AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy pytają?  Burmistrz Odpowiada!


Szanowni Mieszkańcy,
 
wszelkie e-maile zawierające prośby o interwencję będą przekazywane do odpowiednich służb. Nie będą one jednak zamieszczane w niniejszym dziale.
Ponadto wiadomości nie zawierające w swej treści pytania pozostaną bez odpowiedzi.

  

 


Uwaga:
Wszystkie pytania zawierające treści nawołujące do nienawiści; ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie, homofobiczne i jakiekolwiek inne godzące w dobre imię osób trzecich, będą ignorowane przez administratora strony oraz zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Ponadto na pytania polityczne, dotyczące kamapanii wyborczej nie będą udzielanae odpowiedzi
i nie będą one publikowane.

PYTANIE 2304:  Imię/NICK: Bogusław

19.06.2018  

W Informacjach z miasta:"Segregacja obowiązuje wszystkich" zamieszczono fotografię ilustrującą problem segregacji odpadów naszym mieście w postaci grupy niewielkich przepełnionych pojemników na śmieci i sterty odpadów wokół nich.
I w rzeczywistości tak to wygląda, tylko diagnoza zjawiska jest nieodpowiednia.
Z moich obserwacji wygląda to tak, że po opróżnieniu pojemników w mojej okolicy już dwa dni później pojemniki na papier są pełne, pojemnik na bioodpady postawiony na uboczu nie jest zapełniany nawet przez dwa tygodnie, bo nie jest po drodze użytkownikom. Duże kontenery na odpady zmieszane wytrzymują ok 4-5 dni i również są przepełnione. Kiedy nastąpi weryfikacja częstotliwości opróżniania pojemników w zależności nie od kalendarza i sztywnego grafiku, ale od rzeczywistego zapotrzebowania
mieszkańców?
Pozdrawiam Pana Burmistrza.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Bogusławie,

w celu poprawienia istniejącego stanu bardzo Pana proszę o osobisty kontakt z ZGK Świebodzice sp. z o.o.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2303:  Imię/NICK: Mariusz

18.06.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu. Mam pytanie odnośnie dotacji na wyminę ogrzewania węglowego na gazowe. Rozumiem ,że obowiązuje  kolejność złożenia wniosków,a pula przewidziana na rok 2018 jest ograniczona. Co jednak jeśli po wykonaniu prac i wymianie systemu ogrzewania okaże się
,że nie zmieściłem się na liście zainteresowanych na rok bieżący. Czy w takiej sytuacji automatycznie przejdę jako jeden z pierwszych na rok następny?Jeśli nie ,to czy będzie konieczność ponownego składania nowego wniosku,a cała procedura będzie rozpatrywana jako zupełnie nowa?Proszę o odpowiedź .Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Mariuszu,

informuję, że zgodnie z uchwałą w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice, wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Wnioski rozpatrywane są według kolejności złożenia ich w tut. Urzędzie.
W tegorocznym planie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 100000,00 zł. Po zakończeniu naboru wniosków podjęta zostanie decyzja odnośnie warunków udzielania dotacji w przyszłym roku budżetowym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2302:  Imię/NICK: Elżbieta

18.06.2018  

Witam mam pytanie mieszkam na Cieniach mam domek po działkach ma ponad 200 lat chciałabym wymienić pięć węglowy na gazowy jakie mam szanse na dotacje pozdrawiam czekam na odpowiedź
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Elżbieto,

informuję, że tryb i zasady udzielania dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice reguluje uchwała Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLI/297/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Z treścią uchwały w sprawie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2301:  Imię/NICK: Monika

18.06.2018  

Czy ulica Kolejowa rejon 23-27 i cała ul. Towarowa zostają posprzatane? Trawa nie jest koszona, kiedy zwrociliśmy uwagę firmię zajmującej sie tym, owszem skosiła trwę ale nie zgrabiła siana,zostawiła wszyskie śmieci które znajdowały się w trawie. Krzaki nie są przyciane. Park przy
ulicy Świdnickiej koło przedszkola także jest w fatalnym stanie. Ta
firma bierze pieniądze za nic......
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Moniko,

uprzejmie informuję, że firma zajmująca się utrzymaniem zieleni, koszeniem traw, przycinaniem krzewów realizuje wszystkie prace zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednocześnie informuję, że Park przy ul. Świdnickiej ujęty jest w projekcie pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”, na który Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie ze środków Unijnych. Teren parku zostanie na nowo zagospodarowany.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2300:  Imię/NICK: Elżbieta

15.06.2018  

Witam mam pytanie mieszkam na Cieniach mam domek po działkach ma ponad
200 lat chciałabym wymienić pięć węglowy na gazowy jakie mam szanse
na dotacje pozdrawiam czekam na odpowiedź
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Elżbieto,

informuję, że tryb i zasady udzielania dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice reguluje uchwała Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLI/297/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Z treścią uchwały w sprawie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2299:  Imię/NICK: Monika

15.06.2018  

Czy ulica Kolejowa rejon 23-27 i cała ul. Towarowa zostają posprzatane? Trawa nie jest koszona, kiedy zwrociliśmy uwagę firmię zajmującej sie tym, owszem skosiła trwę ale nie zgrabiła siana,zostawiła wszyskie śmieci które znajdowały się w trawie. Krzaki nie są przyciane. Park przy
ulicy Świdnickiej koło przedszkola także jest w fatalnym stanie. Ta
firma bierze pieniądze za nic......
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Moniko,

uprzejmie informuję, że firma zajmująca się utrzymaniem zieleni, koszeniem traw, przycinaniem krzewów realizuje wszystkie prace zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednocześnie informuję, że Park przy ul. Świdnickiej ujęty jest w projekcie pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”, na który Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie ze środków Unijnych. Teren parku zostanie na nowo zagospodarowany.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2298:  Imię/NICK: Mariusz

15.06.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu. Mam pytanie odnośnie dotacji na wyminę ogrzewania węglowego na gazowe. Rozumiem ,że obowiązuje  kolejność złożenia wniosków,a pula przewidziana na rok 2018 jest ograniczona. Co jednak jeśli po wykonaniu prac i wymianie systemu ogrzewania okaże się
,że nie zmieściłem się na liście zainteresowanych na rok bieżący. Czy w takiej sytuacji automatycznie przejdę jako jeden z pierwszych na rok następny?Jeśli nie ,to czy będzie konieczność ponownego składania nowego wniosku,a cała procedura będzie rozpatrywana jako zupełnie nowa?Proszę o odpowiedź .Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Mariuszu,

informuję, że zgodnie z uchwałą w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice, wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Wnioski rozpatrywane są według kolejności złożenia ich w tut. Urzędzie.
W tegorocznym planie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 100000,00 zł. Po zakończeniu naboru wniosków podjęta zostanie decyzja odnośnie warunków udzielania dotacji w przyszłym roku budżetowym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2297:  Imię/NICK: Laura

12.06.2018  

Witam
Chciałbym sie zapytać dlaczego w naszych szkołach zmieniono krtyteria prxyznawania stypendium za osiągnięcia w nauce. W szkołach w miastach sąsiadujących czyli Wałbrzych ,Świdnica wystarczy mieć wyniki na poziomie 5,0 do max 5,3 średnia roczna ocen ,U nas w Świebodzicach zawsze poziom był 5,3 i zachowanie wz lub bardzo dobre , uważam ze to jest naprawdę wysoka średnia a w gimnazjum to rzadkość .Rozumiem że koszty muszą być minimalizowane ale dlaczego kosztem dzieci i młodzieży .Takie zmiany wpływaja tylko demotywująco ,a powinny rozwijać i motywować nasze zdolne dzieci .
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Lauro,

Gmina mając na uwadze osiągnięcia młodych mieszkańców w dniu 28 grudnia 2017 r. podjęła nową uchwałę Nr XL/283/2017 w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Świebodzice. Zgodnie z w/w uchwałą o stypendium mogą ubiegać się uczniowie już po ukończeniu klasy czwartej szkoły podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych, a także młodzież
uczęszczająca do szkoły ponadpodstawowej. Nowe kryteria obejmą zatem większą grupę uzdolnionych mieszkańców Gminy Świebodzice. Jednocześnie informuję, że celem stypendiów jest motywacja, wspieranie rozwoju oraz promocja najzdolniejszych uczniów.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2296:  Imię/NICK: Adam

12.06.2018  

Od kiedy będzie czynny basen odkryty?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Adamie,

w odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informujemy, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planujemy otwarcie basenu odkrytego w dniu 15 czerwca 2018 r.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2295:  Imię/NICK: Katazyna

11.06.2018  

Dzień dobry, Panie Burmistrzu może Pan udzieli publicznie odpowiedzi kiedy
będzie woda na ul. Weglowej? Temat został opisany i zgłoszony do programu
"UWAGA" więc proszę przygoować się na odwiedziny ekipy.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Świebodzice, uchwalonym przez Radę Miejską, terminem zakończenia budowy wodociągu na ul. Droga Węglowa jest koniec bieżącego roku. Wskazuję również, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, do tego czasu przewidziane jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców z ich własnych źródeł.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2294:  Imię/NICK: Ania

07.06.2018  

Witam serdeczne. Chciałabym się zapytać jakie warunki trzeba spełniać aby dostać mieszkanie ? Gdzie mogę się udać z tą sprawą?Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

W odpowiedzi na Pani pytanie cytuję poniżej fragment Uchwały Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, określający warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do przyznania lokalu:
"(...) §14. O najem lokalu, z zasobu mieszkaniowego Gminy mogą ubiegać się osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

§15.1. Przez osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych w rozumieniu niniejszej uchwały, uważa się osoby nie posiadające żadnego tytułu do lokalu lub zamieszkującym w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej (ogólnej powierzchni pokoi) a 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

§15.2. Przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej rozumie się:

1) osoby samotne, których dochód miesięczny w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury *),
2) gospodarstwa domowe, których dochód miesięczny w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego.
§15.3. Warunki wymienione w ust. 1 i 2 winny być spełnione łącznie. (...)".
Jeżeli Pani rodzina spełnia warunki, o których mowa wyżej, zapraszam do złożenia stosownego wniosku w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej tut. Urzędu, przy ul. Żeromskiego 27, w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30 (pok.16).

*) Najniższa emerytura na dzień dzisiejszy, to kwota 1029,80 zł.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2293:  Imię/NICK: Adrian

05.06.2018  

Witam Panie burmistrzu czy mógł by Pan jakoś zadziałać w sprawie wdrożenia pakietu OkSystem w Wodnym Centrum Rekreacji (basen kryty)? okSystem to karnet sportowo-rekreacyjny często dodawany przez pracodawcę jako "pakiet sportowy" Więcej na stronie https://www.oksystem.pl/pakietyoksystem/ W Świebodzicach z tego pakietu można skorzystać jedynie w "fitness road" a fajnie by było jakby mieszkańcy naszego miasto mogli pójść popływać na basenie lub skorzystać z jakiś wydarzeń sportowo/rekreacyjnych w naszym mieście. Czy jest taka możliwość ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Adrianie,

OSiR Świebodzice Sp. z o. o. przez wiele lat współpracował z OK System. Jednak z uwagi na niewielką ilość wejść (około 10 w ciągu miesiąca), oraz wydłużony czas obsługi systemu przez kasjerki i pracowników administracyjnych w ramach rozliczeń, postanowił rozwiązać z nim umowę. Obecnie OSiR Świebodzice Sp. z o. o. współpracuje z Benefit System i Fit Profit.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2292:  Imię/NICK: Andrzej

28.05.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu Proszę o więcej informacji o ekshumacji Grobu Nieznanego Żołnierza.
Co stało się ze szczątkami ? Czy obecnie grób jest pusty ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

O ekshumacji informowaliśmy na portalu swiebodzice.pl, w komunikacie prasowym z dnia 23.05.2018 r. Ekshumację przeprowadziła Pracownia Badań Historycznych POMOST na podstawie decyzji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz zgodnie z umową między Polską a Niemcami z 2003 roku. Na mocy tej umowy wszystkie niemieckie groby wojenne przenoszone są na cmentarze wojenne znajdujące się na terenie Polski. W przypadku tzw. Grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Pełcznicy, wydobyte szczątki zostaną złożone na cmentarzu wojennym w Nadolicach Wielkich, gmina Czernica pod Wrocławiem. Znalezione rzeczy osobiste oraz list napisany przez dawną mieszkankę Świebodzic wskazują, że w mogile spoczywał austriacki żołnierz Josef Grimm. Tyle wiemy na chwilę obecną, szczątki zostaną najprawdopodobniej przebadane.
Jeśli zaś chodzi o sam grób - to jak najbardziej pozostanie on w miejscu, w którym istniał przez dziesięciolecia, stał się przecież częścią krajobrazu dzielnicy, a mieszkańcy w pewien sposób zżyli się z tą bezimienną obecnością. Planujemy zamontować symboliczną tabliczkę z nazwiskiem żołnierza. Będzie to pamiątka skomplikowanej i bolesnej historii tych ziem.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2291:  Imię/NICK: Marek

