AKTUALNOŚCI

W dążeniu do celu nic nas nie zatrzyma,
nasze przedszkole nowe miano otrzyma.

"Optymistyczne Przedszkole"
będą mówili, z niecierpliwością czekamy tej chwili.

(01.04.2015)

A A A

 

  

Z radością pragniemy poinformować wszystkich Przyjaciół naszego Przedszkola, że za działania w naszej placówce, związane z realizacją Ogólnopolskiego Programu "Optymistyczne Przedszkole" autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot, dnia 19. marca 2015 roku otrzymaliśmy Certyfikat przyznany przez Kapitułę do Spraw Przyznawania Certyfikatów.

Gala wręczenia tego zaszczytnego dokumentu odbyła się na XIV Wiosennym Zjeździe Optymistycznych Przedszkoli w Świnoujściu, gdzie Pani Dyrektor Beata Gil odebrała z rąk autorki programu Mireli Nawrot Certyfikat "Optymistyczne Przedszkole" oraz dyplom dla przedszkola za uczestnictwo w Sieci Uczących się Przedszkoli "Supeł".

Optymistyczne przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się swojsko, gdzie realizują swoje pasje, prezentują się w różnych działaniach. W związku z tym warto nadmienić, 9. listopada 2011 roku nasza placówka przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu "Optymistyczne przedszkole", który zakłada wychowanie szczęśliwego, zaradnego
i samodzielnego dziecka, pełnego wiary w siebie, życzliwego, potrafiącego współpracować z rówieśnikami. Dziecka, będącego Optymistą. Jak się okazało, mamy mnóstwo pomysłów i optymistycznie patrzymy w przyszłość, czego efektem jest przyznany nam Certyfikat. Jest on również potwierdzeniem dokonania i wdrożenia zmian w sposobie pracy z dziećmi oraz współdziałania z rodzicami. Podejmowane działania zapisały się w codzienną praktykę naszego przedszkola i towarzyszyć nam będą w dalszym rozwijaniu wśród wychowanków optymistycznych cech.

Dumni z tego osiągnięcia dziękujemy za współpracę całej społeczności przedszkola, instytucjom współpracującym z przedszkolem oraz za wsparcie - Burmistrza Miasta Świebodzice Pana Bogdana Kożuchowicza. Jest to nasza wspólna praca, która pozwala nam realizować zamierzone cele oraz dążyć do coraz większej doskonałości.   

  

   

   

   

   

 


do góry  |