AKTUALNOŚCI

Zmiany w budżecie
(30.11.2017)

A A A

 

  

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada rada podjęła szereg uchwał, między innymi porządkujące jeszcze kwestie oświatowe; wprowadzono także zmiany do aktualnego budżetu. 
Dochody zwiększono o kwotę 98.000 zł, co wynika m. in. z przekazanych dotacji z budżetu państwa.

 

Zwiększyły się także wydatki – m. in. 32.000 zł przeznaczono na remont mieszkania komunalnego, które uległo spaleniu. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, związane z przebudową budynku przy ul. Piłsudskiego 8 (OPS), w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej. Kwota w tym roku przeznaczona na to zadanie to 10.000 zł.

Zadanie zostało również wprowadzone na listę projektów, ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świebodzice.

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

 


do góry  |