28.05.2018  

Panie Burmistrzu ,dlaczego obecnie zlikwidował pan możliwość jedzenia ciepłych posiłków dla najbardziej ubogich , czy wywołane jest to oszczędnościami na najbiedniejszymi osobami ?? Które nie kiedy nie mają prądu ,gazu w domu by taki posiłek przygotować ,nie wspominając o środkach
pieniężnych ,osoby korzystające z MOPS otrzymują 300 zł z czego potrącone mają na mieszkanie ,wodę by zasilić gminę i to co im pozostaje to grosze . Ciepły posiłek pomagał im przetrwać ,obecnie widzę i rozmawiam z ludźmi grzebiącymi przy śmietnikach ,bo sa po prostu głodni ,osobiście częściowo ich wspieram kanapką itd ,lecz widzę nowe twarze - czy to celowe upodlenie tych najbiedniejszych ? przecież były środki które mieliście na pokrycie posiłku w jadłodajni ,nie można ich dać do innego baru ,czy może pieniądze poszły na premie w mops .Na święta organizuje im Pan śniadania świąteczne i wtedy daje piękne wywiady o dobroci serca dla ubóstwa i zrozumienia -na dwóch śniadaniach w roku się nie przeżyj! e ,zapominał pan chyba ze te osoby to tez wyborczy i panu za odebranie obiadów podziękują przy urnach,księgowe miliony wyciągają pod pana nosem i pan nie widzi ,a żałuje dla naprawdę potrzebujących
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

jadłodajnia miejska działająca dotychczas przy ul. Piłsudskiego 8 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej musiała zakończyć swoją działalność z powodu wyłączenia budynku z użytkowania z przyczyn technicznych. Od momentu, w którym stało się jasne, że należy ewakuować budynek przy ul. Piłsudskiego 8 podjęto starania, aby znaleźć nową lokalizację dla jadłodajni. Wybrano pomieszczania w pawilonie handlowym przy ul. Osiedle Sudeckie 10 (I Pietro) i natychmiast rozpoczęto prace adaptacyjno-remontowe, a następnie w trybie zamówień publicznych wyłoniono podmiot prowadzący nową stołówkę. Informuje, że już od 23 maja 2018 r. jadłodajnia jest czynna i świadczy usługi w postaci posiłku obiadowego w godzinach od 12.00 - 15.00 wyłącznie osobom dorosłym. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z pracownikami socjalnymi OPS ul. Świdnicka 7.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2290:  Imię/NICK: mieszkanka osiedla piastowskiego

28.05.2018  

Dzień dobry, bardzo proszę o informację na jakich zasadach przyznawane są pozwolenia na organizację imprez w naszym mieście. W sobotę tj. 19.05.2018 przy Szkole Podstawowej nr 2 odbył się festyn patronowany przez Pana Burmistrza. Jako mieszkanka Świebodzic bardzo się cieszę że nasze miasto stawia na integrację i pomoc. Jednak zastanawiam się gdzie leży granica uciążliwości dla mieszkańców. Przez wiele godzin pod oknami jeździły motory których poziom hałasu był nie do zniesienia. Uważam że weekend jest czasem odpoczynku, a w tych warunkach nie możliwe było otwarcie okna. Uważam że mamy wiele terenów na terenie miasta, które byłyby odpowiedniejsze na tego typu imprezy. pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

zgodę na przeprowadzenie imprezy plenerowej, po wcześniejszym złożeniu stosownego wniosku przez jej organizatorów, wydaje Burmistrz Miasta Świebodzice. W tym przypadku wydanie takiej zgody było uzasadnione w sposób szczególny, gdyż impreza miała charakter charytatywny, a jej celem była pomoc choremu dziecku. Z racji, iż do przeprowadzenia imprezy niezbędne było zaplecze socjalne, wybór padł właśnie na plac przy Szkole Podstawowej nr 2.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2289:  Imię/NICK: Ola

28.05.2018  

Dlaczego na dniach Świebodzic występują takie odgrzewane kotlety? Mezo jak i bracia golec byli już na świecie naszego miasta. Od dawna nie nagrali nowego singla... kto ma się przy tym bawić? Pewnie starzy alkoholicy. Nawet Jaworzyna śląska zaprosiła dode.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Aleksandro,

owszem, wymienieni artyści występowali już w Świebodzicach i warto przypomnieć, że ich występy zostały entuzjastycznie przyjęte przez publiczność. Praca artysty ma jednak taką specyfikę, iż polega na nagrywaniu nowego materiału, tworzeniu nowych kompozycji. Od ostatniej wizyty grupy Golec uOrkiestra oraz Mezo minęło kilka lat, w obu przypadkach artyści wzbogacili swój repertuar o kolejne płyty, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by zaprezentowali swoją nową twórczość świebodziczanom.

Jeżeli poruszamy kwestię aktywności artystycznej, to pragnę - dla przykładu - poinformować, że grupa Golec uOrkiestra od roku 2017 wydała trzy single, a na rok 2018 zaplanowana jest premiera ich nowej płyty, z kolei Mezo wydał w roku 2017 album muzyczny. Porównując te dokonania z przywołaną przez Panią Dodą, nie jest to bynajmniej "odgrzewany kotlet".

Natomiast kategoryzowanie na podstawie własnej opinii, iż jakiś rodzaj muzyki może być przeznaczony, jak Pani pisze, dla "starych alkoholików" jest co najmniej niestosowne. Zapewniam, że artyści, którzy wystąpią na tegorocznych Dniach Świebodzic, mają wielu fanów w różnych środowiskach i właśnie o owo zróżnicowanie, przy obsadzie składu artystycznego chodziło.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2288:  Imię/NICK: Świebodziczanka

28.05.2018  

Witam. Czy jest możliwość w Świebodzicach kupienia mieszkania bądź domu ratalnie?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

informuję, że jest możliwość ratalnej sprzedaży wymienionych przez Panią nieruchomości w przypadku organizowanych przez Gminę Świebodzice rokowań. Jednocześnie wyjaśniam, że rokowania na sprzedaż nieruchomości można organizować po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2287:  Imię/NICK: Grzegorz

17.05.2018  

Jak wyłączyć przychodzące sms od miasta ? Denerwują mnie , nie chce żeby miasto słało do mnie smsy o wydarzeniach w Świebodzicach.Pozdrawiam Grzegorz
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Grzegorzu,

otrzymuje Pan wiadomości w ramach Systemu Informacji Miejskiej, ponieważ w przeszłości musiał się Pan do niego dobrowolnie zapisać. Jeżeli jednak nie chce Pan być dłużej informowany o wydarzeniach w mieście, należy wysłać sms o treści: STOP SMS, pod numer 661 000 112.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2286:  Imię/NICK: Marek

17.05.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu Z wielkim niepokojem przyglądam się "występom", naszej drużyny piłki nożnej, występującej w lidze okręgowej. Jakaś straszna niemoc gnębi naszych piłkarzy a wyniki wołają o pomstę do nieba! Zdaję sobie sprawę, że klub Victoria jest niezależny od miasta i rządzi się własnym prawem. Skoro, jednak, miasto dotuje tą organizację to z racji, iż jest, niejako, sponsorem, może trzeba by zorganizować jakąś naradę, spotkanie z Zarządem klubu. Należy podjąć jakieś kroki, bo po spadku z LO, do A klasy rozsypie się wszystko w drobny mak i nie będzie czego zbierać. Szkoda kilku dziesięcioleci istnienia Victorii. Łatwo coś zatracić ale odbudować, niejednokrotnie jest niemożliwe. Może Władze miasta pomogą znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu; może jeszcze nie jest za późno.Serdecznie pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

Jako Świebodziczanin również martwię się, gdy nasze drużyny czy reprezentanci przegrywają. Życzę zawsze naszym reprezentantom jak największych sukcesów. Drużyna seniorów Victorii nie ma dziś najlepszej passy. Ale jak wszyscy wiemy plan naprawczy dla wdrożenia, a następnie do dostrzeżenia efektów, wymaga czasu. Pozwólmy Władzom Klubu działać. Ja z ogromną radością i nadzieją patrzę na poczynania najmłodszych adeptów piłkarskich - na dzieci i młodzież. Ich gra budzi nadzieję. To w mojej ocenie najpiękniejszy efekt pracy osób zrzeszonych w MKS Victoria.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2285:  Imię/NICK: Marek

17.05.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu Chciałbym się dowiedzieć, co to za heca z tym 60. leciem Szkoły
Podstawowej nr 3. Szkoła nr 3, przy ul. Wolności 23, powstała w 1954 r! Ja w tym właśnie roku rozpocząłem naukę w pierwszej klasie, w tej szkole. Uczyłem się w niej całe siedem lat, do roku 1961! Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, odbyły się na podwórzu... Szkoły nr 2, przy
ul. Nowotki (dz. Szkolna)! Po oficjalnych uroczystościach, przemaszerowaliśmy, klasami, do szkoły przy ul. Wolności. Kierownikiem szkoły, od początku, był p. Jan Wróbel. Wychowawczynią pierwszej klasy była świeżo "upieczona" nauczycielka, p. Celina Kowalczyk (później Kujat). Dopiero kilka lat później powstała szkoła podstawowa nr 6, przy ul. Świdnickiej, JAKO OSOBNA SZKOŁA! Jej dyrektorem był p. Adam Miodek, wujek znanego dzisiaj, Profesora. Dokładnie nie pamiętam ale połączenie obu szkół, w jedną z nr 3, nastąpiło znacznie później. Na marginesie:
rok szkolny, również 60 lat temu, odbył się na początku WRZEŚNIA. Skąd więc data 20 kwietnia? I jak wyliczono 60 lat?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

Obchody jubileuszu 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 odbywały się w tym roku szkolnym, ponieważ wynika to z dokumentów w posiadaniu, których jest placówka. Niestety nie zachowały się kroniki i dzienniki z lat wcześniejszych niż rok 1957/1958. Dlatego też Pani dyrektor podjęła decyzję, że rok szkolny 2017/2018 będzie rokiem jubileuszowym. Dziękując Panu za informację, dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentów świadczących o tym, że szkoła rozpoczęła działalność od 1954 r. jeżeli jest Pan w ich posiadaniu. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w kwietniu, ponieważ jest to miesiąc, w którym obchodzimy dzień Patrona.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2284:  Imię/NICK: Anonimka

17.05.2018  

Dzień dobry, do kogo zgłaszać, gdy pies jest uwiązany na 1m na łańcuchu przez całą dobę? W naszym mieście w okolicach ulicy Kościuszki jest ogrom psów, których budy i stan zdrowia powinien być zmonitorowany. Zgodnie z prawem pies, który jest uwiązany, powinien 12h/dobę być
puszczony, musi mieć stały dostęp do wody, ocieploną budę - a teren nie powinien być zaśmiecony. Zgłaszanie przez osobę prywatną nie ma sensu. Jak ktoś potrącił psa i wezwałam policję - policjant pytał mnie co ma z tym psem zrobić. Z racji, że wiem jaka jest procedura policjant wezwał
weterynarza ze Strzegomia. Znieczulica do ludzi - pijany facet leżał na chodniku, a policja 3x przejeżdzała przez rynek i tyle - to czego wymagać względem zwierząt...
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

informuję, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt każdy, kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Jednocześnie zgodnie z w/w ustawą długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. W związku z powyższym w przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowych zachowań właścicieli psów odnośnie ich traktowania można je zgłaszać do Straży Miejskiej tel. 606 637 542, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami tel. 662 096 539 lub do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy 074 852 30 87.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2283:  Imię/NICK: Sebastian

17.05.2018  

Kochany Panie burmistrzu Czy nasze miasto to zagłębie szczęśliwych posiadaczy psów, może to i dobrze, ale jeśli miasto tym się szczyci, to niech zajmie się sprzątaniem po wypróżnianiu czworonogów, bo wszystkie trawniki a często chodniki są zafajdane kałem psim i proszę nie twierdzić że nie ma na to funduszy skoro jest podjęta decyzja o zwolnienia z podatku od psa.
To powoduje że bezmyślnie mieszkańcy nabywają biedne psy, po czym często się ich pozbywają, bo to nie kosztuje. Te psy po tym wałęsają się bezpańsko po mieście stwarzając zagrożenie
dla ludzi, bardzo często dochodzi do pogryzień. Interes na tym robią handlarze psów, oczywiście nie płacąc podatków. Uważam że każdy posiadacz psa powinien płacić podatek, tak jak w innych
cywilizowanych krajach i miastach, może oprócz pewnych grup ludzi np. rencistów, emerytów itp. Jak można nie uporać się z tym zjawiskiem w XXI wieku ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Sebastianie,

informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice zmienionej Uchwałą nr XXXIII/233/2017 z dnia 22 maja 2017 r., każdy właściciel psa ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę. Osoba, która nie wypełnia obowiązków zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice popełnia wykroczenie podlegające karze grzywny w wysokości do 500 zł. W razie stwierdzenia niestosowania się do w/w regulaminu przez właściciela psa proszę każdorazowo zgłaszać interwencję do Strażników Miejskich pod nr tel. 606637542. Natomiast odnośnie błąkających się bezpańskich psów: w przypadku zauważenia takiej sytuacji proszę zgłaszać ten fakt również do Straży Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2282:  Imię/NICK: JAcek

11.05.2018  

Kiedy ZK planuje wyrównanie drogi dojazdowej do działek (za garażami, na osiedlu piastowskim). W ubiegłym roku dziury zostały zasypane praktycznie pod koniec sezonu. Jeżeli gmina nie ma zamiaru utwardzić tej drogi, to należałoby przynajmniej 2 razy w sezonie ją wyrównać?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Jacku,

Droga zostanie naprawiona przez ZGK Świebodzice sp. z o.o. do 30 maja br.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2281:  Imię/NICK: obywatel

11.05.2018  

Witam, chciałbym zapytać o uporządkowanie terenu na rzece pomiędzy mostem a kładką na ulicy Strzegomskiej - Łącznej. W latach ubiegłych było tam w miarę sprzątane ale obecnie teren ten zarósł już kilkumetrowymi drzewami i krzakami.. w przypadku większej wody stanowi to znowu zagrożenie powodziowe poprzez niedrożność ujścia wody.. proszę o odpowiedź i interwencję, pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

dziękując za zgłoszenie informuję, że Gmina zwróciła się z pismem do właściciela terenu z prośbą o oczyszczenie koryta rzeki Pełcznica w rejonie mostu przy ul. Strzegomskiej. Ponadto informuję, że w 2017 r. Gmina Świebodzice wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Legnicy z prośbą o udrożnienie koryta rzeki w obrębie granic administracyjnych miasta Świebodzice.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2280:  Imię/NICK: Tomasz

