AKTUALNOŚCI

STYPENDIA SPORTOWE 
(16.01.2017)

A A A

 

  

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że można składać wnioski w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2016.

Wnioski należy składać w terminie do 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Świdnicka 7, I piętro pokój nr 4 lub 2 w godz. od 7:30 do 15:30.

Zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców zawarte zostały w uchwale Nr XLVI/275/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała zamieszczona została do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach na stronie internetowej http://www.bip.swiebodzice.pl/

Druki wniosków można uzyskać:

w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Świdnicka 7, I piętro pokój nr 4 lub 2 oraz  TUTAJ:


PLIK DO POBRANIA:

  • WNIOSEK O PRZYZNANIE
    - stypendium sportowego*
    - nagrody za osiągnięte wyniki sportowe*
    - wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe *


 


do góry  |