AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy pytają?  Burmistrz Odpowiada!


Szanowni Mieszkańcy,
 
wszelkie e-maile zawierające prośby o interwencję będą przekazywane do odpowiednich służb. Nie będą one jednak zamieszczane w niniejszym dziale.
Ponadto wiadomości nie zawierające w swej treści pytania pozostaną bez odpowiedzi.

  

 


Uwaga:
Wszystkie pytania zawierające treści nawołujące do nienawiści; ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie, homofobiczne i jakiekolwiek inne godzące w dobre imię osób trzecich, będą ignorowane przez administratora strony oraz zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Ponadto na pytania polityczne, dotyczące kamapanii wyborczej nie będą udzielanae odpowiedzi
i nie będą one publikowane.

PYTANIE 2209:  Imię/NICK: pikolak

Witam panie Burmistrzu! Proszę o przysłanie ekipy remontowej na ulicę Boczną, celem uzupełnienia ubytków w nawierzchni,pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani, Szanowny Panie,

dziękuję za zwrócenie uwagi, poleciłem ZGK Świebodzice sp. z o.o. uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2208:  Imię/NICK: Łukasz

Panie Burmistrzu. Chciałbym zapytać jakie w naszym mieście obowiązują regulacje prawne dotyczące spalania na posesji prywarnej odpadów organicznych. Ściślej rzecz ujmując chodzi o możliwość spalania na otwartym powietrzu liści, gałęzi, łodyg i trawy z koszenia. Czy jest to
zakazane, a jeśli tak, to prosiłbym o informację o konktetnych przepisach oraz informację jaką alternatywę pozbywania się takich odpadów oferuje nasza gmina.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Łukaszu,

informuję, że z ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) dopuszcza spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami przeznaczonymi do tego celu jedynie w przypadku gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnej zbiórki. Na terenie naszej Gminy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmuje także odpady zielone, co wyklucza możliwość ich spalania niezależnie od pory roku. Odpady takie jak skoszona trawa, liście i gałęzie należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pierwsze 15 pojemników na BIO odpady zostały już zamówione. Obecnie oczekujemy na pojazd do ich opróżniania. Najpóźniej od wiosny przyszłego roku pojemniki na BIO odpady zostaną rozstawione na terenie miasta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2207:  Imię/NICK: marenas

Witam, mieszkańcy Królowej Elżbiety- domków w zabudowie szeregowej w Świebodzicach, chcieliby się dowiedzieć co trzeba zrobić i gdzie dokładnie zgłosić wniosek o postawienie znaku drogowego, dotyczącego zakazu zatrzymywania się ( jest to droga prywatna) i jaki byłyby koszt,
żeby go zalegalizować? Między innymi chodzi o to, że postawiony na wprost blok domków wielopoziomowych, od naszej strony ma wejście dla ludzi mieszkających na parterze.Ich miejsca parkingowe znajdują się przed szlabanem, a mimo to wjeżdżają i parkują koło swoich posesji
podkreślam na chodniku dla pieszych i utrudniają wyjazd i wjazd z naszego podjazdu do garażu co jest zabronione według Art. 49 Kodeksu drogowego - Prawo o ruchu drogowym: 2. Zabrania się postoju: 1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej; 2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu i utrudniają przejazd takim służbą jak :
policja, straż pożarna, pogotowie czy ciężarówce wywożącej śmieci. Policja była wzywana wielokrotnie, lecz bez jakiegokolwiek rezultatu. Policjanci powiedzieli, że jedyne co możemy zrobić w takim przypadku to postawić znak drogowy zakazujący zatrzymywanie się, to wtedy będą mogli karać mandatami lub wzywać lawetę. Proszę o odpowiedź
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Zarządzanie ruchem oraz oznakowanie drogi wewnętrznej, o której Pan pisze, należy do zarządcy terenu, a jeżeli nie został ustanowiony, do właściciela terenu (art. 8.2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, tj. Dz. U. z 2016 poz. 1440 ze zm.). Do zarządcy terenu /właściciela terenu należy zatem ustalenie organizacji ruchu na ulicy - wyposażenie drogi, na własny koszt, w znaki (pionowe i poziome) według zasad prawa o ruchu drogowym (art. 10 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997, tj. Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.)

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2206:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Dzień dobry, mieszkam w Świebodzicach przy ul. 11 listopada w jednym z domków. Ostatnio na pojemnikach na śmieci została naklejona informacja o konieczności segregacji odpadów. Jak wyczytałem poniżej w odpowiedzi do pytania nr 2200 ustawa ta obowiązuje od 2013 r. Jednak na całej ulicy nie ma możliwości przeprowadzenia segregacji, ponieważ w okolicy nie ma nigdzie odpowiednich kontenerów. Bardzo możliwe że takich miejsc w Świebodzicach jest więcej. Warto by było zająć się tą sprawą. Wiem że moja wypowiedź nie zawiera pytania, lecz pokazuje program z jakim mierzą się mieszkańcy.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Przy ul. 11. listopada jest gniazdo do segregacji zlokalizowane przy stacji transformatorowej, drugi komplet pojemników jest na początku ul. 3 maja, a kolejny na Osiedlu Piastowskim, tuż za obwodnicą. Ponadto nie ma problemu, aby dostawić pojemniki do segregacji, proszę wskazać tylko miejsce, tak aby nie przeszkadzało pozostałym sąsiadom. Na terenie Świebodzic jest ponad 180 punktów do segregacji - jest to bardzo wysoki wskaźnik.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2205:  Imię/NICK: mieszkanka

