Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Zapytaj Burmistrza

 
Szanowni Mieszkańcy Świebodzic

Zapraszamy do nowej formy kontaktu z Burmistrzem Miasta. Za pośrednictwem tej strony możecie zadać pytanie burmistrzowi Miasta Świebodzice. Należy je wpisać w oknie, które się wyświetla a następnie kliknąć na przycisk "WYŚLIJ". W ciągu maksymalnie 7 dni na tej stronie zamieszczona zostanie odpowiedź wraz z zadanym pytaniem tak, aby nie tylko osoba zainteresowana ale każdy mieszkaniec mógł się z nią zapoznać. Zadawane przez Państwa pytania niejednokrotnie wymagają sięgnięcia po materiały do różnych dokumentacji oraz baz danych i opracowania zebranych informacji, dlatego zastrzegamy sobie w takich wypadkach prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi. Zachęcamy do skorzystania z tej formy kontaktu.

Szanowni Państwo, pytania do Burmistrza nie powinny zawierać sformułowań obraźliwych. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do ich usuwania.

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomośc e-mail.


Łączysz się z adresu: 3.230.76.196

Wyślij wiadomość
 
 
Uwaga:
Wszystkie pytania zawierające treści nawołujące do nienawiści; ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie, homofobiczne i jakiekolwiek inne godzące w dobre imię osób trzecich, będą ignorowane przez administratora strony oraz zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Ponadto na pytania polityczne, dotyczące kamapanii wyborczej nie będą udzielanae odpowiedzi
i nie będą one publikowane.

Zapytaj Burmistrza

PYTANIE 2734: Imię/NICK: Krystian

Opublikowano: 03-04-2020
Witam czy jest możliwość aby na ulicy droga węglowa , ul wisniowa , malinowa powstał znak STREFA ZAMIESZKANIA, ponieważ kierowcy jeżdża tutaj ile fabryka dała a spacerują tu ludzie i bawią się dzieci.

 

ODPOWIEDŹ:

 

Szanowny panie Krystianie,

uprzejmie informuję, iż drogi: ul. Wiśniowa i ul. Malinowa nie są własnością Gminy, a drogami, których właścicielami są mieszkańcy nieruchomości do nich przyległych. Jeżeli właściciele wyrażają taką wolę mogą ustawić na swojej działce stosowne oznakowanie, Gmina nie będzie wnosić sprzeciwu. Natomiast ustawienie znaku na ul. Węglowej będzie niosło konsekwencje dla ulicy Węglowej, Wiśniowej i Malinowej oraz pozostałych ulic chociażby w zakresie ograniczenia prędkości do 20km/h i do parkowania tylko w wyznaczonych miejscach (oznacza to kopertę i stosowne oznakowanie). W tym przypadku nikt z Państwa nie będzie mógł zostawić samochodu na ulicy, jeśli nie ma do tego wyznaczonego miejsca. Jeżeli mając świadomość konsekwencji w dalszym ciągu zależeć będzie Państwu na znaku Strefa Zamieszkania zapraszamy Państwa do telefonicznego kontaktu z wydziałem IT 074 6669530. W chwili obecnej projektowana jest przebudowa zjazdu z ulicy Węglowej na Ciernie, który wymusi zmniejszenie prędkości,w tym roku realizowane będzie oświetlenie tej drogi, w roku przyszłym kolejne jej elementy.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2733: Imię/NICK: Justyna

Opublikowano: 03-04-2020
Dzień dobry, kupiłam mieszkanie od spółdzielni na Os.Piastowskim na ul. K. Odnowiciela, akt notarialny został podpisany 11.03.2020 - w przeciągu 2tyg. miałam udać się do urzędu w celu uiszczenia opłaty podatkowej chyba od nieruchomości albo gruntu. Czy jestem w stanie zrobić to zdalnie? Proszę o informację i pomoc Pozdrawiam Justyna L.