11.05.2018  

Panie Burmistrzu, proszę mi powiedzieć czy oznakowanie przejść dla pieszych w Rynku i uliczkach przyległych jest prawidłowe? Chodzi mi o oznakowanie poziome tak zwaną zebre (znak poziomy P-10). Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualne przejście (z czarnej kostki) jest prawidłowe?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

rozwiewając Pana wątpliwości odpowiadam tak, przebudowa jezdni w ścisłym centrum (Rynku) została wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, ale także zaakceptowana w przypadku organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, czyli organ kontrolujący organizację ruchu na terenie naszej Gminy. Ponadto Starostwo Powiatowe regularnie kontroluje organizację ruchu na terenie naszego miasta i nie stwierdziło w tym zakresie uchybień. Należy pamiętać, że o samym przejściu dla pieszych stanowi również oznakowanie pionowe, znak D-6.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2279:  Imię/NICK: Mieszkanka

08.05.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu, jakiś czas temu natknęłam się na informację o utrudnieniach kolejowych na naszej stacji. Rzecznik Kolei Dolnośląskich zapowiedział, że w dniach 11-15 maja pociągi nie będą zatrzymywać się w naszym mieście (link: http://swidnica24.pl/kolejarze-remontuja-dalej-podroznych-czekaja-nowe-utrudnienia/ ). Bardzo liczę na weryfikację tej wiadomości i w przypadku potwiedzenia - oficjalny komunikat w tej sprawie. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
PKP PLK informuje, że w związku z opóźnieniami w przebudowie stacji Świebodzice, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały korekty rozkładów jazdy. W maju nie odbędą się prace, które miały skutkować wyłączeniem peronu i koniecznością dojazdu ze Świebodzic do sąsiednich stacji zastępczą komunikacją autobusową - roboty te zostały przeniesione na początek rozkładu LATO 2018 (10-14 czerwca 2018 r.). To oznacza, że komunikacja zastępcza będzie wprowadzona dopiero w czerwcu. Będziemy na bieżąco informować o wprowadzanych zmianach na portalu miejskim
www.swiebodzice.pl.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2278:  Imię/NICK: Marta

24.04.2018  

Dzień dobry Mam takie pytanie gdzie w Świebodzicach można zrobić urodziny dla rocznego dziecka. Chodzi o miejsce ciche gdzie spokojnie można porozmawiać. Przeszukałam cały internet i już nie wiem. Bo raczej w MDK nie można zrobić. Czy można wynająć na kilka godzin salę. Jeśli
można to mam pytanie ile by wynosił koszt takiej uroczystości????Dziękuję za odpowiedź. Miłego dnia.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Marto,

zasady wynajmu sal w Miejskim Domu Kultury określone są na stronie internetowej: http://www.mdk.swiebodzice.pl/strony/uslugi.htm, jednak dotyczą oficjalnych spotkań o charakterze szkoleń, warsztatów, konferencji. W celu ustalenia możliwości wynajęcia sali na tak specyficzne wydarzenie, jakim są urodziny, proszę o kontakt z Dyrektorem MDK, pod nr tel. 74 666 51 53.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2277:  Imię/NICK: Marzena

23.04.2018  

Witam kolejny raz zgłaszam problem z zepsutą huśtawką na placu zabaw przy ulicy zamkowej. Ponadto tak zwana siłownia która jest w centralnym miejscu placu nikomu nie jest potrzebna gdyż nikt z niej nie korzysta a stanowi ona jedynie niebezpieczeństwo dla najmłodszych użytkowników
placu. Można byłoby to przenieść poza teren placu. Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Marzeno,

nowe siedzisko zostało zamówione, a obecne zostanie zdemontowane do czasu dostawy nowego. Urządzenia siłowni zewnętrznej są elementem placu zabaw i zamontowane zgodnie z przepisami prawa zapewniając odpowiednie strefy bezpieczeństwa. Miejsce to zostało sprawdzone przez zewnętrzną firmę zajmującą się kontrolą placów zabaw.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2276:  Imię/NICK: Jacek

23.04.2018  

Kiedy ZK planuje wyrównanie drogi dojazdowej do działek (za garażami, na osiedlu piastowskim). W ubiegłym roku dziury zostały zasypane praktycznie pod koniec sezonu. Jeżeli gmina nie ma zamiaru utwardzić tej drogi, to należałoby przynajmniej 2 razy w sezonie ją wyrównać?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Jacku,

Nieustannie trwają prace naprawcze dróg szutrowych. Droga, o której Pan pisze również zostanie przywrócona do odpowiedniego stanu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2275:  Imię/NICK: Adam

20.04.2018  

Witam serdecznie dlaczego w wydarzeniach miejskich na miesiąc kwiecień nie są ujete X Jubileuszowe Zawody o Puchar Klubu Kibica, które to zawody oficjalnym patronatem objął Pan Burmistrz. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Adamie,

W kalendarzu imprez miejskich, w zakładce kwiecień ujęte są X Jubileuszowe Zawody Pływackie
o Puchar Klubu Kibica. Ponadto wydarzenie to jest zamieszczone na plakacie promującym wydarzenia kwietniowe.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2274:  Imię/NICK: Paweł

11.04.2018  

Szanowny Panie burmistrza jestem zainteresowany kawałkiem ogródka lecz wspólnota nie chce wykupić podwórka .kieds na tym portalu dowiedziałem się że można wydzierzawic od mzn-u lecz oni mnie zbyli i twierdzą że cała wspólnota musi się zgodzić na wykup.I oco tu chodzi? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Pawle,

Z treści Pana pytania nie wynika jakiego dotyczy to adresu i czyją faktycznie własność stanowi przedmiotowy teren, Powyższe informacje są niezbędne celem udzielania rzetelnej odpowiedzi.
W tej sprawie proszę o bezpośredni kontakt z Miejskim Zarządem Nieruchomości, ul. Świdnicka 7.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2273:  Imię/NICK: Mieszkańcy

04.04.2018  

jaką kwotę przyjmuje gmina przy sprzedaży mieszkań gminnych za m2 ?? Obręb śródmieście. W poprzednich latach było to 1900 zł - 2100 zł za m2 czy ta kwota się zmieniła ?? i jeżeli jest to kolejna sprzedaż mieszkania w bloku to za jaki % jest sprzedawana nieruchomość ?? wcześniej było to 15 % wartości. a jeżeli wszyscy się decydowali za wykup mieszkania było to 1 %. Proszę o informację czy coś się zmieniło. Pytanie dotyczy nieruchomości Mickiewicza 3 Dziękujemy i pozdrawiamy.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

informuję, że ceny mieszkań ustala każdorazowo rzeczoznawca majątkowy na podstawie osobistej wizyty w każdym mieszkaniu i jego oceny. Ostatnia sprzedaż mieszkania w tym budynku miała miejsce w dniu 30 marca 2018 r. Średnia cena za 1 m2 powierzchni lokalu wyniosła ok. 1800 zł. Najemcy lokalu w razie jego wykupu przysługuje 85% bonifikata, a zatem za mieszkanie należy zapłacić 15% wartości mieszkania (nieruchomości mieszkalnej tj. lokal mieszkalny + udział w gruncie pod budynkiem). Inne bonifikaty już nie obowiązują w wymienionym budynku, bowiem po 10 czerwca 1999 r. następowało sukcesywne wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2272:  Imię/NICK: Bella

04.04.2018  

Dzień dobry, czy ma Pan świadomość tego jak słabo dbacie o zdrowie mieszkańców Waszego miasta i licznych miejscowości? Jedna karetka pogotowia wraz z obrażonym lekarzem do wyjazdów pod nr 999, na którą czeka się średnio godzinę. Nie wspomnę już o tym, że zanim człowiek połączy się z dyspozytorem to również czas mija, zanim łaskawie odbierze telefon. Kiedy lekarz dotrze do domu pacjenta musi nasłuchać się dyrdymałów od lekarza, który dodatkowo stresuje rodzinę tekstem.: pt. "JA WAM POKAŻĘ" !!. Uważam to za żenadę i totalny upadek systemu zdrowotnego w tym mieście !
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Niestety, ale ilość karetek w mieście nie jest żaden sposób uzależniona od woli Burmistrza i Urzędu Miasta. Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego świadczy na terenie powiatu Świdnickiego SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, którego podmiotem tworzącym jest Starostwo Powiatowe, i tam proszę zwracać się z uwagami. Jeśli chodzi o Nocną i Świąteczną Podstawową Opiekę Zdrowotną, to na terenie Powiatu Świdnickiego to sprawuje ją SP ZOZ Szpital Latawiec w Świdnicy oraz w naszym mieście MIKULICZ sp. z o. o. - prywatna firma niezależna od Burmistrza. Skargi w tej sprawie należy składać do Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Mikulicz sp. z o.o., lub SP ZOZ Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2271:  Imię/NICK: adrian

29.03.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu. Mieszkam w małym domku który jest moją własnością. Chciałbym starać się o dotację na ogrzewanie. Próbowałem dowiedzieć się czegoś w Ochronie Środowiska , ale po rozmowie telefonicznej Pani skierowała mnie do odnalezienia sobie sesji i jej uchwały. Jestem osobą już nie młodą a internet nie jest moją mocną stroną. Dlatego chciałbym zapytać Pana, w
którym momencie prac przy zmianie ogrzewania na gazowe mogę złożyć wniosek o dofinansowanie. Czy mogę dopiero po ukończeniu i po odpowiednich odbiorach. Drugie moje pytanie to czy mogę pozostawić piec węglowy ( np. awaria gazu, brak prądu) czy piec węglowy musi zostać całkowicie usunięty by starać się o dofinansowanie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Adrianie,

informuję, że odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym publikowane są uchwały podejmowane przez Radę Miejską, również znajduje się na miejskim portalu, poprzez który przesłał Pan swoje pytanie. Jeżeli jednak nie będzie Pan w stanie odnaleźć przedmiotowej uchwały na BIP-ie proszę zwrócić się do Wydziału Ochrony Środowiska i otrzyma Pan jej treść. Odnośnie składania wniosku to Pan decyduje, w którym momencie inwestycji złoży Pan wniosek o dotację. Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi. Aby poznać zasady i warunki udzielania dotacji należy zapoznać się z treścią całej uchwały. W tym miejscu, ze względu na jej obszerność, nie można jej zamieścić.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2270:  Imię/NICK: katarzyna

28.03.2018  

ja nie mam pytania ale propozycję żeby wąskiej uliczce teraz chyba pocztowa postawić pojemnik na psie kupki i na lampie powiesić torebki tak jak to jest w parku trawnik jest zakupciany kawałek po kawałku może tym prostym sposobem by się tego widoku unikneło pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

dziękując za Pani propozycję informuję, że sprawę przekazano do ZGK Świebodzice Sp. z o. o. i w najbliższym czasie na ul. Pocztowej postawiony zostanie pojemnik na psie odchody. Jednocześnie przypominam, że właściciel psa ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę, a woreczki z psimi odchodami można wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2269:  Imię/NICK: Bożena

23.03.2018  

Panie Burmistrzu czy wykupując mieszkanie komunalne mogę złożyć o wykup z części wspólnej razem strych nad mieszkaniem,czy mogę go wykupić razem z mieszkaniem bez zgody małej wspólnoty. Czy ewentualnie są jakieś przeciwwskazania.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Bożeno,

Jeżeli część strychu jest wydzielona trwałymi ścianami (ściana murowana, z desek, płyt itd.) jest Pani najemcą mieszkania komunalnego i na części tego strychu (posiada Pani umowę najmu), to Gmina sprzeda Pani mieszkanie w takim stanie prawnym. Ale zwykle strychy stanowią część wspólną wszystkich właścicieli lokali w budynku w określonym udziale procentowym. Domniemam (bo nie podaje Pani numeru budynku i nazwy ulicy, przy której ten budynek się znajduje), że strych nie jest wydzielony trwałymi ścianami, stąd też nie może być sprzedany.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2269:  Imię/NICK: ziober

23.03.2018  

witam Panie Burmistrzu! Gratuluje zwycięstwa w konkursie osobowości roku i mam pytanie- na ulicy Królowej Elżbiety postawiono pojemnik na BIO śmieci na samym rogu skrzyżowania co bardzo ogranicza widoczność, czy zrobiono to złośliwie czy bezmyślnie? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za gratulacje. W nawiązaniu do zadanego pytania informuję, że ustawienie pojemnika w miejscu zasłaniającym widoczność to błąd pracownika, w dniu wczorajszym wszystkie lokalizacje były sprawdzane i lokalizacja pojemnika, o którym Pan pisze, jest zlecona do zmiany w trybie pilnym. ZGK Świebodzice sp. z o. o. przeprasza za utrudnienia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2268:  Imię/NICK: Krzysztof

20.03.2018  

Proszę o poprawienie daty życia i śmierci Jana Mikulicza - Radeckiego w zakłądce Historia na stronie swiebodzice.pl. Wg informacji na stronie Jan Mikulicz - Radecki zmarł w wieku 15 lat. na stronie jest: Jan Mikulicz - Radecki (1850-1905)
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Krzysztofie,

Daty urodzin i śmierci Jana Mikulicza-Radeckiego na stronie miejskiej są zgodne ze źródłami historycznymi. Jego śmierć nastąpiła w wieku 55 lat, bo wiek XIX liczył 100 lat i nie skończył się w 1860 jak Pan sugeruje.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2267:  Imię/NICK: waneczka

19.03.2018  

Dzień dobry. Czy jest taka możliwość, by wraz z dotacją do wymiany ogrzewania założyć na portalu miejskim na stałe rubrykę z listą beneficjentów tego dofinansowania? Ponieważ są to pieniądze publiczne to nie ma chyba przeszkód by taka informacja była ogólnodostępna? Będzie bardziej przejrzyście i obniży nadużycie w sytuacji kiedy ktoś na czas dotacji zlikwiduje np. kominek, a potem go znowu odpali. Smog to jest nasza wspólna sprawa i należy zrobić wszystko , by się go pozbyć i to nie tylko na papierze.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

ma podstaw do publikacji listy beneficjentów na miejskim portalu. Dostęp do spisu osób, które uzyskały dofinansowanie można uzyskać składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Odnośnie likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe, to zgodnie z uchwałą nr XLI/297/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 stycznia 2018 r. dotowany zobowiązuje się do zachowania trwałości zadania na nieruchomości, dla której otrzymał dotację przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty udzielenia dotacji.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2266:  Imię/NICK: Barbara B.

