AKTUALNOŚCI

Nie ma zagrożenia, ale… 
(13.02.2017)

A A A

 

  

Tematem ognisk występowania ptasiej grypy w naszym regionie zajmowali się przedstawiciele gmin na spotkaniu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Bielarczyk uspokajał, że w powiecie świdnickim nie odnotowano pojawienia się wirusa, ale w powiatach ościennych wystąpiły pierwsze ogniska ptasiej grypy (wirus H5N8). Aktualnie obecność wirusa stwierdzono w 23 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Najważniejsza jest profilaktyka, dlatego apelujemy do wszystkich hodowców drobiu, bez względu na to czy posiadają kilka czy kilka tysięcy sztuk o szczególną uwagę i dostosowanie się do zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii:

  • Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich 

  • Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu 

  • Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki

  • Po każdym kontakcie zdrobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem

  • W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu

  • Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstw

Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz pasza przed dostępem zwierzą dzikich, w tym ptaków
Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Wirus H5N8 nie jest groźny dla człowieka.

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  

 


do góry  |