Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Świebodzice walczą ze smogiem

Opublikowano: 04-02-2019
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia została podjęta uchwała dotycząca uruchomienia programu dotacyjnego mającego na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zmianę ogrzewania z paliwa stałego na bardziej ekologiczne w lokalach mieszkalnych oraz nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Priorytetem samorządu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz podwyższenie standardów ekologicznych.

Z budżetu miasta mogą być udzielane dotacje na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, tj. ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła. Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest trwałe usunięcie wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości zasilanymi paliwami stałymi za wyjątkiem: pieców kaflowych akumulacyjnych stosowanych przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochrona konserwatorską, kominków.

Kwota dotacji będzie wynosiła 40 % wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim od dnia 15 lutego do dnia 30 sierpnia 2019 r. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej ma za zadanie złożenie stosownego wniosku, który będzie dostępny w wydziale Ochrony Środowiska, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 3, parter oraz Biuletynie Informacji Publicznej po wejściu uchwały w życie.

 

PLIK DO POBRANIA:


WZÓR WNIOSKU, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [525.57 KB]


 

To nie jedyne działanie jakie podejmuje Gmina w walce ze smogiem, działania idą dwutorowo. Wspólnie z innymi gminami członkowskimi Aglomeracji Wałbrzyskiej Świebodzice przystępują do programu wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na bardziej ekologiczne źródła, aplikacja wniosku odbywa się w ramach środków unijnych. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim do dnia 15 lutego, ul. Rynek 1, pokój nr 18, II piętro.

 

PLIKI DO POBRANIA:


WSTĘPNA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE POPRAWA STANU POWIETRZA W AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ DEKLARACJE ZBIERANE BĘDĄ DO 15.02.2019 r. - BUDYNKI,, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [145.00 KB]

WSTĘPNA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE POPRAWA STANU POWIETRZA W AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ DEKLARACJE ZBIERANE BĘDĄ DO 15.02.2019 r. - MIESZKANIA, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [146.00 KB]


 

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zmianą systemu ogrzewania (dotyczącego obydwu zadań) odbędzie się we wtorek, 5 lutego, o godz. 16:00 w sali Miejskiego Domu Kultury, ul. Wolności 13. Podczas spotkania poruszone zostaną kluczowe kwestie uczestnictwa w programach. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców zainteresowanych zmianą sposobu ogrzewania.

Dbajmy wspólnie o nasze środowisko oraz zdrowie, pamiętajmy, że my Świebodziczanie możemy świadomie wpłynąć na polepszenie jakości powietrza i zmienić te niepokojące statystyki.

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 773

Powrót