AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne w sprawie projektu
(10.08.2018)

A A A

 

  

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAPOTRZEBOWANIA NA INFRASTRUKTURĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM PLANOWANEGO PROJEKTU PARK BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z propozycją projektu dotyczącego utworzenia Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach.

Projekt jest zaplanowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałania 1.3.4 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW”, Schemat 1.3 B „Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców”

Celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie Gminy Świebodzice, pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm, w szczególności działających w branżach wskazanych w RSI o największym potencjale rozwojowym dla Dolnego Śląska tj.:

  • Branża chemiczna i farmaceutyczna

  • Mobilność przestrzenna

  • Żywność wysokiej jakości

  • Surowce naturalne i wtórne

  • Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Chętnych do ulokowania swojej działalności gospodarczej w Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach prosimy o wypełnienie  Ankiety (link poniżej):  http://parkbiznesu.badanie.net/ 

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

   


do góry  |