 

ODPOWIEDŹ:

 

Szanowna Pani Justyno,

uprzejmie informuję, że nie można tych formalności załatwić zdalnie. Otrzyma Pani postanowienie celem złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN – 1 wraz z załącznikiem celem zgłoszenia do opodatkowania nieruchomości.

Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny z wydziałem finansowym, tel. 74/ 666-95-66, który służy pomocą w tej sprawie.

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
 
 

PYTANIE 2732: Imię/NICK: MARIAN

Opublikowano: 03-04-2020
jako suweren prosze otworzyc targowisko w naszym miescie. raczej zmknac obce supermarkety.wybralismy pana na burmistrza aby pan nam sluzyl anie tzw politycznej poprawnosci i obcym wrogim Polsce interesom i tzw globalizacji.Oczekuje ,ze pan to zrobi jesli nie to zapewniam pana nie pan juz naszym burmistrzem

 

ODPOWIEDŹ:

 

Szanowny Panie Marianie,

uprzejmie informuję, że w związku z licznymi postulatami mieszkańców oraz przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Targowiska Miejskiego, dopuszczalna jest (na własną odpowiedzialność) sprzedaż wyłącznie artykułów spożywczych i płodów rolnych. Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich sprzedających i klientów o stosowanie się do wszelkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w szczególności:

  • dbania o prawidłową higienę rąk;
  • zachowania dystansu co najmniej 2 m od drugiej osoby;
  • w miarę możliwości korzystania głównie z płatności bezgotówkowych;
  • przebywania w maksymalnej ilości 3 osób na 1 stanowisko handlowe.

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga

Burmistrz Miasta Świebodzice

 

PYTANIE 2731: Imię/NICK: COWiD 19

Opublikowano: 03-04-2020
Panie Burmistrzu proszę o podjęcie działań zmierzających do zamknięcia placów zabaw, boisk itp. Pomimo tego że mamy stan epidemii młodzież i dzieci się tam spotykają i nic sobie nie robią zagrożenia oraz próśb władz lokalnych i mediów. Dla ułatwienia działań w tym temacie podam przepisy na podstawie których można to sprawnie zrobić i egzekwować: ustawa o samorządzie gminnym; art. 40 ust 3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. ust. 4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. art 41 ust 2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia. 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. oraz art 54 kodeksu wykroczeń: Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Panie Burmistrzu działajmy szybko i zdecydowanie, bądźmy mądrzy przed szkodą. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że place zabaw, za które odpowiada ZGK Świebodzice Sp. z o.o. zostały zamknięte. Po spotkaniu ze sztabem kryzysowym, które odbyło się 12 marca br. podjąłem decyzję, aby wszystkie siłownie zewnętrzne należące do OSiR – u również zostały zamknięte (siłownia w parku oraz plac do streetworkout’u - obok boiska ORLIK na Osiedlu Piastowskim). Ponadto od dnia 13 marca br. do odwołania zamknięte pozostają wszystkie obiekty sportowe w mieście. Dokładam wszelkich starań, aby mieszkańcy miasta stosowali się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. O przypadkach nieprzestrzegania obowiązujących procedur i przepisów uprzejmie proszę informować straż miejską lub funkcjonariuszy komisariatu policji.

 

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga

Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2730: Imię/NICK: MIESZKANIEC

Opublikowano: 25-03-2020
Panie Burmistrzu Czy jest możliwość odgrodzenia terenu między firmą Defalin, a ulicą Sienną? Chodzi o pustostan za składem opałowym (teren po byłym magazynach Peamco). Notorycznie kierowcy wyjeżdżają z tego pustostanu na ulice Sienną i jadą nią pod prąd (sytuację zdarzają się kilka razy dziennie). Lub też wjeżdżają od ulicy granicznej na ulice Sienną pod prąd i jadą właśnie na ten pustostan. Czy jest możliwość odgrodzić go tak aby uniemożliwić wjazd i wyjazd od strony ulicy Siennej? Pozdrawiam

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

informuję, że teren pomiędzy ul. Towarową, a ul. Sienną jest własnością PKP S.A.
W związku z powyższym Gmina nie może wykonać ogrodzenia wzdłuż przedmiotowego terenu. Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta, Gmina wystosuje odpowiednie pismo do Straży Miejskiej i Policji z prośbą o wzmożoną kontrolę przestrzegania istniejącej organizacji ruchu przez kierowców na ul. Siennej. Gmina także wystąpi z wnioskiem w ww. sprawie do Zarządu Spółki PKP.

