Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

EDUKACJA: Pliki do pobrania

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ROKU 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [175.71 KB]


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [94.81 KB]

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [95.09 KB]


Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.18 KB]


Wniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [205.93 KB]


  WNIOSEK O PRZYZNANIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [165.67 KB]

 - stypendium sportowego*
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe*
- wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe * 


 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [23.35 KB]


WNIOSEK o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [82.88 KB]


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [51.57 KB]


WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [64.49 KB]


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [481.51 KB]


OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [35.20 KB]


OŚWIADCZENIE O KOSZTACH PONIESIONYCH NA KSZTAŁCENIE UCZNIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [31.42 KB]


OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIE PRAWA DO ODWOŁANIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [81.00 KB]


ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [36.57 KB]


 

OŚWIADCZENIE mój syn/moja córka spełnia / nie spełnia / obowiązek nauki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [43.90 KB]

 

Powrót