OFERTA INWESTYCYJNA

 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY - ARCHIWUM

A A A

  Budżet obywatelski 2018

  

   

 

Budżet partycypacyjny 2017 

Zgłoś pomysł do budżetu na 2017 rok 
(20.06.2016)

Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje inicjatywy, propozycje inwestycji czy remontów, które po przeanalizowaniu mogą zostać wpisane do przyszłorocznego planu inwestycji gminnych. To będzie już czwarty budżet obywatelski w Świebodzicach.

W poprzednich latach zgłoszono kilkadziesiąt różnych zadań, które częściowo zostały zrealizowane lub będą wykonane w roku bieżącym i następnym.

Co najczęściej zgłaszają mieszkańcy? Tematy związane z najbliższym otoczeniem - czyli remonty chodników, drobne naprawy uszkodzonego muru czy oświetlenia, place zabaw czy tzw. street workouty. Budowa takiego właśnie placu do ćwiczeń i rekreacji pod gołym niebem już wkrótce rozpocznie się na terenie kompleksu OSiR przy ul. Rekreacyjnej 1. Lada moment rozpocznie się także realizacja innych, zgłoszonych przez mieszkańców zadań do budżetu obywatelskiego na 2016 rok – to np. remont chodnika na Osiedlu WSK czy remont chodnika przy ul. Wiejskiej 1.

Na pewno warto zaproponować swój pomysł i włączyć się w poprawę wyglądu i jakości życia w mieście.
Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków, potrwa do 31 sierpnia.

Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną na adres: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się na parterze ratusza.

Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Trzeba także sprawdzić, czy zgłoszone zadanie nie dotyczy mienia prywatnego. Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2017 rok.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej, a także na stronie internetowej Świebodzic www.swiebodzice.pl,  w zakładce Budżet partycypacyjny.


PLIK DO POBRANIA:


 

Budżet obywatelski 2016 zatwierdzony
(05.02.2016)

Przedstawiamy listę zadań, zatwierdzonych do realizacji spośród zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Są to zadania zakwalifikowane do realizacji, choć niektóre będą zrealizowane na zasadzie etapu.

Spośród blisko 30 zgłoszeń wybrano 15 tych, które są możliwe do wykonania ze względu na zakres prac, znaczenie dla społeczności i oczywiście - koszt.

Wśród tych inwestycji są m. in. remonty chodników, wykonanie siłowni do ćwiczeń na świeżym powietrzu, ale także bardzo duże zadania, jak chociażby kolejny etap modernizacji obwodnicy Osiedla Piastowskiego.

Część zadań znajduje się na tzw. liście rezerwowej - jeśli w trakcie roku pojawią się dodatkowe finanse w budżecie, będą one realizowane. Są też i takie, które nie miały szans na wdrożenie - bo np. droga czy teren, wskazany we wniosku, nie należy do gminy.

Poniżej przedstawiamy listę zadań, które będą wykonane w bieżącym roku. 

 

L.p.

Nazwa zadania

Lokalizacja

Opis zadania

Określenie problemu

Wykorzystanie projektu (grupa docelowa)

Kwalifikacja

1

Wykonanie nowego chodnika 

Ul. Wiejska  1

 

Obecny chodnik jest w złym stanie technicznym, a swoim wyglądem szpeci nowo wyremontowany budynek. Wykonanie nowego chodnika, o pow. ok.120 m2  (puzzle - polbruk).

Budynek przy którym znajduje się chodnik jest wpisany do wykazu zabytków Miasta Świebodzice, liczy sobie już 128 lat. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu budynek stał się ozdobą tej części miasta.

Mieszkańcy miasta

Zadanie będzie realizowane w 2016 r.

2

Wykonanie kanalizacji miejskiej

Ciernie, na odcinku drogi w ciągu domów nr 149, 150, 150 G, 150 H

 

Przedłużenie kanalizacji miejskiej na kolejnym odcinku drogi

 

Mieszkańcy dzielnicy Ciernie

Zadanie będzie realizowane w roku 2016

3.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi po wykonaniu kanalizacji miejskiej

Ciernie, na odcinku drogi w ciągu domów nr 149, 150, 150 G, 150 H

Położenie nowej nawierzchni drogi po wykonaniu prac związanych z przedłużeniem kanalizacji miejskiej

 

Mieszkańcy dzielnicy Ciernie

 Zadanie będzie realizowane w ramach zadania z p-ktu 2

4.

Budowa infrastruktury do Street workout'u

Plac zabaw przy ul. Środkowej i Granicznej

Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do Street workout'u- forma niekonwencjonalnej siłowni

 

Mieszkańcy Świebodzic

 Zadanie będzie realizowane w roku 2016

5.

