AKTUALNOŚCI

Historyczna inwestycja wpisana do WPF
(27.02.2018)

A A A

 

  

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice – czyli strategicznego dokumentu, stanowiącego podstawę rozwoju samorządów, wprowadzono nową inwestycję, którą można chyba nazwać historyczną dla gminy. To realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Dom Złotego Wieku – placówka całodobowej opieki nad osobami starszymi.

- Plan realizacji obejmuje lata 2018-2038. Gmina Świebodzice przystąpiła do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na Dom Złotego Wieku- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Formuła PPP to jedno z narzędzi do realizacji zadań publicznych, polegających na współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego przy ich realizacji.

Gmina Świebodzice chce doprowadzić do zawarcia umowy z ewentualnym partnerem prywatnym, który zaprojektuje, przebuduje i sfinansuję inwestycję i będzie nim zarządzał, czyli przejmie ryzyka budowy i dostępności. Natomiast samorząd przejmie na siebie zapewnienie pełnej obsady pensjonariuszy – czyli przejmie ryzyko popytu. Jest to kluczowa sprawa, ponieważ przy takim podziale ryzyk, wydatki związane z tym przedsięwzięciem nie są wliczane do wskaźników zadłużenia gminy.

Przedsięwzięcie jest przewidziane na 20 lat - 2 lata proces inwestycyjny, a 18 zarządzanie obiektem w celu świadczenia usług. Szacowana wartość opłaty za dostępność w tej formule to 59 mln zł.

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  


do góry  |