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

 

PYTANIE 2729: Imię/NICK: Damian

Opublikowano: 25-03-2020
Czy jest zaplanowana jakaś walka z bardzo zanieczyszczonym powietrzem w Świebodzicach? Codziennie wskaźniki przekraczają 200-400 procent normy.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Damianie,

uprzejmie informuję, że w 2020 roku z budżetu Gminy Świebodzice będą udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań, polegających na zmianie czynnika grzewczego.

W II kwartale br. ogłoszony zostanie nabór wniosków na wymianę tzw. "kopciuchów" w ramach projektu grantowego pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele lokali mieszkalnych oraz domków jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania będzie wynosiła do 70% wydatków kwalifikowalnych tj. 10 tys. do mieszkania a 25 tys. do domu. 
Prosimy o śledzenie miejskiej strony internetowej gdzie zostanie umieszczona dokumentacja konkursowa.
Wnioski będzie można pobierać od 3 kwietnia br. na stronie internetowej BIP tut. Urzędu - zakładka Wydział Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego - ochrona środowiska lub w Ratuszu.

Jednocześnie proszę, w przypadku uzasadnionych podejrzeń spalania odpadów w piecach domowych, każdorazowo zgłaszać interwencje u Strażników Miejskich, którzy przeprowadzą czynności kontrolne.

Interwencje należy zgłaszać pod nr tel. 746 379 070 lub 606 637 542

 

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2728: Imię/NICK: Paweł

Opublikowano: 12-03-2020
Witam Czy zaplanowano w budżecie 2020 budowę drogi na ulicy Andersa ? Jeśli nie w tym roku to kiedy ? Pozdrawiam

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Pawle,

uprzejmie informuję, że projekt inwestycji jest przygotowany. Ze względu na brak środków uchwalonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w budżecie Gminy na 2020 r. na ten cel, rozpoczęcie prac planowane jest na rok 2021.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2727: Imię/NICK: Tomasz

Opublikowano: 21-02-2020
Panie Burmistrzu, Jakiś czas temu pisałem o parkowaniu samochodów przy przejściach dla pieszych. Sytuacja nie zmieniła się. Od tamtego czasu miałem kilka incydentów w których tylko zachowanie o wiele niższej prędkości niż pozostali użytkownicy drogi, pozwoliło mi uniknąć potrącenia. Wymieniam raz jeszcze niebezpieczne punkty: - przejście przy "Łaźni", wielokrotnie przesłonięte przez samochody dostawcze. - przejście przy skrzyżowaniu Stawowej i Zwycięstwa - przejście przy skrzyżowaniu Spokojnej i Zwycięstwa Jadę tamtędy codziennie dwukrotnie a dni w których nie byłoby niepoprawnie zaparkowanego samochodu mogę policzyć na palcach jednej ręki. Co ciekawe wielokrotnie mijam się z jadącym wozem Straży Miejskiej. Rozumiem, że pracownicy mogą wracać z/na interwencję. Co jeszcze ciekawsze praktycznie to te same samochody nagminnie stoją nieprawidłowo, więc albo ich właściciele mają niesamowite szczęście nie trafiania na SM albo nic w tej sprawie się nie robi, bo nie wierzę że osoba pouczona słownie bądź mandatem nadal parkowałaby w ten sam sposób. Proszę o powtórną interwencję w tej sprawie oraz (jeśli to możliwe) o podsumowanie dotychczasowych działań SM w tym rejonie.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Tomaszu,

dziękuję za zgłoszenie, miejsca w których kierujący nie zachowali przepisowej 10 metrowej odległości od przejścia dla pieszych są stale sprawdzane przez strażników miejskich. Niemniej jednak funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach wzmogą częstotliwość działań w obrębie przejść dla pieszych w szczególności na ul. Kolejowej, Aleje Lipowe, Zwycięstwa w celu jak największego wyeliminowania kierujących pojazdami parkującymi w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2727: Imię/NICK: Mieszkaniec

