Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

EDUKACJA: Pliki do pobrania

 


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ROKU 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [43.85 KB]


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [94.81 KB]


Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [95.09 KB]


Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.18 KB]


Wniosek o przyznanie stypendium uczniom za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [134.27 KB]


  WNIOSEK O PRZYZNANIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [165.67 KB]

 - stypendium sportowego*
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe*
- wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe * 


 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [23.35 KB]


WNIOSEK o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [82.88 KB]


WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [128.49 KB]


 OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [81.00 KB]


 Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [63.50 KB]


 OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS * , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [75.87 KB]


FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [481.51 KB]


OŚWIADCZENIE mój syn/moja córka spełnia / nie spełnia / obowiązek nauki* , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.83 KB]


 

Powrót