OFERTA INWESTYCYJNA

 

Budżet partycypacyjny  

A A A

  BUDŻET PARTYCYPACYJNY - ARCHIWUM

  

  

 

Zgłoś pomysł do budżetu na 2017 rok 
(20.06.2016)

Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje inicjatywy, propozycje inwestycji czy remontów, które po przeanalizowaniu mogą zostać wpisane do przyszłorocznego planu inwestycji gminnych. To będzie już czwarty budżet obywatelski w Świebodzicach.

W poprzednich latach zgłoszono kilkadziesiąt różnych zadań, które częściowo zostały zrealizowane lub będą wykonane w roku bieżącym i następnym.

Co najczęściej zgłaszają mieszkańcy? Tematy związane z najbliższym otoczeniem - czyli remonty chodników, drobne naprawy uszkodzonego muru czy oświetlenia, place zabaw czy tzw. street workouty. Budowa takiego właśnie placu do ćwiczeń i rekreacji pod gołym niebem już wkrótce rozpocznie się na terenie kompleksu OSiR przy ul. Rekreacyjnej 1. Lada moment rozpocznie się także realizacja innych, zgłoszonych przez mieszkańców zadań do budżetu obywatelskiego na 2016 rok – to np. remont chodnika na Osiedlu WSK czy remont chodnika przy ul. Wiejskiej 1.

Na pewno warto zaproponować swój pomysł i włączyć się w poprawę wyglądu i jakości życia w mieście.
Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków, potrwa do 31 sierpnia.

Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną na adres: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się na parterze ratusza.

Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Trzeba także sprawdzić, czy zgłoszone zadanie nie dotyczy mienia prywatnego. Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2017 rok.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej, a także na stronie internetowej Świebodzic www.swiebodzice.pl,  w zakładce Budżet partycypacyjny.


PLIK DO POBRANIA:


 

Budżet obywatelski 2016 zatwierdzony
(05.02.2016)

Przedstawiamy listę zadań, zatwierdzonych do realizacji spośród zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Są to zadania zakwalifikowane do realizacji, choć niektóre będą zrealizowane na zasadzie etapu.

Spośród blisko 30 zgłoszeń wybrano 15 tych, które są możliwe do wykonania ze względu na zakres prac, znaczenie dla społeczności i oczywiście - koszt.

Wśród tych inwestycji są m. in. remonty chodników, wykonanie siłowni do ćwiczeń na świeżym powietrzu, ale także bardzo duże zadania, jak chociażby kolejny etap modernizacji obwodnicy Osiedla Piastowskiego.

Część zadań znajduje się na tzw. liście rezerwowej - jeśli w trakcie roku pojawią się dodatkowe finanse w budżecie, będą one realizowane. Są też i takie, które nie miały szans na wdrożenie - bo np. droga czy teren, wskazany we wniosku, nie należy do gminy.

Poniżej przedstawiamy listę zadań, które będą wykonane w bieżącym roku. 

 

L.p.

Nazwa zadania

Lokalizacja

Opis zadania

Określenie problemu

Wykorzystanie projektu (grupa docelowa)

Kwalifikacja

1

Wykonanie nowego chodnika 

Ul. Wiejska  1

 

Obecny chodnik jest w złym stanie technicznym, a swoim wyglądem szpeci nowo wyremontowany budynek. Wykonanie nowego chodnika, o pow. ok.120 m2  (puzzle - polbruk).

Budynek przy którym znajduje się chodnik jest wpisany do wykazu zabytków Miasta Świebodzice, liczy sobie już 128 lat. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu budynek stał się ozdobą tej części miasta.

Mieszkańcy miasta

Zadanie będzie realizowane w 2016 r.

2

Wykonanie kanalizacji miejskiej

Ciernie, na odcinku drogi w ciągu domów nr 149, 150, 150 G, 150 H

 

Przedłużenie kanalizacji miejskiej na kolejnym odcinku drogi

 

Mieszkańcy dzielnicy Ciernie

Zadanie będzie realizowane w roku 2016

3.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi po wykonaniu kanalizacji miejskiej

Ciernie, na odcinku drogi w ciągu domów nr 149, 150, 150 G, 150 H

Położenie nowej nawierzchni drogi po wykonaniu prac związanych z przedłużeniem kanalizacji miejskiej

 

Mieszkańcy dzielnicy Ciernie

 Zadanie będzie realizowane w ramach zadania z p-ktu 2

4.

Budowa infrastruktury do Street workout'u

Plac zabaw przy ul. Środkowej i Granicznej

Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do Street workout'u- forma niekonwencjonalnej siłowni

 

Mieszkańcy Świebodzic

 Zadanie będzie realizowane w roku 2016

5.

Naprawa chodnika

Ul. Wiejska i Armii Krajowej

Wymiana chodnika na nowy

Chodnik przy ul. Wiejskiej oraz część chodnika przy ul. Armii Krajowej w chwili obecnej nadaje się do wymiany. Chodniki są krzywe, łatane, zimą jest problem z ich odśnieżaniem.