Naprawa chodnika

Ul. Wiejska i Armii Krajowej

Wymiana chodnika na nowy

Chodnik przy ul. Wiejskiej oraz część chodnika przy ul. Armii Krajowej w chwili obecnej nadaje się do wymiany. Chodniki są krzywe, łatane, zimą jest problem z ich odśnieżaniem.

Mieszkańcy miasta

W roku 2016 będzie realizowany remont odcinka chodnika przy ul. Wiejskiej

6

Doświetlenie przejścia dla pieszych

(montaż dodatkowej

Latarni)

Ul. Wałbrzyska

(na wysokości

Baru Smakosz i cukierni

Kremówka)

Montaż dodatkowej latarni nad przejściem dla pieszych (podobnie jak na wyremontowanym odcinku ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu)

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Mimo prób doświetlenia przejścia, miejsce bardzo słabo oświetlone.

Uczestnicy ruchu drogowego

Zadanie będzie realizowane w roku 2016

7

Remont chodnika

Ul. Stawowa

Wykonanie nowej nawierzchni

Chodnik w złym stanie technicznym

Mieszkańcy miasta

Zadanie będzie  realizowane w 2016r

8

Remont chodnika

Ul. Żwirki i Wigury

Wykonanie nowej nawierzchni

Chodnik w złym stanie technicznym

Mieszkańcy miasta

Zadanie będzie realizowane w 2016r

9

Remont nawierzchni jezdni

Ul. Spokojna

Frezowanie nawierzchni, regulacja studni, wyk. nowej nawierzchni

Zły stan nawierzchni jezdni

Mieszkańcy miasta

Zadanie będzie realizowane w 2016 r.

10

Remont chodnika

odcinek ul.Mikulicza

Wykonanie nowej nawierzchni

Zły stan techniczny

Mieszkańcy ulicy

Zadanie będzie realizowane w 2016r

11

Utwardzenie dojścia

Od przystanku autobusowego do Osiedla WSK

Wykonanie nowej nawierzchni

Brak utwardzenia, nierówności

Mieszkańcy Osiedla WSK

Zadanie będzie realizowane w 2016r

12

Organizacja miejsc postojowych

Osiedle WSK

Nowe oznakowanie poziome

Brak wyznaczonych miejsc postojowych

Mieszkańcy Osiedla WSK

Zadanie będzie realizowane w 2016r

13

Remont nawierzchni jezdni

Obwodnica Osiedla Piastowskiego

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową

Zły stan techniczny nawierzchni

Mieszkańcy Miasta

W 2016 roku realizowany będzie I etap zadania: odcinek ul. Dąbrówki oraz łącznik z ul. Jeleniogórską (odcinek ul. 3-go Maja )

14

Remont podwórka

Ul. Kolejowa 26-30

Utwardzenie nawierzchni

 

Mieszkańcy ulicy

Nie przewiduje się utwardzenia kostką betonową. Ewentualna naprawa nierówności mieszanką tłuczniową.

15

Oświetlenie przejść dla pieszych

Przejścia dla pieszych w mieście

Poprawa widoczności pieszych na przejściach

Przejścia dla pieszych niewystarczająco oświetlone

Mieszkańcy miasta i kierujący pojazdami na drodze

W 2016 roku nowe oświetlenie zostanie wybudowane na czterech przejściach dla pieszych :ul. Mieszka I – przy „Biedronce”, ul. Wałbrzyska w rejonie nr 38, ul. Wałbrzyska w rejonie nr 1, ul. Strzegomska w rejonie nr 2.

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  


Zgłoś swój pomysł do budżetu
(17.04.2015)

Rozpoczyna się kolejna edycja budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice. Czekamy na propozycje mieszkańców, dotyczące zadań, które miasto może zrealizować w 2016 roku. Jeśli tylko nie będzie przeszkód formalnych - zostaną one wpisane do planu inwestycyjnego na przyszły rok.

To już trzeci rok, kiedy świebodziczanie mają szansę wpłynąć na kształt inwestycji. W poprzednich latach zgłoszono kilkadziesiąt różnych zadań, które już zostały zrealizowane lub będą wykonane w roku bieżącym. Najczęściej są to sprawy, związane z najbliższym otoczeniem: remont chodnika, kładki, naprawa uszkodzonego muru czy oświetlenia, uprzędzenie placu zabaw, itd. Zadania drobne, ale ważne w codziennym życiu danej społeczności. Taka jest zresztą idea budżetu obywatelskiego - chodzi o zgłaszanie spraw, które bezpośrednio dotyczą małej społeczności: ulicy, podwórka, itd.

Na pewno warto zaproponować swój pomysł i włączyć się w poprawę wyglądu i jakości życia w mieście.

Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków, potrwa do 31 sierpnia.
Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną na adres: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl  lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się na parterze ratusza.

Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Trzeba także sprawdzić, czy zgłoszone zadanie nie dotyczy mienia prywatnego. Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2016 rok. Listę zatwierdzonych zadań poznamy jesienią 2015 roku.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Świebodzic www.swiebodzice.pl,  w zakładce Budżet partycypacyjny.

- Gorąco zapraszam do zgłaszania pomysłów, może to być inicjatywa indywidualna albo sąsiedzka, jest z pewnością wiele spraw, które czekają na rozwiązanie a formuła budżetu obywatelskiego pozwoli na ich dostrzeżenie i - jestem przekonany - zrealizowanie zgodnie z oczekiwania mieszkańców - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - Poprzednie edycje pokazały, że świebodziczanie definitywnie przekonali się do tej formy uczestnictwa w życiu społecznym miasta i chcą ją rozwijać.


PLIK DO POBRANIA:

 


Budżet partycypacyjny 2015 (PROPOZYCJE)

Budżet partycypacyjny - inwestycje zatwierdzone
(18.11.2014)

Aż 17 w nadchodzącym roku, a w perspektywie kolejnych lat niemal wszystkie - tyle projektów na 50 zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tegorocznej edycji "Budżetu partycypacyjnego" zostanie wdrożonych do planu inwestycyjnego Gminy Świebodzice - to wynik drugiego etapu postępowania, w którym Burmistrz wraz z pracownikami odpowiednich wydziałów przeanalizowali pod względem merytorycznym, finansowym i prawnym złożone wnioski.

- Tegoroczny budżet potwierdza, że świebodziczanie definitywnie przekonali się do tej formy uczestnictwa w życiu społecznym miasta i chcą ją rozwijać. Mechanizm bezpośredniego zgłaszania inwestycji daje Mieszkańcom wpływ na infrastrukturalny krajobraz miasta. Chciałbym podziękować tym z Państwa, którzy znaleźli czas i widząc potrzebę poprawy jakości życia swojego i swoich sąsiadów, wzięli udział w budżecie. To ważne, by świadomie podchodzić do spraw społeczności lokalnej - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Najczęściej zgłaszanymi projektami były te dotyczące kanalizacji deszczowej, oświetlenia, placów zabaw czy nawierzchni chodników. Taki dobór pomysłów to znak, że świebodziczanie do instytucji budżetu obywatelskiego podchodzą w sposób wysoce pragmatyczny, kładąc nacisk na sprawy najbliższe, towarzyszące im w życiu codziennym, i przedkładając je ponad duże inwestycje o charakterze ogólnomiejskim. Co ciekawe, wśród propozycji znalazła się wyłącznie jedna niemająca wymiaru inwestycyjnego - zawody w kolarstwie górskim.

Wśród wniosków nie zabrakło także tych, które dotyczą prac na mieniu prywatnym czy znajdującym się pod zarządem innych jednostek. Te pierwsze, co oczywiste, wykonane być nie mogą, z uwagi iż nie należą do właściwości zadań Gminy, w sprawie drugiej kategorii Gmina będzie wnioskować do odpowiednich organów administracji.


PLIK DO POBRANIA:


Jest progres - więcej propozycji w ramach budżetu
(02.10.2014)

Zakończył się pierwszy etap tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. Trwający od połowy kwietnia do 30 września nabór wniosków od mieszkańców zamknął się liczbą 48 zgłoszeń. To zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym, gdy świebodziczanie zawnioskowali o realizację 24 zadań.

Widoczny progres jest dowodem na to, że pomysł wprowadzenia budżetu partycypacyjnego był trafny. Dzięki umożliwieniu mieszkańcom możliwości diagnozowania i raportowania ich bieżących oczekiwań wyremontowane zostały chodniki, zamontowano nowe lampy, odnowiono balustrady na kładce przy ul. Wiejskiej oraz wykonano wiele innych, które wpłynęły na poprawę komfortu mieszkańców. Nie inaczej będzie i tym razem, ponieważ wśród zgłoszeń znów dominują prace dotyczące remontów dróg, chodników i podwórek.

Obecnie wszystkie zgłoszone propozycje zostały przekazane wydziałom Urzędu Miejskiego, które ocenią stopień zaawansowania zgłoszonych wniosków, oszacują przybliżony koszt jego realizacji, a także stwierdzą czy dane zadanie należy do właściwości Gminy, a nie np. osoby prywatnej bądź też zarządcy drogi. Ten etap potrwa do 24 października. Następnie wszystkie propozycje, wraz z adnotacją zostaną opublikowane na stronie miejskiej oraz w "Gazecie Świebodzickiej".

 

 BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015 
- ZESTAWIENIE PROPOZYCJI DO ROZPATRZENIA

L.p.

