wielkie imprezy, które często organizowane są na "pokaz".
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Informacja o "Turnieju piłkarskim pod patronatem Burmistrza Miasta Świebodzice", który odbył się w sobotę 25 lutego 2017 r. zamieszczona została na oficjalnej stronie OSiR Świebodzice sp. z o. o. bezpośrednio po jego zakończeniu wraz z materiałem fotograficznym i jest tam dostępna. Zapraszam na stronę: www.osir.swiebodzice.pl. Informuję jednocześnie, że była to impreza zamknięta, zorganizowana z inicjatywy Szkółki Piłkarskiej Duo Soccer dla drużyn dziecięcych z lokalnych klubów sportowych. Korzystając z okazji informuję, że wydarzenie o podobnym charakterze będzie miało miejsce w najbliższą sobotę tj. 4 marca 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej. Odbędzie się wówczas "Turniej Ośrodków Kuratorskich" organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bona Fide.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2052:  Imię/NICK: Bożena

Czy to prawda, że obecne Gimnazjum nr 1 przy ul. Piłsudskiego zostanie przeznaczone na archiwum Urzędu Miasta?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Bożeno,

Nie, to nie jest prawda. Budynek Gimnazjum nr 1 jest i pozostanie budynkiem przeznaczonym na cele oświatowe. Natomiast w przylegających do niego pomieszczeniach, obecnie pustych, po modernizacji znajdzie się archiwum Gminy Świebodzice.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2051:  Imię/NICK: Małgorzata

Kiedy remontu doczeka się ulica Królowej Elżbiety? Ta część miasta w ostatnich latach mocno się rozrasta - powstaje kolejne osiedle z zabudową szeregową, mieszkańcy miasta dojeżdżają tędy także do przychodni, żłobka, przedszkoli, spółdzielni mieszkaniowej. Ruch jest bardzo duży, a droga wąska i po zimie wygląda jak "ser szwajcarski". Dziury tak wielkie, że grozi to uszkodzeniem auta. Proszę o dokładną informację, kiedy rozpocznie się modernizacja tej ulicy i czy do jej czasu załatane zostaną chociaż dziury?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Małgorzato,

Drogę, będącą przedmiotem Pani zapytania, Gmina planuje przebudować do końca bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2050:  Imię/NICK: Marek

Szanowny Panie Burmistrzu Ostatnio w Rynku o "mały włos" nie padłem na twarz, potykając się o
wystającą płytę chodnikową. Nie wiem czy to wina zimy, czy niestarannego wykończenia chodników. W wielu miejscach, kostka granitowa między płytami jest zapadnięta; w wielu miejscach płyty niebezpiecznie wystają ponad poziom chodnika a w jeszcze innych miejscach, po prostu się "kiwają" co nie jest sytuacją bezpieczną. To cud, że po ślizgawicach, które ostatnio wystąpiły, nie doszło do jakiegoś wypadku. Mam nadzieję, iż z nastaniem odpowiednich warunków, chodniki zostaną poprawione, w ramach gwarancji.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

Deformacje płyt chodnikowych i kostki brukowej są efektem wpływu warunków zimowych. Sprawa naprawy chodników zostanie ustalona z Zarządcą dróg - ZGK Świebodzice sp. z o. o., z uwagi na fakt, że okres gwarancji na te elementy już minął.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2049:  Imię/NICK: Krzysztof

Witam, czy Pan Burmistrz widział stan niedawno wyremontowanej, później poprawianej jezdni ul. Sienkiewicza (od ul. Młynarskiej do Rynku) jeżeli nie to proszę się przejść i zobaczyć bo szkoda słów.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Krzysztofie,

Sprawa deformacji nawierzchni ulicy Sienkiewicza została zgłoszona wykonawcy robót w ramach wydłużonej gwarancji na ten niedawno naprawiany element. Niezależnie zostanie zlecone opracowanie opinii technicznej w celu ustalenia przyczyn powstawania tych deformacji. Po ustaleniu powyższych kwestii nawierzchnia ulicy Sienkiewicza zostanie poddana ponownej naprawie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2048:  Imię/NICK: mama

Witam.w jaki sposób budynek przy Żeromskiego -urząd miejski został dostosowany dla osób niepelnosprawnych i matek z małymi dziećmi w wozeczkach. Nie widzę żadnego podjazdy od strony ulicy,a wewnątrz nie widziałam . Remont był przecież kompleksowy.przyjazny urząd to nie jest dla tej grupy mieszkańców.Proszę o odpowiedź.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 posiada drugie wejście od strony ul. Krasickiego, przy którym zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Platforma ta może być również wykorzystywana przez osoby z małymi dziećmi w wózkach. Są to jedyne zaakceptowane przez konserwatora zabytków ułatwienia, bowiem obiekt jest objęty ochroną
konserwatorską.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2047:  Imię/NICK: Aga

Dzień dobry.Proszę o informacje czy w mieście podjęte będą działania zw związku z ustawą antysmogową? Dotacje na wymianę ogrzewania w domach-mieszkaniach Czy nas ten problem nie dotyczy?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

informuję, że w chwili obecnej Gmina udziela dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, polegające na budowie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego, o możliwości złożenia wniosku poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2046:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Dzień Dobry! Chciałbym się dowiedzieć czy jest już ustalona relacja 2 linii autobusowej w Świebodzicach?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

są pewne założenia, natomiast dokładny przebieg zostanie ustalony po konsultacjach z mieszkańcami Świebodzic.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2045:  Imię/NICK: Ola

Witam, Kiedy zostaną posprzątane chodniki i ulice z piachu pozostałego po zimie? Wygląda to niechlujnie, a nie wspomnę o tym, co się wnosi do domu, wózek cały z piachu, a pies musi mieć myte łapy po każdym spacerze. Jest to uciążliwe.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Aleksandro,

piach będzie usuwany systematycznie w miarę możliwości. Obecnie zamiatanie mechaniczne jest utrudnione ponieważ sprzęt jest przebudowany do prowadzenia akcji "zima", która (mimo chwilowo korzystnych warunków pogodowych) trwa.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2044:  Imię/NICK: adrian

Szanowny Panie Burmistrzu . Czy prawdą jest to ,że na prywatnej posesji można wycinać drzewa iglaste bez zezwolenia.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Adrianie,

informuję, że od 1 stycznia 2017 r. zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2043:  Imię/NICK: Halina

Pozdrawiam!!!
Panie Burmistrz piszę już któryś raz z rzędu i nie mam odpowiedzi, więc pisze jeszcze raz.
Panie Burmistrzu co z przepisami w sprawie psów wyprowadzanych bez smyczy, jakie są przepisy, bo strach chodzić po osiedlu!!!!! 
Bardzo proszę odpowiedz. Z Poważaniem mieszkanka Świebodzic
  
ODPOWIEDŹ
 
W odpowiedzi na pani pytanie ponownie informuję, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny albo karze nagany."

Zwykłymi środkami ostrożności są takie, które są powszechnie przyjęte, np. trzymanie na uwięzi złego psa lub prowadzenie psa w kagańcu. Nakazane środki ostrożności to takie, które wynikają z obowiązujących przepisów, w przypadku Gminy jest to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice z dnia 28.06. 2016r. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Postępowanie ze zwierzętami w taki sposób, aby ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy ani nie zagrażał przebywającym tam osobom. W przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia proszę o niezwłoczne powiadomienie Straży Miejskiej, tel.606637542 lub Komisariatu Policji, tel.997.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2042:  Imię/NICK: witold

Mam do wywiezienia niewielką ilość gruzu po remoncie łazienki. Ponieważ najem kontenera jest ekonomicznie nieuzasadniony dowiedziałem się, że mogę ten gruz przywieźć do siedziby ZOK i bezpłatnie zostawić. Wszystko pięknie, tylko mogę to zrobić do godziny 15.00 w dni powszednie (w sobotę zamknięte). Jak mam to zrobić skoro pracuję do 16.00 poza Świebodzicami?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Witoldzie,
ZGK Świebodzice Sp. z o.o. informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej przyjmuje również odpady dostarczane w soboty od godz.10:00 do 12:00.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2041:  Imię/NICK: Agnieszka

Witam,
Czy Gmina posiada na sprzedaz działki budowlane z przeznaczeniem na budowę garazu przy ulicy Strzeleckiej,Patronackiej bądź Wałbrzyskiej. Czy ewentualnie jest plan budowy garaży na ww. Ulicach z możliwością zakupu?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

obecnie Gmina nie posiada przygotowanych terenów pod budowę garaży przy ulicach, które Pani wymieniła. W przypadku, gdy takie tereny będą wyznaczone do sprzedaży, to sprzedaż nastąpi w trybie przetargu, który zostanie obligatoryjnie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie informacji w prasie lokalnej - Gazecie Świebodzickiej oraz na stronie internetowej tut. urzędu www.bip.swiebodzice.pl 

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2040:  Imię/NICK: jola

Witam !
Czy miasto posiada jakieś działki pod budowę domu na sprzedaż? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Jolanto,

informuję, że Gmina nie posiada już uzbrojonych terenów w podstawowe urządzenia techniczne, jak instalacja sanitarna, deszczowa i wodociągowa, stąd tez w najbliższych dwóch latach nie będzie prowadzona sprzedaż tego rodzaju gruntów. Niemniej jednak Gmina dostosowała właścicielom prywatnych gruntów, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oni posiadają bogatą ofertę sprzedaży działek budowlanych na terenie naszego miasta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2039:  Imię/NICK: Kacper

Szanowny Panie Burmistrzu,

mam pytanie dotyczące komunikacji miejskiej. Dlaczego autobusy miejskie mają swoje przystanki pod sklepami Tesco i Intermarche, a nie ma przystanku przy Dworcu PKP. Wiele osób (również starsze i niepełnosprawne) z naszego miasta dojeżdża pociągami do pracy, na uczelnie, nie ukrywam, że ja również często dojeżdżam pociągami i byłoby wygodniej wsiąść do autobusu z walizką i dojechać np. na Pełcznicę niż robić sobie pieszą wycieczkę przez całe miasto lub płacić za taksówkę. Niestety porą wieczorną, spacerowanie po naszym mieście nie należy do przyjemnych i bezpiecznych.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Kacprze,

przystanki przy sklepach Tesco i Intermarche powstały na wniosek mieszkańców, przy udziale właścicieli sklepów i były one zbieżne z istniejącą trasą autobusów. Natomiast przystanek przy dworcu kolejowym jest poza istniejącą
linią autobusową, więc na dojazd i powrót z dworca potrzeba kilku minut, których w obecnej linii nie ma. W związku z czym w Świebodzicach powstanie druga linia autobusowa, która będzie obsługiwała między innymi dworzec kolejowy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2038:  Imię/NICK: Halina

Szanowny Panie Burmistrzu!
Jak to jest z psami na osiedlu czy można wyprowadzać psy bez smyczy i kagańca chodzi mi o duże psy,(agresywne) Gdzie zgłaszać zaistniały fakt (ataku takiego psa na człowieka lub innego psa). Przecież nie może być tak że ktoś boi się wyjść z klatki z psem (sam również) bo nie wiadomo czy , po osiedlu nie idzie nieodpowiedzialny właściciel z takim właśnie psem.
Bardzo proszę o odpowiedż!!
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Halino,

właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania ich na smyczy. Brak realizowania tego obowiązku należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej w Świebodzicach, tel. 606 637 542.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2037:  Imię/NICK: Jan 59

Panie Burmistrzu w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Świebodzic , a także okolicznych miejscowości budowaniem się w naszym mieście , mam pytanie czy gmina przewiduje działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne ? Jeżeli tak to w jakim terminie i w jakiej dzielnicy Świebodzic ? Jestem przekonany , że na tego typu inwestycji miasto sporo by zyskało zarówno na sprzedaży działek , jak i na nowo przybyłych mieszkańców , którzy by w Świebodzicach płaciły podatki.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Janie,

informuję, że uzbrojone w urządzenia techniczne 20 działek przy. ul. Fieldorfa i Andersa w Świebodzicach zostały już sprzedane. Obecnie Gmina nie posiada oferty sprzedaży działek uzbrojonych. Ze względu na brak środków finansowych niezbędnych na uzbrojenie nowych terenów budowlanych nie widzę możliwości, aby w najbliższych latach Gmina mogła sprzedawać działki budowlane. Jednocześnie informuję, że liczne oferty sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe posiadają prywatni właściciele nieruchomości, którym Gmina w ostatnich latach zmieniła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2036:  Imię/NICK: Kacper

Witam,
co z budżetem obywatelskim? Przypomnę PANA słowa z pytania nr 1991: " informuję, że wykaz inwestycji, które będą realizowane zamieszczony zostanie na portalu miejskim oraz na łamach Gazety Świebodzickiej w styczniu 2017 r." Dlaczego rzuca Pan słowa na wiatr??
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Kacprze,

W związku z przedłużającym się procesem wycen inwestycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego termin przedstawienia inwestycji jakie będą realizowane został przesunięty do końca pierwszego kwartału 2017 r.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2035:  Imię/NICK: Maria

Dzień dobry,
bardzo proszę o wskazanie, gdzie można zapoznać się z warunkami wykupu mieszkania komunalnego położonego na terenie Świebodzic. 
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Mario,

dokładne informacje dotyczące wykupu mieszkań komunalnych są dostępne w Informatorze dla Interesanta na stronie internetowej www.bip.swiebodzice.pl w zakładce Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Zachęcam do złożenia wniosku o wykup wynajmowanego od Gminy mieszkania, bądź wzięcia udziału w przetargach na sprzedaż mieszkań. Ogłoszenia o przetargach publikowane są między innymi na w/w stronie internetowej w zakładce Przetargi oraz w "Gazecie Świebodzickiej".

