AKTUALNOŚCI

To już ostatni dzwonek – złóż wniosek o dotacje 
(20.04.2017)

A A A

 

  

Jeszcze tylko przez półtora tygodnia można składać wnioski o dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do posesji. Ostateczny termin mija 30 kwietnia 2017 r. Można uzyskać dotację maksymalnie w wysokości 3.000 zł.

Przypominamy jednocześnie, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2016 r. poz. 250 t. j.) ( art. 5 ust. 1 pkt 2 - Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

Wniosek o dotacje można pobrać ze strony internetowej: www.bip.swiebodzice.pl/   w zakładce Informator interesanta/Wydział Ochrony Środowiska, wniosek nr 8. Wypełniony druk należy złożyć w Biurze Podawczym, parter ul. Żeromskiego 27.

- Zachęcam do skorzystania z dotacji, zwłaszcza mieszkańców Cierni, mojej rodzinnej dzielnicy – mówi radny Jerzy Kirklo, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. – To już naprawdę ostatnia szansa, by zrealizować to obowiązkowe zadania przy wsparciu finansowym z gminy.


PLIK DO POBRANIA:


 

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  

 


do góry  |