Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip

Nowe miejsca żłobkowe

Tablica informacyjna opis poniżej zdjęcia

Gmina Świebodzice realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów !" 
Głównym celem projektu jest: zwiększenie zatrudnienia, możliwość powrotu do pracy i godzenia Życia prywatnego z. rodzinnym dla 24 osób (20K), pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 24 nowych miejsc w żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach w okresie IV-V111.2019 a także zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc w okresie 1X.2019-V111.2021. 
Całkowita wartość projektu: 934 877,27 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 783 677,27 zł 
 
www.mapadotacji.gov.pl 
 

 

Pragniemy poinformować, iż w Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach realizowany jest projekt pt.:
 
  • „Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów!”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego- konkursy horyzontalne.
 
Projekt wdrażany jest od 8 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia, możliwość powrotu do pracy i godzenia życia prywatnego z rodzinnym dla 24 osób (20 K), pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 24 nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr2 w Świebodzicach w okresie IV-VIII.2019 a także zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc w okresie IX.2019-VIII.2021.

 
 
 
tablica z informacją opis poniżej.
 
 
 
Fundusze Europejskie Program Regionalny 
Rzeczpospolita Polska 
DOLNY ŚLĄSK
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 do projektu p.t. „Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów I"
realizowanego w żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Powrót