AKTUALNOŚCI

WAŻNE KOMUNIKATY/OSTRZEŻENIA 

A A A
 

WARTO WIEDZIEĆ

 

   


Ulica Sienkiewicza będzie zamknięta
(09.01.2017)

Informujemy, że w dniu 10.01.2017 r. zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów odcinek ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Młynarską. Powodem jest pilna potrzeba wykonania prac przez TAURON Dystrybucja S.A. na sieci oświetlenia drogowego, celem usunięcia istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia przechodniów i kierowców. 

Przewidywany okres czasu zamknięcia ruchu: godz. 6:30 – 11:00.

 Tymczasowa zmiana organizacja ruchu
(05.05.2016)

Informujemy, że 05.05.2016r. od godz. 7.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego w ramach zadania “Budowa myjni samochodowej czterostanowiskowej w pasie drogi krajowej nr 34, ul. Piłsudskiego w Świebodzicach.

Ryszard Satoła


Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Głuchoniemi i słabosłyszący klienci Urzędu Miejskiego w Świebodzicach mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres : um@swiebodzice.pl 

  • faxem na nr 74 6669509

  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 74 6669500
Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim przeszkolonych jest sześć osób w stopniu podstawowym, które skomunikują się z osobami niedosłyszącymi lub niesłyszącymi. Miejsca, w których przebywają przeszkoleniu pracownicy oznaczone są znakiem:


   

 

strona główna  |  do góry  |