Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

plakat informacyjny

Burmistrz Miasta ogłasza konkurs na Ozdobę oraz E-Kartkę Wielkanocną

Opublikowano: 02-03-2023
Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach związanych ściśle z tematyką Świąt Wielkanocnych: na „Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną” oraz na „Najładniejszą E- Kartkę". Pierwszy z konkursów dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, a koordynowany przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, natomiast drugi przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, w tym konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Mamy nadzieję, że jak co roku obydwa konkursy będą cieszyły się dużym zainteresowaniem. Termin przekazywania prac został wyznaczony do dnia: 29 marca.

Szczegółowe regulaminy przekazujemy w poniżej.

Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w konkursie wielkanocnym „NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

 
baner poziomy

I. Organizator konkursu:

 
Urząd Miejski w Świebodzicach

II. Cel konkursu:

 • rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych,
 • przybliżenie oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną ze Świętami Wielkanocnymi,
 • rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki,
 • ujawnianie talentów plastycznych i promocja uzdolnionych twórców,
 • konfrontacja osiągnięć rówieśniczych pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk plastycznych. 

III. Przedmiot Konkursu: 


Samodzielne i indywidualne zaprojektowanie i wykonanie przez dziecko ozdoby wielkanocnej z wykorzystaniem dowolnych materiałów.

V. Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z Gminy Świebodzice.
 2. Na konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa.
 3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę placówki oraz obowiązkowo klasę do której uczęszcza dziecko w przypadku ucznia szkoły podstawowej.
 4. Prace będą oceniane indywidualnie przez powołaną do tego celu komisję w trzech kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-III oraz szkoła podstawowa klasy IV-VIII).
 5. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, nawiązanie do tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania.
 6. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują nagrody rzeczowe.

V. Sprawy organizacyjne:

 1. Prace powinny być złożone w siedzibie organizatora – Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27, I piętro pok. nr 9 lub 10 (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych), w terminie do dnia 29 marca 2023 r. Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane.
 2. Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
 3. Na stronie internetowej www.swiebodzice.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu i dane osobowe zwycięzców.
 4. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem Konkursu: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach – Marzanna Ślusarczyk tel. 074/666-95-12.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator konkursu.

Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w konkursie wielkanocnym „NA NAJŁADNIEJSZĄ E-KARTKĘ WIELKANOCNĄ”

baner poziomy

1. Organizator konkursu:

Miasto Świebodzice zaprasza wszystkich mieszkańców Świebodzic oraz okolic do wzięcia udziału w konkursie graficznym na najładniejszą Wirtualną Kartkę Wielkanocną. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2023 r., na adres e-mail: promocja@swiebodzice.pl w tytule wpisać: Konkurs na E-Kartkę Wielkanocną.

2. Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.

3. Temat:

Interpretacja hasła: „Tradycje Wielkanocne”.
Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy.

4. Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Świebodzic oraz okolic.

5. Zasady uczestnictwa:

Do każdej pracy należy dołączyć (w treści e-maila) metryczkę zawierającą:

 • imię i nazwisko autora,
 • adres zamieszkania,
 • klasę i szkołę, do której uczęszcza autor kartki,
 • numer do kontaktu.

6. Format i orientacja:

Prace muszą mieć:

 • orientację poziomą,
 • wymiary: 800x600 pikseli,
 • format: jpg, png,  

7. Kartki nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.
Kartki należy wykonać w programie komputerowym.
Fotografie prac wykonanych ręcznie nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu.

8. Kryteria oceny prac:

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • pracochłonność,
 • estetyka wykonania.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.swiebodzice.pl i na fanpage’u Miasto Świebodzice, na portalu Facebook oraz na łamach „Gazety Świebodzic”.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej tel.: 74/666-95-71.

10. Postanowienia końcowe:

 • przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu,
 • prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora,
 • organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania i publikowania prac,
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu,
 • jeżeli wśród prac zostanie wykryty plagiat, za skutki prawne z niego wynikające odpowiada uczestnik konkursu,
 • administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu, Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.

Autor: Wydział ES/ PK

Liczba wyświetleń: 379

Powrót