AKTUALNOŚCI

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych i klas I publicznych szkół podstawowych 
(07.03.2017)

A A A

 

  

Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice, zostaną podane do publicznej wiadomości 
do 15 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta www.swiebodzice.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych i stronach internetowych publicznych szkół podstawowych.

 

 


do góry  |