AKTUALNOŚCI

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych szkół podstawowych
(29.01.2016)

A A A

 

  

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W PRZEDSZKOLU
   I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 lutego 2016r.
do 16 marca  2016r.

od 4 kwietnia 2016 r.

do 18 kwietnia

2016 r.

2  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.  7 ustawy

od 16marca 2016r.
do 21 marca 2016 r. 

od 20 kwietnia 2016 r.

do 22 kwietnia 2016r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 21 marca 2016r.

25 kwietnia 2016r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 21 marca 2016r.  do 29 marca 2016r.

od 25 kwietnia2016 r.  do 29 kwietnia 2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 marca 2016 r.

4 maja 2016 r.

6

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

od 31 marca 2016 r.

do 6 kwietnia 2016r.

od 5 maja  2016 r.
do 10 maja 2016 r.

7

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 05 kwietnia 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r.

od 11 maja 2016 r. 
do 16 maja 2016 r.

8

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

od 12 kwietnia 2016r. do  18 kwietnia 2016r.

od 17 maja 2016r. 
do 24 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

od 19 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.

od 24.05.2016 r.
do 31maja 2016 r.

10

Burmistrz  wskazuje miejsce dla dzieci 6 letnich nieprzyjętych do przedszkola lub  oddziału przedszkolnego w szkole

od dnia 31 maja 2016r.  do 25 sierpnia 2016r.

                                                                 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLASY PIERWSZEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ

l.p.

 Rodzaj czynności

 Termin

 Termin postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do  szkoły podstawowej   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2016r. do 31 marca 2016 r.

od 21 kwietnia 2016 r.  do 25  kwietnia 2016 r.

2  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej     i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.  7 ustawy

do 06 kwietnia 2016 r.

28 kwietnia 2016  r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 kwietnia 2016 r.

29 kwietnia 2016 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 15 kwietnia 2016 r.

do 5 maja 2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 20 kwietnia 2016 r.

do końca sierpnia 2016 r.

 


do góry  |