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2034:  Imię/NICK: Rodzic

 Panie Burmistrzu,
W nawiązaniu do pytania 2029 p.Teresy dot.braku zimowych atrakcji dla dzieci chciałbym zapytać o tzw."ściezkę zdrowia" zlokalizowaną za stadionem Victorii przy ul.Sportowej. W latach mojej młodości to miejsce tętniło zimą życiem. A teraz? Miejsce zapomniane, trawa po pas, kupa gałęzi, o jeździe na sankach czy nartach dzieci mogą zapomnieć. Brak jest w mieście takiego miejsca. Może warto byłoby coś w tej kwestii pomyśleć? Sądzę, że niewielkim wysiłkiem można to miejsce zrobić kolejną atrakcją Świebodzic.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Przedstawiona propozycja mogłaby wydawać się ciekawa, jednak lokalizacja górki, bliskość torów kolejowych oraz utworzenie drogi stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób tam przebywających, korzystających z atrakcji zimowych, (np. jazda na sankach czy nartach). Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci stawiam ponad wszystkie priorytety.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2033:  Imię/NICK: świebodziczanin

Panie Burmistrzu, mam takie pytanie, czy weszło juz może u nas w życie, coś takiego, że dla młodych małżeństw wynajmujecie mieszkanie i po kilku latach jest ono juz ich lub kupic moza za jakies kilka procent jego wartości, wiem że w Bielawie coś takiego od dawna jest, a czy u nas bd lub jes? I jak tak to jakie trzeba kryteria sprawować ? 
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

zasady przydziału lokali komunalnych w Gminie Świebodzice reguluje Uchwała Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. (z późniejszymi zmianami). Z jej treścią można zapoznać się na stronie www.bip.swiebodzice.pl. Szczegółowych i wyczerpujących informacji w tej kwestii można również uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego przy ul. Świdnickiej 7, pokój nr 6 - I piętro.
Lokal mieszkalny można nabyć w naszej Gminie w trybie bezprzetargowym (za 15% jego wartości) tylko wówczas, jeżeli jest się najemcą takiego lokalu. Pozostałe wolne lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy zbywane są w trybie przetargowym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2032:  Imię/NICK: Zbulwersowana

Witam Panie burmistrzu. Dostałam pismo z urzędu miasta w sprawie dofinansowania usunięcia azbestu z dachu budynku. I tu pytanie dlaczego jak mam mieszkanie z ADM mam pisać wniosek jak domnie on nie należy? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

w celu wyjaśnienia opisanej przez Panią sprawy proszę o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska, tel. 74 666 98 15 lub osobiście ul. Świdnicka 7 pok. nr 1.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2031:  Imię/NICK: mieszkaniec.

minął ponad miesiac od zadania prze zemnie pytania... więć je powtarzam.... przy przyjęciu budżetu na ten rok , chwalono się że w tym roku będą inwestycje za 12 milionów... jakie to będą inwestycje???? 
gdzie jest lista planowanych inwestycji???? może by był łaskawy odpowiedzieć na pytanie a nie tylko kolendowanie....
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Mieszkańcu,

uchwała budżetowa na rok 2017 zawiera wszystkie te informacje. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z załącznikiem nr 8, gdzie w ujęciu syntetycznym podano wszystkie planowane inwestycje w raz z ich planowaną wartością. Uchwała jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładkach: Finanse Gminy oraz Uchwały Rady Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2030:  Imię/NICK: Agnieszka

Witam!
Jestem mieszkanką ulicy Sielskiej,moje pytanie to:kiedy owa ulica będzie
zrobiona-tak NAPRAWDĘ!??
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

w ubiegłym roku został utwardzony odcinek ul. Sielskiej od posesji nr 39 B do zespołu budynków mieszkalnych Białe Górki 1-10. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie Gminy z przeznaczeniem na budowę dróg wewnętrznych oraz fakt, że kolejne zespoły zabudowy mieszkaniowej położone przy ul. Sielskiej, mają geodezyjnie wydzielony dostęp do ul. Ciernie, jako drogi wewnętrzne, pozostające we współwłasności użytkowników przyległych działek. W najbliższym czasie nie przewiduje się kontynuacji prac związanych z utwardzeniem przedmiotowej drogi.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2029:  Imię/NICK: Teresa

Witam, moje pytanie dotyczy braku atrakcji zimowych dla dzieci w Naszym mieście. Nie ma tu lodowiska które byle miasto organizuje a u Nas nic nie ma, uważam że można i warto by to zmienić. Piszę z pytaniem które zadają dzieci " czemu w Naszym mieście nic nie ma nic sie nie dzieje" Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Tereso,

Nie precyzuje Pani, jakie atrakcje zimowe dla dzieci ma Pani na myśli, ale nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniami w rodzaju "u Nas nic nie ma..." lub "w Naszym mieście nic nie ma nic się dzieje...". Wystarczy zainteresować się ofertą poszczególnych szkół, przedszkoli, MDK czy OSiR, by dostrzec, że takie opinie są nieuzasadnione. Najlepiej potwierdzają to propozycje przygotowane dla dzieci i młodzieży ze Świebodzic na czas ferii zimowych. Wspomnę tylko, iż w mieście zorganizowane będą cztery półkolonie (w Szkole Podstawowej nr 4, Zespole Szkół Integracyjnych, MDK i OSiR), a OSiR Świebodzice sp. z o.o. proponuje ponadto różnorodne zajęcia dla wszystkich chętnych w ramach projektu "Ferie z OSiRem". Jedną z nich są wyjazdy na kryte lodowisko do Świdnicy. Szczegóły wszyscy zainteresowani mogą znaleźć na plakatach lub w internecie. Ze swej strony chciałbym podkreślić, że Gmina dofinansowuje organizację wspomnianych zajęć więc udział w nich jest bezpłatny lub płatny tylko częściowo. Odnośnie braku lodowiska warto wspomnieć, iż przed laty takie funkcjonowało, ale zostało zlikwidowane. Zbudowanie go dziś od podstaw przerasta możliwości finansowe Gminy. W ciągu ostatnich 10 lat włożyliśmy dużo wysiłku i środków w rozwój infrastruktury sportowej w mieście. Powstało wiele nowych obiektów, a zbudowane wcześniej i mocno wyeksploatowane zostały zrewitalizowane lub są w trakcie rewitalizacji (stadion piłkarski przy ul. Sportowej, kompleks sportowo-rekreacyjny i kręgielnia przy ul. Rekreacyjnej). Niestety w przypadku lodowiska nie było to możliwe, gdyż wcześniej podjęto decyzję o jego całkowitej rozbiórce. Natomiast urządzenie naturalnej, prowizorycznej ślizgawki nie wchodzi w rachubę w przypadku obiektów użyteczności publicznej, a takimi są obiekty gminne. Ich udostępnienie wymaga bowiem spełnienia określonych norm bezpieczeństwa, technicznych i sanitarnych, których taka sezonowa ślizgawka nie jest w stanie zapewnić.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2028:  Imię/NICK: Luna

Dzień dobry Panie Burmistrzu.

"Władze Świdnicy zamierzają podpisać z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej kolejną umowę na utrzymanie i oczyszczanie brzegów Bystrzycy; Najprawdopodobniej decyzje zapadną w styczniu 2017 roku. Mamy nadzieję, że zarządca zobowiąże się do oczyszczenia koryta rzeki; mówi zastępca prezydenta Marek Suwalski." Czy władze Świebodzic rozważały takie rozwiązanie?

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Luno,

informuję, że zwróciłem się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Zarząd zlewni Bystrzycy i Kaczawy, z pismem o oczyszczenie koryta rzeki Pełcznicy z nanosów mułu, piachu, śmieci oraz o wycinkę drzew rosnących w korycie rzeki.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2027:  Imię/NICK: Karol

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z ostatnimi przekroczeniami norm szkodliwych substancji w powietrzu w wielu miejscach kraju, zwracam się z pytaniem - czy są dostępne w internecie pomiary jakości powietrza w Świebodzicach? W poprzednich odpowiedziach napisał Pan, że w mieście nie ma smogu, zakładam, więc, że miasto dysponuje sprzętem do pomiarów jakości powietrza. W takim razie proponuję, by wyniki pomiarów pojawiały się na bieżąco na stronie internetowej naszego miasta. System, który automatycznie wykonuje pomiary i załóżmy co 10 minut wysyła dane na stronę byłby bardzo dobrym rozwiązaniem, a ponadto stosunkowo tanim. Świebodzice leżą w Obniżeniu Podsudeckim co ma niebagatelny wpływ na jakość powietrza w mieście. Myślę, że dla wielu mieszkańców bieżące odczyty jakości powietrza, nawet jeżeli są w normie, byłyby pozytywną rzeczą. Natomiast w razie gdyby coś się działo niepokojącego z naszym powietrzem, to można by szybko zareagować. Uważam także, że lepiej już wcześniej zająć się takimi problemami, żebyśmy kiedyś, w miarę rozwoju przemysłu w mieście, nie znaleźli się w takiej sytuacji jak wiele miast Górnego Śląska. Proszę o ustosunkowanie się do mojej propozycji. Z poważaniem, Karol

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Karolu,

informuję, że na terenie Gminy Świebodzice nie ma stacji pomiarowej monitorującej jakość powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu na stronie internetowej www.air.wroclaw.pios.gov.pl  publikuje mapę monitoringu jakości powietrza na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2026:  Imię/NICK: Danuta

Proszę o publiczne ujawnienie na portalu miejskim, jakie koszty poniosło miasto z tytułu wparcia dla prywatnej inicjatywy Pana Jerzego Owsiaka, tj. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
1. udostępnienie pomieszczeń  w szkołach, hali sportowej OSIR dla sztabu WOŚP
2. zapewnienie asysty służb miejskich,  w tym policji, straży miejskiej, pomocy medycznej,
3. Pokazu fajerwerków.

Czy fundacja WOŚP poniosła  z tego tytułu jakiekolwiek koszty.
Jako podatnik mający swój udział w przychodach do budżetu miejskiego, zarówno ja jak i inni mieszkańcy, mam prawo wiedzieć w jaki sposób dysponuje się tymi środkami.

Czy w adekwatnym stopniu nasze miasto angażuje się w akcje Caritas Polska czy Dobrej paczki?
Proszę nie dosyłać mnie do sztabu, lub organizatorów na terenie miasta.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Danuto,

Zapewnienie asysty służb miejskich podczas WOŚP, tj. Straży Miejskiej odbywało się w ramach realizowania obowiązków służbowych pracowników, tak jak ma to miejsce podczas pozostałych wydarzeń organizowanych na terenie miasta przez Urząd Miejski, jednostki mu podległe, a także stowarzyszenia, organizacje, fundacje. Nauczyciele decydując się na tego typu aktywność byli dobrowolnie, wykonując charytatywną pracę. Trudno jest mi się odnieść się do pracy policji, ponieważ Gmina Świebodzice nie nadzoruje pracy funkcjonariuszy, do wydawania poleceń policji, upoważniony jest Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach lub jego zwierzchnicy służbowi. Ponadto informuję, że imprezę zabezpieczała bezpłatnie wykwalifikowana kadra medyczna, a pokaz fajerwerków został przeprowadzony przez darczyńcę. Odnosząc się do dalszej części pytania informuję, że nie mam wiedzy na temat tego czy Fundacja WOŚP poniosła z tego tytułu jakiekolwiek koszty, w tej sprawie proszę skontaktować się z Fundacją.
Miasto wspiera te akcje, których organizatorzy zwracają się z prośbą o pomoc, dla przykładu wiele akcji indywidualnych, które są promowane za pośrednictwem Gazety Świebodzickiej, portalu miejskiego www.swiebodzice.pl oraz funpage'u.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2025:  Imię/NICK: Mieszkanka

Witam Panie Burmistrzu! Pisalam w listopadzie i do tej pory nie zostala udzielona mi odpowiedz!!! A wiec pytam poraz kolejny... Kiedy i czy wogole jest planowany remont kamienicy przy ul. Łącznej 5? Wiem ze budynek jest rowniez czescia wspolnoty ale popada on w destrukcje. Z miesiaca na miesiac jest coraz gorzej! Czy Pan nie może nic z tym zrobic? A moze przydatne byloby wezwanie nadzoru budowlanego? Bo zaniedlugo bedzie go mozna zrownac tylko z ziemia!!!! Byc moze zaczniecie cos robic z tym budynkiem jak tynk z tego bloku spadnie komus na glowe!!!Przeciez to WSTYD zeby w XXIw budynki
wewnatrz i zewnatrz tak wygladaly!!!! Prosze o odpowiedz Pozdrawiam i czekam na interwencje w tej sprawie z Pana strony!!!
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Gmina nie jest kompetentna do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie remontów. Wyjaśniam, że Gmina Świebodzice jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej, posiadająca ostatni lokal w tejże nieruchomości z udziałem 19,79%. Wszelkie decyzje dotyczące prac remontowych są podejmowane przez wszystkich właścicieli, gdyż to oni partycypują we wszelkich kosztach remontów budynku.
Z uzyskanych informacji wynika, że w nieruchomości zostały wykonane prace remontowe, m.in. kapitalny remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, remont instalacji gazowej i elektrycznej, częściowa wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej z montażem wodomierzy. Decyzje w sprawie dalszych prac zostaną podjęte na rocznym zebraniu właścicieli, które odbędzie się do końca I kwartału b.r. Ponadto nadmieniam, że może Pani skorzystać z prawa pierwokupu lokalu, który Pani zajmuje i wówczas to Pani, zamiast Gminy, będzie decydować o stanie nieruchomości.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2024:  Imię/NICK: Majka

Panie Burmistrzu czy mogę liczyć od miasta na jakieś lokum jeżeli nie spełniam warunków aby stanąć w kolejce po lokal z zasobów gminy nie stać mnie zaś na wynajem od osób prywatnych ani na kredyt na zakup mieszkania. Czy jest jakaś inna możliwość?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

zasady przydziału mieszkań komunalnych na terenie Gminy reguluje Uchwała Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003r. (z późniejszymi zmianami), z którą można zapoznać się na stronie www.bip.swiebodzice.pl
W celu uzyskania ostatecznej odpowiedzi czy może Pani ubiegać się o mieszkanie z zasobów Gminy, należy złożyć stosowny wniosek. Wszystkie szczegółowe informacje uzyska Pani w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego, ul. Świdnicka 7, pok. nr 6 (obok Miejskiego Zarządu Nieruchomości).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2023:  Imię/NICK: Rodzic

Witam Panie Burmistrzu. Mam pytanie, dlaczego nie było ogłoszenia o przetargu na świadczenie usług gastronomicznych w szkole podstawowej nr.4.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

zgodnie z ustawą o nieruchomościach Zarządca ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 ogłosił konkurs ofert i upublicznił go poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2022:  Imię/NICK: michał

Panie Burmistrzu...chciałby, dodac kilka zdań odnośnie pytania numer 2017.Chciałbym prosić żeby pan Burmistrz zapoznał się z nagraniem z monitoringu który jest na Ratuszu godzina 0,15 do 0,45 z zobaczył jak było bezpiecznie i jak Straz Miejska dbała o bezpieczeństwo.Prosze o sprawdzenie nagrania z tej strony gdzie jest fontanna.Fajerwerki kilka razy poleciały w ludzi i samochód straży pozarnej...gdzie wtedy były służby zabezpieczające impreze?Prosze tego nie odbierać jako atak tylko proszę o szczere podejście fo tematu i nie wypowiadanie się w taki sposób ze impreaz była bezpieczna bo po jeśli pan zobaczy nagranie to mysle ze troszkę pan zmieni zdanie.Pozdrawiam serdecznie
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Michale,

teren imprezy patrolowany był przez Straż Miejską i zapewniam, że funkcjonariusze wypełniali swoje zadanie rzetelnie. Niemniej, jak już pisałem, zabawa sylwestrowa to wydarzenie o szczególnej specyfice i mam świadomość, że w Rynku mogły znaleźć się osoby, które za wyjątkową "atrakcję" obrały sobie zakłócanie zabawy innym, w tym poprzez rzucanie materiałów pirotechnicznych w skupiska ludzi, co jest karygodne i świadczy tylko i wyłącznie o niskim poziomie świadomości tych osób.
W takich sytuacjach każde zajście należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi imprezy, by ten powiadomił odpowiednie służby, które podejmą stosowne działanie.
Zapewniam również, że przy okazji tegorocznej zabawy sylwestrowej kwestie bezpieczeństwa zostaną jeszcze bardziej wzmożone.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2021:  Imię/NICK: Mariusz

Panie burmistrzu..W przyszłym roku planuje wymiane pieca CO na ogrzewanie gazowe. Dowiedziałem sie, że mozna starać sie o dotacje z funduszy unii europejskiej lecz okazało się iz w wałbrzychu czy w świdnicy owszem ale w naszym miescie nie było do tej pory takiego projektu. Czy w przyszłym roku planowane są dotacje na wymiane ogrzwania CO na gazowe?
  
ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie Mariuszu,

informuję, że w chwili obecnej z budżetu Gminy udzielane są dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na budowie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego, o możliwości złożenia wniosku poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2020:  Imię/NICK: Jolka

Witam! Czy miasto posiada jakieś mieszkania na sprzedaz?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Jolanto,

Gmina posiada stałą ofertę sprzedaży lokali mieszkalnych. Sprzedaż ta odbywa się w trybie przetargu bądź rokowań- po nieskutecznych dwóch przetargach. Najbliższe przetargi i rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 25 stycznia i 01 lutego 2017 r. Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach publikowane są zawsze w "Gazecie Świebodzickiej" oraz na stronie internetowej www.bip.swiebodzice.pl. Szczegółowych informacji nt sprzedaży mieszkań może Pani uzyskać pod nr tel. 74 666 95 26.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2019:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Dlaczego na ul Jeleniogórskiej na terenie byłego cmentarza Ewangelickiego na którym do tej pory nie ekshumowano kości tam pochowanych? I ciekawe dla kogo będzie ten park chyba tylko dla pijaków bo niema tam na wej małej ścieżki ani chodnika. A i druga sprawa rewitalizacja parku przy ul. Łącznej też będzie dla pijaków? Czy na stałe będzie tam zatrudniony strażnik do pilnowania.?
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Mieszkańcu,

Nazwa cmentarz przy ul. Jeleniogórskiej jest już tylko nazwą potocznie używaną. Tam nie będzie budowy tylko park, więc nie ma przeciwwskazań do rewitalizacji parku. Nie będzie gmina na stałe zatrudniała strażnika do pilnowania. Ludzi pijących w parkach, w domach i na ulicy nikt nie będzie pilnował. Straż Miejska będzie musiała częściej patrolować po prostu te obszary miasta. W niektórych miejscach będzie zainstalowany monitoring.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2018:  Imię/NICK: kierowca

Szanowny Panie Burmistrzu,
ponieważ bezskutecznie upłynęło już 7 dni roboczych od przesłania Panu mojego pytania, ponownie proszę uprzejmie o informację, jakie formalności muszę wykonać, aby uzyskać prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w celu umożliwienia dokonania zgłoszenia i zlecenia firmie postawienia nowego garażu blaszaka 3x5m na działce gminnej tuż przy jej granicy. Garaż taki przylegałby do dwóch istniejących już garaży i nie wykorzystywałby powierzchni użytkowanej
dotychczas w ruchu pieszym, czy samochodowym, nie utrudniałby również obsługi mieszkańców przez pojazdy z funkcją oczyszczania miasta, ani też nie stanowiłby uciążliwości dla otoczenia (planuję dorywcze garażowanie samochodem osobowym). Ponadto planowana lokalizacja wykorzystywałaby 
powierzchnię działki pod linią energetyczną, a więc wyłączoną z zabudowy budynkami mieszkalnymi. Jednocześnie spełniony byłby warunek z art.29 ust.1 pkt2 ustawy Prawo budowlane o dopuszczalnej liczbie obiektów. Przy okazji, jeżeli jest ! to możliwe, proszę również o oszacowanie kosztów związanych z ww. formalnościami, w tym - kosztów opłat okresowych (np. dzierżawy lub wydzielenia i sprzedaży niezbędnej powierzchni działki gminnej). 

Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

temat budowy garażu został wyjaśniony w pytaniu nr 2013.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2017:  Imię/NICK: świebodziczanka

Mam pytanie odnośnie sylwestera z butelką szampana ochrona nie wpuściła nas za barierki pod scenę. Gdy zaczął się pokaz fajerwerków kilka osób stojących za barierkami odpaliło swoje fajerwerki było niebezpiecznie. Na imprezie sylwestrowej były rodziny z dziećmi osobie stojącej obok mnie odpryśnięte kawałki zniszczyły kurtkę gdy podeszlismy do ochrony powiedziano nam że za barierkami pilnuje porządku straż miejska która nie wiem gdzie była w tym czasie. Żeby było bezpiecznie powinno być trochę więcej tych strażników miejskich bo naprawdę nie wiem po co miasto utrzymuje takich darmozjadów. Impreza udana ale pod względem bezpieczeństwa totalna porażka. Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego Roku
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

zapewniam, że przy organizacji imprezy dochowane zostały wszystkie wymogi bezpieczeństwa, jakie na organizatora imprezy masowej nakłada ustawodawca. Gdyby pozwolono na jakiekolwiek uchybienia, odpowiednie służby nie wydałyby zezwolenia na przeprowadzenie zabawy sylwestrowej. Gwarantuję, że każdego roku priorytetem przy tego typu wydarzeniach jest bezpieczeństwo uczestników. Jednakże zarówno organizatorzy, a także uczestnicy, powinni mieć świadomość specyficznego charakteru zabawy sylwestrowej, której nieodłącznym elementem są środki pirotechniczne, niestety nie zawsze rozsądnie wykorzystywane np. przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.
Odnosząc się do Pani komentarza na temat straży miejskiej pragnę zauważyć, że obsada obsługująca sylwestra miejskiego była dokładnie tak samo liczna, jak w latach ubiegłych, kiedy sylwester przebiegał bez jakichkolwiek zakłóceń. Stwierdzenie, że miasto utrzymuje, jak Pani pisze, "darmozjadów", jest nieuzasadnione, krzywdzące i całkowicie nieadekwatne do obowiązków, jakie na co dzień spoczywają na Straży Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2016:  Imię/NICK: Krystyna

Witam Panie Burmistrzu. Mam pytanie, dlaczego nie bylo ogłoszenia o przetargu na świadczenie usłòggastronomicznych w szkole podstawowej nr.3
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Krystyno,

informuję, że dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świebodzicach - Pani Jolanta Styrna -Grossman rozpisała ofertę w formie zapytania na dzierżawę części pomieszczeń w/w placówki w celu prowadzenia stołówki szkolnej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) - rozdział 5, art. 43 ust. 2 pkt 3.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2015:  Imię/NICK: Pełecznica

Witam mam pytanie czy nasze władze zaczną kontrolować początek lasku od strony kasztanowej wiecznie odbywają się tam Libacje alkoholowe aż strach spacerowac z dziećmi tamtędy... Mamy takie ładne miejsce na spokojne spacery z wózkiem z dala od samochodów lecz nie z dala od patologii i alkoholu który jest tam spożywany notorycznie i codziennie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

podległe mi służby, które są odpowiedzialne za utrzymanie ładu i porządku publicznego wzmogą częstotliwości działań w opisanym miejscu. W przypadku zauważenia osób spożywających alkohol w miejscu publicznym proszę o niezwłoczne zawiadomienie Straży Miejskiej (tel. 606 637 542) lub dyżurnego Komisariatu Policji w Świebodzicach (tel. 997).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2014:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Dzień Dobry Panie Burmistrzu, z uwagi na brak analogicznego forum dla bezpośredniej komunikacji elektronicznej ze Strażą Miejską Świebodzic, proszę uprzejmie o przekazanie mojej prośby o interwencję i usunięcie wraku samochodu pozostawionego na Osiedlu WSK przy garażu między budynkami
3-4 i 7-8 (biały nissan, nr rej. DSW 60287). Dotychczasowe "obywatelskie" próby ustalenia właściciela auta nie dały rezultatu. Łącząc wyrazy szacunku, z góry dziękuję za pomoc i informację zwrotną.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

w trakcie przeprowadzonej kontroli na Osiedlu WSK funkcjonariusze Straży Miejskiej nie stwierdzili zaparkowanego pojazdu marki Nissan o nr. rej. DSW 60287.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2013:  Imię/NICK: Kierowca

Szanowny Panie Prezydencie,

proszę o informację, jakie formalności muszę wykonać, aby uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu umożliwienia dokonania zgłoszenia i zlecenia firmie postawienia nowego garażu blaszaka 3x5m na działce gminnej tuż przy jej granicy. Garaż taki przylegałby do dwóch istniejących już garaży i nie wykorzystywałby powierzchni użytkowanej dotychczas w ruchu pieszym, czy samochodowym, nie utrudniałby również obsługi mieszkańców przez pojazdy z funkcją oczyszczania miasta, ani też nie stanowiłby uciążliwości dla otoczenia
(planuje się dorywcze garażowanie samochodem osobowym). Ponadto planowana lokalizacja wykorzystywałaby powierzchnię działki pod linią energetyczną, a więc wyłączoną z zabudowy budynkami mieszkalnymi. Jednocześnie spełniony byłby warunek z art.29 ust.1 pkt2 ustawy Prawo budowlane o dopuszczalnej liczbie obiektów. Przy okazji, jeżeli jest to możliwe, proszę również o oszacowanie kosztów związanych z ww. formalnościami, w tym - kosztów opł! at okresowych (np. dzierżawy). Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

w przedmiotowej sprawie proszę osobiście zgłosić się do Wydziału Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu, ul. Żeromskiego 13-15.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2012:  Imię/NICK: Dariusz

Panie burmistrzu.Ja mam tylko jedno pytanie dlaczego na 1 sierpnia nie puscil pan syren o godzinie 17 skoro było to rozporzadzenie wojewody dolnośląskiego. A
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Dariuszu,

w związku z kapitalnym remontem budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 zaistniała potrzeba deinstalacji elektronicznej syreny alarmowej, która była zamontowana na ww. budynku. O stanie Systemu Ostrzegania i Alarmowania w każdej Gminie jest informowany właściwy miejscowo starosta oraz wojewoda stosownymi sprawozdaniami. Po zakończeniu remontu budynku syrena alarmowa będzie ponownie zamontowana i włączona do sieci Systemu Ostrzegania i Alarmowania. Wówczas zostanie przywrócona możliwość jej użycia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2011:  Imię/NICK: Małgorzata

Szanowny Panie burmistrzu dostałam decyzji od Pana odnośnie najmu.lokalu od zasobu gminy. Decyzjia jest negatywna. uzasadnienie na jednego członka rodziny przypada 5.25m więc proszę mi powiedzieć ile mi przekroczył metraż jakie muszę spelnic warunki i kim muszę być żeby dostać mieszkanie .
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Małgorzato,

zasady przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy reguluje Uchwała Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z jej zasadami o lokal gminny mogą ubiegać się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej, przez co rozumie się osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

  • nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego na terenie Polski, jak i innej własności, w skład której wchodziłby budynek mieszkalny;
  • posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Świebodzice; 
  • w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, osiągają dochody (na członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o mieszkanie) nie wyższe niż 100 % najniższej emerytury (aktualnie jest to kwota
    882,56 zł - pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu);
  • zamieszkują w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada nie więcej niż 5 m 2 powierzchni mieszkalnej (powierzchni pokoi).

W przedstawionym przez Panią przypadku została przekroczona norma
powierzchni mieszkalnej na osobę.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2010:  Imię/NICK: Malgorzata

Witam Kiedy na ul Ofiar Oswiecimskich beda odnawiane elewacje bo az strasza budynki nie mowiac o korytarzach pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Małgorzato,

o rozpoczęciu remontu budynków, które są własnością wspólnot mieszkaniowych decyduje ogół właścicieli, najczęściej na zorganizowanym w tym celu zebraniu. Wspólnoty w pierwszej kolejności decydują sie na remonty dachów i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, natomiast Gmina, jako współwłaściciel popiera i współfinansuje remonty tych budynków. Jednak o tym czy pilniejszym remontem jest remont elewacji czy inne elementy budynków decydują wszyscy właściciele w formie uchwały.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2009:  Imię/NICK: damian

panie burmirzcz kiedy bendzie zrobiony basen odkryty
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Damianie,

kompleks sportowo - rekreacyjny, w skład którego wchodzi kąpielisko letnie jest od 2010 roku systematycznie rewitalizowany i modernizowany. Dotychczas udało się wybudować w jego obrębie kompleks boisk "Orlik 2012", skatepark i nowoczesny budynek zaplecza socjalno - gastronomicznego na basenie wraz ze stacją uzdatniania wody najnowszej generacji. Tego lata oddano do użytkowania zmodernizowane brodziki dla dzieci wykonane ze stali nierdzewnej, ułożono nowe chodniki, wymieniono część ogrodzenia i wiele innych drobnych elementów infrastruktury technicznej obiektu. Warto też wspomnieć o urządzonym boisku do plażowej siatkówki i torze do gry w boule. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem modernizacji kręgielni. W kolejnych latach Gmina będzie realizowała dalsze etapy prac niezbędnych do wykonania w obrębie tego kompleksu. Ich zakres i tempo będą jednak zależeć od możliwości finansowych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2008:  Imię/NICK: ania

Witam. Czy jest taka możliwość,zeby odebrać ozdobę bożonarodzeniowa ,która była przyniesiona na konkurs ( nie została nagrodzona) a ze względu na koszt i jakośc wykonania chciałabym ją odebrać. Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na "Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową", który został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Świebodzice prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora. Wobec powyższego nie zwraca się ich wykonawcom.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2007:  Imię/NICK: Piotr;patriota

