Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Świebodzice o naborze kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2020-2023

 

Burmistrz Miasta Świebodzice  ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2020-2023.

Skład Gminnej Rady Pożytku Publicznego  tworzy 12 członków:

- 4 przedstawicieli Burmistrza Miasta Świebodzice;

- 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Świebodzicach;

- 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Świebodzice.

Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa trzy lata.  

Zgłoszeń kandydatów dokonują osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, w formie papierowej lub elektronicznej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza:
- bezpośrednio w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej tut. Urzędu, ul. Żeromskiego 27, pok. 3;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patrycja.kosciukiewicz-janas@swiebodzice.pl.

Termin składania kandydatur upływa 1 czerwca 2020 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach).

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów Burmistrz Miasta Świebodzice przedłuża nabór o 14 dni.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [171.71 KB]

 


 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świebodzicach - Rady Pożytku
Kadencja 2017 - 2020

 

PLIKI DO POBRANIA:

 Protokół Nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [112.73 KB]

Protokół Nr 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.14 KB]

Protokół Nr 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [194.11 KB]

Protokół Nr 4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [244.66 KB]

Protokół Nr 5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [171.81 KB]

Protokół Nr 6, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [148.21 KB]

Protokół Nr 7, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [210.36 KB]

Protokół Nr 8, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.74 KB]

Protokół Nr 9, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [204.27 KB]

Protokół Nr 10, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [204.03 KB]

Protokół nr 11, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [201.41 KB]

Powrót