AKTUALNOŚCI

Jest kasa do wzięcia 
(01.12.2017)

A A A

 

  

Gmina ogłosiła doroczny, otwarty konkurs ofert dla organizacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2018. Do podziału jest kwota ponad pół miliona złotych.

 

Organizacje mogą składać wnioski na zadania, dotyczące wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ochronę i promocję zdrowia; kulturę, sztukę i ochronę dziedzictwa narodowego; naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie

Oferty można składać do 22 grudnia do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z opisem, na jakie zadanie organizacja aplikuje.

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

 

 


do góry  |