Chciałbym zapytać P.Burmistrza-co robią nasi radni i urząd w sprawie zmniejszenia zadymiania naszego miasta.?Kraków jako wielkie miasto jest najbardziej zanieczyszczonym"smogiem"miastem w Polsce.Drugim podejrzewam,będzie miasto Świebodzice.Mieszkam w naszym mieście,prawie 70-lat,ale po raz pierwszy w ostatnich dniach zobaczyłęm,jak wygląda nasze miasto pod względem zanieczyszczenia spalinami.Zawieszona chmura "Smogu i wszelkiego innego zanieczyszczenia zawieszona nad miastem,wskazuje na to ,że spala się w naszych piecach wszelkie śmieci.Nikt tego nie kontroluje(choćby dymu wydobywającego się z kominów),a zawieszony "smog"nad miastem,nie pozwala nawet wywietrzyć
mieszkań,ponieważ błyskawicznie spaliny dostają się do mieszkań.Kraków próbuje walczyć z tym zjawiskiem,inne miasta,a czym my się możemy pochwalić?Tym,że skutecznie się trujemy?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

informuję, że w okresie grzewczym nasila się problem spalania odpadów w piecach domowych. Zjawisko to dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych, ale również budynków wielolokalowych, w których funkcjonuje ogrzewanie indywidualne. Skala problemu obejmuje terytorium całego kraju. Zakaz spalania odpadów reguluje ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Zgodnie z przedmiotową ustawą osoba, która wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) wskazuje, że kara aresztu trwa od 5 do 30 dni, a art. 24 karę grzywny określa w wysokości od 20 do 5000 zł. W przypadku uzasadnionych podejrzeń spalania odpadów w piecach domowych proszę każdorazowo zgłaszać interwencję u Strażników Miejskich, którzy przeprowadzą czynności kontrolne. Interwencje należy zgłaszać pod nr tel. 74 637 90 70 lub 606 637 542.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2006:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam. Panie burmistrzu moje pytanie dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2000. Dlaczego zostało oszpecone drzewo w parku tuż przy ul Żwirki i Wigury jest to jedyne drzewo tego gatunku jakie znajduje się w Świebodzicach. Nie wiem dokładnie jak się nazywa ale ma liście podobne do fasoli owoce w kształcie stronków a kwiaty fioletowe. Firma która to robiła zamiast użyć podnośnika wspiera się po drzewie i na tzw. pałe jak leci cały czubek i od niechcenia większość gałęzi. I tu pytanie firma która wykonuje usługi w niszczeniu terenów zielonych w mieście
zatrudnienia dendrologa?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

drzewo, o którym Pan pisze, nie zostało oszpecone tylko przycięte ze względu na to, że posiadało olbrzymi martwy konar, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także występowało na nim dużo posuszu. Jednocześnie informuję, że osoba, która dokonywała przycinki tego drzewa, posiada certyfikat European Treeworker, ponadto jest inspektorem ds. drzew, a także jest mgr. inż. ogrodnictwa.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2005:  Imię/NICK: Katarzyna

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o informację w jaki sposób nasza gmina realizuje zadanie związane z bezdomnymi zwierzętami? Chodzi mi o takie sytuacje, gdzie należy zgłaszać przypadki błąkających się po naszym mieście bezdomnych kotów czy psów? Ponadto interesuje mnie opieka
weterynaryjna nad takimi zwierzętami. Czy i który weterynarz ma podpisaną umowę z gminą na leczenie bezdomnych zwierząt, zwłaszcza, gdy ulegną wypadkowi? Chodzi mi nie tylko o psy i koty, ale również sarny i jelonki , które coraz częściej pojawiają się na strefie i niejednokrotnie ulegają wypadkom. Kieruję to pytanie do Pana kolejny raz ( poprzednio w sierpniu br), ponieważ nie uzyskałam odpowiedzi.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

informuję, że w każdorazowym przypadku zauważenia błąkającego się psa należy zgłaszać to do Straży Miejskiej, która będzie starała się ustalić właściciela. Opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Świebodzice realizowana jest na podstawie zawartej umowy z przychodnią weterynaryjną w Strzegomiu Pani Małgorzaty Siekaniec na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, gospodarskich i dzikich na drogach gminnych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2004:  Imię/NICK: Mirosław

Szanowny panie burmistrzu zwracam się z następujący pytaniem: Czy jest to możliwe aby staw "Warszawianka" był tak oświetlony jak Park Miejski???  I monitorowany by był przynajmniej przez 2 kamerki..??
  
ODPOWIEDŹ
 
Dzień dobry Panie Mirosławie, tak to wszystko jest możliwe już do realizacji w roku 2017 i 2018 w ramach unijnego projektu, na który niedługo dostaniemy dofinansowanie. W projekcie przewidziano monitoring, latarnie hybrydowe oraz rewitalizację zieleni.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2003:  Imię/NICK: Kasia

Witam Panie Burmistrzu .Mam pytanie, jeżeli posiadam działkę budowlaną na której planuję budowę domu ,czy mogę starać sie o dofinansowanie doprowadzenia kanalizacji i wody do działki.Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

informuję, że dotacje udzielane przez Gminę Świebodzice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczą tylko przyłączy kanalizacji sanitarnej, a nie przyłączy wodociągowych. Wnioski składa się po realizacji inwestycji, w terminie do dnia 30.04.2016 r. Więcej informacji uzyska Pani w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Świdnicka 7, pok. nr 1.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2002:  Imię/NICK: Bartłomiej Zabielski

Panie Burmistrzu, ponawiam swoje pytanie, które do tej pory nie zostało wyświetlone/

Czy jest Pan dumny ze sprzedaży działki na której stało kino i z obecnej na niej sytuacji? Piękną załatwili nam włodarze miasta wizytówkę. Śmieci, smród, szczury - jako, że mieszkam na ul. Mickiewicza jestem Państwu naprawdę wdzięczny za te atrakcje.

Pytanie drugie - czy władze robią coś w tej sprawie?

Pytanie kolejne - czy teren zieleni wraz ze stojącym zegarem także został sprzedany, czy jego dewastacja została dokonana od tak, z rozmachu?

Czy następnym razem, kiedy zapragnie się Państwu sprzedaży gruntów w naszym mieście, to najpierw Państwo sprawdzicie poprzednie realizacje projektów przez wybranego przez Was kupca, czy będzie się liczyć tylko cena, jaką potencjalny kupiec zaoferuje? Właśnie przez takie Wasze działanie mamy dziś przy głównej drodze przez nasze miasto, w jego centrum taką absurdalną sytuację. Mieszkańcy tej okolicy, w tym moja osoba jest Państwu wdzięczna - czekam na wybory lokalne, żeby w nich za to podziękować.

Pytanie o wpływ na wybór członków "zarządu" czy też "rady" w MKS Victoria Świebodzice - czy miasto ma na to jakikolwiek wpływ?

może tym razem zechce Pan odpowiedzieć.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Bartłomieju,

z przykrością przeczytałem te jakże niesprawiedliwe oskarżenia. Teren "po kinie" nie był własnością Gminy Świebodzice, więc nie miasto go sprzedawało.

Ze strony Gminy były kierowane oferty nabycia gruntu na rzecz Świebodzic od ówczesnego właściciela - Marszałka Województwa. Nie zostały one przyjęte. Województwo wolało sprzedać teren komercjalnemu nabywcy. Właściciel, jak widać, niespecjalnie dba o swoją własność. Liczne wezwania, które są do niego kierowane pozostają bez echa.

MKS Victoria Świebodzice to stowarzyszenie, które rządzi się przepisami o stowarzyszeniach i statutem. Obie te kwestie były już wielokrotnie poruszane zarówno w tej rubryce, jak i w innych mediach zatem każdy miał możliwość zapoznania się z tematem.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2001:  Imię/NICK: Tofik

Dzień dobry.
Adoptowałam ostatnio psa z Fundacji Zwierzęta Niczyje z Boguszowa Gorce oraz kota z Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Świdnica słyszałam że za takie adopcje gminu udzielają wsparcia finansowego. Czy może mi Pan udzielić na ten temat jakiś informacji?
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Gmina Świebodzice nie udziela wsparcia finansowego dla osób, które adoptowały zwierzęta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2000:  Imię/NICK: Zaniepokojony

Panie Burmistrzu
Czy zmasowana wycinka drzew w Parku Miejskim odbywa za zgoda UM ?
Czy jest bezposrednio nadzorowana przez Urzad ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

wycięte drzewa w Parku Miejskim były drzewami uschniętymi i pozbawionymi walorów estetycznych oraz przyrodniczych, stwarzały zagrożenie dla osób spacerujących po parku. Wycinka odbywała się za zgodą Urzędu Miejskiego, a w miejsce wyciętych drzew zostały posadzone nowe.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1999:  Imię/NICK: Ewa

Mam pytanie do Pana Burmistrza, dlaczego nic się nie robi z odchodami zwierząt na terenie naszego miasta, które są dosłownie wszędzie. Nie można spokojnie przejść chodnikiem, nawet przed Ratuszem też tego pełno. Jest mnóstwo bezpańskich zwierząt na terenie miasta. Z każdym rokiem jest coraz gorzej. Czy władze miasta tego nie widzą? To nie jest tylko moja opinia, ale większości.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Ewo,

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice, każdy właściciel psa ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę. Osoba, która nie wypełnia obowiązków zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice popełnia wykroczenie podlegające karze grzywny w wysokości do 500 zł.

W razie stwierdzenia niestosowania się do w/w regulaminu lub zauważenia bezpańskiego psa proszę każdorazowo zgłaszać interwencję u Strażników Miejskich pod nr tel. 74 637 90 70 lub 606 637 542.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1998:  Imię/NICK: Andrzej

Ile jest prawdy? czy to prawda ze w nowym roku powstanie nowa linia autobusowa? jeśli tak to od kiedy i jaka będzie trasa.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

nowa linia autobusowa powstanie prawdopodobnie w 2018 roku. Jest to uzależnione od uruchomienia środków europejskich, w ramach których Gmina zamierza zakupić czwarty autobus. Trasa przebiegu oraz rozkład jazdy będą konsultowane z mieszkańcami.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1997:  Imię/NICK: Andrzej

Witam moje pytanie jest następujące czy jest sens abyśmy z żoną i cureczka starali się o mieszkanie pod miasta. Gdyż jestesmy młodym małżeństwem wynajmujemy nieformalnie mieszkanie na Cierniach które nas trochę przerasta finansowo pół roku temu wróciliśmy z Niemiec po dwoletnim pobycie nie mamy tutaj żadnego zameldowana moje zarobki formalnie to około 300 zł a nie formalnie to około 2 tysiące wszyscy
jesteśmy urodzeni w Świebodzicach tak po krótce wygląda nasza sytuacja.
Czy jest jakaś szansa na to aby zostało nam przydzielone jakieś mieszkanie w Świebodzicach
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

nie znając Pana sytuacji materialno-mieszkaniowej, opartej na odpowiednich dokumentach i oświadczeniach, nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi na Pana pytanie. Każdy przypadek rodziny ubiegającej się o lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy jest rozpatrywany indywidualnie, w oparciu o obowiązujące przepisy. Zapraszam Pana do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Świdnicka 7, pokój nr 6, I piętro), gdzie uzyska Pan wyczerpujące informacje.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1996:  Imię/NICK: sarna

Panie Burmistrzu ,prosze o odp .czy będą w naszym mieście dotacje na założenie ogrzewania gazowego proszę by pan pojął ten temat . czekam na odp.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

informuję, że w chwili obecnej z budżetu Gminy udzielane są dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na budowie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego poinformujemy mieszkańców o tym fakcie na portalu miejskim www.swiebodzice.pl oraz na łamach Gazety Świebodzickiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1995:  Imię/NICK: mieszkaniec

Dzień dobry;) Panie burmistrzu pisze do pana z zapytaniem czy dałoby rade zorganizować zajęcia dla dzieci od 6 miesięcy do 3 lat? na 4 godz chociaz Rodzice mogliby z dziećmi przychodzić na takie zajęcia. Sama jestem mama 1,5 rocznej coreczki. w domu bawimy sie w rożne zabawy. 
malujemy farbkami budujemy z masy solnej oraz pieczemy ciasteczka;) Ps. sama nie dam rady zorganizować takich zjec. wysuwam pomysl. ? wszystkie zajecia jakie sa to sa od 4 lat w gore
pozdrawiam;)
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

pragnę poinformować, że na terenie naszej gminy funkcjonują dwa żłobki publiczne i dwa niepubliczne. Przyjmowane są tam dzieci do 3 roku życia. Ponadto rozbudowana jest sieć przedszkoli, łącznie funkcjonuje sześć placówek, które realizują wychowanie przedszkolne i sprawują opiekę nad dziećmi od 2,5 roku. Przedstawiona oferta zabezpiecza potrzeby rodziców w zakresie opieki nad dziećmi. Zachęcam do zapoznania się z przedstawioną ofertą i skorzystania z jednej z form.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1994:  Imię/NICK: Rodzic ucznia

Czy w naszym mieście mamy za mało kościołów?
Wczoraj moje dziecko przekazało mi informację, że uczniowie z Zespołu Szkół przy ul. Mieszka Starego mają zajęcia WF w klasach, małych salkach rekreacyjnych lub w holu hali sportowej. A co na hali?
Jedna wielka świątynia przez okres kilku dni ( niejakie rekolekcje ).
Czy faktycznie stać nas na rezygnację z programowych, zdrowych i potrzebnych młodzieży zajęć na rzecz kościelnych imprez. 
Czy już całkiem poddaliśmy się tej "grupie władzy". 
Nie wiem czy ten tekst zostanie opublikowany bo i klimat nie sprzyja ale jednak
pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych korzysta z pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej zarządzanej przez OSIR Świebodzice Sp .z o. o. W ciągu roku szkolnego OSiR w ramach swojej działalności udostępnia obiekty na imprezy dla mieszkańców miasta i okolic, np. na wystawy, koncerty, targi oraz rekolekcje. W tym czasie zajęcia wf realizowane są w różnych formach zgodnie z podstawa programową, min. na basenie, na stadionie, na Orliku, w środowisku naturalnym, a w czasie niepogody również w salce "Radosnej Szkoły", w holu, na małej salce (tzw. Zielonej), na placu apelowym. Uczniowie biorą tez udział w zajęciach prozdrowotnych i turystycznych oraz tanecznych. Rozumiem jednak niepokój Rodzica, przepraszam za wprowadzane zmiany organizacyjne, jednocześnie zapewniam, że nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w pełni dbają o kondycję fizyczną dzieci oraz o atrakcyjne zorganizowanie zajęć.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1993:  Imię/NICK: Krystyna