Opublikowano: 03-02-2020
Panie Burmistrzu patrząc na zakorkowaną ulicę Wałbrzyską w godzinach szczytu aż prosi się aby umożliwić przejazd ulicą Rekraacyjną w obu kierunkach na zasadzie mijanki. Nie dość, że rozładuje to korek dla osób zmierzających w stronę Jeleniogórskiej to znacznie skróci drogę. Skręcając z Wałbrzyskiej na Strzelecką, później Rekraacyjną przez szkołę mamy piękny skrót w naszym zakorkowanym mieście. Aż dziw, że tylko ja widzę rozwiązanie tego problemu w dodatku zupełnie darmowe


ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że ulica Polna jest drogą jednokierunkową, od zjazdu z ul. Piłsudskiego (drogi krajowej nr 34) do skrzyżowania z ul. Strzelecką. Poza tym od skrzyżowania z ul. Rekreacyjną do skrzyżowania z ul. Strzelecką jest bardzo wąska i biegnie po łuku, brak jest widoczności, nie jest możliwe wykonanie mijanek. Z tego też względu jest drogą jednokierunkową. Nie ma zatem możliwości poprowadzenia nią ruchu dwukierunkowego. Zaproponowana przez Panią/Pana trasa prowadzi także przez drogę wewnętrzną, od stadionu do drogi krajowej nr 34 ul. Piłsudskiego. Odcinek ten nie ma chodników, a piesi poruszają się po jezdni. Ze względu na lokalizację firm w tym rejonie, na drodze tej są licznie zaparkowane samochody. Podsumowując, nie ma możliwości poprowadzenia ruchu zaproponowaną przez Panią/ Pana trasę.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2726: Imię/NICK: Mieszkanka

Opublikowano: 30-01-2020
Czy stare lampy na Sienkiewicza zostaną zdemontowane, skoro już są postawione nowe? Jeśli tak, to kiedy? I kiedy nowe zaczną działać?


ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

inwestycja zakłada demontaż starych latarni oświetleniowych na ulicach: Prusa, Sienkiewicza i Szkolnej. Jeżeli warunki atmosferyczne będą nadal optymalne inwestycja zostanie zakończona a oświetlenie uruchomione na początku lutego 2020 r.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2725: Imię/NICK: Malwina

Opublikowano: 21-01-2020
Dzień dobry, chce uczestniczyć jako członek komisji wyborczej przy wyborach prezydenckich 2020r. Gdzie moge sie zgłosić i jakie warunki trzeba spełnić? Nie należę do żądnej partii politycznej.

 

PYTANIE 2725: Imię/NICK: Malwina

 

 

ODPOWIEDŹ:

 

Szanowna Pani Malwino,

odpowiadając na Pana pytanie w sprawie udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, która zostanie powołana do przeprowadzenia wyborów i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r., uprzejmie informuję, że:
 
1)      do dnia dzisiejszego nie zostało wydane przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.,
2)       jednak nadmieniam, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, które będą uczestniczyć w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku,
3)      rejestracja komitetów wyborczych będzie określona kalendarzem wykonywania poszczególnych czynności wyborczych,
4)      wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego będzie opublikowany na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz zmianie do tej Uchwała nr 79/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego.

W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.

„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.
 
W Świebodzicach - kandydaci chętni do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa dolnośląskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa dolnośląskiego.