Nazwa zadania

Lokalizacja

Opis zadania

1

Przebudowa nowej drogi dwupasmowej z Wałbrzycha do Świebodzic, Świdnicy

Granica gminy Świebodzice i gminy Wałbrzych, pierwszy zakręt drogi jadąc od strony Wałbrzycha

Zaprojektowanie i wykonanie drogi tak aby zniwelować ostry zakręt pierwszy od strony Wałbrzycha a leżący już w gminie Świebodzice

2

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Na drodze do Książa za Bramą Lwów wykonano rów na granicy dwóch masywów górskich około 120 m. Lewa strona od bramy.

Kanały nie są w stanie odebrać wody, która podczas opadów spływa przedmiotowym rowem na ulicę i płynie aż na skrzyżowanie z ulicą Kasztanową. Wykonać przeczyszczenie kanałów ( przy wykonywaniu Tesco zasypano kanały odprowadzające deszczówkę ) i odprowadzić wodę kanałem pod drogą do istniejących stawów przy ul. Kasztanowej.

3

Położenie nowej nawierzchni drogi

Od  Bramy Lwów w kierunku  do Książa

Położenie nowej nawierzchni drogi

4

Wymiana stalowych

słupów oświetleniowych

 ul. Sienkiewicza

Obecne słupy wymienić na nowe.

 

5

Wykonanie nowego chodnika

Skrzyżowanie ul. Moniuszki i Mikulicza  (zaraz za przystankiem autobusowym i lustrem w górę )

Położenie nowego chodnika

6

Wykonanie kanału deszczowego

Za skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza jadąc w prawo w kierunku gimnazjum nr 1

Zrobić kanał w poprzek drogi tak aby woda deszczowa nie wypływała na ul. Sienkiewicza

7

Plac lub place zabaw

dla dzieci i młodzieży

Śródmieście, w obrębie dawnych murów miejskich, lub tuż za nimi. Wolny obszar do wskazania przez Gminę

Aranżacja niezagospodarowanej przestrzeni miejskiej w śródmieściu – duże podwórka za  lub pomiędzy nieruchomościami, na gruntach będących własnością Gminy. Wyznaczenie przestrzeni do zabaw dla dzieci, na jednym albo kilku ogrodzonych i monitorowanych placach zabaw ( zapewnienie bezpieczeństwa )

8

Utwardzenie drogi

ul. Zamkowa, droga dojazdowa do posesji od strony wejść do budynków nr 6, 7, 8, 18, 20, oraz drogi obok pojemników na odpady i wzdłuż garaży przy budynkach nr 32 oraz 30

Utwardzenie drogi.

9

Wykonanie nowej

nawierzchni drogi

ul.Zamkowa wzdłuż ciągu budynków od nr 6 do 22 oraz budynków od nr 3 do 25 a także wzdłuż garaży przy  budynkach 30 i 32

Położenie nowej nawierzchni drogi z kostki polbrukowej

10

Wydzielenie miejsca pod budowę garaży

ul. Zamkowa

Wydzielenie miejsca na wybudowanie garaży dla mieszkańców ul. Zamkowej

11

Remont i rozbudowa boiska na ul. Zamkowej

ul. Zamkowa ( za ogródkami działkowymi)

Położyć nową nawierzchnię z trawy, naprawić istnijące kosze do grania w koszykówkę , podłoże pomiędzy koszami wyłożyć kostką polbrukową a całość żeby została ogrodzona i zamykana

12

Remont ulicy Spokojnej

ul. Spokojna ( od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Świdnicką )

Remont ulicy

13

Remont ul. Piasta

ul. Piasta

Remont ulicy Piasta w ciągu tzw. Obwodnicy Osiedla Piastowskiego

14

Organizacja zawodów kolarzy górskich

Obszar gmin: Świebodzice, Wałbrzych, Świdnica (gmina), Stare Bogaczowice,

Organizacja zawodów kolarzy górskich „Śladami Drogi Węglowej Książ-Wąwóz Szczawnika-Droga Węglowa-Zamek Cisy-Jeziorko Daisy”.