Panie Burmistrzu, chciałam prosić o postawienie koszy na śmieci na ulicy jeleniogórskiej. Śmieci są porzucane pod posesję (butelki po napojach, kartoniki, papierki). Wracając ze sklepu Intermarche ludzie to po prostu wyrzucają na chodnik, wprost pod ogrodzenia. Także psy załatwiają się bezpośrednio pod furtką lub ogrodzeniem. Proszę postawić kosze na psie kupy jak to ma miejsce na Osiedlu Piastowskim. Wszyscy płacimy podatki i nie jest miło sprzątać po innych. Z góry dziękuję i Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Krystyno,

informuję, że sprawa została przekazana do ZGK Świebodzice Sp. z o. o. i w najbliższym czasie na ul. Jeleniogórskiej dostawiony zostanie kolejny kosz na odpady oraz pojemnik na psie odchody. Jednocześnie przypominam, że właściciel psa ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę, a woreczki z psimi odchodami można wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1992:  Imię/NICK: Tomasz

Szanowny Panie Burmistrzu
Jak co roku w sezonie zimowym powietrze w Naszym mieście szczególnie w okolicach rynku i przyległych ulic staje się nie do zniesienia. Ludzie palą co popadnie i trudno nawet oddychać. Zgłoszenie na Straż Miejską jednego czy drugiego przypadku nic nie zmienia. Czy planowane są jakieś działania aby poprawić jakoś powietrza. Proszę o udzielenie odpowiedzi.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. osoba, która wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. W przypadku uzasadnionych podejrzeń spalania odpadów w piecach domowych proszę każdorazowo zgłaszać interwencję u Strażników Miejskich (tel. 74 637 90 70 lub 606 637 542), którzy przeprowadzą czynności kontrolne.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1991:  Imię/NICK: Monika

Witam,
Kiedy dowiemy się jakie zadania obejmie budżet obywatelski w roku 2017? Termin składania wniosków upłynął już dawno temu - wypadałoby opublikować choćby liste zgłoszonych projektów... a tak bez echa zniechęcacie ludzi do tej formy uczestnictwa w kolejnych odsłonach...
Pozdrawiam
Monika :39
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowana Pani Moniko,

zapewniam Panią, że prace nad budżetem partycypacyjnym przebiegają prawidłowo. Propozycje  mieszańców do budżetu partycypacyjnego muszą być poddane analizie, a później uwzględnione w budżecie Gminy Świebodzice na 2017 r., który zostaje podjęty uchwałą Rady Miejskiej w grudniu.
Nie mogę przekazać wcześniej informacji zanim nie zostanie uchwalony budżet.
W związku z powyższym proszę o cierpliwość, jednocześnie informuję, że wykaz inwestycji, które będą realizowane zamieszczony zostanie na portalu miejskim oraz na łamach Gazety Świebodzickiej w styczniu 2017 r.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1990:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Kiedy zacznie się akcja usuwania azbestu i gdzie będzie dostępna lista kiedy i w jaki sposób będzie to realizowane.?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że w chwili obecnej opracowany jest Program Usuwania Wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice. Działaniem poprzedzającym sporządzenie Programu było przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja była prowadzona metodą spisu z natury z wykorzystaniem podkładów mapowych. W wyniku prac terenowych, a następnie studialnych powstała baza danych, która zawiera:

  • lokalizację wyrobu zawierającego azbest,
  • właściciela wyrobu zawierającego azbest,
  • rodzaj i typ wyrobu zawierającego azbest,
  • ilość i stopień pilności do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Lista nieruchomości, na terenie których znajdują się materiały zawierające azbest zamieszczona jest w bazie azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1989:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Ile procent sieci kanalizacyjnej należy do miasta Świebodzic?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Gmina Świebodzice posiada około 35% sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz około 90% sieci kanalizacji deszczowej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1988:  Imię/NICK: Halina

witam
Panie Burmistrzu prosimy o interwencję na ulicy Długiej ponieważ firma Cast i Termet zrobiła z ulicy parking. Na ulicy odbywają się wyładunki i załadunki aut ciężarowych które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów i przejazdu samochodów.Codziennie jest problem z przejazdem. 
Pozdrawiam mieszkanka Świebodzic.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Halino,

funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach przeprowadzili rozmowy z kierownictwem zakładu Cast oraz Termet S.A. pod kątem poprawienia logistyki zaopatrzenia. Jestem pewny, że powyższe rozmowy przyczynią się do rozwiązania problemu parkowania pojazdów ciężarowych na ulicy Długiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1987:  Imię/NICK: Stanisław

Bezprawie w Świebodzicach.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Piszę do Pana ponownie, gdyż moje zapytanie nie zostało wyświetlone, mam nadzieję, że tym razem podejmie Pan wyzwanie i odpowie na postawione pytanie.
Drążę temat bezprawia, które kwitnie w Świebodzicach. Jak grzyby po deszczu wyrastają w naszym mieście punkty z nielegalnymi maszynami typu jednoręki bandyta. Nielegalne lokale są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, swoją działalność prowadzą 24h/7 dni w tygodniu. 
Dana nielegalna działalność wiąże się z silną uciążliwością dla lokatorów, w godzinach nocnych, zwłaszcza podczas weekendów dochodzi do spektakularnych imprez w lokalach. Niejednokrotnie jest spożywany alkohol i innego rodzaju używki.

Zastraszeni mieszkańcy boją się reagować i dzwonić na służby porządkowe, nikt nie jest w stanie im pomóc. Działalność jest nielegalna co jest kilkakrotnie podkreślone i w najlepsze kwitnie pod okiem Burmistrza i Rady Miejskiej w Świebodzicach. Pod osłoną nocy, są sprowadzane nowe urządzenia do lokalów, nikt sobie z tego nic nie robi. 
Wskazane punkty, rzekomo były zgłaszane przez burmistrza do Urzędu Celnego i...? Tak działa Państwo Polskie? Burmistrz Miasta Świebodzice, którego mieszkańcy obdarzyli mandatem zaufania nie może sobie poradzić z nielegalną działalnością, która zakłóca spokój i życie?

Panie Burmistrzu, Ja wyborca pytam, kiedy w naszym mieście się zakończy proceder nielegalnego hazardu?! My mieszkańcy zwracamy się do Pana, aby zrobić z tym porządek, nie chcemy narażać własnego bezpieczeństwa i walczyć osobiście, dobrze wiemy kto za tym stoi!!!!

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Stanisławie,

informuję, że w dniu 27. 10. 2016 r. po raz kolejny poinformowałem Służbę Celną o konieczności jak najszybszej kontroli punktów gier hazardowych, które działają na terenie Miasta Świebodzice.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1986:  Imię/NICK:  Anna

Witam serdecznie.
Kiedy się ukaże kolejny świebodzicki kalendarz,ile będzie kosztował,i gdzie go będzie można kupić?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

podobnie jak w latach ubiegłych nie jest planowana sprzedaż świebodzickiego kalendarza.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1985:  Imię/NICK:  matka polka

Witam .na pewno jest Pan na bieżąco ze sprawami ZWiK.Proszę wyjaśnić dlaczego podnoszone sa opłaty abonamentów na liczniki wody i ścieków. Oczywiście licznik ścieków nie istnieje się opłata jest. No chyba że my użytkownicy jesteśmy ślepi. Podam przykład w czerwcu 2016 opłata abonam.za licznik wody wynosił za2 miesiące 14,26 brutto,za ścieki 11,74,natomiast w sierpniu woda 15,62 za 2 miesiące i ścieki 30,35.nikt nie dostał zawiadomienia o podwyżkach a Internet nie mają wszyscy.liczę na odpowiedź 
,bo to Pan jest dla ludzi ,a nie my dla Pana.Oczywiście nie wpomne o drożyznie za wodę i przede wszystkim ścieki!nie ma co się dziwić że my mieszkańcy oszczedzamy ,ale czy to coś da ,skoro wciąż zaskoczeni jesteśmy podwyzkami .Oj Nowy Rok za chwilę i znów drożej. za7 dni sprawdze czy jest odpowiedz. pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

nie istnieje pojęcie opłaty za licznik czy też abonamenty na liczniki. Płaci Pani opłatę abonamentową, która jest opłatą stałą, dotyczy odbiorcy i nie ma bezpośredniego związku z istnieniem licznika. Osoby nie posiadające licznika również płacą opłatę abonamentową, która wynika z kosztów ponoszonych przez wodociągi. W ostatnim czasie stawki te wzrosły ze względu na zrealizowane inwestycje i związane z nimi koszty stałe. Zgodnie z przepisami ceny ogłaszane są w prasie lokalnej bez powiadamiania klientów.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1984:  Imię/NICK:  MIESZKANKA

Szanowny Panie Burmistrzu,
Mam takie pytanie w związku z zakazem palenia liści na działkach, dlaczego w sezonie jesienno-wiosennym nie wolno palić pozostałości na działkach, a w domkach i apartamentach wolno palić drzewem w kominku zanieczyszczając powietrze do tego stopnia, że nie można przewietrzyć jesienią i zimą mieszkań na osiedlu?? Palenie na działkach odbywa się sezonowo, a zatruwanie powietrza kominkami trwa kilka miesięcy non stop.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. dopuszcza spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami przeznaczonymi do tego celu jedynie w przypadku, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnej zbiórki. Na terenie naszej Gminy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmuje odpady zielone, co wyklucza możliwość ich spalania niezależnie od pory roku. Odpady takie jak skoszona trawa, liście i gałęzie należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach. Odnośnie palenia w kominkach informujemy, że drewno kominkowe jest wyselekcjonowanym rodzajem drewna opałowego, a nie pozostałością roślinną.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1983:  Imię/NICK:  Barbara

Panie Burmistrzu być może jest to nie wygodne pytanie ale chciałam zapytać wprost czy w tym roku w Świebodziach będzie organiowany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ? czy coś się zmieniło zgodnie z linią Pana partii ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Barbaro,

informuję, że jak co roku, w Świebodzicach odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który objąłem honorowym patronatem. Co prawda data nie została jeszcze oficjalnie przedstawiona, ale już teraz zachęcam Panią do udziału w tym wielkim wydarzeniu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1982:  Imię/NICK:  Piotr

Panie Burmistrzu.Slyszal Pan zapewne o podpisanej umowie na budowę Mercedesa w Jaworze.Przeczytalem ze rekrutacja już się odbywa do zakładu Mercedes.Nie mogę jednak znalesc na jaki adres wysylac cv.Prosze o podanie adresu na jaki należy wysylac swoje cv.Napewno ma Pan kontakty z Panem Burmistrzem z Jawora.Dziekuje,Piotr
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

z informacji uzyskanej od firmy wynika, że rozpoczęcie produkcji w nowej fabryce Daimlera (Mercedes) planowane jest na rok 2019, a prace budowlane mają się rozpocząć w 2017 r. Rekrutacja do firmy nie została jeszcze ogłoszona.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1981:  Imię/NICK:  Andrzej

Witam Panie burmistrzu. Mam pytanie odnośnie niszczenia drzew na ul. Aleje Lipowe które odbyło się w dniu 10.10.2016. Dlaczego i poco są tak mocno przycinane korony drzew i Kto na to zezwolił?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

firma, która przycina drzewa przy ul. Aleje Lipowe oraz ul. Kolejowej posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu prac. 
Korekta odbywa się w sposób prawidłowy i ma na celu doświetlenie ulicy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1980:  Imię/NICK:  ZHDK

co kierowało władzami miasta, gdy przyznawały prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską (p)osłom z całej UE, pomijając całkowicie Zasłużonych Dawców Krwi (jeżdżących gratis po wszystkich większych miastach) ?!?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowni Państwo,

posłowie posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na mocy powszechnie obowiązujących przepisów i Gmina ma obowiązek takie uprawnienie respektować. Informuję, że Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
w Świebodzicach mają również prawo do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1979:  Imię/NICK:  Magdalena

Szanowny Panie Burmistrzu, w roku 2017 użytkowanie wieczyste ma zmienić sie w pełne prawo własności, czy wiadomo juz jak ten proces będzie przebiegał w naszym mieście? Czy z tego tyłu od właścicieli będą
wymagane jakieś opłaty ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Magdaleno,

regulacja dotycząca zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest obecnie w fazie projektu i ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. Zatem dotychczasowe doświadczenie i dobra praktyka w tym przedmiocie wskazuje, aby o zasadach i trybie dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rozmawiać ze społeczeństwem i wdrażać w życie przepisy po dokładnym zapoznaniu się z treścią tej ustawy, a mianowicie po 1 stycznia 2017 r. Pragnę Panią zapewnić, że ze względu na wielkie zainteresowanie i oczekiwania społeczne na tego typu ustawę Gmina Świebodzice opublikuje w prasie lokalnej "Gazeta Świebodzicka" i na stronie internetowej tut. urzędu, www.swiebodzice.pl, zasady stosowania cytowanego wyżej projektu ustawy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1978:  Imię/NICK: Krystyna

Panie Burmistrzu czy odpowie pan w końcu na pytanie kiedy nastąpi rewitalizacja ul.Krasickiego.Piszę te pytanie po raz kolejny ale widocznie jestem niewygodna ze niema Pan chęci odpisać.Proszę o zdecydowaną odpowiedz a nie o obietnice nie realizowane. Przypomnę ze obiecuje Pan któryś rok z kolei rewitalizacje tej ulicy.Wszyscy mieszkańcy pozdrawiają
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Krystyno,

kilka miesięcy temu była już udzielana odpowiedz na pytanie w przedmiotowej sprawie. Gmina jest przygotowana na realizację przedsięwzięcia - posiada projekt oraz kosztorysy. Z uwagi na fakt, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zadania w wysokości do 85% jego kosztów kwalifikowanych, czekaliśmy na właściwy moment złożenia stosownego wniosku, który aktualnie jest w fazie przygotowania. Roboty budowlane planujemy rozpocząć w przyszłym roku i będą one realizowane etapami tak, aby nie sparaliżować życia w obrębie ulicy i terenów do niej przyległych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1977:  Imię/NICK: mieszkaniec

Dzień dobry.
Zadawałam już to pytanie Panu Burmistrzowi ale nie dostałam do tej pory odpowiedzi więc pozwoliłam sobie napisać jeszcze raz. Czy adopcja zwierząt w naszym mieście wiąże się z uzyskaniem od miasta
pomocy w wysokości 500zł jak to czynią inne gminy by ograniczyć koszty trzymania zwierząt w schroniskach? Jesli tak to jak załatwia się owe środki u nas w mieście i jakie potrzebne sa dokumenty?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Informuję, że Gmina Świebodzice nie udziela pomocy finansowej osobom, które zdecydowały się na adopcję zwierzęcia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1976:  Imię/NICK: Zbigniew H.