13.03.2018  

Witam !Proszę o pomoc szukam dokumentów ZPO RAFIO Świebodzice do kapitału początkowego konkretnie o zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu .Wiem tylko ze w Wrocławiu oddział w Kamieńcu ząbkowickim tego nie ma Gdzie tego szukać dalej ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Barbaro,

Dokumentacja z lat 1945 - 2001 znajduje się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Plac Kościelny 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Dostęp do dokumentacji: "Zespół 1306-0 - Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Rafio" S.A. w Świebodzicach", Sygnatura/kod: PL 84 1306-0, Tytuł: Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Rafio" S.A. w Świebodzicach. W przypadku braku dokumentacji w w/w miejscu proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikiem Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego tut. Urzędu tel. 074 6669515

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2265:  Imię/NICK: Tadeusz

12.03.2018  

W czwartek i piątek na Osiedlu Piastowskim była duża awaria ogrzewania i dopływu ciepłej wody. Czy podległe Panu służby nie mogły o awarii poinformować za pomocą SISMS? W końcu chyba po to on jest? Po uzyskaniu informacji mógłbym odpowiednio zareagować przenosząc niemowlaki do
rodziny. Po wywieszeniu ogłoszeń przez spółdzielnię była już przysłowiowa musztarda po obiedzie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tadeuszu,

opisywana przez Pana sytuacja miała charakter nagły i nieplanowany, więc Urząd Miejski nie otrzymał informacji o niej z wyprzedzeniem. Gdy tylko doszło do awarii, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach powzięła natychcmiastowe działania w celu zlikwidowania niedogodności powstałej w wyniku braku ogrzewania i ciepłej wody, a także poinformowała o tym mieszkańców. Skala zdarzenia wymagała jednak kompleksowego działania i odcięcia dopływu wody na czas dłuższy niż zwykle.
W rozmowie z Administracją Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach uzgodniono, że w przypadku podobnych zdarzeń w przyszłości, Urząd Miejski będzie o nich informowany w pierwszej kolejności w celu wysłania komunikatu drogą systemu SISMS.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2264:  Imię/NICK: beata

09.03.2018  

do kiedy będę mogła palić węglem w centralnym ogrzewaniu,na gazowe mnie nie stać
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna pani Beato,

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wprowadził na terenie województwa dolnośląskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Proszę zapoznać się z treścią uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, z dnia 8.12.2017 r. poz. 5155.).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2263:  Imię/NICK: Katarzyna

06.03.2018  

Panie burmistrzu. Wiem, że w mieście brakuje mieszkań. Na ulicy Siennej 3 dwa mieszkania należą do jednej rodziny,jest to małżeństwo Mieszkają w jednym,a w drugim mają składzik. Lokal jest nie ogrzewany i niszczeje. Może ktoś by się przyjrzał tej sprawie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

Uprzejmie wyjaśniam, że w budynku przy ul. Siennej znajduje się 11 mieszkań komunalnych oraz 3 wykupione. Z Pani informacji nie wynika, których lokali dotyczy Pani spostrzeżenie. W związku z tym serdecznie zapraszam do osobistej wizyty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27, pok. 16, w celu wyjaśnienia szczegółów sprawy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2262:  Imię/NICK: petentka MOPS

28.02.2018  

Witam Panie Burmistrzu!
mam podobne skojarzenia i odczucia co osoba z pytania 2178 i 2162. Wielokrotnie jedna z tych pań obsługiwała mnie i moje wnioski i mam wrazenie ze byłam tej pani nie na reke. Bardzo czesto odczuwałam "wyzszosc" Pani inspektor a moje prosby o wyjasnienie pewnych aspektów spotykały sie z hasłem "w ustawie jest napisane..." albo "proszę wystosować pismo", " moze napisac pani odwolanie" etc. Czysto ludzkie zachowanie jest tym paniom obce - tym bardziej kiedy rozmawia sie z jedna z nich a reszta podsłuchuje albo ewidentnie patrzy sie na petetntke jak na wariatkę. Moze gdyby kazda z nich siedziala w osobnym pomieszczeniu nie bylby takie mocne w tych swoich paragrafach. Warto o tym pomyslec, tym bardziej ze blok przy ulicy Pilsudskiego jest w remoncie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Pani uwagi przekierowano do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, jednakże aby rozpatrzyć je w trybie skargi należy wskazać konkretnie, o którego pracownika chodzi. Jednocześnie apeluję aby w podobnych przypadkach - o ile ocenią Państwo zachowanie pracowników OPS za niewłaściwe, odczują niewłaściwe traktowanie ze 
strony pracowników itp. - natychmiast interweniować u bezpośredniego przełożonego, a więc u Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Informuję również, że budynek OPS przy Piłsudskiego 8, oddany do użytku po remoncie ma być miejscem bardziej przyjaznym petentom, także ze względu na możliwość zachowania większej intymności przy załatwianiu spraw.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2261:  Imię/NICK: Mieszkaniec

28.02.2018  

Witam Panie burmistrzu.
Czy nadal jest możliwość otrzymania dotacji na budowę kanalizacji
sanitarnej?
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

wnioski na dofinansowanie zadań polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej przyjmowane były do dnia 30.04.2017 r. Z dotacji można było skorzystać od 2011 r. W chwili obecnej nie ma możliwości otrzymania przedmiotowej dotacji.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2260:  Imię/NICK: Mieszkaniec

28.02.2018  

Witam Panie burmistrzu
Dlaczego w dotacji na zmianę systemu ogrzewania nie uwzględniono pieców na pelet które mają praktycznie 0% emisji co2? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

podczas procesu spalania do atmosfery emitowany jest nie tylko dwutlenek węgla ale także tlenek węgla, tlenki azotu, pyły zawieszone oraz gazowe zanieczyszczenia organiczne. Biorąc pod uwagę zawartość wszystkich substancji w spalinach, które emituje urządzenie grzewcze uchwalono, że dotacja może być udzielona na zadanie polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe i pompy ciepła.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2259:  Imię/NICK: mieszkaniec

26.02.2018  

Witam Panie Burmistrzu moje pytanie dotyczy sieci, kanalizacyjnej(sanitarnej). Czy w niedalekiej przyszłości przewidziana jest budowa sieci sanitarnej na terenie pełcznicy 0004 na nowo powstające osiedla, głownie chodzi mi o ulicę Wiśniową, przy drodze węglowej. Z góry dziękuję za pomoc
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

w roku bieżącym Gmina Świebodzice nie planuje rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w danym terenie. O możliwość wykonania przedmiotowej sieci w roku następnym, na przełomie miesiąca maj - sierpień będzie można wnioskować do budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na rok 2019.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2258:  Imię/NICK: Bogusław

26.02.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu!
Proszę o interwencję i skorygowanie oznakowania ulicy Królowej Elżbiety otwartej po remoncie. Zaniedbano określenia statusu drogowego tej ulicy. Dotychczas była to strefa zamieszkania, teraz zaś na wjeździe na ulicę pojawiło się tylko ograniczenie tonażowe do 3,5 tony. Jednak zniknął
znak strefy zamieszkania na wjeździe, ale na wylocie nadal pozostał znak określający zakończenie strefy. Jak zwykle kawałek prostej i gładkiej ulicy prowokuje młodych kierowców do ryzykownych zachowań i już takie są widoczne. Czy w projekcie ulicy nie było oznakowania? Czy podczas
odbioru nikt tego nie zauważył?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Bogusławie,

w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że oznakowanie pionowe zostanie przywrócone przez wykonawcę po wykonaniu ścieżki rowerowej przy wjeździe na ulicę.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2257:  Imię/NICK: Pretorius

26.02.2018  

Witam. Proszę dopilnować aby Królowej Elżbiety została dokończona, a mianowicie połączenia asfaltu, studzienek kanalizacyjnych nie są zabezpieczone smoła tak jak to miało miejsce na łączniku w/w ulicy. Dodatkowo proszę się zastanowić nad oznakowaniem pionowym na w/w ulicy
ponieważ za chwile dojdzie tam do kolizji drogowych. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Informuję, że łączenia nawierzchni asfaltowych przy ul. Mieszka I i sięgacza oraz uszczelnienie miejsc łączenia studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych z nawierzchnią asfaltową zostały wykonane dnia 19.02.2018 r. Natomiast oznakowanie pionowe zostanie przywrócone przez wykonawcę po wykonaniu ścieżki rowerowej na początku ulicy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2256:  Imię/NICK: Jadzia

22.02.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z tym, że zgłoszony problem w Straży Miejskiej nie przyniósł efektu, pragnę przedstawić Panu problem licząc na poprawę sytuacji.... Na przeciwko Brico Marche jest rząd garaży (kilkanaście) a pomiędzy nimi wąska droga, która łączy plac parkingowy z ulicą Jeleniogórską. Pomimo postawionych zakazów wjazdu, z drogi korzystają i wjeżdżający i wyjeżdżający z Inter Marche czy Brico.... co powoduje zagrożenia dla nas korzystających z garaży(dorosłych, dzieci...) często dochodzi do pyskówek, ubliżania a nawet próby pobicia przez wjeżdżających, którzy ignorują znak zakazu .... bo wystarczy, że dwóch właścicieli postawi swoje samochody przed garażem wówczas wjeżdżający czy wyjeżdżający z marketu nie mają jak przejechać... i zaczyna się trąbienie, wyzywanie, a co bardziej narwany bierze się do bicia.... Nadmieniam, że obok Inter Marche jest szeroka, dwupasmowa droga do tego celu przeznaczona. Bardzo proszę o interwencjęi zapewnienie nam bezpiecze! ństwa podczas korzystania z naszych garaży, a do garaży często przychodzimy z dziećmi, nietrudno o tragedię....
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Jadwigo,

zawiadomiłem podległe mi służby w celu zintensyfikowania działań we wskazanym przez Panią miejscu. W przypadku naruszania przez kierujących pojazdami znaku B - 1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" proszę o telefoniczne powiadomienie Straży Miejskiej w Świebodzicach, tel. 606 637 542 lub dyżurnego w Komisariacie Policji w Świebodzicach, tel. 997.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2255:  Imię/NICK: Piotr

22.02.2018  

Dobry wieczór
Promowanie i uprawianie zdrowego stylu życia poprzez sport w obecnych czasach nie jest już modą lecz potrzebą kazdego człowieka.Bardzo ciesze sie z nastawienia naszego miasta na taki ,,styl"życia.Powstają scieżki rowerowe,mamy basen na lato i na zimę,kluby sportowe. Chetnie korzystam z krytego basenu razem z rodziną. Problemem jest CENA. Basen w Frankfurcie nad Menem w dzielnicy Fechenheim......opłata miesieczna 19euro. Basen w Swiebodzicach jest zbyt drogi.Chce płacic miesięcznie do 100PLN bez ograniczenia czasu.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

ceny biletów wstępu na basen kryty w Świebodzicach nie odbiegają od cen na podobnych tego typu obiektach w Wałbrzychu, Jaworze, Bielawie czy Żarowie. Ponadto, bilet wstępu "sauna + basen", który pojawił się jako nowość w ofercie OSiR Świebodzice Sp. z o.o., jest bardzo korzystny dla osób, które wybiorą tę właśnie usługę. Jednocześnie dla osób, które chcą systematycznie korzystać z Wodnego Centrum Rekreacji, OSiR Świebodzice Sp. z o.o. proponuje zakup karnetów w promocyjnych cenach. Zapraszam do zapoznania się z cennikiem WCR i żywię nadzieję, że znajdzie Pan satysfakcjonujące dla siebie rozwiązanie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2254:  Imię/NICK: Krzysztof

22.02.2018  

Pytanie dotyczy dotacji na zmianę ogrzewania , czy inwestycja rozpoczeta w roku bieżącym, zgody, zakup, wykonanie będzie mogła być rozliczona wnioskiem o dotacje w przyszłym roku ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Krzysztofie,

tryb i zasady udzielania dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice reguluje uchwała Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLI/297/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Zgodnie z treścią uchwały okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2018 r., a wnioski będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2018 r. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy do przedmiotowej uchwały nie zostaną wprowadzone zmiany odnośnie finansowania inwestycji w następnych latach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2253:  Imię/NICK: Mariola

22.02.2018  

Mam pytanie do pana dlaczego teraz ośrodek każe składać wnioski o dodatek mieszkaniowym bez dodatku nienma zasilku . Powiem Panu tak sama skladala i dostałam dodatku 20 zl to jaki jest sens latania po urzedach za 20zl. Zasilku miałam zawsze 200 zl to teraz mam biegać do OPS po zasilek co miesiąc składać papiery i do mznu co pol roku to Chyba przesada. Czytalam kryteria dochodowe i jakie trzeba spełni warunki a yymieć zasilek i tam nie ma nic na temat przymusowego dodatku mieszkaniowego
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Mariolu,