15

Rewitalizacja  parku  przy ul Łącznej. Poprawa wizerunku terenu z zabytkowym  Dworkiem Gustawa Beckera

ul. Łączna 49

Wycinka starych suchych drzew, krzewów i drzewek samosiejek

16

Budowa placu zabaw

ul. Piłsudskiego (na przeciwko Śnieżki, za przystankiem)

Budowa placu zabaw

17

Remont nawierzchni drogowej

Od SM Świebodzice do garaży przy elektrociepłowni

Remont lub wymiana nawierzchni drogowej

18

Oznaczenie ulicy

ul. Armii Krajowej

Oznaczenie ulicy jako strefy zamieszkania

19

Wykonanie nowego chodnika

Od ul. Ks. Bolka do Wodnego Centrum Rekreacji

Położenie nowego chodnika

20

Utworzenie żłobka gminnego

Osiedle Piastów

Utworzenie żłobka gminnego

21

Ukwiecenie ulicy

ul. Zamkowa

 Zawieszenie kwietników na latarniach oświetlających ulice

22

Utwardzenie nawierzchni podwórka

ul. Kolejowa 26-30

Utwardzenie nawierzchni podwórka

23

Poprawa estetyki miasta i wydzielenie miejsca dla aktywności sportowo-rekreacyjnej

Ciernie ul. Środkowa

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, wydzielenie pasa ruchu dla pieszych i rowerzystów, wykonanie krawężników na poboczach, posadzenie kwitnących krzewów lub rabat oraz postawienie na trasie kilku ławeczek.

24

Utwardzenie nawierzchni zjazdu

ul. Zwycięstwa 20-18

Wyłożenie kostką brukową zjazdu do przdszkola

25

Zagospodarowanie terenu zielenią

ul. Zwycięstwa 20-18 ( pomiędzy garażami a budynkiem )

Wymiana obecnego żywopłotu na krzewy o wyższej wysokości i posadzenie kilku drzew

26

Remont nawierzchni drogi i chodników

ul. Biskupa Ignacego Krasickiego

Remont nawierzchni drogi i chodników

27

Remont nawierzchni drogi

ul. Piasta -od ul. Bolesława II Śmiałego do ul. 11 Listopada ( tzw. I wjazd na Osiedle Piastowskie )

Remont nawierzchni drogi

28

Montaż monitoringu wizyjnego

ul. Piaskowa

Montaż monitoringu wizyjnego

29

Rewitalizacja ulicy

ul. Biskupa Ignacego Kraśickiego

Wymiana nawierzchni drogi, budowa trotuarów, montaż nowych słupów oświetleniowych

30

Poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku

ul. Jeleniogórska 36

Wyrównanie murku nad szambem, wyrównanie skarpy otaczającej budynek oraz obłożenie jej kostką lub kamieniem, utwardzenie nawierzchni podwórka z uwzględnieniem dojazdu do budynku. Na łączniku ulic Jeleniogórskiej i 3 Maja wyodrębnić miejsca postojowe ,  przy pojemnikach na śmieci postawić lampę oświetleniową

31

Remont nawierzchni chodników i schodów

ul. Osiedle Sudeckie 2 i ul. Spokojna 1

Remont nawierzchni chodnika i schodów w kierunku pawilonu handlowego

32

Wykonanie nowej nawierzchni placu

ul. Osiedle Sudeckie 3

Wykonanie nawierzchni placu pomiędzy budynkiem a garażami z kostki brukowej

33

Poszerzenie  i utwardzenie nawierzchni podwórza oraz wykonanie odwodnienia wód opadowy

ul. Jeleniogórska 36-36 A

Poszerzenie podwórza od strony frontowej budynku poprzez usunięcie skarpy w kierunku ogródków działkowych, utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie odpływów odprowadzających wody opadowe

34

Obniżenie chodnika

ul. Zwycięstwa

Usunięcie około 10 cm.warstwy asfaltu celem obniżenia chodnika w bramie wjazdowej od ul. Zwycięstwa na podwórka budynków przy ul. Kolejowej 16 i 18 oraz Zwycięstwa 2

35

Utwardzenie nawierzchni podwórza

ul. Zwycięstwa 2

ul. Kolejowa 16 i 18

Utwardzenie nawierzchni podwórza poprzez nasypanie i ubicie walcem drobnego tłucznia

36

Poprawa nawierzchni podwórka

ul. Rynek od 6 do 9

Wymiana nawierzchni,poprawa odprowadzenia wody z podwórka

37

Remont budynku

ul. Rynek 7 A oficyna

Budynek komunalny

38

Rewitalizacja muru obronnego

ul. Krasickiego

Rewitalizacja muru obronnego

39

Wykonanie toalet w budynkach miejskich

 ul. Piaskowa, ul. Krasickiego

Wykonanie toalet w budynkach

40

Oznakowanie poziome i pionowe

Oś. Sudeckie, ul. Spokojna, ul. Zwycięstwa

Wykonać oznakowanie pionowe i poziome ułatwiające dojście z Oś. Sudeckiego do miasta zgodnie z przepisami

41

Usunięcie barier architektonicznych

ul. Świdnicka

Wykonać podjazd dla inwalidów do poczty

42

Oznakowanie poziome i pionowe

ul. Mieszka 1 ( przy wjeździe na plac parkingowy „Czerwona Torebka '')