Mieszkańcy miasta

W roku 2016 będzie realizowany remont odcinka chodnika przy ul. Wiejskiej

6

Doświetlenie przejścia dla pieszych

(montaż dodatkowej

Latarni)

Ul. Wałbrzyska

(na wysokości

Baru Smakosz i cukierni

Kremówka)

Montaż dodatkowej latarni nad przejściem dla pieszych (podobnie jak na wyremontowanym odcinku ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu)

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Mimo prób doświetlenia przejścia, miejsce bardzo słabo oświetlone.

Uczestnicy ruchu drogowego

Zadanie będzie realizowane w roku 2016

7

Remont chodnika

Ul. Stawowa

Wykonanie nowej nawierzchni

Chodnik w złym stanie technicznym

Mieszkańcy miasta

Zadanie będzie  realizowane w 2016r

8

Remont chodnika

Ul. Żwirki i Wigury

Wykonanie nowej nawierzchni

Chodnik w złym stanie technicznym

Mieszkańcy miasta

Zadanie będzie realizowane w 2016r

9

Remont nawierzchni jezdni

Ul. Spokojna

Frezowanie nawierzchni, regulacja studni, wyk. nowej nawierzchni

Zły stan nawierzchni jezdni

Mieszkańcy miasta

Zadanie będzie realizowane w 2016 r.

10

Remont chodnika

odcinek ul.Mikulicza

Wykonanie nowej nawierzchni

Zły stan techniczny

Mieszkańcy ulicy

Zadanie będzie realizowane w 2016r

11

Utwardzenie dojścia

Od przystanku autobusowego do Osiedla WSK

Wykonanie nowej nawierzchni

Brak utwardzenia, nierówności

Mieszkańcy Osiedla WSK

Zadanie będzie realizowane w 2016r

12

Organizacja miejsc postojowych

Osiedle WSK

Nowe oznakowanie poziome

Brak wyznaczonych miejsc postojowych

Mieszkańcy Osiedla WSK

Zadanie będzie realizowane w 2016r

13

Remont nawierzchni jezdni

Obwodnica Osiedla Piastowskiego

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową

Zły stan techniczny nawierzchni

Mieszkańcy Miasta

W 2016 roku realizowany będzie I etap zadania: odcinek ul. Dąbrówki oraz łącznik z ul. Jeleniogórską (odcinek ul. 3-go Maja )

14

Remont podwórka

Ul. Kolejowa 26-30

Utwardzenie nawierzchni

 

Mieszkańcy ulicy

Nie przewiduje się utwardzenia kostką betonową. Ewentualna naprawa nierówności mieszanką tłuczniową.

15

Oświetlenie przejść dla pieszych

Przejścia dla pieszych w mieście

Poprawa widoczności pieszych na przejściach

Przejścia dla pieszych niewystarczająco oświetlone

Mieszkańcy miasta i kierujący pojazdami na drodze

W 2016 roku nowe oświetlenie zostanie wybudowane na czterech przejściach dla pieszych :ul. Mieszka I – przy „Biedronce”, ul. Wałbrzyska w rejonie nr 38, ul. Wałbrzyska w rejonie nr 1, ul. Strzegomska w rejonie nr 2.

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  


Zgłoś swój pomysł do budżetu
(17.04.2015)

Rozpoczyna się kolejna edycja budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice. Czekamy na propozycje mieszkańców, dotyczące zadań, które miasto może zrealizować w 2016 roku. Jeśli tylko nie będzie przeszkód formalnych - zostaną one wpisane do planu inwestycyjnego na przyszły rok.

To już trzeci rok, kiedy świebodziczanie mają szansę wpłynąć na kształt inwestycji. W poprzednich latach zgłoszono kilkadziesiąt różnych zadań, które już zostały zrealizowane lub będą wykonane w roku bieżącym. Najczęściej są to sprawy, związane z najbliższym otoczeniem: remont chodnika, kładki, naprawa uszkodzonego muru czy oświetlenia, uprzędzenie placu zabaw, itd. Zadania drobne, ale ważne w codziennym życiu danej społeczności. Taka jest zresztą idea budżetu obywatelskiego - chodzi o zgłaszanie spraw, które bezpośrednio dotyczą małej społeczności: ulicy, podwórka, itd.

Na pewno warto zaproponować swój pomysł i włączyć się w poprawę wyglądu i jakości życia w mieście.

Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków, potrwa do 31 sierpnia.
Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną na adres: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl  lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się na parterze ratusza.

Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Trzeba także sprawdzić, czy zgłoszone zadanie nie dotyczy mienia prywatnego. Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2016 rok. Listę zatwierdzonych zadań poznamy jesienią 2015 roku.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Świebodzic www.swiebodzice.pl,  w zakładce Budżet partycypacyjny.

- Gorąco zapraszam do zgłaszania pomysłów, może to być inicjatywa indywidualna albo sąsiedzka, jest z pewnością wiele spraw, które czekają na rozwiązanie a formuła budżetu obywatelskiego pozwoli na ich dostrzeżenie i - jestem przekonany - zrealizowanie zgodnie z oczekiwania mieszkańców - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - Poprzednie edycje pokazały, że świebodziczanie definitywnie przekonali się do tej formy uczestnictwa w życiu społecznym miasta i chcą ją rozwijać.


PLIK DO POBRANIA:


 

 

strona główna  |  do góry  |