Ustawa o pomocy społecznej formułuje podstawową zasadę, wedle której każda osoba ma obowiązek pełnego wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości w celu pokonania trudnej sytuacji życiowej (art. 2
ustawy), a jeżeli nie wykonuje takiego obowiązku, to nie występuje podstawowa przesłanka udzielenia takiej osobie pomocy ze środków publicznych, jednym z podstawowych celów określonych w ww. ustawie jest aktywizacja świadczeniobiorców. Podkreślam, że pomoc przyznawana na podstawie ustawy o pomocy społecznej
bez względu na jej rodzaj, ma charakter jedynie przejściowy i zakłada wykształcenie odpowiednich postaw u osób z niej korzystających, w celu pokonania życiowych trudności. Nie ma ona w żadnym wypadku zamieniać się w stałe i jedyne źródło utrzymania dla osób o nią występujących. Wobec tego obowiązek współdziałania świadczeniobiorców z  jednostkami i pracownikami pomocy społecznej jest niezwykle istotny i dlatego też został wielokrotnie zaakcentowany w ustawie. Poprzez współdziałanie osoby ubiegającej się o pomoc należy rozumieć gotowość do podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym oraz skorzystanie z jego uzasadnionych i rozsądnych propozycji pomagających osobie przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Do takich propozycji należy także ubieganie się o dodatek mieszkaniowy. Niezależnie od wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego jest to uprawnienie osoby, z którego należy skorzystać
przed wystąpieniem z wnioskiem o pomoc społeczną.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2252:  Imię/NICK: Mieszkaniec

22.02.2018  

Panie burmistrzu. Czy możliwe jest ustawienie przy chodniku kilku śmietników przy nowej drodze Królowej Elżbiety i łączniku, gdyż przechodzący tam ludzie rzucają papierki itp na ziemię ? Proszę też o
interwencję dotyczącą spacerowiczów z psami nie sprzątającymi po swoich pupilach przy wymienionych wcześniej miejscach.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Mieszkańcu,

dziękuję za zwrócenie uwagi, śmietniki zostaną ustawione. Odnośnie spacerowiczów z psami, w wielu miastach jest ten sam problem, najlepsze efekty są wtedy, kiedy wszyscy jesteśmy na temat uwrażliwieni. Oprócz Straży Miejskiej każdy mieszkaniec może zwrócić uwagę właścicielowi pupila, że jego obowiązkiem jest sprzątanie po swoim piesku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2251:  Imię/NICK: Piotr

16.02.2018  

Dobry wieczór
Promowanie i uprawianie zdrowego stylu życia poprzez sport w obecnych czasach nie jest już modą lecz potrzebą kazdego człowieka.Bardzo ciesze sie z nastawienia naszego miasta na taki ,,styl"życia. Powstają scieżki rowerowe,mamy basen na lato i na zimę,kluby sportowe.
Chetnie korzystam z krytego basenu razem z rodziną. Problemem jest CENA. Basen w Frankfurcie nad Menem w dzielnicy Fechenheim......opłata miesieczna 19euro. Basen w Swiebodzicach jest zbyt drogi.Chce płacic miesięcznie do 100PLN bez ograniczenia czasu.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

pragnę zaznaczyć, że ceny biletów wstępu na basen kryty w Świebodzicach nie odbiegają od cen na podobnych tego typu obiektach w Wałbrzychu, Jaworze, Bielawie czy Żarowie. Ponadto bilet wstępu "sauna + basen", który pojawił się jako nowość w ofercie OSiR, jest bardzo korzystny dla osób, które wybiorą tę właśnie usługę. Jednocześnie dla osób, które chcą systematycznie korzystać z Wodnego Centrum Rekreacji, OSiR Świebodzice Sp. z o.o. proponują zakup karnetów w promocyjnych cenach. Zapraszam do zapoznania się z cennikiem WCR i żywię nadzieję, że znajdzie Pan satysfakcjonujące dla siebie rozwiązanie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2250:  Imię/NICK: Jadzia

16.02.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z tym, że zgłoszony problem w Straży Miejskiej nie przyniósł efektu, pragnę przedstawić Panu problem licząc na poprawę sytuacji.... Na przeciwko Brico Marche jest rząd garaży (kilkanaście)  a pomiędzy nimi wąska droga, która łączy plac
parkingowy z ulicą Jeleniogórską. Pomimo postawionych zakazów wjazdu, z drogi korzystają
i wjeżdżający i wyjeżdżający z Inter Marche czy Brico.... co powoduje zagrożenia dla nas korzystających z garaży (dorosłych, dzieci...) często  dochodzi do pyskówek, ubliżania a nawet
próby pobicia przez wjeżdżających, którzy ignorują znak zakazu .... bo wystarczy, że dwóch właścicieli postawi swoje samochody przed garażem wówczas wjeżdżający czy wyjeżdżający
z marketu nie mają jak przejechać... i zaczyna się trąbienie, wyzywanie, a co bardziej narwany
bierze się do bicia.... Nadmieniam, że obok Inter Marche jest szeroka, dwupasmowa droga do tego celu przeznaczona. Bardzo proszę o interwencję i zapewnienie nam bezpiecze! ństwa podczas korzystania z naszych garaży, a do garaży często przychodzimy z dziećmi, nietrudno o tragedię....
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Jadwigo,

W powyższej sprawie zawiadomiłem podległe mi służby w celu zintensyfikowania działań
we wskazanym przez Panią miejscu. W przypadku naruszania przez kierujących pojazdami znaku B - 1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" proszę powiadomienie również o telefoniczne powiadomienie Straży Miejskiej w Świebodzicach pod nr. tel. 606 63 75 42 lub dyżurnego w Komisariacie Policji w Świebodzicach pod nr. Tel. 997.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2249:  Imię/NICK: ewa

14.02.2018  

Dlaczego nie mogę doczekać się odpowiedzi na pytanie osób niepełnosprawnych w naszym mieście? Dlaczego (oprócz Urzędu przy ul. Żeromskiego) nic nie jest przystosowane dla takich osób? MDK to jedna wielka porażka, dlaczego nie można go dostosować do niepełnosprawnych? Może w końcu doczekam się odpowiedzi.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Ewo,

odpowiedź na Pani pytanie była udzielana w tej formie wielokrotnie. Tam gdzie istniała techniczna
i prawna możliwość dostosowania obiektów użyteczności publicznej należących do gminy zostało to wykonane. Jednak obiekt, który Pani wymienia jest zabytkiem i nie otrzymaliśmy zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na jakiekolwiek ingerencje w jego bryłę. Zatem nie można w min wybudować windy, nie wolno zamontować podjazdów ani pochylni. Takie obostrzenia dotyczą również budynku ratusza i innych obiektów znajdujących się w obszarze zabudowy centrum miasta, które stanowi strefę ochrony konserwatorskiej. Budynek przy ul. Żeromskiego posiada tylko takie udogodnienie jakie zaakceptował konserwator.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2248:  Imię/NICK: Wert

14.02.2018  

Witam. Panie Burmistrzu czy jest możliwość instalacji czujników jakości powietrza
w Świebodzicach aby można było sprawdzać jakim powietrzem oddychamy konkretnego dnia. Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Pani/ Szanowny Panie,

oferowane na rynku komercyjnym czujniki tzw. niskokosztowe do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności do pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu, nie są urządzeniami pracującymi zgodnie z metodyką referencyjną. W przypadku braku wykazanej równoważności metod stosowanych w tego typu czujnikach do metodyki referencyjnej nie mogą być one traktowane jako źródło wiarygodnych danych, a na ich podstawie nie można określać czy nastąpiło przekroczenie norm jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych, docelowych, informowania czy alarmowych) i dokonywać oceny jakości powietrza.

Ponadto błędna interpretacja wyników pomiarów chwilowych (kilkuminutowych, 1-godzinnych), wykonywanych przez różnego rodzaju czujniki oraz odnoszenie ich do normy 24-godzinowej lub rocznej prowadzi do mylnych wniosków na temat bieżącej jakości powietrza. Należy mieć na uwadze, że pomiary realizowane za pomocą czujników pracujących niezgodnie z metodami referencyjnymi mogą być obarczone bardzo dużym błędem, a w skrajnych przypadkach mogą być one całkowicie nieprawdziwe.

Ocenę jakości powietrza dla Dolnego Śląska można sprawdzać na stronie internetowej pod adresem https://powietrze.uni.wroc.pl/.  

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2247:  Imię/NICK: MonikaK

14.02.2018  

Dzień dobry czy program antysmogowy będzie również dofinansowywał nowo
wybudowane domy jednorodzinne z podłączeniem gazowym ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Moniko zgodnie z uchwałą nr XLI/297/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 31 stycznia 2018 r. dofinansowanie nie obejmuje instalacji systemu ogrzewania w nowo wybudowanych domach jednorodzinnych lub nowo powstałych lokalach mieszkalnych. Z treścią uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2246:  Imię/NICK: SYLWIA

13.02.2018  

Witam Panie Burmistrzu Świebodzice są wspaniałym miastem ale teraz jedną z jego wielkich bolączek jest brak miejsca w żłobkach mamy 2 miejskie i kilka prywatnych to wciąż za mało. Młode mamy chcą wrócić do pracy żeby nie być na garnuszku Państwa ale niestety nie opłaca się bo pensja idzie na zapłatę niani więc lepiej siedzieć w domu tylko czy o to chodziło w
500+?Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowana Pani Sylwio,

zdaję sobie sprawę z faktu, że istniejąca w mieście liczba miejsc w żłobkach jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb mieszkańców. Od 2015 r. miasto uruchomiło dodatkowo 23 miejsca w żłobkach samorządowych oraz 35 w żłobkach i klubach niepublicznych, jednak zwiększenie liczby miejsc w żłobkach nie zaspokoiło potrzeb w tym zakresie. Przyczyn rosnącego zapotrzebowania na miejsca w żłobkach można upatrywać nie tylko w rosnącej liczbie urodzeń, ale i w powrotach rodziców do pracy zawodowej. Gmina rozważa możliwość utworzenia dalszych miejsc w żłobkach, jednak wymaga to czasu i znacznych nakładów finansowych dlatego proszę o cierpliwość.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2245:  Imię/NICK: Tomek

13.02.2018  

Panie Burmistrzu czy nie może Pan wpłynąć na pracowników OPS aby nie wjeżdżali w zakaz ruchu na remontowanym Placu Dworcowym? Czy ten zakaz obowiązuje tylko pasażerów?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali zgodę wykonawcy robót na wjazd na ten teren.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2244:  Imię/NICK: Agnieszka

13.02.2018  

Panie Burmistrzu czemu MOPS nie jest na ul. Piłsudzkiego jak od poniedziałku do niedzieli jest czynna jadłodajnia? Na stację jest bardzo daleko i cięzko tam dotrzeć. Nie można przenieść jadodajni, a MOPS zostawić gdzie był?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

Ośrodek Pomocy Społecznej został przeniesiony z uwagi na stan techniczny budynku, który zagrażał bezpieczeństwu klientów i pracowników.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2243:  Imię/NICK: Andrzej

09.02.2018  

Witam czy wiadomo kiedy będzie ogłoszony przetarg na kolejny autobus? I czy byłaby możliwość żeby została utworzona jakaś linia autobusowa (autobusem miejskim) która by łączyła Świebodzice z Wałbrzychem? Wiele mieszkańców jeździ do Wałbrzycha do pracy, szkoły, więc myślę że takie
połączenie by miało duże zainteresowanie. I ta linia nie musi być tylko obsługiwana przez ZGK Świebodzice tylko jeszcze może się dołączyć ŚKA Wałbrzych żeby częstotliwość  kursów była większa. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup nowego, ekologicznego autobusu w ramach zadania "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Gminie Świebodzice - zakup ekologicznego autobusu" jest w trakcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Gmina Świebodzice przewiduje ogłosić postępowanie przetargowe w ciągu najbliższych dwóch miesięcy./luty lub początek marca.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2242:  Imię/NICK: Karolina

05.02.2018  

witam panie Burmistrzu mam pytanie gdzie mozna udac sie z wnioskiem o zmiane pieca na ogrzewanie centralne gazowe , dodam ze po polozeniu rur z woda  cala lazienka jest w plesni , od ponad pol roku dziecko moje zaczelo chorowac na zapalenie oskrzeli oraz ma ich skurcze co wywoluje wlasnie ta plesn na scianach po zrobieniu badan okazalo sie ze wlasnie ona wywoluje alergiczne skurcze oskrzeli
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Karolino,

Informuję, że w przypadku chęci dokonania ulepszeń w mieszkaniu komunalnym w pierwszej kolejności należy udać się do zarządcy budynku tj. Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach w celu ustalenia czy istnieją techniczne możliwości zmiany ogrzewania z piecowego na gazowe. Następnie należy zgłosić się do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 27, pokój numer 16. Tam zostaną udzielone szczegółowe informacje dotyczące procedury postępowania w przedstawionym wyżej przypadku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2241:  Imię/NICK: RODZIC

01.02.2018  

Panie Burmistrzu mam pytanie odnośnie rozkładu jazdy naszych miejskich autobusów...po raz kolejny zastały naniesione zmiany  w rozkładzie jazdy ale czy na leosze?Jest grupa dzieci w tym również moje dziecko która jezdzi rano do Szkoły podstawowej nr 4 z przystanku na ulicy
Piłsudzkiego i ten własnie kurs jest troche za póżno zorganizowany bo dzieci sa w szkole praktycznie równo z dzwonkiem ale często jest tak że troche się spóżniaja.Czy ma pan wpływ na to zeby zorganizować ten kurs troche wczesniej?Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej
prośby.Dziękuje
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowni Rodzice,

taka próba została podjęta przez ZGK Świebodzice sp. z o.o., niestety jak się okazało dzieci
w dzielnicy Ciernie musiały dłużej czekać przed szkołą. W porozumieniu z panią dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 kurs wrócił do poprzedniej wersji. Wiem, że problem nie został rozwiązany i dlatego tak bardzo jest potrzebny dodatkowy autobus dzięki któremu uda się rozwiązać wiele podobnych problemów i oczekiwań mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2240:  Imię/NICK: Mieszkaniec