Szanowny Panie Burmistrzu,

jeżeli podjęli Państwo decyzję o rozbiórce zagrażającej mieszkańcom osiedla Strzelecka altany, to według szeroko pojętych standardów oraz mojej najlepszej wiedzy należy zamierzone przedsięwzięcie doprowadzić do końca. Choć drewniane elementy konstrukcyjne zostały usunięte, to fundamenty w postaci trzech betonowych belek pozostały nietknięte i od trzech tygodni pozostają niezabezpieczone.  Pomijając, że zaistniała sytuacja nie najlepiej świadczy o decydentach miasta Świebodzic, należy 
dobitnie podkreślić, że betonowe fundamenty stwarzają zagrożenie zdrowia dla bawiących się dzieci na osiedlu. Niech tylko jedno potknie się i złamie rękę na tych betonowych belkach, a powództwo macie Państwo gwarantowane. Nad to, pozostawione Bóg wie komu betonowe fundamenty nie korespondują z otoczeniem, a u osób zauważających Państwa niekonsekwencję, bynajmniej pochlebstw pod Państwa, pod  Pana adresem Pane Bogdanie w szczególności nie wywołują.
Z uszanowaniem,
Zbigniew H.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Zbigniewie,

w sprawie pozostawionych betonowych fundamentów po rozebranej altanie przy ulicy Strzeleckiej, informuję, że ze względu na poprawę estetyki terenu tut. Zarząd dokonał rozbiórki samowolnie postawionej altany.
Po rozbiórce zostały w ziemi betonowe elementy konstrukcyjne, które nie stanowią żadnego zagrożenia. Elementy te będą rozebrane i wywiezione, gdy MZN będzie dysponował odpowiednim sprzętem.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1975:  Imię/NICK: Hugon Wieniawski

Panie Burmistrzu
Gdzie można się zapoznać z listą ulic przewidzianych do zmiany nazwy w związki z ustawą podjęta przez Sejm RP.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Hugonie,

w naszym mieście nie ma już żadnej ulicy, której nazwa wymagałaby zmiany w zawiązku z "ustawą dekomunizacyjną".

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1974:  Imię/NICK: Ewa

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Moje pytanie dotyczy oświetlenia ulic. Mieszkam na ulicy Stanisława Moniuszki i teraz kiedy rano jest ciemno i szybko robi się ciemno strach jest wyjść na ulicę. Nasza ulica jest dość specyficzna ponieważ z każdej prawie strony mamy las a mieszkając na takim uboczu człowiek obawia się wyjść nawet z psem wieczorem tym bardziej, że nadal poszukiwany jest mieszkaniec Świebodzic podejrzewany o zabójstwo. Nie działają latarnie na końcach ulicy czyli za mostem okolice tzw. Bajki i na drugiej odnodze ulicy przy tzw. Leśniczówce.
Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie tym bardziej, że problem nie dotyczy tylko mnie ale i innych moich sąsiadek. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Ewo,

istniejące oświetlenie ul. Moniuszki jest sprawne. Pani wniosek dotyczy prawdopodobnie braku lamp na dojazdach do posesji przy ul. Moniuszki nr 3 i 6. Doświetlenie tych odcinków wymagać będzie rozbudowy istniejącego oświetlenia drogowego. Możliwe to będzie po zakończeniu realizacji obecnego programu przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Świebodzic, w ramach jego kolejnego etapu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1973:  Imię/NICK: rodzic

Szanowny p. Burmistrzu mieszkam przy ul.pilsudskiego 25-29 mamy my rodzice taki problem ze nasze dzieci nie maja podworka bo 75% zajmuja samochody i ich przybywa .wyjsciem by bylo adaptacja ogrodka p.samotusa ktory to ogrodek mial sluzyc jego matce a ktora nie zyje ponad 20 lat .piaskownica, hustawka w ogrodzeniu byloby chybakvq dobrym rozwiazaniem czy jest p. Burmistrzu mozliwosc?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pytania w sprawie adaptacji ogródka przydomowego, usytuowanego na terenie posesji przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29 na plac zabaw informuję, że realizacja tego pomysłu nie jest możliwa, ponieważ wskazany teren od wielu lat jest przedmiotem dzierżawy. Ponadto wyjaśniam, że utworzenie kącika zabaw zobowiązuje do zapewnienia dzieciom maksymalnej ochrony, co w tym przypadku nie byłoby możliwe ze względu na zbyt małą powierzchnię tego terenu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1972:  Imię/NICK: RAFIK

Witam. Dlaczego przy parkingu na ulicy Mieszka I wymieniono latarnie z podwójnych na pojedyncze, które oświetlają teraz tylko jezdnię. Parking jest bardzo często uczęszczany przez pieszych, którzy teraz będą niewidoczni dla kierowców, a złodzieje będą mieć raj. Ps. Kiedy załatają asfalt, który zepsuli podczas wymiany tej nieszczęsnej latarni. Idzie zima więc niech się pośpieszą.
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

do zadań własnych Gminy należy finansowanie i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń oświetlenia drogowego na drogach publicznych oraz ewentualnie na drogach wewnętrznych będących jej własnością. Teren parkingu między ul. Mieszka I i parkingiem przy pawilonach handlowych "Czerwona Torebka", nie jest własnością Gminy Świebodzice - to własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. Oświetlenie przedmiotowego terenu należy do obowiązków jego właściciela. Naprawa nawierzchni zjazdu z parkingu na ul Mieszka I planowana jest do niezwłocznego (jeśli pozwolą warunki pogodowe) wykonania przez Wykonawcę robót oświetleniowych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1971:  Imię/NICK: Marceli

Dlaczego na H.Brodatego 9 (O.Piastowskie) nie ma zamontowanego nowego domofonu? W całym bloku są już od dawna, ale w naszej klatce nie. Możliwe, że w innych blokach występują podobne przypadki :/
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marceli,

w tej sprawie proszę o kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach, gdyż wspomniany budynek jest w ich zarządzie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1970:  Imię/NICK: Krzysztof

Panie Burmistrzu czy rejon Ciernie 4, podlegająca kanalizacja pod Wałbrzych mogą starać sie o dofinansowanie doprowadzenia przylącza. Dlaczego w tym samym rejonie woda podlega pod Świebodzice a ścieki pod Wałbrzych. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Krzysztofie,

informuję, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dofinansowaniu na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej podlegają nieruchomości na terenie całej gminy. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym. Nowy wniosek o dotację będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej po wejściu w życie przedmiotowej uchwały.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1969:  Imię/NICK: Piotr

Szanowny Panie Burmistrzu.Kiedy wkoncu zostanie zrobione oświetlenie obok Sp.Mieszkaniowej na Os.Piastowskim?Dokladnie w miejscu jak są garaze obok dzialek,ul.mieszka....Rano i wieczorem można dostać po glowie ....jest ciemno i niebezpiecznie.Prosze cos z tym zrobić jak
najszybciej.Mieszkaniec Swiebodzic.pozdrawiam. Piotr
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

do zadań własnych Gminy należy finansowanie i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń oświetlenia drogowego na drogach publicznych oraz ewentualnie na drogach wewnętrznych będących jej własnością. Teren położony między pasem drogowym ul. Mieszka I i garażami, nie jest własnością Gminy Świebodzice - to własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. Wniosek o oświetlenie przedmiotowego terenu należy kierować do jego właściciela.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1968:  Imię/NICK: mieszkanka

witam od jakiegoś czasu w godzinach wieczornych z terenów zakładowych przy ulicy wałbrzyskiej rozchodzi się zapach palonego plastiku jest on uciążliwy dla okolicznych mieszkańców mam nadzieję że się Pan tym zainteresuje
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

W przypadku stwierdzenia wypalania odpadów proszę o zgłoszenie interwencji do Komendy Straży Miejskiej w Świebodzicach pod nr tel. 606 63 75 42 lub do Komisariatu Policji w Świebodzicach pod nr tel. 74 854 06 22.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1967:  Imię/NICK: Aga

Proszę mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego na tak niebezpiecznych ulicach jak Krasickiego i Młynarskiej, na ktorych co chwila dochodzi do incydentów chuligańskich, nie ma zainstalowanego monitoringu ani żadnego patrolu policji? Pomimo licznych skarg do odpowiednich służb porządkowych jak i Pana nic nie zostało zrobione w tej kwestii a mieszkańcy boją się chodzić tymi ulicami gdy zapada zmrok. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

W chwili obecnej nie planuje się rozbudowy monitoringu wizyjnego. Niemniej jednak wychodząc na przeciw Pani oczekiwaniom poleciłem podległym mi służbom częstsze patrolowanie tego rejonu miasta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1966:  Imię/NICK: ala

Mam pytanie Panie Burmistrzu czy niemożna przegonić z ławek na placu Jana Pawła tych "ludzi nadużywających mocnych trunków" na każdej ławce siedzi menel proszę zwrócić na to uwagę bo to nie dość że psuje wizerunek miasta to jeszcze z dzieckiem nie ma gdzie usiąść. Proszę o interwencję. Dziękuje.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Alicjo,

Powyższa sprawa została przekazana do Straży Miejskiej. Zobowiązałem funkcjonariuszy do zwiększenia intensyfikacji działań w tym rejonie. Niemniej jednak proszę również o każdorazowe zgłaszanie interwencji do Komendy Straży Miejskiej pod nr tel. 606 63 75 42.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1965:  Imię/NICK: gieszesc

Szanowny Panie Burmistrzu... W roku minionym pytałem, dla kogo organizowany jest Happening Rowerowy? Dla włodarzy, urzędników, przedstawicieli Kościoła?? Miało się to zmienić... Szary obywatel w tym czasie dogina w różnych instytucjach, by płacić podatki na Wasze utrzymanie, a jego dzieci uczą się pilnie, by w przyszłości robić min. na urzędników! To jest jakieś nieporozumienie...
I jeszcze takie spostrzeżenie... Dlaczego rów/kanał odwadniający został wyczyszczony (gdzie maszyna nie dała rady, to 6 pracowników czyściło) po stronie gdzie przypadkiem mieszka Radny, a po stronie gdzie jeździ autobus jest nietknięty?? Może to tylko przypadek, bo być może ma być to zrobione; ale kilku miesięczna przerwa w pracach upewnia mnie, że mieszkańców traktuje się jako równych i równiejszych - z naciskiem na równiejszych!
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Happening Rowerowy jest imprezą otwartą, organizowaną dla wszystkich mieszkańców Świebodzic, bez rozróżnienia na zawód czy zainteresowania, jednak nadrzędnie w swoim zamyśle jest to akcja edukacyjna skierowana do podopiecznych przedszkoli oraz szkół i pomysł ten spotyka się z pozytywnymi reakcjami ze strony dyrekcji oraz kadry nauczycielskiej placówek oświatowych. Edukacja w szkole, to nie tylko przyswajanie wiedzy w szkolnych ławach, ale także udział w akcjach terenowych, wydarzeniach oraz happeningach, takich jak ten. Proszę więc nie traktować uczestnictwa dzieci w tego typu akcji, jako marnotrawienia ich czasu, lecz jako dodatkową okoliczność na zdobycie wiedzy o otaczającym świecie.

Decyzja, aby impreza odbywała się w dzień powszedni, była podjęta po analizie frekwencji podczas organizowanych dotychczas innych imprez rowerowych, która, delikatnie ujmując tę kwestię, była co najmniej umiarkowana. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że inne gminy również praktykują organizację tego rodzaju wydarzeń w godzinach przedpołudniowych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1964:  Imię/NICK: Katarzyna

Panie Burmistrzu, w imieniu swoim i innych osób korzystających z OPS w Świebodzicach, proszę o interwencję w celu usprawnienia i jakości obsługi osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i innych. Zdaje sobie sprawę iż teraz jest intensywny okres składania, podań o stypendia, świadczenia rodzinne, ale nie może być tak że klient przychodząc po wniosek w pierwszym tygodniu września udając się do pok. nr 6 zostaje odesłany po oczywiście wyczekiwaniu w kolejce do pok. nr 7, gdzie odbierze wniosek, bo w pok. nr 6 pracownicy wnioski tylko przyjmują. Do po. nr 7 kolejka długa więc klient znów cierpliwie czeka by wniosek odebrać. Natomiast już w drugim tygodniu września, kierowany doświadczeniem z tygodnia poprzedniego, trzymając komplet wypełnionych dokumentów udaje się do po. 6. gdzie wnioski były przyjmowane. Po odstaniu w kolejce, jakież jest zdziwienie bo już w tym pokoju wniosku się nie przyjmuje tylko w pok. 7. Znów trzeba odstać w kolejce, by dostać się do po. nr 7, gdzie wnioski przyjmuje! Pani, która chyba od niedawna pracuje, więc musi korzystać z pomocy innych doświadczonych pracowników. Jest miła i rzetelna, ale czas obsługi się wydłuża co nie sprzyja atmosferze osób oczekujących pod drzwiami. Atmosferze nie sprzyja również fakt, iż w pok. nr 6 siedzą cztery Panie, bez klientów, zapewne rozpatrują wnioski, aczkolwiek mogłyby wesprzeć chociażby w przyjmowaniu wniosków- to rozluźniłoby atmosferę. Co do jakości obsługi funduszu alimentacyjnego, może i pracownica ma kilkuletnie doświadczenie we wnioskach, ale uprzejmości wobec ludzi żadnej. OPS ponoć jest dla ludzi, po to by pomóc, wesprzeć ,a nie niejednokrotnie dołować osoby potrzebujące pomocy. Proszę o interwencję !
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

Ośrodek Pomocy Społecznej dokłada szczególnych starań mających na celu usprawnienie i podniesienie jakości obsługi klientów. Jednakże należy zauważyć, że w okresie od 1 września do 15 września zbiegają się niemalże wszystkie okresy przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz stypendia szkolne. Oprócz tego na bieżąco do OPS zgłaszają się osoby korzystające z pomocy społecznej, stąd mogą pojawić się pewne niedogodności, dlatego proszę o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1963:  Imię/NICK: Tomasz

Witam
Kiedy w naszym mieście nastąpi aktualizowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciernie 4? Podobno gmina ma obowiązek przeprowadzić go raz na 5 lat? Czy istnieje wtedy możliwość korekty co niektórych wpisów w planie?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gmina nie ma obowiązku sporządzania/aktualizowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego raz na 5 lat. Burmistrz Miasta na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ma obowiązek przeprowadzenia oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego raz na kadencję, tj. raz na 4 lata. Analiza taka będzie sporządzona w roku bieżącym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1962:  Imię/NICK: Swiebodziczanka

