AKTUALNOŚCI

Konkursy dla przedsiębiorstw 
(12.05.2017)

A A A

 

  

 

27 kwietnia 2017 w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs horyzontalny na dofinansowanie projektów: Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność oraz Tworzenie i rozwój infrastruktury przedsiębiorstw.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw, chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność, polegającą na:

  1. prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)
    Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

  2. zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)

Dofinansowanie mogą otrzymać także projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

  • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

  • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów, to łącznie 120 mln zł!
Wysokość dofinansowanie waha się od 25 do nawet 80 % kosztów inwestycji, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Więcej:

Szczegółowe informacje nt. aplikowania o środki:

e – mail: info.dip@umwd.pl 
telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  

 


do góry  |