01.02.2018  

Witam czy na Wałbrzyską strefę ekonomiczną jeżdzą rano jakieś autobusy oraz potem  ze strefy do Świebodzic, jeżeli tak to jakie i o której godzinie. Z góry dziękuję za odpowiedź
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Gmina nie wydawała zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w Świebodzicach dla linii, których trasa przebiega przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Wałbrzychu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2239:  Imię/NICK: Marcin

29.01.2018  

Chciałbym zapytać z czego wynikają stosowane w Świebodzicach stawki za wodę i ścieki, jako że są znacząco wyższe od pozostałych miast w Polsce. Przykład na podstawie stawek brutto: Świebodzice: woda - 5,47 zł, ścieki 8,66 zł
Warszawa: woda - 4,54, ścieki 6,93 zł
Wrocław: woda - 4,88, ścieki 5,95 zł
Świdnica: woda - 3,68 zł, ścieki 5,09 zł
Strzegom: woda - 3,73 zł, ścieki 6,06 zł.
Jak widać nawet Warszawa, która jest najdroższym miastem w Polsce jest tańsza od Świebodzic o prawie 20%. Co możemy zrobić, aby obniżyć stawki zwłaszcza, że w świebodzicach nie można liczyć na zarobki porównywalne do Wrocławia czy Warszawy.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marcinie,

Ceny wody i ścieków wynikają z uzasadnionych kosztów a nie zasobności portfeli odbiorców. Szczegółowo określone są one we wniosku taryfowym. Do wglądu w Urzędzie Miejskim lub Wodociągach. Jednocześnie informuję, że demagogią jest twierdzenie jakoby ceny w Świebodzicach były znacząco wyższe od pozostałych miast w Polsce. Owszem, są wyższe od wielu miast, w tym tych, które Pan wymienił, ale też są znacząco niższe od wielu innych np. Wałbrzych,
Bogatynia, Tarnowskie Góry, Będzin, Mysłowice, Rybnik, Czechowice-Dziedzice, Zabrze, Żory, Nowy Sącz, Dąbrowa Górnicza itd. Z naszych obserwacji wynika, że są zbliżone do cen średnich 4,14 i 8,42. Widać z tego, że położenie i charakter gminy ma dla tych cen zasadnicze znaczenie, gdyż są to gminy średnie, gminy miejskie, podgórskie i położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kopalnianych, oraz nie posiadające na swoim terenie ujęć wody, tak jak i nasza Gmina. Zaś co do Warszawy, to Pańskie rozumowanie nie jest poprawne. Mieszkańcy zarabiają tam więcej, jest ich więcej i zużywają też więcej wody i dotyczy to też innych instytucji - tym samym cena jednostkowa wody i ścieków jest niższa. To podobna zasada jak w handlu hurtowym. Proszę zwrócić uwagę na pozytywne strony - gdy wodę do Świebodzic dostarczały wodociągi Wałbrzyskie, a później świdnickie, to przeważnie była średnio przez 2 godziny na dobę. Od kiedy robimy to sami, przerwy w dostawach są rzadkością. Bez porównania lepsze są też cechy jakościowe naszej wody, takie jak smak, zapach, barwa oraz mętność szczególnie w stosunku do Warszawy i Wrocławia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2238:  Imię/NICK: Tomek

23.01.2018  

Szanowny Panie Burmistrzu jesli wspólnota mieszkaniowa nie ma wykupionego podwórka a podwórko jest zaniedbanie i odgrodziwszy sobie kawałek terenu siatką 1m wysoką żeby psy się tam nie załatwiały czy poniosę jakieś konsekwencje. Zaznacze że sąsiadom to nie przeszkadza .bo chociaż jest zadbane
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

w tej sytuacji najlepiej byłoby, gdyby cała Wspólnota Mieszkaniowa Waszego budynku wykupiła od Gminy to podwórko. Ceny są bardzo przystępne i wynoszą 5% wartości gruntu oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Do czasu wykupu podwórka przez wszystkich właścicieli lokali Waszego budynku (taki jest warunek sprzedaży podwórek) proponowałbym, aby załatwił Pan sprawę wydzierżawienia interesującego Pana gruntu i jego ogrodzenie z Miejskim Zarządem Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2237:  Imię/NICK: Mieszkanka Cierni

23.01.2018  

Witam Panie Burmistrzu, W związku z tym, że mam problem aby dotrzeć do swojego domu po każdym większym deszczu, ponieważ droga jest w takim stanie, że tworzy się ogromna kałuża, której nie sposób obejść z żadnej strony (z jednej strony ruiny Pałacu a z drugiej ogrodzenie). Jest to droga w Cierniach, idąca w stronę Wodociągów (przy ruinach Pałacu). Nie mogę znaleźć zarządcy tej drogi, ponieważ na planie miasta droga ta jest co prawda zaznaczona ale nie posiada żadnej nazwy. Proszę o pomoc w tej sprawie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

przedmiotowa droga jest w zarządzie Gminy Świebodzice, a o jej prawidłowy stan techniczny dba ZGK Świebodzice Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30. Ponadto informuję, że przekazałem Pani interwencję do ZGK Świebodzice Sp. z o.o. celem zbadania i rozwiązania opisanego problemu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2236:  Imię/NICK: Sebastian

23.01.2018  

witam ,czy mozna zajac sie rowniez ta czescia spolecznosci którzy czekaja na mieszkania socjalne i skrocic ich czas oczekiwania kazdy ma prawo szczesliwie zyc i miec dach nad glowa
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Sebastianie,
informuję, że pomimo zrozumienia trudnej sytuacji mieszkaniowej osób znajdujących się na liście przydziału lokali socjalnych, realizacja wniosku może nastąpić z chwilą zwolnienia odpowiedniego metrażowo lokalu, w ramach ruchu ludności.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2235:  Imię/NICK: FreeCrew

23.01.2018  

Witam, Czy majac 22 lata, jest szansa na otrzymanie jakiegos mieszkania od miasta?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Przy tak skąpych informacjach na temat Pana warunków mieszkaniowych i materialnych nie można udzielić jednoznacznej i wiążącej odpowiedzi. Proszę zgłosić się do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 28, pok. 16 i złożyć, na pobranym tam druku, wniosek o mieszkanie. Na podstawie zawartych w nim danych, po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej i w oparciu o obowiązujące w tej materii przepisy zostanie Panu udzielona odpowiedź, czy kwalifikuje się Pan do otrzymania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy, czy też nie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2234:  Imię/NICK: Pan PAN

19.01.2018  

Panie burmistrzu kiedy zostanie otwarty basen na osiedlu piastowskim,bo basen zamknięty jest od sierpnia...
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że zgodnie z zawartą umową odbiór prac remontowych nastąpił w dniu 22 grudnia 2017 r. W trakcie odbioru stwierdzono znaczną ilość usterek, na usunięcie których wyznaczono Wykonawcy czas do 12 stycznia 2018 r. Aktualnie trwają prace rozruchowe i przygotowawcze części instalacyjnej. Jeśli wszystkie próby dadzą wynik pozytywny otwarcie obiektu będzie możliwe ok. 27 stycznia 2018 r., jeśli jednak wyniki prób będą negatywne data otwarcia może się nieco przesunąć.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2233:  Imię/NICK: Monika

19.01.2018  

Witam, czy miasto ma jakies zamiary w celu uporzadkowania rozkopanej ulicy kolejowe? 3 miesiące nie dzieje sie NIC. Panuje nieporzadek, jest pełno śmieci, porozwalana kostka brukowa, ile mozna chodzić po błocie pomiedzy wystajcaymi rurami z chodnika.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Moniko,

W odpowiedzi na to oraz wiele poprzednich zapytań internetowych dotyczących prac przy ul. Kolejowej informuję, że budowa ścieżek rowerowych i chodników odbywa się w ramach zadania "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - Przebudowa i remont dróg w celu wydzielenia ścieżek rowerowych w obrębie ulicy Piasta, Mieszka I, Kolejowej, Zwycięstwa, Stawowej, Świdnickiej, Park Miejski na terenie Gminy Świebodzice". Termin wykonania tego zadania to 30 sierpnia 2018 r. W związku z problemami Wykonawcy robót na innych budowach, zmuszony był on do czasowego przerwania robót na ul. Kolejowej. Pomimo nacisków o jak najszybsze wznowienie prac Wykonawca "powrócił" na ul. Kolejową dopiero w drugiej dekadzie stycznia. Aktualnie prace trwają i będą kontynuowane w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych. Za utrudnienia przepraszam. Mam nadzieję, że efekt uzyskany po zakończeniu prac zrekompensuje wszelkie niedogodności powstałe w trakcie ich trwania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2232:  Imię/NICK: Dagmara

19.01.2018  

Panie burmistrzu ! Idea Jadłodzielni w różnych miastach prężnie się rozwija, w związku z tym czy nie można by zrobić czegoś takiego w Świebodzicach? Wystarczy lodówka w jadłodajni miejskiej, która na pewno szybko się zapełni. Warto o tym pomyśleć, szczególnie,że w mieście nie brakuje osób starszych i samotnych, oraz tych którym ekologiczne i prospołeczne idee nie są obce. Ilość wyrzucanego jedzenia jest ogromna, warto dzielić się tym co nam zostało.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Dagmaro,

Pomysł, który Pani przedstawiła jest bardzo ciekawy i na pewno zostanie rozważony po uruchomieniu nowej jadłodajni miejskiej na Osiedlu Sudeckim.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2231:  Imię/NICK: Marek

15.01.2018  

Witam panie Burmistrzu.

Ponawiam swoje pytanie, ponieważ nie doczekałem się odpowiedzi zadając je poprzednio. Czy miasto ma jakiś plan, mający na celu poprawę funkcjonowania skrzyżowania ulic Jeleniogórskiej z Łączną i Ofiar Oświęcimskich? W godzinach szczytu tworzą się na nim gigantyczne korki, a jego pokonanie graniczy z cudem i zabiera mnóstwo czasu.
Pozdrawiam
Marek

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

z uwagi na to, że miejsce o którym Pan pisze pozostaje w gestii zarządcy drogi wojewódzkiej, wielokrotnie występowałem do zarządcy w tej sprawie. Dotychczas moje propozycje nie doczekały się realizacji. Nie mniej
nadal sukcesywnie ponawiam pisma w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2230:  Imię/NICK: Natalia

15.01.2018  

Witam Panie Burmistrzu.
Mam pytanie dotyczące Jarmarku Bożonarodzeniowego. Czy nie uważa Pan, że wystarczyłoby , gdyby Jarmark trwał tylko przez trzy dni, tak od piątku do niedzieli? Wszystkie występy,które są przez cały tydzień , można zorganizować w tym czasie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Natalio,

Sugestia Pani zostanie przeanalizowana, jednocześnie informuję, że prace nad tegorocznym Jarmarkiem Bożonarodzeniowym już trwają, dążymy do tego, aby uatrakcyjnić program imprezy, chcielibyśmy żeby stał się produktem dynamicznie rozwijającym i rozpoznawalnym w regionie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2229:  Imię/NICK: Patrycja

15.01.2018  

Panie Burmistrzu, kiedy ogłoszenie wyników budżetu partycypacyjnego?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Patrycjo,

Ogłoszenie wyników budżetu partycypacyjnego zostanie przedstawione w dniu 19 stycznia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2228:  Imię/NICK: EWA

29.12.2017  

Witam Pana Burmistrza mam pytanie czy w naszym miescie jest dofinansowanie do załozenia gazowego ogrzewania jezeli tak gdzie mozna zgłaszac sie pozdrawiam mieszkanka Swiebodzic
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Ewo,

informuję, że odpowiedź na pytanie została udzielona pod nr 2222.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2227:  Imię/NICK: John

29.12.2017  

Panie Burmistrza chciałbym zadać kilka pytań odnośnie kryteriów przyznawania mieszkań komunalnych na terenie gminy Świebodzice. Zamieszkuje w sąsiadującej gminie lecz pracuje w świebodzicach. Mieszkam z rodzicami i rodzeństwem w mieszkaniu o małym metrażu, nie wystarczającym na tyle osób. W mojej gminie od dłuższego czasu nie ma wolnych mieszkań, wraz z narzeczoną w najbliższym czasie spodziewamy się dwójki dzieci, nadmienie iż narzeczona również mieszka z rodzicami w podeszłym wieku w świebodzicach, przy czym metraż mieszkania również jest zbyt mały (jeden pokój)co do liczby osób (licząc już nasze dzieci), w związku z tym chcielibyśmy starać się o mieszkanie z urzędu w gminie Świebodzice nadmienie również że w najbliższym czasie zamierzamy się pobrać. Chciałbym wiedzieć jakie trzeba spełnić wymogi by złożyć wniosek o mieszkanie komunalne, wszczegolnosci kryterium dochodowe, specjalne warunki tzn trudne warunki które mogą przyczynić się do szybszego pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Czy możemy ubiegać się o mieszkanie na etapie ciąży oraz jaki jest czas oczekiwania na mieszkanie komunalne biorąc pod ! uwagę powyższe informacje o naszej sytuacji życiowej
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

W związku z tym, że o uzyskaniu prawa do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy decyduje kilka kryteriów określonych m.in. przez Uchwałę Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (z późn. zmianami), a Pana pytanie nie zawiera pełnej informacji, która pozwoliłaby na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na ten temat, zapraszam do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, przy ul. Żeromskiego 27, pok. 16, w godz. 7.30 - 15.30 (oprócz piątków). Przedstawi Pan tam dane dotyczące warunków mieszkaniowych i materialnych Pana przyszłej rodziny, a pracownicy udzielą Panu wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania. Tam też będzie Pan mógł złożyć stosowny wniosek o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2226:  Imię/NICK: Samotna Matka