Oznakowanie poziome i pionowe

43

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych

ul. Ciernie od nr 31 do 39 i od nr 144 do 150G, Droga Węglowa, ul. Boczna

Remont nawierzchni dróg

44

Budowa oświetlenia ulicy

Droga Węglowa, ul Boczna, ul.Ciernie od 39 A ( tunel ) do 39 F , ul. Boczna, Ciernie od nr 81 do nr

Budowa oświetlenia ulicy

45

Poprawa funkcjonalności podwórek

ul. Stawowa, ul. Zwycięstwa, ul. Wolności

Poprawa funkcjonalności podwórek

46

Rewitalizacja mostu i zagospodarowanie skweru

ul. Jeleniogórska, ul. Wiejska

Rewitalizacja mostu przy ul. Jeleniogórskiej wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Wiejskiej

47

Modernizacja podwórka

ul. Rynek od nr 6 do nr 9

Remont nawierzchni, zlikwidowanie spadku płaszczyzny w stronę budynku nr 9, która powoduje po ulewnych deszczach zalewanie korytarza

48

Remont chodników

ul. Parkowa

Remont chodników

49

Montaż oświetlenia ulicznego

 ul. Zamkowa 14/15

Montaż oświetlenia ulicznego

50

Doświetlenie przejść dla pieszych

ul. Wałbrzyska/ul. Świdnicka i ul. Jeleniogórska

Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. Wałbrzyskiej i ul. Świdnickiej oraz przy ul. Jeleniogórskiej (przed mostem)

  


Budżet partycypacyjny przedłużony
(02.09.2014)

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców dotyczącymi możliwości zgłaszania kolejnych propozycji na inwestycje, informujemy, że nabór wniosków w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego został przedłużony do 30 września.

Tym samym wszyscy z Państwa, którzy mają pomysł na realizację zadania inwestycyjnego na terenie miasta mają szansę zgłosić go do magistratu. Propozycje zgłaszać można na trzy sposoby. Wysyłając zgłoszenie drogą mailową na adres promocja@swiebodzice.pl,  składając osobiście w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej (ul. Świdnicka 7 pok. nr 3) lub korzystając z urny ustawionej w ratuszu, do której należy wrzucić wypełniony formularz.

Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2015 rok.


PLIK DO POBRANIA:


 


Budżet obywatelski 2014 - jest sporo pomysłów
(08.10.2013)

Jest już pełna lista zadań, zgłoszonych przez mieszkańców miasta w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Przez kilka miesięcy świebodziczanie mogli zaproponować inwestycję lub niewielki projekt poprawy infrastruktury w mieście.

Wpłynęło sporo zgłoszeń, większość dotyczy drobnych napraw, remontów, budowy dróg rowerowych czy zagospodarowania terenów zielonych. Niektóre są w trakcie realizacji lub już zostały wykonane - jak chociażby budowa bulodromu przy kompleksie basenowym na ul. Rekreacyjnej. Placyk do gry w bule jest już gotowy, a dodatkowo zadanie zostanie rozszerzone i bliźniaczy plac powstanie w Parku Miejskim.

Ile projektów ma szansę na realizację? - Na pewno kilka lub nawet kilkanaście, to zależy od kosztów poszczególnych zadań - mówi Marzena Korona-Kruk, kierownik Wydziału Promocji UM, który koordynował zbieranie propozycji do budżetu partycypacyjnego. - Teraz poszczególne wydziały muszą przeanalizować zgłoszenia, wyliczyć wstępne koszty i wtedy będzie można uwzględnić je w przyszłorocznym budżecie. Te, które nie trafią do realizacji na rok 2014, trafią do "poczekalni" i będą brane pod uwagę do realizacji na rok kolejny.

Poniżej przedstawiamy pełną listę zgłoszonych przez mieszkańców zadań do budżetu obywatelskiego na 2014 rok.

 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY - ZESTAWIENIE

L.p.

Nazwa zadania

Lokalizacja

Opis zadania

1

Naprawa nawierzchni drogowych: Osiedle Wilcza Góra, oświetlenie ul. Cisowej

Osiedle Wilcza Góra

Wymiana wierzchniej warstwy nawierzchni ulic: Klonowej, Świerkowej, Cisowej, Dębowej. Montaż ok. trzech latarni oświetleniowych zasilanych linią nadziemną (niski koszt) przy drodze gruntowej.

2

Wymiana chodnika; zatoczki do parkowania; wycięcie starych brzóz

Ulica Wiejska

Likwidacja chodnika asfaltowego – zmiana na kostkę brukową. Wykonanie zatoczek do parkowania przy policji, pogotowiu w miejscu naprzeciw ul. Wiejska 14 lub po prawej stronie ul. Armii Krajowej kosztem chodnika, którym nikt nie chodzi. Wycinka starych drzew, które po każdym mocnym wietrze się obłamują.

