AKTUALNOŚCI

Silna „jedenastka” pod hasłem rewitalizacja
(10.11.2017)

A A A

 

  

W lipcu tego roku Gmina Świebodzice, w ramach konkursu dla miast, złożyła do Ministerstwa Rozwoju wniosek o przyjęcie do PIM – Partnerskiej Inicjatywy Miast. Można się było ubiegać o przyjęcie do trzech grup: Mobilność Miejska, Rewitalizacja oraz Jakość Powietrza.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz podjął decyzję, że Świebodzice będą się ubiegać o przystąpieniu do sfery „Rewitalizacja”.
W październiku ogłoszono wyniki naboru i Świebodzice znalazły się w sieci 11 polskich miast właśnie w tej grupie. Liderem grupy jest miasto Katowice. Miasta tworzące tą sieć są zróżnicowane makroregionalnie i pochodzą z różnych województw.

Jaki jest cel sieci?

Celem pracy sieci jest w początkowej fazie zidentyfikowanie wyzwań oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań służących miastom w sferze rewitalizacji.

Miasta będące w sieci wypracują wspólnie tzw. „Plan Ulepszeń” (ogólny dokument dla każdej sieci, takie są zalecenia Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju) dla skuteczniejszej realizacji polityki miejskiej w danym mieście.
Każda sieć będzie oczywiście wspierana przez eksperta tematycznego z Ministerstwa Rozwoju.

Najlepsze wypracowane inicjatywy oraz zaproponowane rozwiązania, które znajdą się w Planie Ulepszeń, otrzymają środki finansowe na przygotowanie dokumentacji (np. technicznej, studia wykonalności, biznesplanów, itp.) oraz przed wszystkim preferencje w zdobyciu dofinansowania w ramach programów krajowych lub naborów unijnych na swoje projekty.

Cały projekt Partnerskiej Inicjatywy Miast jest afiliowany przez Ministerstwo Rozwoju i wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Korzyści:

  • Możliwości finansowania dokumentacji oraz finansowanie innowacyjnych rozwiązań dla miasta.

  • Promocja miasta na arenie krajowej i europejskiej;

  • Poprawa jakości działania administracji lokalnej, w tym rozwijanie umiejętności kadr jst.

  • Wypracowanie pomysłów i wyzwań do realizacji w poszczególnych miastach z partycypacją aktywną mieszkańców.

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  

 


do góry  |