29.12.2017  

Panie Burmistrzu, dlaczego znów przed świętami OPS zawiódł swych podopiecznych, świadczenia 500 + nie otrzymali świadczeniobiorcy na 21 grudnia. Dzwoniąc dziś rano do OPS, przemiła Pani w słuchawce powiedziała cyt.,,jak nie wczoraj to dziś na pewno będą, przecież to tylko jeden dzień różnicy....".Panie Burmistrzu, ten jeden dzień dla kogoś może znaczyć bardzo wiele, i według mnie w OPS powinni pracować bardziej empatyczni ludzie, szczególnie w ten świąteczny czas. Proszę o interwencje.Zdrowych i Pogodnych Świąt
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, że środki na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ zostały przekazane świadczeniobiorcom w dniu 21 grudnia 2017 r., tak jak wynika z decyzji przyznającej świadczenia. Potwierdzeniem przekazanych środków jest wyciąg bankowy numer 1221 z dnia 21 grudnia 2017 r. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej dokładają wszelkich starań, aby zaspokoić potrzeby swoich podopiecznych w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2225:  Imię/NICK: Paweł

29.12.2017  

Nawiązując do pytania dot. komfortu korzystania ze strony "Mieszkańcy pytają? Burmistrz Odpowiada!" chciałem powiedzieć, że samo wprowadzenie daty nie rozwiązuje problemu. Co zmieni data naniesiona tylko na nowe dokumenty? Ponadto powinno być przy archiwalnych latach wprowadzony spis treści. No i bezwzględnie potrzebna jest wyszukiwarka po hasłach, datach, tematach? Czy jest szansa na realizację takich zmian?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Pawle,

po zasięgnięciu informacji u administratora strony internetowej otrzymałem informację, iż rozwiązania zastosowane przy obecnej wersji serwisu www.swiebodzice.pl nie dają możliwości na zainstalowanie wyszukiwarki. Sugerowane przez Pana rozwiązania zostaną uwzględnione w przyszłości, przy ewentualnej przebudowie serwisu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2224:  Imię/NICK: Gosia1973

15.12.2017  

Witam mam pytanie czy mogę się starać o mieszkanie socjalne z synem od dwóch lat jestem bezdomna nie posiadam meldunku mieszkam u mamy w 1 pokoju z kuchnią bez toalety i łatwo, łazienki są tu ciężkie warunki syn jest już pełnoletni gdzie mogę się zgłosić po pomoc w sprawie mieszkania socjalnego moja sytuacja z przed dwóch lat była taka że miałam mieszkanie lecz z powodów finansowych musiałam sprzedać by spłacić kredyt pod zastaw mieszkania inaczej było by wylicytowane czy jest możliwość o takie staranie się o socjalne i gdzie mogę złożyć taki wniosek
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

z uwagi na indywidualny charakter pytań dotyczących kwestii mieszkaniowych nie można udzielić każdemu pytającemu wyczerpującej i satysfakcjonującej odpowiedzi. W związku z tym zapraszam do zgłoszenia się do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27, pok. 16, gdzie przedstawi Pani dane dotyczące warunków mieszkaniowych i materialnych Pani rodziny, a pracownicy udzielą Pani wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania. Po uzyskaniu stosownych informacji będzie Pani mogła ewentualnie złożyć wniosek o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2223:  Imię/NICK: Ola

15.12.2017  

Dzień dobry, dlaczego nauczyciele od 2014r. nie mają zniżki 33% na przejazdy komunikacja miejską, skoro jest taki zapis w ustawe o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Aleksandro,

Przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie stosuje się do komunikacji miejskiej - art. 1 ust. 2 ustawy. Ustalenie cen za usługi w komunikacji miejskiej odbywa się na podstawie przepisów ustaw o samorządzie gminnym, publicznym transporcie zbiorowym oraz Prawa przewozowego, które określają, że należy to do kompetencji rady gminy. Ceny biletów za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice zostały ustalone Uchwałą nr XVI/108/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2016 r. Uchwała ta nie przewiduje biletów ulgowych dla nauczycieli korzystających z komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2222:  Imię/NICK: mania

15.12.2017  

Zwracam się z pytaniem w związku z artykułem jaki ukazał się w gazecie o dotacjach na wymianę ogrzewania: czy osoby które zainwestowały w ogrzewanie gazowe w 2017 roku będą mogły się też starać o dofinansowanie w 2018 roku? I ewentualnie gdzie można w tej sprawie się udać?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

projekt uchwały dotyczącej dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice został wysłany do organów opiniujących. O trybie postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz możliwości złożenia wniosku będziemy informować mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl  oraz Gazetę Świebodzicką po podjęciu uchwały.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2221:  Imię/NICK: Chrobra

13.12.2017  

Witam
Dlaczego jest TAK MAŁO miejsc do parkowania przy obecym remońcie na ul.K.Elżbiety??? Prosze odpowiedzieć, ponieważ tam mieszkamy i istotne są DLA NAS miejsca parkingowe!!!!
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że rozbudowa z przebudową pasa drogowego ul. Królowej Elżbiety ma na celu poprawę bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego oraz ruchu pieszych. W tym celu został zaprojektowany chodnik obustronny o szerokości 2 metrów oraz droga o szerokości 6,6 m. Przy powstawaniu nowej inwestycji mieszkaniowej do obowiązków inwestora przedsięwzięcia, developera, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych przypadających na ilość oddawanych do użytku mieszkań.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2220:  Imię/NICK: Mirosław

13.12.2017  

Moje pytanie dot. komfortu korzystania ze "Mieszkańcy pytają? Burmistrz Odpowiada!" Czy mogłaby gmina zainwestować w modernizację strony "Mieszkańcy pytają" Burmistrz Odpowiada", bo w tej chwili jest archaiczna. Ewentualnie proszę zlecic administratorom strony, żeby ją unowocześnili poprzez dodanie wyszukiwarki, jak również żeby każdy post był
ostemplowany datą, bo strasznie ciężko się przegląda te pytania. Stąd właśnie jest problem, że często te same pytania pojawiają się wielokrotnie, bo skąd zadający pytanie ma wiedzieć, że już takie było. Gdy próbuję wrócić do jakiegoś tematu muszę przeglądać po kolei wszystkie co jest zadaniem karkołomnym, podobny jest z problem gdy Pan odsyała do jakiejś wiadomości i trzeba ją odnaleźć.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Mirosławie,

po skonsultowaniu Pana propozycji z administratorem strony internetowej www.swiebodzice.pl, w rubryce "Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada" wprowadzona zostanie data publikacji przy każdym pytaniu, tak by przeglądanie treści miało chronologiczny ciąg, a odszukiwanie odpowiedzi było łatwiejsze niż do tej pory.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2219:  Imię/NICK: janusz

Panie Burmistrzu jarmark Bożonarodzeniowy rozpoczyna się 9.12. dlaczego więc część rynku już od tygodnia wcześniej jest wyłączona z ruchu.Czy 6 bud , które na tym jarmarku staną wymaga ,aż takiego nakładu pracy ? Czy zwyczajnie nie radzicie sobie logistycznie ? W centrum zawsze jest
problem z parkowaniem , a przez ten jarmark to już całkiem nie ma gdzie zaparkować.Czy nie uważa pan ,że te budki powinny być rozstawiane bliżej 9.12 a nie tydzień wcześniej ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Januszu,

zapewniam, że osoby odpowiedzialne za przygotowanie jarmarku radzą sobie doskonale, dzięki czemu szykuje się nam w mieście kolejna klimatyczna impreza, do odwiedzenia której zapraszam. A gdy już Pan jarmark odwiedzi, przekona się, że nie stoi tam sześć - jak pan to subtelnie nazwał "bud", a dwanaście estetycznych domków. Pragnę także zaznaczyć, że złożenie jednego domku to nie całość prac przy zapewnieniu jego funkcjonalności podczas wydarzenia. Trzeba jezcze doprowadzić zasilanie, zamontować oświetlenie, powiesić dekoracje, tak, by uczestnicy jarmarku mogli bezpiecznie i komfortowo poruszać się pomiędzy zabudową. Gwarantuję więc, że tygodniowe wyprzedzenie jest jak najbardziej uzasadnione.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2218:  Imię/NICK: Michał

Czy będą świąteczne przewieszki nad ulicami Żeromskiego, Kopernika, Prusa i Sienkiewicza, czy zrezygnowano z tego pomysłu?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Michale,

przewieszki pojawią się tak, jak zaplanowano. Montowane będą przed Świętami Bożego Narodzenia, obecnie są w fazie produkcji.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2217:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam, Mieszkam na osiedlu Piastowskim na ulicy Królowej Elżbiety przy której obecnie wykonywany jest remont drogi. Już na tym etapie widać że wcale lepiej nie będzie. Przy planowaniu przebudów i remontów liczą się dwie rzeczy bezpieczeństwo i funkcjonalność. Niestety funkcjonalność będzie dużo gorsza niż była, ponieważ zmniejszy się ilość miejsc parkingowych.
Największa bolączką mieszkańców osiedla są miejsca parkingowe, których jest porostu za mało. Istniejące "miejsca Parkingowe" naprzeciwko placu zabaw przedszkola zostały okrojone . Nie wspominając o braku możliwości dojazdu już istniejących miejsc wybudowanych przez developera naprzeciwko bloku Chrobrego 5a - 5e. To że ktoś miał kiepską wizję planowania, to jest jedna sprawa druga to ktoś to zatwierdził. Także już mogę śmiało stwierdzić że wydane pieniądze na przebudowę poszły na marne, ponieważ miało być lepiej a nie będzie. Nie wiem czy istnieje jeszcze możliwość zmiany projektu i wykonania przebudowy tak aby było więcej miejsc parkingowych, ale apeluję do Pana aby Pan zajął się tą sprawą. Myślę że większość mieszkańców ma podobne zdanie i zaapeluj do Pana w tym temacie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową ul. Królowej Elżbiety została opracowana z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa dojścia i dojazdu do budynków mieszkalnych usytuowanych w pobliżu, przedszkola, przychodni. Zaprojektowano chodnik obustronny o szerokości 2 m oraz jezdnię o szerokości 6,6 m, uwzględniając przy tym wykonane przez dewelopera zagospodarowanie terenu prywatnego, dla którego uzyskał on pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Brak odpowiedniej ilości miejsc postojowych przypadających na oddane przez dewelopera do użytku mieszkania związany jest z niedostosowaniem się jego do odpowiednich wskaźników w przedmiotowej sprawie. Miejsca postojowe zlokalizowane na terenie prywatnym przy ul. B. Chrobrego 5e zostały wykonane przez dewelopera samowolnie, po opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy, a ich zjazd nie został uzgodniony w tut. Urzędzie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2216:  Imię/NICK: Świebodziczanin

Panie Burmistrzu, Zależy mi na uzyskaniu jasnej i jednoznacznej odpowiedzi w zakresie prawa do palenia na otwartym powietrzu pozostałości z ogrodu czyli trawy, liści, gałęzi i łodyg. Czy jest to zabronione czy dopuszczalne w jakimś określonym ściśle zakresie. Jeżeli jest to zabronione, to chciałbym prosić o przywołanie konkretnych decyzji lub przepisów prawnych.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Informuję, że odpowiedź została udzielona pod nr 2208.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2215:  Imię/NICK: mieszkaniec

Dlaczego nie są dodawane "nowe " numery gazety świebodzickiej na strony biblioteki?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że październikowe wydania Gazety Świebodzickiej są już dostępne, wydania listopadowe będą udostępnione na początku przyszłego tygodnia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2214:  Imię/NICK: Paweł

Dlaczego radni okradają podatników z pieniędzy. Nie przychodzą na sesje radnych a pobierają za to pieniądze!!!. Czy diety nie słusznie pobrane zostaną zwrócone. Oczekuje odpowiedzi i proszę nie uchylać sie od odpowiedzialnosci w końcu to Pana pracownicy!! 
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Pawle,

na początek jedno ważne wyjaśnienie - Radni nie są pracownikami, a z całą pewnością nie zatrudnia ich Burmistrz. Rada i Burmistrz to dwa organy gminy wybierane przez mieszkańców. Zgodnie z obowiązującym w naszej gminie prawem Radny nieobecny na posiedzeniach zarówno Rady Miejskiej, jak i na Komisjach, nie otrzymuje pełnej diety - stosujemy bowiem potracenia. W przypadku przedłużających się nieobecności stosujemy potrącenie prawie całej diety i radny, który był nieobecny na sesjach i komisjach przez więcej niż 2 kolejne miesiące, otrzymuje jedynie 1 zł diety miesięcznie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2213:  Imię/NICK: Przemysław

Proszę o weryfikację informacji dotyczącej wygranej dyktanda miejskiego, gdyż Pani rzecznik omyłkowo wpisała, iż w kategorii 13-19 lat wygrała Weronika Kobos - gimnazjum nr 2. Córka moja uczęszcza do liceum ogólnokształcącego w Świebodzicach do klasy drugiej. Szkoda by było
umniejszać zasługi tej szkoły średniej.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Przemysławie,

dziękuję za zwrócenie uwagi na pomyłkę, bazą do stworzenia komunikatu były wyniki przekazane od głównego organizatora, czyli Publicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach. Oczywiście, informacja zostanie uzupełniona.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2212:  Imię/NICK: prawo

panie burmistrzu proszę nie wprowadzać w błąd obywateli Świebodzic chodzi o 2 odpowiedzi osób w sprawie rodzonych i wychowawczych świadczeń- nie oczekuje publikacji -chodziło by pan bardziej się zastanowił co pan pisze i sprostował swoje słowa ,oraz pogonił tych z opieki ,przecież każdemu chodzi o dobro dzieci .
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że Pana twierdzenia jawią się jako chybione. Wyjaśnić bowiem należy, iż jeśli złożony zostanie kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. Powyższe wynika wprost z dyspozycji przepisu art. 21 ust. 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wskazana regulacja, stanowiąca lex specialis w stosunku do unormowania zawartego w art. 35 k.p.a. wyłącza zastosowanie w/w przepisu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2211:  Imię/NICK: Paweł

