Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Telewizja internetowa
Telewizja Internetowa
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

EDUKACJA: Pliki do pobrania

 


 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ROKU 2018, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [40.07 KB]


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [94.81 KB]


Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [95.09 KB]


 Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.15 KB]


Wniosek o przyznanie stypendium uczniom za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [134.27 KB]


  WNIOSEK O PRZYZNANIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [165.67 KB]

 - stypendium sportowego*
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe*
- wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe * 


 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [23.35 KB]


WNIOSEK o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [82.88 KB]


WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [128.49 KB]


 OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [81.00 KB]


 Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [63.50 KB]


 OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS * , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [75.87 KB]


FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [481.51 KB]


OŚWIADCZENIE mój syn/moja córka spełnia / nie spełnia / obowiązek nauki* , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.83 KB]


 

Powrót