Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Telewizja internetowa
Telewizja Internetowa
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Parafie, Kościoły i Związki Wyznaniowe

Parafie Rzymsko-Katolickie
 
Dekanat Świebodzicki - jeden z dwudziestu czterech dekanatów wchodzących w skład Diecezji Świdnickiej. Obejmuje wszystkie parafie z terenu Gminy Świebodzice, parafię pw. św. Michała Archanioła z Dobromierza oraz parafię pw. św. Jadwigi z Mokrzeszowa w gminie wiejskiej Świdnica. Do Dekanatu Świebodzickiego zalicza się także kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Cieszowie (Gmina Stare Bogaczowice, Powiat Wałbrzyski), który jest filią parafii pw. św. Piotra i Pawła w Świebodzicach.
 
Dziekanem dekanatu jest ksiądz proboszcz Jan Gargasewicz.
 
Parafie rzymskokatolickie Dekanatu Świebodzice na terenie Gminy Świebodzice
 

Pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
ul. Prusa 1, 58-160 Świebodzice
tel. (74) 666-20-08
Proboszcz: ks. Jan Mrowca
 
 
HISTORIA
Kościół św. Piotra i Pawła
Kościół św. Piotra i Pawła
Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła
Pierwsze wzmianki dotyczące tego kościoła sięgają lat 1776 - 1779. Został zbudowany według  projektu  niemieckiego architekta Chrystiana Schultza, a początki  tej  budowli  sięgają prawdopodobnie   średniowiecza. Budowla wzniesiona jest na planie krzyża z wieżą od zachodu. Po środku bocznych elewacji, wzdłuż całej wysokości ścian znajdują się nieznacznie wysunięte ryzality. Od frontu nad wejściem wznosi się kwadratowa dzwonnica, przechodząca nad balustradą w ośmioboczną wieżę zwieńczoną pod­wójnymi latarniami w barokowych hełmach i iglicą zakończoną kulą i krzyżem. Wnętrze posiada bogato rozczłonkowany strop wsparty na szesnastu kwadratowych słupach, przechodzących w doryckie kolumny. Słupy i kolumny dzielą wnętrze na trzy nawy, z których boczne maja na obu piętrach wybudowane balkony. Sklepienie lustrzane wspiera się na kolumnach. W 1945 roku ten ewangelicki kościół został przemianowany w katolicki kościół pomocniczy parafii Św. Mikołaja. Od 2 sierpnia 1952 roku stał się samodzielnym kościołem parafialnym pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła. Świątynia ta i ratusz miejski stanowią dziś jeden z nielicznych w okolicy zespołów zabytkowych w stylu klasycystycznym.
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pw. św. Mikołaja
Plac Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
Plac Kościelny 4, 58-160 Świebodzice
(74) 854-44-15, (74) 854-48-70
Proboszcz: ks. Józef Siemasz.
 
HISTORIA
Kościół św. Mikołaja
Kościół św. Mikołaja
Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła
Jego historia zaczyna się w XIII w. Konsekrowany przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca w 1228 r dał początek osadzie, zniszczonej w czasie najazdu Tatarów w 1241 r. Wspomniany już pożar zniszczył także tę świątynię. Pozostało jedynie prezbiterium, którego ściany boczne są najstarszą, jeszcze romańską częścią obecnego kościoła. We wnętrzu duże wrażenie robi ołtarz i ambona z baldachimem z XIX w. Dwie renesansowe figurki po obu stronach głównego ołtarza przedstawiają postaci św. Jadwigi Śląskiej i patrona kościoła, św. Mikołaja. Dziś właśnie w tej świątyni odbywają się miejskie uroczystości religijno-patriotyczne, gdyż na zewnątrz kościoła znajduje się tablica poświęcona pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, wmurowana w 70 rocznicę powstania II Rzeczpospolitej.
 
Porządek Mszy świętych:
 • Niedziele i święta:
Godz. 7:30, 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 18:00.
 • Dni powszednie:
Godz. 7:00, 9:00, 18:00.
    