3

Oczyszczenie skarpy

ul. Kasztanowa (skarpa skalna)

Usunięcie ze skał przyrośniętych drzew.

4

Melioracja strumyka

ul. Kasztanowa

Koryto strumyka wyprofilować. Obłożyć boki kratownicą betonową. Przy mostku zrobić stopnie z boczków granitowych. Wyciąć krzewy od strony ścieżki.

5

Odnowienie balustrad

Wodospad (ul. Wiejska)

Odnowienie skorodowanej balustrady przyczyni się poprawie estetyki.

6

Wytyczenie dróg rowerowych

ul. Jeleniogórska, ul. Wałbrzyska, ul. Piłsudskiego

Wymalowanie granic na chodniku, do których będą mogli się poruszać rowerzyści.

7

Przebudowa zakrętu drogi

Zjazd z ul. Jeleniogórskiej na Os. Piastowskie

Poszerzenie wjazdu, co spowoduje płynne skręcanie na Osiedle Piastowskie.

8

Rewitalizacja Bramy Lwów

ul. Wałbrzyska

Odnowienie bramy z całym kompleksem murów.

9

Remont murów granitowych

ul. Jeleniogórska

Zaprawa łącząca bloczki granitowe powypadała, co powoduje możliwość wypadanie bloczków. Zamiast asfaltu kostka brukowa.

10

Melioracja rowów

ul. Kasztanowa

Rowy, do których wpływa woda poszerzyć od strony stawów. Przy ZWiK zrobić przepust do strumyka.

11

Zwiększenie powierzchni Miejskiej Biblioteki Publicznej

MBP, ul. Świdnicka 15

Włączenie I piętra budynku do biblioteki. Przeniesienie lokatorów z I piętra budynku. Zaproponowanie mieszkań zastępczych.

12

Przebudowa drogi

ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Droga wzdłuż Zespołu Szkół im. S. Prosińskiego. Skoro już jesteśmy w trakcie remontu naszego OSiRu to dlaczego by nie zrobić tej drogi? Wydaje mi się, że będzie to naszą wizytówką. W końcu myślę, że będą przyjeżdżać do nas „powiatowi turyści”. Wiadomo, że jest jeszcze dojazd przez ulicę Polną, więc w/w będzie można zamknąć na jakiś czas i nie będzie z tym problemu.

13

Budowa bulodromu

ul. Rekreacyjna/Park Miejski

Budowa zwartej, ograniczonej konstrukcji boiska o wymiarach 4 na 15 metrów, wyposażonej w drenaż (5 cm piasek, warstwa geowłókniny, 15 cm żwir rozmiar 2-16 mm, 6 cm tłuczeń granitowy strzegomski rozmiar 0,6 mm, boisko obwiedzione deską z drewna egzotycznego 3x15 cm wystającą ok. 2 cm nad poziom powierzchni do gry) wraz z ławkami do odpoczynku.

14

Wykonanie trasy pieszo-rowerowej na punkt widokowy – wzgórze przyległe do basenów OSiR

ul. Wałbrzyska –> ul. Strzelecka –> ul. Rekreacyjna

Trakt wytyczyć od ul. Wałbrzyskiej, skręt na ul. Strzelecką przy płocie betonowym dawniej „Termetu” przez ogródki działkowe na wzgórze przyległe do ośrodka OSiR ul. Rekreacyjna i dalej w dół w kierunku ul. Kasztanowej połączyć z istniejącą drogą rowerowo-pieszą.

15

Wykonanie remontu muru oporowego na rzece Pełcznica

ul. Ofiar Oświęcimskich (wodospad)

Uzupełnienie wyrwanych przez wodę bloczków granitowych przy wodospadzie i dalej powyżej. Uzupełnienie wymytej przez wodę zaprawy cementowej przy bloczkach granitowych.

16

Wykonanie schodów

ul. Wiejska (wejście na OSiR)

Poszerzyć istniejące schody z zachowaniem norm. Chodzi o wysokość schodów uwzględnić przy projektowaniu wprowadzaniu rowerów.