W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do jednej komisji wyborczej. Można być powołanym tylko jednej komisji wyborczej.

Wykaz stałych obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych zostanie ogłoszony na stronach www.bip.swiebodzice.pl.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczane będą na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują
na drukach określonych w uchwale z dnia 5 sierpnia 2019 r.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upłynie w dniu wskazanym
w kalendarzu wyborczym.

Zgłoszenia kandydatów przyjmują Urzędnicy wyborczy, w trakcie pełnionych dyżurów
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź pracownicy Urzędu.
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i następnie, po powołaniu, członków komisji twz. klauzula informacyjna zostanie zamieszczona na stronach www.bip.swiebodzice.pl.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.
W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu. Informacja o dodatkowym naborze zostanie opublikowana w przypadku wystąpienia takich okoliczności, w BIP.
Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy”.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP powołuje Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I w terminie wskazanym w kalendarzu wyborczym.
 
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
1)       Przewodniczący komisji – 500 zł,
2)       Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
3)       Członek komisji – 350 zł.
 
Wysokość diet określa UCHWAŁA Nr 6/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Ponadto należy zauważyć, że:
1)      samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
2)      przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określonego kandydata.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2724: Imię/NICK: Mieszkaniec

Opublikowano: 21-01-2020
Dzień dobry, Drogi Panie Burmistrzu, jestem mieszkańcem budynku nr 10 na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od kilku miesięcy w sąsiedztwie krąży plotka, że niegdyś przynależący do naszego budynku, a jakieś dziesięć lat temu sprzedany jakiemuś przedsiębiorcy, budynek Piłsudskiego 10A zostanie rozebrany. Nie da się ukryć, że stan techniczny tej nieruchomości jest w opłakanym stanie. Ruina po prostu. Czy plotki, jakie się słyszy tu i ówdzie są prawdą? Ta nieruchomość zostanie rozebrana? A jeśli tak, to kiedy? My - mieszkańcy - mamy podwórze tuż przy tej nieruchomości i ciekawi nas, co się będzie działo z tym budynkiem. Zostanie zburzony? Powstanie tam jakaś nowa nieruchomość, a może będą tam ławki, miejsca parkingowe, tereny zielone? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że rozbiórka budynku przy ulicy Piłsudskiego 10a odbędzie się tym miesiącu. Ze względu na to, że obiekt przylega do zabytku, na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości został złożony wniosek u Konserwatora Zabytków z programem rozbiórki opracowanym przez archeologa. Wyburzenie obiektu będzie realizowane pod nadzorem archeologa, a odbiór robót z przedstawicielem Konserwatora Zabytków. Zakończenie rozbiórki jest planowane na 31 stycznia. Mury obronne zostaną odsłonięte i odrestaurowane a teren będzie zaadoptowany na przestrzeń rekreacyjną z zielenią i ławką.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2723: Imię/NICK: Alicja

Opublikowano: 21-01-2020
Panie Burmistrzu, Zwracam się z pytaniem odnośnie planów Miasta w zakresie rewitalizacji terenów zielonych. Dokładnie chodzi o projekt zapoczątkowany w marcu 2017 roku, tj. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy jakości życia mieszkańców”. Czy teren znajdujący się przy ul. Dąbrówki zostanie objęty projektem (Obiekt 8 Teren przy ulic Dąbrówki Park Sportowy, całkowita powierzchnia 2,12 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.) ? Jakie są plany dla ww terenu? Będę wdzięczna za odpowiedź. Z poważaniem, Alicja.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Alicjo,

obiekt nr 8, o który Pani pyta, będzie realizowany w latach 2020-2021. Została opracowana dokumentacja projektowa i Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Obecnie trwa procedura przygotowania postępowania o zamówienie publiczne.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2722: Imię/NICK: Ewelina

Opublikowano: 21-01-2020
Dzień dobry Panie burmistrzu chciałabym się dowiedzieć czy u nas w Świebodzicach jest jakiś zdun do naprawy pieca jałowego?

