Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności oświatowe


 

STYPENDIA SPORTOWE, NAGRODY I WYRÓZNIENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE W ROKU 2019
 
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przez osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019.
Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLVI/275/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz tryb ich przyznawania i pozbawiania.

 1. Wnioski o stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 10, w godz. od 7:30 do 15:30.
 2. Wzór wniosku do pobrania:

Informacji i wyjaśnień w sprawie przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 pok. nr 10 tel. 74 6669512.

 

 PLIK DO POBRANIA:

  WNIOSEK O PRZYZNANIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [165.67 KB]

- stypendium sportowego*
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe*
- wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe * 

 


NOWY ROK SZKOLNY – NOWE WYZWANIA, NOWE PROJEKTY DLA ŚWIEBODZICKICH SZKÓŁ

 1. ERASMUS + „RYTMY DLA EUROPY” - jest o program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży w latach 2014-2020. Projekt ten w Gminie Świebodzice realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 od roku 2018 i ma trwać przez trzy lata. W I półroczu 2019 r. nauczyciele wraz z uczniami - uczestnikami biorącymi udział w projekcie brali udział w spotkaniach w Finlandii oraz Bułgarii. Ponadto to od 6 do 12 października uczniowie z czterech zaprzyjaźnionych szkół z terenu Niemiec, Francji, Bułgarii i zagoszczą w Świebodzicach.
   
 2. Projekt „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK” ma na celu zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Został opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy i spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej. Do programu przystąpiły cztery szkoły podstawowe. Uroczysta inauguracja programu odbyła się 23 września 2019 r.
   
 3. Projekt „UMIEM PŁYWAĆ” realizowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Przedmiotem projektu „Umiem pływać” jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Udział w nim biorą dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt obejmuje organizację nauki pływania.
   
 4. Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” to działania skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela. W Gminie Świebodzice udział w programie wzięła Szkoła Podstawowa Integracyjna.
   
 5. Projekt „EDUKACJA WARTA ZACHODU” realizowany jest przez Gminę Świebodzice w Szkole Podstawowej nr 2. Celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych.
   
 6. W ramach zapewnienia wszystkim uczniom dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji powstał program OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA (OSE). Sieć ta ma zapewnić szkołom dostęp do szybkiego internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwa sieci. Wszystkie placówki z terenu Gminy Świebodzice przystąpiły do Rządowego programu bezpłatnego dostępu do internetu. Dostarczone przez Operatora OSE usługi z pewnością przyczynią się do zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

 


 

ŚRODKI Z PROGRAMU „MALUCH+” I NIE TYLKO DLA GMINY ŚWIEBODZICE

Program „MALUCH+” zakłada dofinansowanie na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. O wsparcie z tego programu mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Świebodzice wystąpiła o dofinansowanie dla Żłobka Miejskiego nr 2.

W ramach programu (modułu 2) otrzymała dotację w wysokości 39.600,00 zł na bieżące wydatki już funkcjonującej grupy żłobkowej oraz kwotę 138.000,00 zł na wyposażenie i montaż placu zabaw, dostosowanie sali do potrzeb dzieci oraz na bieżące funkcjonowanie (moduł 1 a i 1b).

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu ”Aktywna tablica” kwotę 14.000,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 


 

Centrum Usług Wspólnych

Burmistrz Miasta informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. utworzone zostało Centrum Usług Wspólnych, które prowadzić będzie obsługę finansowo-ksiegową polegająca na prowadzeniu spraw płacowych pracowników, rachunkowości i sprawozdawczości, dla jednostek obsługiwanych tj. publicznych szkół , przedszkoli i żłobków.

Centrum Usług Wspólnych nie jest wydzieloną jednostką organizacyjną Gminy Świebodzice, organizacyjnie podlegać będzie Wydziałowi Edukacji Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Dane adresowe:
Centrum Usług Wspólnych
58 – 160 Świebodzice
ul. Żeromskiego 27
tel. 74 6669970
Główna Księgowa – Urszula Lasek

 


 

Powrót