AKTUALNOŚCI

Spotkanie dla przedsiębiorców 
(07.02.2017)

A A A

 

  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) -Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata – zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

Miejsce i termin spotkania:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, ul. Wysockiego 29
14 lutego 2017 r., w godzinach 10.00-13.00

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  

 


do góry  |