Chciałem zapytać w temacie dyktanda miejskiego, które "podobno" odbyło się w ubiegłym tygodniu. Od ponad miesiąca czasu śledziłem informacje ws. terminu dyktanda, no i tak się złożyło, że kilka dni temu mój pracodawca wysłał nie na szkolenie, więc przez 3 dni nie pilnowałem terminu. No i okazało się, że to były akurat te dni kiedy, kiedy na stronie www pojawiła się wzmianka na ten temat. Niestety w natłoku innych tematów informacja szybko spadła trochę niżej więc mi uciekła. No i do dyktanda , mimo szerych chęci nie przystąpiłem. A ja byłem ty żywo zainteresowany. Pytam więc Pana Panie Burmistrzu: Skąd zwykły mieszkaniec naszego miasta miał wiedzieć o odbywającym się jeśli ja chcąc do niego przystąpić po prostu go przeoczyłem? 
Nie było żadnej reklamy na mieście, nie było na pasku "Co nas czeka w nadchodzącym czasie". Krotka wzmianka, która momentalnie w ciągu paru chwil spadła dużo niżej w hierarchii ważności. A potem wyraża Pan podobno zdziwienie, że z dorosłych przyszło 10 osób. Niestey, ale takie zainteresowanie. A teraz od środy, tj. 22.11.2017 nie pojawiła się żadna informacja na temat odbytego dyktanda. Czyżby to była impreza dla wybranych, dla znajomych? Sam Pan widzi, że na tle innych wydarzeń w mieście to akurat spadło do jakiś kategorii bez znaczenia dla miasta.
Ważniejsze są sporty walki, targi zwierząt inne tematy. O ty się trąbi długie tygodnie przed terminem, wyświetlają się kolorowe banery, rozplakatowuje miasto. W tym roku się już tego nie naprawi to może w przyszłości proszę zrobić z tego większą imprezę. Odpoeiwdnia wcześniej zrobiona kampania reklamowa na pewno zachęciłaby więcej osób do udziału. I prestiż byłby większy. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Pawle,

pierwsza informacja na temat terminu i miejsca, w których organizowane będzie dyktando, pojawiła się 26 października na plakacie zapowiadającym wydarzenia zaplanowane na listopad; równocześnie na profilu miejskim w serwisie Facebook oraz w rubryce "Co nas czeka w nadchodzącym czasie", i w tym miejscu dostępna jest do dziś. Dodatkowo zapowiedź pojawiła się w Gazecie Świebodzickiej, a także, jako komunikaty na stronie miejskiej w dniu 10 i 17 listopada. Dodatkowo informuję, że bezpośrednim organizatorem dyktanda była Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna w Cierniach i niezwłocznie po dostarczeniu plakatu dedykowanego temu wydarzeniu przez Organizatora, został on opublikowany na portalu www.swiebodzice.pl. Jak więc widać, informacja na temat wydarzenia była ogólnodostępna i nie była to, jak Pan sugeruje, impreza dla znajomych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2210:  Imię/NICK: Andrzej

Pytanie jest powiązane z pytaniem 2200 Proszę o ustosunkowanie się do uchwały NR XXII/154/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach (ogłoszonej w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. "1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbiera się: 1.3)odpady biodegradowalne w okresie od 1 kwietnia do 31 października z częstotliwością minimum ...raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej." W uchwale tej nie ma mowy o jakimkolwiek dostarczaniu przez obywatela odpadów a wyraźnie jest zapisane o obowiązku ich odbierania. Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

obecnie oczekujemy na 15 pojemników na BIO odpady oraz specjalny pojazd do ich opróżniania, które zostały już zamówione. W przyszłym roku pojemniki na BIO odpady zostaną rozstawione na terenie miasta jako uzupełnienia "gniazd". Jednocześnie informuję, że pojemniki przeznaczone do gromadzenia BIO odpadów będą sukcesywnie dokupowane.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2209:  Imię/NICK: pikolak

Witam panie Burmistrzu! Proszę o przysłanie ekipy remontowej na ulicę Boczną, celem uzupełnienia ubytków w nawierzchni,pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani, Szanowny Panie,

dziękuję za zwrócenie uwagi, poleciłem ZGK Świebodzice sp. z o.o. uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2208:  Imię/NICK: Łukasz

Panie Burmistrzu. Chciałbym zapytać jakie w naszym mieście obowiązują regulacje prawne dotyczące spalania na posesji prywarnej odpadów organicznych. Ściślej rzecz ujmując chodzi o możliwość spalania na otwartym powietrzu liści, gałęzi, łodyg i trawy z koszenia. Czy jest to
zakazane, a jeśli tak, to prosiłbym o informację o konktetnych przepisach oraz informację jaką alternatywę pozbywania się takich odpadów oferuje nasza gmina.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Łukaszu,

informuję, że z ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) dopuszcza spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami przeznaczonymi do tego celu jedynie w przypadku gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnej zbiórki. Na terenie naszej Gminy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmuje także odpady zielone, co wyklucza możliwość ich spalania niezależnie od pory roku. Odpady takie jak skoszona trawa, liście i gałęzie należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pierwsze 15 pojemników na BIO odpady zostały już zamówione. Obecnie oczekujemy na pojazd do ich opróżniania. Najpóźniej od wiosny przyszłego roku pojemniki na BIO odpady zostaną rozstawione na terenie miasta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2207:  Imię/NICK: marenas

Witam, mieszkańcy Królowej Elżbiety- domków w zabudowie szeregowej w Świebodzicach, chcieliby się dowiedzieć co trzeba zrobić i gdzie dokładnie zgłosić wniosek o postawienie znaku drogowego, dotyczącego zakazu zatrzymywania się ( jest to droga prywatna) i jaki byłyby koszt,
żeby go zalegalizować? Między innymi chodzi o to, że postawiony na wprost blok domków wielopoziomowych, od naszej strony ma wejście dla ludzi mieszkających na parterze.Ich miejsca parkingowe znajdują się przed szlabanem, a mimo to wjeżdżają i parkują koło swoich posesji
podkreślam na chodniku dla pieszych i utrudniają wyjazd i wjazd z naszego podjazdu do garażu co jest zabronione według Art. 49 Kodeksu drogowego - Prawo o ruchu drogowym: 2. Zabrania się postoju: 1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej; 2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu i utrudniają przejazd takim służbą jak :
policja, straż pożarna, pogotowie czy ciężarówce wywożącej śmieci. Policja była wzywana wielokrotnie, lecz bez jakiegokolwiek rezultatu. Policjanci powiedzieli, że jedyne co możemy zrobić w takim przypadku to postawić znak drogowy zakazujący zatrzymywanie się, to wtedy będą mogli karać mandatami lub wzywać lawetę. Proszę o odpowiedź
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Zarządzanie ruchem oraz oznakowanie drogi wewnętrznej, o której Pan pisze, należy do zarządcy terenu, a jeżeli nie został ustanowiony, do właściciela terenu (art. 8.2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, tj. Dz. U. z 2016 poz. 1440 ze zm.). Do zarządcy terenu /właściciela terenu należy zatem ustalenie organizacji ruchu na ulicy - wyposażenie drogi, na własny koszt, w znaki (pionowe i poziome) według zasad prawa o ruchu drogowym (art. 10 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997, tj. Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.)

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2206:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Dzień dobry, mieszkam w Świebodzicach przy ul. 11 listopada w jednym z domków. Ostatnio na pojemnikach na śmieci została naklejona informacja o konieczności segregacji odpadów. Jak wyczytałem poniżej w odpowiedzi do pytania nr 2200 ustawa ta obowiązuje od 2013 r. Jednak na całej ulicy nie ma możliwości przeprowadzenia segregacji, ponieważ w okolicy nie ma nigdzie odpowiednich kontenerów. Bardzo możliwe że takich miejsc w Świebodzicach jest więcej. Warto by było zająć się tą sprawą. Wiem że moja wypowiedź nie zawiera pytania, lecz pokazuje program z jakim mierzą się mieszkańcy.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Przy ul. 11. listopada jest gniazdo do segregacji zlokalizowane przy stacji transformatorowej, drugi komplet pojemników jest na początku ul. 3 maja, a kolejny na Osiedlu Piastowskim, tuż za obwodnicą. Ponadto nie ma problemu, aby dostawić pojemniki do segregacji, proszę wskazać tylko miejsce, tak aby nie przeszkadzało pozostałym sąsiadom. Na terenie Świebodzic jest ponad 180 punktów do segregacji - jest to bardzo wysoki wskaźnik.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2205:  Imię/NICK: mieszkanka

Panie Burmistrzu,
już wielokrotnie zgłaszałam do ZGK sprawę wybitych szyb na przystanku autobusowym na ulicy Świdnickiej - ale tym bliżej Orlenu. Proszę Pana o interwencję bo jest zimno, a jak widać ZGK traktuje sprawę opieszale. 
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,
z uzyskanych informacji z ZGK Świebodzice Spółka z o.o. wiem, że szyby są zamówione i niebawem zostaną wymienione. Poleciłem również przegląd szyb w pozostałych wiatach przystankowych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2204:  Imię/NICK: Mama

Kochany panie Burmistrzu chciałam się dowiedziec czy zmiany pani dyrektor Mops ma wpływ na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzine ,które według przepisów art 35 kpa powiny być rozpatrywane w ciagu miesiąca, a osobiście zlozylam na poczatku wrzesnia i do dzis ani piniazkow ani decyzji . Po za mną wiele osób pozostaje bez pieniędzy.W zeszłym roku
składałam wniosek w połowie września i po 3 tygodniach miałam decyzje. Rozumie ze może ze względu na500+ jest więcej pracy ,ale chyba uwzględnić to powina dyrekcja. Chciałam tu dopowiedzieć ze decyzji na 500+ tez nadal niemam chodź pani Rafalska zapewniała ze osoby które zloza wniosek we wrześniu otrzymają swiadczenie z wyrównaniem za październik w listopadzie.
Mam nadzieje , wzmocnienicie kadrę ,która pomoże panu Robertowi z natlokiem prac -ktorym nie sprostał .pozdrawiam oczekująca decyzji Mama
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

na podobne pytanie udzielałem już odpowiedzi, jednak powtórzę: przywołany przez Panią art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego nie ma zastosowania w tym przypadku, bowiem ustawodawca w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyraźnie wskazał terminy w jakich organ winien wydać decyzję i wypłacić świadczenie. Z treści Pani wiadomości wynika, że wniosek złożyła Pani w miesiącu wrześniu, zatem ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast ustalenie i wypłata zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nastąpi do dnia 31 grudnia br., w przypadku gdy wnioski złożono poprawnie wraz z kompletem dokumentów.
Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 21 ust. 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2203:  Imię/NICK: Dominika

Czy dzieciom z ubogich rodzin należą się od miasta paczki na Mikołaja?
Jeśli tak to jak można się o nie postarać?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowana Pani Dominiko,

od wielu lat przygotowywane są przez Urząd Miejski paczki ze słodyczami dla dzieci wywodzących się z rodzin zagrożonych ubóstwem. Dzieci typowane są przez pedagogów szkolnych i z przedszkoli. W związku z powyższym, w zależności w jakim wieku są dzieci, proszę zgłosić się do dyrekcji placówki.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2202:  Imię/NICK: Turysta Marek

Dzień dobry. Panie burmistrzu moje pytanie dotyczy wycinki drzew. Wczoraj spacerując
w okolicy Pełcznicy a dokładnie budynku Bajka zobaczyłem przerażające widowisko. Dwie panie - mniemam że mieszkanki budynku wraz z dziećmi i 2 panów uczestniczyły w wycince świerków - ponad 15 metrowych Świerków. Moje pytanie dotyczy pozwolenia na wycinkę tych drzew bo z tego co wiem to sam budynek jest stary i prawem chroniony ale i drzewa wokół niego chyba również. Teren należy chyba raczej do wspólnoty a nie do Pań które z taką beztroską podchodziły do spadających konarów drzew nie zwracając uwagi na biegające wokół pociechy. Moje pytanie dotyczy dwóch rzeczy i proszę o odpowiedź tutaj ponieważ tylko tak dowiem się jak zakończyła się sprawa: 1. czy wspólnota budynku Bajka uzyskała pozwolenie na wycinkę tak starych drzew i co stało się z pozyskanym drewnem? 2, czy do wycięcia tak wysokich drzew nie jest zobowiązana firma specjalizująca się w tym (chodzi mi o zasady bhp)
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 3 w Świebodzicach wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta Świebodzice o wyrażenie zgody na wycinkę 6 szt. świerków rosnących przy budynku, ponieważ drzewa te są uschnięte i stwarzają zagrożenie dla zabudowań mieszkalnych. W związku z powyższym została wydana decyzja na wycinkę drzew. Odnośnie drugiego pytania informuję,że w decyzji Burmistrza Miasta nie figuruje zapis o konieczności wycinki drzew przez specjalizującą się w tym zakresie firmę. Drewno pozyskane z wycinki należy do właściciela nieruchomości.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2201:  Imię/NICK: dawid lach

Panie Burmistrzu zwracam się zapytaniem w Świebodzicach można składać wnioski o wymianę pieca węglowego na ekologiczny osoby prywatne na ul GRANICZNEJ czekam na odpowiedz w.w wymienionej sprawie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Dawidzie,

obecnie trwają prace nad uchwałą dotyczącą dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice. O podjętych ustaleniach oraz możliwości złożenia wniosku będziemy informować mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


 
  

 

strona główna  |  do góry  |