 
 
 

 
Pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Strzegomska 40, 58-160 Świebodzice
tel. 74 85 40 060
Proboszcz: ks. Andrzej Białek
 
INFORMACJE O OBIEKCIE
Kościół św. Franciszka z Asyżu
Kościół 
św. Franciszka z Asyżu
Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła
Malowidło ścienne
Malowidło ścienne
Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu powstał w I połowie XIII wieku jako budowla romańska. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 30 sierpnia 1228 roku. Przebudowany w XIV i XV wieku, do dziś przetrwał w formie budowli jednonawowej z niższym i węższym prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Do nawy od południa przylega kruchta, do prezbiterium od północy zakrystia. Nawa i kruchta nakryte są drewnianym stropem, prezbiterium sklepieniem krzyżowo - żebrowym, zakrystia sklepieniem kolebkowym. Od zachodu wieża odbudowana w XIX w. Wewnątrz zachowało się gotyckie sakramentarium z 1352 r., późnobarokowe organy oraz ołtarz główny z XVII w. Pierwotny ołtarz główny - gotycki tryptyk z przedstawieniem Tryumfu Matki Bożej eksponowany jest dziś w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Na zewnątrz zachowane są detale kamieniarki gotyckiej, renesansowy nagrobek oraz umieszczona u wejścia do kościoła, w ścianie kruchty, rzeźba Tronującej Madonny z Dzieciątkiem.
W 2 połowie XX w., w czasie prac konserwatorskich prowadzonych pod kierunkiem profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Józefa Edwarda Dutkiewicza odkryto cenne średniowieczne malowidła przedstawiające m.in. postać św. Krzysztofa.
W roku 1970 w kruchcie południowej przeprowadzono pod kierunkiem prof. Zofii Medweckiej badania nawarstwień oraz odsłonięto i zakonserwowano fragment malowideł z początku XVI w. na ścianie południowej.
 
Malowidła ścienne.
 
Malowidło wapienne przedstawiające św. Krzysztofa usytuowane jest w środkowej części północnej ściany korpusu kościoła. Ma kształt prostokąta o wysokości 5m i szerokości 2m, poszerzonego dołem (od wschodu) odkrywką o zgeometryzowanym kształcie i powierzchni ok. 1,8 m2 Malowidło całopostaciowe o monumentalnej kompozycji przedstawia świętego przenoszącego małego Jezusa przez wodę. Wyraźnie akcentowane statyczne ujęcie postaci św. Krzysztofa oraz cechy stylistyczne szat pozwoliły na datowanie (Alicja Karłowska-Kamzowa) malowidła na 2 ćwierć XIV wieku. Charakterystyczne dla malowidła jest, nie spotykane na naszych ziemiach, przedstawienie świętego w mitrze książęcej. Typ przedstawienia i cechy warsztatowe były m.in. podstawą przypisania przez A. Karłowską-Kamzową autorstwa malowidła twórcom spoza terenu Śląska.
Malowidła freskowe w kruchcie południowej, tylko w części odsłonięte, datowane na początek XVI w., to przedstawienia figuralne w układzie kwaterowym. Wśród odsłoniętych scen zidentyfikowano m.in. Pokłon Trzech Króli.
 
HISTORIA
 
Początki obiektu sięgają I połowy XIII wieku, kiedy to powstał kościółek romański. Pierwsza wzmianka pochodzi z 30 sierpnia 1228 roku. Najprawdopodobniej pierwotnie była to budowla drewniana, zniszczona w roku 1241 przez Mongołów biorących udział w bitwie pod Legnicą. Potem odbudowany z kamienia na wcześniejszym miejscu. Pierwszą parafię przy kościele erygowano 3 maja 1279 roku. Kościół przeszedł przebudowę w wieku XV, stając się kościołem gotyckim. Kościół jest budowlą jednonawową o wąskim stropie i prezbiterium przykrytym sklepieniem krzyżowo - żebrowym. Wewnątrz gotyckie sakramentarium z 1352 r. oraz ołtarz główny z XVII w. Po wojnie, w czasie renowacji wnętrza w roku 1966, profesor Akademii Krakowskiej - Jan Dutkiewicz - odkrył cenne malowidła (polichromie) z XIII - XIV wieku przedstawiające m.in. postać św. Krzysztofa. Odrestaurowane zostały one w latach 2007 - 2008 pod kierunkiem prof. Edwarda Kossakowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecny barokowy ołtarz główny został tu przeniesiony z innego kościoła (odrestaurowany w 2007 pod kier. mgr Marii Lelek-Pietrzak - konserwator z Krakowa) na miejsce gotyckiego tryptyku, który przeniesiony został do Wrocławskiego Muzeum Narodowego, gdzie znajduje się do dziś. Na zewnątrz zachowane są detale kamieniarki gotyckiej, renesansowy nagrobek oraz umieszczona u wejścia do kościoła, w ścianie kruchty, kamienna rzeźba Tronującej Madonny z Dzieciątkiem.
 