17

Wykonanie kanalizacji deszczowej

ul. Rekreacyjna

Na istniejącej szosie do OSiRu i parkingu przy basenie nie ma stosownej do tej powierzchni kanalizacji deszczowej co przy intensywnych opadach tworzy rzekę wody

18

Mur betonowy przy kościele św. Piotra i Pawła

Mur odgradzający plac kościelny od budynków komunalnych

Otynkować przedmiotowy mur od strony budynków

19

Wykonanie dodatkowych kanałów instalacji deszczowej

Skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Zwiększyć ilość kratek ściekowych do kanalizacji deszczowej

20

Droga dla rowerów

Droga rowerowa łącząca: rynek z osiedlem piastowskim, rynek z   Parkiem Krajobrazowym Książ, rynek z parkiem miejskim i stacją kolejową, rynek z osiedlem sudeckim, rynek z dzielnicą Ciernie, rynek z dzielnicą Pełcznica

Wykonanie połączenia rowerowego centrum miasta z innymi dzielnicami. Budowa bezpiecznych dróg rowerowych. Drogi rowerowe są proekologiczne, taka forma komunikacji nie zanieczyszcza środowiska.

21

Rewitalizacja kamienic. Poprawa wizerunku wjeżdżających do Miasta

Skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Strzegomską

Umycie tynków, uzupełnienie ubytków, otynkowanie tynkiem cementowym. Zagruntowanie i pomalowanie części frontowych kamienic. Nie odnawianych od kilkudziesięciu lat.

22

Budowa drogi, poprawa zagospodarowania terenów zielonych

ul. Świdnicka

Budowa jednokierunkowej drogi utwardzonej łączącej koniec ul. Wojska Polskiego i wyjazd na ul. Świdnicką. Droga do 3,5 t. nośności np. z brukowanej kostki betonowej. Poprawa zagospodarowania terenów zielonych przez usytuowanie ławek i koszy przy wybudowanym chodniku.

23

Oświetlenie skrzyżowania

ul. Kamiennogórska/ul. Jeleniogórska

 

24

Rozbudowa stadionu miejskiego

Sportowa 15

 

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach 

 

Mieszkańcy zdecydują, na co wydać pieniądze

Wyremontować chodnik, urządzić plac zabaw, a może zorganizować duży festyn osiedlowy? - świebodziczanie sami zaproponują, na co chcieliby wydać budżetowe pieniądze w przyszłym roku. Burmistrz miasta Bogdan Kożuchowicz postanowił część kwoty przeznaczyć na wydatki, wskazane bezpośrednio przez mieszkańców Świebodzic.

- Budżet partycypacyjny stosowany jest w wielu miastach, chcemy więc także umożliwić społeczeństwu naszego miasta zadecydowanie, jak wydać część publicznych pieniędzy - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Nie będzie to duża kwota, ale z pewnością pozwoli na zrealizowanie dwóch-trzech zadań, wskazanych bezpośrednio przez mieszkańców.
Projekt potrwa kilka miesięcy. Mieszkańcy już niebawem otrzymają do swoich skrzynek pocztowych druk, na którym będą mogli zaproponować pomysł na inwestycję lub remont; takie zgłoszenie będzie można również wysłać drogą elektroniczną. Termin ich przesyłania to koniec lipca 2013.

Zadania zaproponowane przez mieszkańców zostaną zweryfikowane - przede wszystkim pod kątem możliwości formalnoprawnych - trzeba będzie sprawdzić, czy zadanie nie dotyczy np. powiatu albo prywatnej nieruchomości. Gdy pomysł mieszkańców będzie wymagał współdziałania z innymi jednostkami, to takie współdziałanie burmistrz zainicjuje. Jeśli okaże się, że zaproponowane zadanie będzie mogła w pełni wykonać gmina, powstanie lista propozycji i w drugim etapie świebodziczanie będą na nie oddawać głosy. Propozycje, które otrzymają największe poparcie społeczne, zostaną wpisane do budżetu na 2014 rok.

Te zadania, które nie znajdą się w grupie wybranych, nie trafią do kosza - będą brane pod uwagę do realizacji w następnych latach.

Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej miasta www.swiebodzice.pl, w zakładce Oferta inwestycyjna Budżet patrycypacyjny 2014 - propozycje oraz w Gazecie Świebodzickiej.

*   *   *

Budżet partycypacyjny to mechanizm umożliwiający mieszkańcom bezpośredni wpływ na sposób wydawania części pieniędzy publicznych. Oznacza świadome współdecydowanie mieszkańców o sprawach całej miejscowości i swojej okolicy. Integruje lokalne społeczności, wzmacnia poczucie sprawiedliwości związane z podziałem funduszy publicznych, rodzi nowy typ odpowiedzialności mieszkańców za dobro wspólne jakim jest miejsce, w którym żyją. Korzystnie wpływa także na edukację obywatelską, polepsza relacje na linii władza - obywatel, zwiększa świadomość związaną z regułami rządzącymi funkcjonowaniem samorządów i samorządności lokalnej.

 


     

INICJATYWA LOKALNA
PROPOZYCJA DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2014

Formularz dla mieszkańców Świebodzic


 

 

strona główna  |  do góry  |