Witam, Panie Burmistrzu mam pytanie kiedy zostaną wyremontowane kolejne kamienice na ul. Granicznej? Niektóre straszą a z innych odpada tynk np budynek 3a. Wiem, że ul Graniczna znalazła się na liście ulic do rewitalizacji.
I kolejne pytanie czy można prosić by służby miejskie zajęły się powstającym na podwórku kamienicy nr 3 przy ul. Granicznej  mini szrotem ?  Jedno auto już zostało rozebrane a kolejne właśnie jest rozbierane
przez "młodych mechaników".
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Budynek przy ul. 3a jest budynkiem wspólnotowym. Zarządcą jest firma „Prefekt”, proszę to pytanie skierować do Zarządcy budynku, czy złożył lub złoży projekt na rewitalizację do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Służby miejskie zostały już powiadomione o „warsztacie pod niebem”.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1961:  Imię/NICK: Roman

Witam Panie Burmistrzu
Chciałbym zakupić działkę w okolicach ul Wiśniowej na Cierniach. Do najbliższego przyłącza kanalizacji mam 500m, czy w takiej sytuacji jest możliwość zamontowania przydomowej oczyszczalni ekologicznej. Czy gmina planuje prowadzić kanalizację w te rejony?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Romanie,

informuję, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego Dzielnicę Ciernie, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/153/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012 r.(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 22 października 2012 r., poz. 3557), obejmujący teren ul. Wiśniowej nie przewiduje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan dopuszcza tymczasową lokalizację wyłącznie szczelnych zbiorników bezodpływowych z obowiązkiem podłączenia do kanalizacji sanitarnej w momencie jej uruchomienia. W najbliższym czasie nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wiśniowej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1960:  Imię/NICK: anna

Witam,
co z remontem placu dworcowego? miał być w tym roku, a jesień już idzie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Aniu,

Prace cały czas trwają, ale najpierw nad dokumentacją, która została rozszerzona o sieć kanalizacyjną. Projekt dobiegł końca. Końcem września gmina otrzyma pozwolenie na budowę. We wrześniu również składamy wniosek o środki unijne. Ta inwestycja jest priorytetowa w ramach niskiej emisji dla naszej gminy, do końca 2017 roku będzie ukończony zakres rzeczowy i mieszkańcy będą mogli się cieszyć nowym Placem Dworcowym. Już blisko, proszę o odrobinę cierpliwości.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1959:  Imię/NICK: Tadeusz

"Decyzją burmistrza Bogdana Kożuchowicza każdy uczeń świebodzickiej szkoły tego dnia (pierwszego szkoły) wchodzi na basen bez biletu" Czy owa "decyzja" nie jest czasem przekroczeniem przez Pana swoich prerogatyw? OSiR jest spółką prawa handlowego ze swoim zarządem, prezesem i radą nadzorczą i burmistrz miasta (nawet jeśli miasto jest jedynym wspólnikiem) nie ma prawa decydować o zaniechaniu pobierania opłat i umniejszania zysku - inaczej mówiąc "działania na jego szkodę". Pańskie intencje rozumiem ale chętnie dowiem się jaka jest podstawa prawna takiej "decyzji".
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tadeuszu,

decyzja ta jest decyzją Zarządu Spółki, którą akceptuję wykonując uprawnienie Zgromadzenia Wspólników. Bardzo dziękuję za troskę o stan Spółki i jej finanse, a także za fakt, że akceptuje Pan działania korzystne dla dzieci i ich rozwoju.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1958:  Imię/NICK: Magdalena

Panie Burmistrzu czy lokalny program rewitalizacji będzie dostępny w stronie UM?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Tak, Lokalny Program Rewitalizacji znajduje się na stronie: http://www.swiebodzice.pl/rewitalizacja/strony/pliki_do_pobrania.htm 
Dział Rewitalizacja znajduje się na stronie głównej, po lewej stronie, na dole.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1957:  Imię/NICK: Waldek

Dlaczego w Świebodzicach jako autobusy miejskie są Mercedesy? Panie burmistrzu dlaczego niw wspieramy Polskich Autobusów? Polskich marek...??? Dlaczego...???? Proszę odpowiedzieć..
Najlepszym autobusem miejskim roku 2017 został elektryczny Solaris Urbino produkowany przez firmę z Bolechowa pod Poznaniem. To pierwszy taki tytuł dla polskiego producenta i jednocześnie pierwsza w historii tego konkursu nagroda dla pojazdu bateryjnego. Uroczyste wręczenie statuetki „Bus of the Year” odbędzie się 21 września podczas targów pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Waldemarze,

Gmina jak każdy podmiot dysponujący środkami publicznymi ma obowiązek stosować do zakupów ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Ograniczenie zamówienia na autobusy do określonej firmy czy choćby kraju producenta byłoby naruszeniem zasady konkurencyjności i dostępności do zamówienia. A zupełnie na marginesie dodam, że w przetargu żadna z polskich firm producentów autobusów nie wystartowała. Może dlatego, że nasze zamówienie dotyczyło zakupu niewielkiej ilości.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1956:  Imię/NICK: renetia

panie Burmistrzu mam pytanie co daje nam fakt że mamy miasta partnerskie jakie z tego są korzyści dla miasta i mieszkańców tak porostu kiedyś się zastanawiałam i pytam z ciekawości
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

posiadanie miast partnerskich i utrzymywanie z nimi relacji służy przede wszystkim wymianie doświadczeń z zakresu działalności kulturalnej i społecznej, a także wzajemnemu informowaniu się o podejmowanych działaniach. Dla przykładu, tylko w ostatnim czasie Świebodzice odwiedzili przedstawiciele Waldbröl, którzy uczestniczyli w Jarmarku Bożonarodzeniowym, oraz Hrušova, którzy wzięli udział w Dniach Świebodzic, a delegacja świebodzickich radnych miejskich odwiedziła z rewizytą w ostatnich dniach Słowaków. Dobra praktyka, jaką jest posiadanie miast partnerskich, owocuje jednak nie tylko wizytami, panelami dyskusyjnymi z udziałem delegacji, wizytami uczniów w tamtejszych placówkach oświatowych czy uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych. Pielęgnowanie relacji z miastami partnerskimi przynosi także jak najbardziej wymierne korzyści i policzalną pomoc, jak np. w sytuacji klęsk żywiołowych, czego dowodem może być pomoc organizowana w roku 1997 przez mieszkańców Waldbröl dla mieszkańców Świebodzic dotkniętych klęską powodzi.

Rok 2016 jest szczególny pod kątem współpracy z miastami partnerskimi, bowiem właśnie na ten czas przypada 20. lecie podpisania umowy partnerskiej z Waldbröl, co stanowi powód do dumy dla obu stron porozumienia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1955:  Imię/NICK: Jacek

Panie Burmistrzu czy w Lokalnym Planie Rewitalizacji jest ul.Kolejowa 4?
Bardzo proszę o odpowiedź....
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Jacku,

w Lokalny Program Rewitalizacji wpisana jest cała ulica Kolejowa.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1954:  Imię/NICK: Marek

Szanowny Panie 16 sierpnia teściowa udała się do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej aby
przedłużyć mi zameldowanie, lub zameldować na stale w mieszkaniu komunalnym. Niestety pani w urzędzie odpowiedziała, że jest to niemożliwe. Moja żona i dzieci są zameldowane, ja tymczasowo od dziesięciu lat. Obecnie straciłem pracę i odmowa meldunku może skutkować tym, że nie otrzymam tu zasiłku, a do miejsca mojego stałego zameldowania mam 500 km. Pytanie? Jak to możliwe, że tworzycie sobie przepisy, które stoją w sprzeczności z obecnie obowiązującym prawem,
pozbawiacie mnie możliwości wypełniania obowiązków obywatelskich i
działacie wbrew ustawie zasadniczej, jaką jest KONSTYTUCJA?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

jak wynika z Pana maila, Pańska teściowa jest najemcą lokalu komunalnego, dla którego właścicielem i wynajmującym jest Gmina. Stąd zgodnie z par. 5 zawartej przez Pana teściową i jej męża umowy najmu lokalu, Najemca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego, jeżeli zamierza oddać "w inne używane osobie trzeciej całości lub części lokalu". Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że nieprzestrzeganie tego jak i innych zapisów umowy daje podstawę Wynajmującemu do wypowiedzenia umowy najmu. W związku z powyższym, należy złożyć stosowny wniosek (druki do pobrania w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej), którego rozpatrzenie przez Burmistrza Miasta warunkuje możliwość zameldowania bądź nie osoby wskazanej we wniosku. Ponieważ na każdą taką sprawę składa się szereg indywidualnych przesłanek, złożenie wniosku jest nieodzowne i o tym została Pana teściowa poinformowana podczas wizyty w Wydziale GM.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1953:  Imię/NICK: Anonim

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Jestem mieszkanka Osiedla Piastowskiego mam psa jay I cała moja rodzina regularnie sprzatamy po naszym małym pupilku. Głośno mówi się o lokalnym sprzataniu po swoosh czworonożnych pupilach. Przynajmniej 80 % społeczeństwa osiedlowego nie stosuje się
do próśb dbania o czystość naszego środowiska. Moje pytanie brzmi jak ma to robić kiedy przy każdym"piesku" nie uświadczy ani jednej torebki na psie odchody. Gdyby miasto zadbało o zaopatrzenie wyżej wymienionych koszy w zestawy ku posprzataniu kup byłoby dużo czyściej i
sympatyczniej. Z mooch obserwacji połowa z wymienionych powyżej ludzi dbałaby o czystość a nie zasłaniała się brakiem dostępnych środków. Pokażmy ludziom że wyjście z poem może być przyjemnościa. Z poważaniem mieszkanka Świebodzic.

 

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

informuję, że każdy właściciel psa ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę, a co za tym idzie wyposażenia się w worki/torebki do sprzątania po psie. Kosze na odchody zwierzęce zlokalizowane na Osiedlu Piastowskim należą do Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Siemowita 31 w Świebodzicach, i to do niej należałoby się zwrócić z wnioskiem o zaopatrzenie pojemników w worki. Kosze zlokalizowane na terenach gminnych są regularnie zaopatrywane w torebki do usuwania zanieczyszczeń, które można pobrać w ZGK Świebodzice sp. z o. o. przy ul. Strzegomskiej 30.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1952:  Imię/NICK: Mieszkanka

Szanowny Panie Burmistrzu, nigdzie nie mogę znaleźć informacji o corocznym wyścigu kolarskim odbywającym się w Naszym Mieście. Czy w tym roku nie odbędzie się wyścig??
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

organizatorem Memoriału Pawła Sosika, bo zapewne o ten wyścig Pani pyta, był LKKS Górnik Wałbrzych. Zawody kolarzy organizowane były jako zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. W bieżącym roku, podobnie zresztą jak i w ubiegłym, klub LKKS Górnik Wałbrzych nie wystosował oferty o realizację tego zadania, w związku z czym zawody nie odbywają się.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1951:  Imię/NICK: Iza

Szanowny panie burmistrzu. W dniu 18 88 2016 wracałam z pracy autobusem miejskim po godz 14 z Pełcznicy .Na jednym z przystanków do autobusu wsiadła pani,która była tak mocno pijana ,że z trudem utrzymywała równowagę Po chwili nastąpiła kontrola biletów na co owa pani głośno zapytała czy bilety z MOPSU są ważne.Większość pasażerów patrzyła z niesmakiem na tą kobietę i zapewne jak ja zastanawiały się kto i na jakich zasadach finansuje i wspiera taką patologię
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Izo,

informuję, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach nie finansuje przejazdów komunikacją miejską swoim beneficjentom i podopiecznym - nie udziela na ten cel zasiłków ani nie rozdaje biletów. Nie można również z tytułu korzystania ze świadczeń pomocy społecznej liczyć na darmowe przejazdy czy zniżki. Miasto zatem na pewno nie finansuje i nie wspiera opisanej przez Panią kobiety w zakresie korzystania z komunikacji miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1950:  Imię/NICK: zainteresowana

Szanowny Panie Burmistrzu, czy i jak można się starać o pracę w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej? Bardzo interesuje mnie praca w tym wydziale, a posiadam doświadczenie i umiejętności, które z mogłabym wykorzystać w tej pracy z pożytkiem dla Miasta i jego Mieszkańców.
Łączę wyrazy szacunku.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pytanie w zakresie możliwości zatrudnienia w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej tut. Urzędu, uprzejmie informuję , że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016, poz. 902) zatrudnienie na wolnych stanowiskach urzędniczych odbywa się na zasadach naboru kandydatów. 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Burmistrz Miasta upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.swiebodzice.pl  
(w zakładce nabór pracowników) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim z/s ul. Rynek 1 (tzn. jednostce, w której jest prowadzony nabór).

W chwili obecnej nie jest przewidywane zatrudnienie pracownika do Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej, zachęcam jednak Panią do bieżącego śledzenia strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Ratuszu Miejskim.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1949:  Imię/NICK: anna

witam, czy można usunąć osy z fontanny w Parku Miejskim? Jest to dość niebezpieczne, zważywszy na częstą zabawę dzieci przy fontannie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

informuję, że gniazdo os znajdujące się przy fontannie w Parku Miejskim zostało usunięte.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1948:  Imię/NICK: Aga

Witam serdecznie mam pytanie dlaczego została zmieniona grafika murala na ul. Wałbrzyskiej - Rysunek żołnierza został zamalowany, a był naprawdę ładny
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani, 
w tej sprawie odsyłam do pytań nr 1941 i 1943, które zawierają odpowiedź na poruszoną przez Panią kwestię.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1947:  Imię/NICK: mieszkanka

Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o wycięcia drzewa znajdującego się na os. Sudeckim
koło Orlika. Drzewo jest bardzo przechylone , prawie pod kątem 45 stopni do podłoża.Z tego co wiem, to spółdzielnia zwróciła się już do Państwa o kasację tego drzewa , a Państwo tylko je zabezpieczyliście - to znaczy zostało podparte drewnianym krzyżakiem. Wg mojej oceny nie jest to wystarczające zabezpieczenie przed dziećmi. Sama byłam świadkiem jak dzieci wbiegają pod taśmę, którą ogrodzono drzewo, brakuje tylko aby któreś potrąciło podparcie tego drzewa. Proszę o jak najszybszą interwencję w tej sprawie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Mieszkanko,

informuję, że Spółdzielnia Mieszkaniowa we własnym zakresie dokonała zabezpieczeń przy drzewie. Odnośnie wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa informuję, że Spółdzielnia Mieszkaniowa winna zwrócić się do Urzędu ze stosownym wnioskiem o jego wycinkę. Fakt domniemanego przez Panią złego zabezpieczenia został zgłoszony do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1946:  Imię/NICK: Kaha

Panie Burmistrzu, od dłuższego czasu niepokoi mnie drzewo które jest pomnikiem przyrody w Parku Miejskim (obok fontanny). Drzewo to ma podwiązaną ogromną poziomą gałąź. Jest to miejsce w którym bawi się mnóstwo dzieci a o tragedie nie trudno (jak już kilka lat temu pokazały zdarzenia z Paku w Szczawnie Zdroju, gdzie podwiązane drzewo zabiło małą dziewczynkę).