Porządek Mszy Św.:
 • Niedziela godz. 8:00, 10:00, 12:00 ,19:30;
 • od poniedziałku do soboty o godz. 18:00, zaś w okresie zimowym (zmiana czasu) o godz. 17:00;
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 17:45 lub 16:45 (lato/zima);
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego 17:30 lub 16:30 (lato/zima);
 • Droga Krzyżowa 16:30 lub 17:30 (lato/zima);
 • Nabożeństwa Majowe 17:45;
 • Nabożeństwa Czerwcowe 17:45;
 • Nabożeństwa Październikowe 17:30;
 
Kancelaria parafialna czynna: wtorek:  17:00-17:30, czwartek: 18:30-19:00, sobota 18:30-19:00 (w okresie zimowym godzinę wcześniej).   
 

 
pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
ul. Mieszka Starego 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854-70-32
Proboszcz: ks. Daniel Szymanik
INFORMACJE O OBIEKCIE
Parafia p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego została erygowana w 1995 r.
Obiekt kościoła wznoszony od roku 1999. tj. od momentu otrzymania pozwolenia na budowę. Plan kościoła oparty jest na planie krzyża. Ściany wewnętrzne wykonane z porotonu i cegły pełnej. Ściany zewnętrzne wzniesiono z klinkieru ryflowanego. Konstrukcja dachu stalowa. Okna i drzwi zwieńczone łukami. Chór wykonany w kształcie półkola wsparty na czterech kolumnach betonowych.. Wysokość wieży docelowa to ok. 28 m. W chwili obecnej wykonywana jest kopuła wieży i pokrycie dachu.
 
Msza święta w dni powszednie:
8:00, 18:00.
 
Niedziele i święta:
8:00, 9:15, 10:30, 12:00, 18:00.
 
Kancelaria Parafialna, mieszcząca się w dawnej kaplicy, czynna: czwartki i soboty, po wieczornej Mszy Św.
 

 
pw. Matki Bożej Królowej Polskipw. Matki Bożej Królowej Polski
Ciernie 27a, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854-18-83
www.parafiaciernie.pl
Proboszcz: ks. Witold Wojewódka
 
Msza święta w dni powszednie:
17:30.
 
Niedziele i święta:
9:00, 10:30.
 

 
Świadkowie Jehowy
 
Zbór Świebodzice Sala "Królestwa"
ul. Sikorskiego 14
58-160 Świebodzice
 
Świadkowie Jehowy (biuro oddziału)
ul. Warszawska 14
05-830 Nadarzyn
 

 
Kościół Zielonoświątkowy
 
Kościół Zielonoświątkowy
ul Wiejska 24
58-160 Świebodzice
 
 
Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 11.00.
 
Historia budynku, w którym obecnie odbywają się nabożeństwa, sięga połowy XIX w. Został on wzniesiony przez baptystów, którzy użytkowali go jeszcze w latach powojennych. Następnie w czasach PRL-u został przejęty przez państwo i był użytkowany jako magazyn. Po przemianach ustrojowych obiekt został udostępniony kościołowi Zielonoświątkowemu przez baptystów, którzy go odzyskali. Obecnie trwa remont świątyni.
Powrót