Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip

Polityka prywatności

 INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO 


1. Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Jaki jest cel RODO?

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej informacje dotyczące danych osobowych. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Świebodzicach
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice 


Danych osobowych nie sa nikomu udostępniane.

Dane osobowe na portalu,

Danymi osobowymi są informacje, które dają możliwość identyfikacji osoby fizycznej. Dane osobowe w ramach portalu są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie obowiązującym, ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy użytkownik portalu może dobrowolnie udostępnić własne dane osobowe w ramach usługi “newsletter”, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do korzystania z usługi. Dane osobowe podawane w celu korzystania z usługi newsletter są wykorzystywane tylko w celu utrzymywania kontaktów z użytkownikiem koniecznych do wykonania usługi. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane za zgodą osób, których dotyczą i w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Jakie dane przetwarzamy?

Danymi przetwarzanymi w ramach Portalu są dane dobrowolnie przekazane przez uzytkownika portalu przy rekjestracji i logowaniach do newslettera oraz formularza kontaktowego tj. adres-email, imię, nazwisko. Dane podane przez użytkownika są wykorzystywane tylko w celu realizacji usług dostępnych na portalu tj. usługa newsletter oraz formularz kontaktowy. Dodatkowo na portau wykorzystywane są pliki cookies o których mowa poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Urząd Miejski w Świebodzicach
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice 

 

Informacje dla osoby, której dane są przetwarzane

W ramach portalu użytkownik w każdej chwili ma prawo do uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych przekazanych administratorowi portalu.

Usunięcie adresu poczty elektronicznej jest jednoznaczne z rezygnacją z usługi” newsletter”. Rezygnacja z usługi “newsletter” odbywa się poprzez zaznaczenie opcji “zrezygnuj z newslettera” znajdującej się na końcu każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach usługi. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma również możliwość wglądu do nich, poprawienia lub usunięcia poprzez wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek portalu dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe udostępniane w ramach portalu nie są w żaden sposób przekazywane podmiotom trzecim (sprzedawane ani użyczane).

Administrator portalu może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Przetwarzanie innych danych użytkowników portalu

Na portalu zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Mogą one być wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją Portalem.

 

Pliki Cookies

Portal automatycznie nie zbiera danych z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies -. „ciasteczka” są danymi informatycznymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym portalu tj. komputer, komórka lub  inne urządzenia umożliwiające dostęp do portalu. Pliki cookies są stosowane by dostosować portal do preferencji użytkownika, dostosować treści reklamowe do użytkownika, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.