W ubiegłą niedzielę dość spora gałąź tego pomnika przyrody w naszym parku złamała się strasząc wszystkich obecnych wtedy w parku, zawisła na poniższych gałęziach i dopiero wezwana Straż Pożarna ją usunęła. Mam obawy czy przy usuwaniu tej gałęzi nie zostało naruszone podwieszenie w/w gałęzi i czy takich (pustych, spróchniałych gałęzi na tym drzewie nie ma więcej)... Czy to drzewo jako pomnik przyrody jest dla parku i miasta aż tak ważne żeby narażać życie mieszkańców? Czy można w tym miejscu zapewnić bezpieczeństwo głownie biegającym tam dzieciom? Gdyby nie niedzielna interwencja straży pożarnej nie wiadomo jak długo ta gałąź wisiałaby jeszcze na tym drzewie i kiedy i na kogo spadła...

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

informuję, że Gmina przeprowadza od 1 czerwca br. prace związane z uporządkowaniem gospodarki drzewostanu, rosnącego w Parku Miejskim. Zakres prac obejmuje m.in. ściągnięcie posuszu oraz suchych nadłamanych gałęzi z drzew. Przedmiotowe prace potrwają do 31 października br.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1945:  Imię/NICK: Aleksandra

Panie burmistrzu jakie trzeba spełniać wymogi zeby dostac sie na liste oczekujacych na mieszkanie komunalne badz socjalne ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Aleksandro,

zasady przyznawania lokali socjalnych, jak również lokali mieszkalnych określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminie i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. (ze
zmianami). Pełna treść Uchwały dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.swiebodzice.pl w zakładce BIP. 

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego przy ul. Świdnickiej 7, pok. 6 (I piętro), gdzie uzyska Pani odpowiedź na każdą wątpliwość w kwestii ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1944:  Imię/NICK: 

Dzień dobry, mama pytanie dotyczące żłobka miejskiego nr 2 w Świebodzicach, otóż na zebraniu z rodzicami nowoprzyjętych dzieci Pani Dyrektor zapowiedziała, że w okresie wakacyjnym żłobek będzie na miesiąc zamknięty. Czy jest jakaś alternatywa na ten czas? Jeśli nie to jak rodzice mają sobie poradzić? Mało kto dostanie w pracy miesięczny urlop.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

organizacja pracy placówki oświatowej na kolejny rok szkolny zatwierdzana jest w miesiącu maju i wówczas ustalana jest również przerwa wakacyjna. Dyrektorzy placówek informują rodziców o planowanej organizacji pracy placówki na dany rok szkolny. Pragnę poinformować Panią, że w okresie przerwy wakacyjnej pracownicy żłobka wykorzystują urlopy wypoczynkowe (zgodnie z planem urlopów). Jest to również czas na odświeżenie pomieszczeń oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.

Wobec powyższego powinna Pani zapewnić dziecku opiekę w trakcie przerwy wakacyjnej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1943:  Imię/NICK: 

Panie Burmistrzu odnośnie pytania nr 1941 z jedynej strony rozumiem rodzinę ale z drugiej Ppłk Władysław Suproń jest już jako osoba publiczna a upamiętnienie tak wielkich i zasłużonych osób jest w najlepszym porządku i rodzina powinna być dumna.A czy powstanie jakiś inny mural?
5
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie przypominam, że powstanie muralu było inicjatywą oddolną, której realizatorami byli członkowie świebodzickiej społeczności kibiców Górnika Wałbrzych. Ponadto informuję, że do Urzędu Miejskiego nie zgłoszono kolejnej inicjatywy dotyczącej powstania muralu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1942:  Imię/NICK: Michał

Panie burmistrzu gdzie u nas w gminie wyrabia się paszport?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Michale,

paszporty wyrabiane są w Urzędzie Wojewódzkim. Najbliższe takie miejsce jest w Wałbrzychu, gdzie mieści się Delegatura UW, ul. Słowackiego 23a , 58-300 Wałbrzych, tel. 0 801 43 00 86, fax: 74 842 65 03

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1941:  Imię/NICK: Artur

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie muralu znajdującego się na ul.Wałbrzyskiej czy ktoś go poprawi przed świętem 1 sierpnia?? I czy można się dowiedzieć gdzie dokładnie jest pochowany Pan Władysław Suproń.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Arturze,

mural przedstawiający wizerunek ppłka Władysława Supronia widniejący na murze przy ul. Wałbrzyskiej wkrótce zostanie zamalowany. Jest to wola rodziny zmarłego bohatera. Dla najbliższych Pana Władysława Supronia są to bardzo emocjonalne kwestie i należy to uszanować. Pan Władysław Suproń pochowany jest na cmentarzu komunalnym, ul. Wałbrzyska, dokładna lokalizacja: sektor 6 A, rząd 2, grób 1.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1940:  Imię/NICK: mieszkanka

Dzień dobry,

wiele miast w Polsce stawia teraz na drogi rowerowe. Czy jest możliwość zbudowania w Świebodzicach takich dróg? na pewno uatrakcyjniło by to miasto pod względem walorów turystycznych, tym bardziej że można taką trasę poprowadzić do Książa.  Gdyby powstała taka trasa , na pewno wiele osób z Książa zjeżdżałoby do Świebodzic

  
ODPOWIEDŹ
 
Dzień dobry Pani,

Właśnie powstaje koncepcja ścieżek rowerowych w mieście. W ramach działania Niska Emisja gmina Świebodzice przygotowuje wniosek aplikacyjny, by uzyskać środki finansowe na budowę ścieżek. Jeżeli wniosek przejdzie etap formalny i merytoryczny, to w przyszłym roku zaczną powstawać pierwsze odcinki ścieżek rowerowych w naszym mieście. We wrześniu gmina składa już wniosek.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1939:  Imię/NICK: Ewa

Bardzo dziękuję za JOGĘ w Parku Miejskim. Super sprawa.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Ewo,

głosy mieszkanek uczestniczących w zajęciach jogi, w tym Pani, potwierdzają, iż decyzja o organizacji bezpłatnych zajęć tego typu w Parku Miejskim była słuszna. Cieszę się, że świebodziczanie pozytywnie reagują na kierowaną do nich ofertę społeczno-kulturalną. Korzystając z okazji zapraszam zarówno Panią, jak i pozostałych mieszkańców, do uczestnictwa w zajęciach jogi. Odbywają się one w każdy poniedziałek i piątek wakacji o godz. 18:00.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1938:  Imię/NICK: Marcin

Gdzie mozna kupic flage swiebodzic i jakie sa koszty?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marcinie,

sprzedaż flag Świebodzic prowadzi ZGK Świebodzice sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30. Koszt takiej flagi to 18 zł.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1937:  Imię/NICK: paulina

witam pana burmistrza chcialabym zapytac czy mozna by bylo zorganizowac na rynku kino letnie juz raz byl wyswietlany batman i swiebodziczanie milo wspominaja ta impreze zebralo sie naprawde sporo ludzi i milo spedzilismy czas na swiezym powietrzu mozna powtorzyc Panie Bogdanie pozdrawiam i zycze milego czasu letniego
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Paulino,

cieszę się, że pomysł organizacji kina letniego w Rynku przypadł mieszkańcom do gustu. W tym roku również zorganizowany zostanie taki seans. Wzorem roku ubiegłego, gdy partnerem wydarzenia był popularny internetowy serwis zakupowy, tak i teraz Gmina Świebodzice organizuje kino letnie we współpracy z bankiem BGŻ BNP Paribas. Projekcja odbędzie się 22 lipca (piątek). Zapraszamy już na godzinę 18:00, ponieważ w tym roku przygotowaliśmy dla Państwa dwa filmy. Szczegóły akcji opisane zostały w komunikacie, który dostępny jest pod adresem: http://swiebodzice.pl/strony_2/do_druku/aktualnosci/2016/07/006.htm

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1936:  Imię/NICK: wojtek

Panie Burmistrzu.
Dnia 30.06. o godz.12-tej przebywałem w Centrum Wodnym z wnukiem. Zaobserwowałem taką sytuację. Ratownik siedział tyłem do zjeżdżalni od czasu do czasu odwracał się do do niej i nie reagował na zachowania dzieci. W niecce zjeżdżalni przebywało na raz 4,5-cioro dzieci a z otworu
zjeżdżali co 2 sekundy wypływały dzieci. Starszy Ratownik/wiekiem/ pokazywał mu co się w niecce dzieje ten wcale nie zareagował. Dopiero jak Starszy Ratownik opuścił swoje stanowisko i podszedł do grupy dzieci i po rozmownie z nimi sytuacja się uspokoiła. Czy w takiej sytuacji możemy być spokojni o nasze dzieci jeżeli Ratownicy jednakowo nie reagują.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Wojciechu,

dziękuję za uwagę dotyczącą zachowania ratownika. Po przekazaniu jej Zarządowi OSiR Świebodzice Sp. z o. o. przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego potwierdzono opisaną przez Pana sytuację i ustalono osobę winną tego zaniedbania. Ponieważ nie jest to etatowy pracownik OSiR udzielono mu ostrzeżenia i poinformowano, że w przypadku powtórnego niedopełnienia obowiązków OSiR zrezygnuje z angażowania go do składu zespołu ratowniczego. Ponadto przeprowadzono rozmowę z pozostałymi ratownikami i w kontekście zaistniałego incydentu przypomniano im o podstawowych zasadach pełnienia służby ratowniczej. Zarząd Spółki wyraża ubolewanie z powodu nieprofesjonalnego zachowania jednego z członków obsługi WCR i swoją dezaprobatę do tego rodzaju sytuacji. Dlatego zwraca się z prośbą, by o każdym takim przypadku również natychmiast informować kierownika obiektu (numer telefonu dostępny w kasach WCR).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1935:  Imię/NICK: pawel

Czy jest możliwość wykupienia ogrudka gdy jeden czlonek wspulnoty sie nie zgadza
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Pawle,

Gmina nie sprzedaje ogródków. Sprzedawane są grunty przyległe (podwórka) do domów wielomieszkaniowych, w których wcześniej wyodrębniono i sprzedano lokale, a budynki te wydzielone zostały geodezyjnie po ich obrysie. Chodzi o to, aby budynek wraz z gruntem przyległym odpowiadał warunkom działki budowlanej. W takim przypadku wszyscy właściciele lokali zobowiązani są złożyć wniosek do Burmistrza Miasta o wykup działki przyległej (podwórka).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1934:  Imię/NICK: Anna

Czy jest szansa żeby tak samo jak w tamtym roku w parku odbywały się darmowe zajęcia zumby z super instruktorką Martą Jasińską? Joga jest fajna ale nie dla każdego. Pozdrawiam i czekam na zumbę w parku
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

cieszę się, że pomysł organizowania zajęć sportowych w parku spotyka się z uznaniem Mieszkańców. Koncepcja darmowych i ogólnodostępnych ćwiczeń zakładała, aby różnicować ofertę kierowaną do świebodziczan. I tak, w roku ubiegłym organizowaliśmy zajęcia z zumby, w tym z kolei wybór padł na jogę. Decyzja ta jest podyktowana chęcią zaktywizowania jak największego grona mieszkańców, których gusta co do preferowanej aktywności nie są jednakowe.
Harmonogram zajęć na ten rok został już ustalony, jednakże zapewniam, iż Pani sugestia zostanie wzięta pod uwagę przy planowaniu zajęć na czas przyszłorocznych wakacji.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1933:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam. Panie burmistrzu co z drogą łączącą rondo z Cierniami biegnącą koło firmy BiZ.
po łataniu dziur przez firmę Pana Stańczyka do czasu rozpoczęcia budowy firmy Metal-Plast było w miarę ok. Teraz jest tam dziura na dziurze nawet rowerem nie da się tamtędy przejechać nie wpadając w dziury. I tu moje pytanie kiedy zacznie się wreszcie budowa drogi która bezpiecznie będzie się można dostać na strefę ekonomiczną nie niszcząc sobie samochodu lub roweru i nie skręcając sobie kostki na dziurach? Zapraszam do przekonania się osobiście jak się tamtędy jeździ rowerem lub samochodem.
Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

sprawa budowy ul. Olszańskiej została wyjaśniona w odpowiedzi na pytanie nr 1824.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1932:  Imię/NICK: Justyna

Witam, Panie burmistrzu czy jest już termin otwarcia basenu odkrytego???
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Justyno,

obecnie na basenie odkrytym trwają jeszcze prace remontowe, które mają poprawić estetykę i funkcjonalność obiektu. Niezwłocznie po ich zakończeniu obiekt zostanie udostępniony użytkownikom. Wstępnie zaplanowane jest to na dzień 1 lipca 2016 r. Niemniej jednak proszę śledzić strony www.osir.swiebodzice.pl  oraz www.swiebodzice.pl,  gdzie na bieżąco będziemy informować o postępach w pracach oraz o ich zakończeniu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1931:  Imię/NICK: Henryk

Panie Burmistrzu, czy  ul .Krasickiego kiedykolwiek doczeka się rewitalizacji ,czy  miasto całkowicie zapomniało o tej ulicy. Przypomne ze mieszkańcom zostało to juz obiecane trzy lata temu .Przecież ta ulica to postrach naszego ładnego miasta.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Henryku,

Brak środków finansowych na rewitalizację ulicy, nie znaczy zapomnieć. Aby pozyskać środki finansowe na konkurs rewitalizacyjny, który ruszy jesienią, przygotowała Gmina już część dokumentacji (kosztorysową i projektową) . Czekamy jeszcze na uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice i projektu rewitalizacji ulicy Krasickiego, bo znajduje się w terenie zdegradowanym i wówczas dopiero będziemy w pełni gotowi. Przygotowanie wniosku i dokumentacji , pozwoleń, decyzji środowiskowych trwa miesiącami. Jesienią 2016 r. złożymy wniosek. Po złożeniu wniosku powoli ruszymy z ulicą Krasickiego. Na koniec roku 2017 ulica będzie zrewitalizowana.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


 
  

 

strona główna  |  do góry  |