AKTUALNOŚCI

Konkurs plastyczny – Moje Barwy Narodowe
(05.04.2018)

A A A

 

  

W ramach miejskich obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Biało-Czerwone – moje barwy narodowe”
Przez cały 2018 rok świętujemy tę ważną i radosną rocznicę, a w Świebodzicach przygotowany został cykl wydarzeń, które będą upamiętniać i podkreślać jubileusz.

Jednym z elementów naszych lokalnych obchodów jest właśnie konkurs plastyczny, przygotowany przez dwutygodnik samorządowo-społeczny „Gazeta Świebodzicka”. Hasłem przewodnim są nasze barwy narodowe, czyli kolory biało-czerwone. Czekamy na interpretacje tego hasła, technika dowolna, a szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: przedszkola i klasy I-III.

Dla zwycięzców w obu kategoriach będą atrakcyjne nagrody, a laureaci pierwszych miejsc dostaną specjalne upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa.

KONKURS PLASTYCZNY „BIAŁO-CZERWONE – MOJE BARWY NARODOWE”

Regulamin

1. Organizator konkursu:

„Gazeta Świebodzicka”
* Czas. Trwania: 30 marca 2018 – 20 kwietnia 2018 r. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2018r ., w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, a także w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 9 i 10 (poniedziałki, środy, czwartki w godz.
7:30-15:30, wtorki: 7:30-16:00 i piątki: 7:30-15:00) lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miejski,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs "Biało-czerwone – moje barwy narodowe".

Cele konkursu:

  1. uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

  2. rozbudzanie wiedzy na temat własnej tożsamości i narodowości;?

  3. rozwijanie wrażliwości estetycznej;

  4. stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.?

2. Temat:

Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła: "Biało-czerwone – moje barwy narodowe”.

3. Uczestnicy:
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz szkoły podstawowe – kl. I-III.
4. Zasady uczestnictwa:

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:

  • imię i nazwisko autora;

  • klasa, szkoła;

  • adres zamieszkania.

5. Forma:
Technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).

6. Format:
Dowolny – max. A2

7. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

  • interpretacja tematu przewodniego?

  • pomysłowość i oryginalność formy;

  • estetyka wykonania.

8.Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na łamach Gazety Świebodzickiej oraz profilu FB Miasta Świebodzice. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.swiebodzice.pl oraz na łamach Gazety Świebodzickiej.

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  


do góry  |