Panie Burmistrzu,
już wielokrotnie zgłaszałam do ZGK sprawę wybitych szyb na przystanku autobusowym na ulicy Świdnickiej - ale tym bliżej Orlenu. Proszę Pana o interwencję bo jest zimno, a jak widać ZGK traktuje sprawę opieszale. 
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,
z uzyskanych informacji z ZGK Świebodzice Spółka z o.o. wiem, że szyby są zamówione i niebawem zostaną wymienione. Poleciłem również przegląd szyb w pozostałych wiatach przystankowych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2204:  Imię/NICK: Mama

Kochany panie Burmistrzu chciałam się dowiedziec czy zmiany pani dyrektor Mops ma wpływ na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzine ,które według przepisów art 35 kpa powiny być rozpatrywane w ciagu miesiąca, a osobiście zlozylam na poczatku wrzesnia i do dzis ani piniazkow ani decyzji . Po za mną wiele osób pozostaje bez pieniędzy.W zeszłym roku
składałam wniosek w połowie września i po 3 tygodniach miałam decyzje. Rozumie ze może ze względu na500+ jest więcej pracy ,ale chyba uwzględnić to powina dyrekcja. Chciałam tu dopowiedzieć ze decyzji na 500+ tez nadal niemam chodź pani Rafalska zapewniała ze osoby które zloza wniosek we wrześniu otrzymają swiadczenie z wyrównaniem za październik w listopadzie.
Mam nadzieje , wzmocnienicie kadrę ,która pomoże panu Robertowi z natlokiem prac -ktorym nie sprostał .pozdrawiam oczekująca decyzji Mama
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

na podobne pytanie udzielałem już odpowiedzi, jednak powtórzę: przywołany przez Panią art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego nie ma zastosowania w tym przypadku, bowiem ustawodawca w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyraźnie wskazał terminy w jakich organ winien wydać decyzję i wypłacić świadczenie. Z treści Pani wiadomości wynika, że wniosek złożyła Pani w miesiącu wrześniu, zatem ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast ustalenie i wypłata zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nastąpi do dnia 31 grudnia br., w przypadku gdy wnioski złożono poprawnie wraz z kompletem dokumentów.
Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 21 ust. 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2203:  Imię/NICK: Dominika

Czy dzieciom z ubogich rodzin należą się od miasta paczki na Mikołaja?
Jeśli tak to jak można się o nie postarać?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowana Pani Dominiko,

od wielu lat przygotowywane są przez Urząd Miejski paczki ze słodyczami dla dzieci wywodzących się z rodzin zagrożonych ubóstwem. Dzieci typowane są przez pedagogów szkolnych i z przedszkoli. W związku z powyższym, w zależności w jakim wieku są dzieci, proszę zgłosić się do dyrekcji placówki.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2202:  Imię/NICK: Turysta Marek

Dzień dobry. Panie burmistrzu moje pytanie dotyczy wycinki drzew. Wczoraj spacerując
w okolicy Pełcznicy a dokładnie budynku Bajka zobaczyłem przerażające widowisko. Dwie panie - mniemam że mieszkanki budynku wraz z dziećmi i 2 panów uczestniczyły w wycince świerków - ponad 15 metrowych Świerków. Moje pytanie dotyczy pozwolenia na wycinkę tych drzew bo z tego co wiem to sam budynek jest stary i prawem chroniony ale i drzewa wokół niego chyba również. Teren należy chyba raczej do wspólnoty a nie do Pań które z taką beztroską podchodziły do spadających konarów drzew nie zwracając uwagi na biegające wokół pociechy. Moje pytanie dotyczy dwóch rzeczy i proszę o odpowiedź tutaj ponieważ tylko tak dowiem się jak zakończyła się sprawa: 1. czy wspólnota budynku Bajka uzyskała pozwolenie na wycinkę tak starych drzew i co stało się z pozyskanym drewnem? 2, czy do wycięcia tak wysokich drzew nie jest zobowiązana firma specjalizująca się w tym (chodzi mi o zasady bhp)
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 3 w Świebodzicach wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta Świebodzice o wyrażenie zgody na wycinkę 6 szt. świerków rosnących przy budynku, ponieważ drzewa te są uschnięte i stwarzają zagrożenie dla zabudowań mieszkalnych. W związku z powyższym została wydana decyzja na wycinkę drzew. Odnośnie drugiego pytania informuję,że w decyzji Burmistrza Miasta nie figuruje zapis o konieczności wycinki drzew przez specjalizującą się w tym zakresie firmę. Drewno pozyskane z wycinki należy do właściciela nieruchomości.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2201:  Imię/NICK: dawid lach

Panie Burmistrzu zwracam się zapytaniem w Świebodzicach można składać wnioski o wymianę pieca węglowego na ekologiczny osoby prywatne na ul GRANICZNEJ czekam na odpowiedz w.w wymienionej sprawie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Dawidzie,

obecnie trwają prace nad uchwałą dotyczącą dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice. O podjętych ustaleniach oraz możliwości złożenia wniosku będziemy informować mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


 
  

 

strona główna  |  do góry  |