AKTUALNOŚCI

WAŻNE KOMUNIKATY/OSTRZEŻENIA 

A A A
 

WARTO WIEDZIEĆ

 

   


KOMUNIKAT

W związku z rozpoczęciem realizacji trzeciego etapu zadania pn.:”Remont odcinków ulicy Mieszka I i ul. 3-go Maja” od dnia 11 lipca 2017 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. Trzeci etap robót wymaga zamknięcia odcinka ul. 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Jeleniogórską do skrzyżowania z ul. Mieszka I. Oznakowanie zastępcze na czas prowadzenia robót przedstawiamy na załącznikach graficznych.

Ul. Mieszka I staje się przejezdna na całej długości, więc trasy linii komunikacji miejskiej zostają przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia robót remontowych.

 


KOMUNIKAT
Drugi etapu zadania pn.: ”Remont odcinków ulicy Mieszka I i ul. 3-go Maja”
(12.06.2017)

W związku z rozpoczęciem realizacji drugiego etapu zadania pn.:”Remont odcinków ulicy Mieszka I i ul. 3-go Maja” od dnia 13 czerwca 2017 r. wprowadzona zostanie organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. Drugi etap robót wymaga zamknięcia odcinka ul. Mieszka I od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Henryka Pobożnego. Oznakowanie zastępcze na czas prowadzenia robót przedstawiamy na załącznikach graficznych.

Zamknięcie odcinka ul. Mieszka I wymaga także zmiany trasy linii komunikacji miejskiej i wyłączenia z użytkowania przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego na odcinku ul. Mieszka I, między skrzyżowaniami z ul. Henryka Pobożnego i ul. 3 -Maja. Zamiast tego przystanku wprowadzony będzie tymczasowy przystanek na ul. 3-Maja. Dwa pozostałe przystanki na ul. Mieszka I będą także udostępnione pasażerom.

 

 Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Głuchoniemi i słabosłyszący klienci Urzędu Miejskiego w Świebodzicach mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres : um@swiebodzice.pl 

  • faxem na nr 74 6669509

  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 74 6669500
Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim przeszkolonych jest sześć osób w stopniu podstawowym, które skomunikują się z osobami niedosłyszącymi lub niesłyszącymi. Miejsca, w których przebywają przeszkoleniu pracownicy oznaczone są znakiem:

 


   

 

strona główna  |  do góry  |