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Ewelino,

uprzejmie informuję, że w Świebodzicach nie ma zarejestrowanej firmy zajmującej się naprawą pieców.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2721: Imię/NICK: Agnieszka

Opublikowano: 17-01-2020
Dzień dobry Panie Burmistrzu. Nawiązując do sprawy 2720, chciałam serdecznie podziękować za pozytywne jej załatwienie. Jestem mile zaskoczona faktem,że ktoś nie tylko czyta, ale odpowiada i realizuje prośby mieszkańców. Na początku roku byłam w bibliotece miejskiej w celu uzyskania kodu do Legimi, ale powiedziano mi, że nie będą już dostępne. Zdziwiłam się tym faktem, ponieważ uważam,że w dobie wszechobecnego internetu powinno się propagować czytelnictwo, również w formie Legimi. Stąd się wzięło moje pytanie do Pana. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Agnieszko,

Cieszy mnie fakt, że jest Pani usatysfakcjonowana zarówno załatwieniem sprawy przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świebodzicach, jak i sposobem komunikacji mieszkańców z burmistrzem Miasta i szybkim reagowaniem na potrzeby Mieszkańców. Podzielam Pani zdanie odnośnie czytelnictwa i różnorodnych metod czytania, czemu służą między innymi nowoczesne nośniki informacji i przekazywania tekstu, którymi dysponuje również nasza biblioteka. Życzę zadowolenia i satysfakcji z oferty biblioteki i pasjonujących lektur w 2020 roku.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2720: Imię/NICK: Agnieszka

Opublikowano: 09-01-2020
Dzień dobry. Panie Burmistrzu, ciekawą inicjatywą było udostępnienie książek do czytania poprzez Legimi, do którego kod można było uzyskać w bibliotece. Czy ta forma czytelnictwa będzie dalej propagowana? Tylko proszę nie odpowiadać,że biblioteka jest dobrze wyposażona, bo w praktyce wygląda to tak,że nie ma interesującego nas tytułu, bądź został wypożyczony ... i nie wraca przez parę miesięcy. Poza tym nie każdy ma możliwośc korzystania z biblioteki ze względu na swój stan zdrowia. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Agnieszko,

w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że dostęp do usługi Legimi jest w dalszym ciągu możliwy. Zapraszam do Biblioteki przy ulicy Świdnickiej w celu pobrania kodu uprawniającego do korzystania z usługi w tym roku.  Co do drugiej części Pani uwagi informuję, że Biblioteka dokonuje regularnych zakupów nowości wydawniczych, zarówno z dotacji budżetowej, jak i ministerialnej, uwzględniając każdą sugestię swoich Czytelników. Jeżeli książka jest niedostępna na rynku wydawniczym, sprowadzamy ją dla Czytelnika w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych. Istotnie są pozycje książkowe szczególnie poszukiwane i kilkumiesięczne oczekiwanie spowodowane jest rezerwacją książki przez kolejnych Czytelników. Tak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o książki Olgi Tokarczuk i Mariusza Szczygła, a więc laureatów ważnych literackich nagród. Są jednak dostępne w usłudze Legimi, do korzystania z której zapraszam.

 

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2719: Imię/NICK: Mieszkaniec

Opublikowano: 31-12-2019
Panie Burmistrzu. Do kogo należy teren między ulica strefową a ulica Sienną chodzi o teren za składem opałowym ? Notorycznie kierowcy różnego rodzaju pojazdów urządzają sobie z tego terenu tor wyścigowy przez co stwarzają zagrożenie dla osób spacerujących z psami (a sporo osób tam chodzi) dodatkowo zakłócają spokój mieszkańców pobliskich bloków. Dodatkowo kierowcy wyjezdzajacy z tego terenu na ulice Sienną jadą pod prąd stwarzając zagrożenie. Czy można coś z tym zrobić Czy najpierw musi dojść do tragedii ? Pozdrawiam

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

uprzejmie dziękuję za zgłoszenie informacji. przekazaliśmy ją do Straży Miejskiej i Policji z prośbą o wzmożoną kontrolę przestrzegania istniejącej organizacji ruchu w tym rejonie.


Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2718: Imię/NICK: Władek

Opublikowano: 31-12-2019
dobry Panie Pawle. Czy jest zaplanowany remont ulicy Siennej na rok 2020 ? Ulica stała się dosyć mocna przejezdna przez znajdujący się na niej ośrodek zdrowia, mechanik samochodowy, biurowiec. Droga wygląda tragicznie i bez problemu można urwać na niej zawieszenie. Drugie pytanie dotyczy również ulicy Siennej. Ma ulicy notorycznie kierowcy poruszają się pod prąd stwarzając olbrzymie zagrożenie, pacjenci ośrodka zdrowia często zostawiają cale chodniki przez co nie da się przejść oraz ludzie poruszają się środkiem ulicy zamiast chodnikiem i nie chcą ustąpić miejsca pojazdom które poruszają się ulica. Czy można coś z tym zrobić? Czy można tam zamontować monitoring miejski dzięki czemu policja i straż miejska mogła by podejmować natychmiastową interwencję wobec ludzi łamiących prawo ?


ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Władysławie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie remontu nawierzchni na ul. Siennej wyjaśniam, że budżet na 2020 rok nie został jeszcze uchwalony. Odnośnie pytania drugiego informuję, że zwróciliśmy się z prośbą do Straży Miejskiej i Policji o zwiększone patrole na ul. Siennej.


Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2717: Imię/NICK: Świebodziczanka

Opublikowano: 20-12-2019
Dzien dobry, Panie burmistrzu mam pytanie odnośnie kupna mieszkania komunalnego od miasta. Chciałabym zaczerpnąć jakichkolwiek informacji na ten temat. Dodam, ze jestem samotna matką oraz osobą ucząca się.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

sprzedaż lokali komunalnych na rzecz ich najemców określa Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Najemca lokalu mieszkalnego, który posiada aktualną umowę najmu lokalu i nie posiada żadnych zaległości w stosunku do Gminy i wspólnoty mieszkaniowej budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny składa stosowny wniosek wraz z aktualna umową najmu- może być jej kserokopia w sekretariacie Urzędu, ul. Rynek 1, lub w biurze podawczym, ul. Żeromskiego 27. Gmina prowadzi postępowania w sprawie sprzedaży (wycenia lokal, kupuje dokumentacje geodezyjną) Jeśli najemca lokalu nabywa lokal za gotówkę czyli wpłata następuje jednorazowo uzyskuje 85 % bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej przez biegłego rzeczoznawce majątkowego. Wpłata w takim przypadku to 15% wartości lokalu. Jeżeli kupno lokalu następuje w systemie ratalnym najemca uzyskuje 65 % bonifikaty, wiec  spłata należności to 35 % wartości z tym ,że pierwsza   rata   to nie mniej niż 30 %  z 35 % kwoty ustalonej do spłaty. Wnioski można pobrać na naszej stronie internetowej www.swiebodzice.pl - BIP - poradnik interesanta. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 666 9527.

 
Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2716: Imię/NICK:

Opublikowano: 19-12-2019
Dzień dobry, w świetle ostatnich, tragicznych wydarzeń w Szczyrku, zwracam się z sugestią, aby zarządzić w Świebodzicach symboliczną chociaż żałobę...Kiedy niecałe 3 lata temu podobna katastrofa dotknęła nasze miasto, cała Polska się z nami solidaryzowała. Uważam, że teraz nasza kolej wykazać się solidarnością. Nie oczekuję publikacji mojej sugestii, ale uprzejmie proszę o wzięcie jej pod uwagę. Z pozdrowieniami, Joanna

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Joanno,

rozumiem emocje, jakie wzbudza tragiczny wybuch w Szczyrku w mieszkańcach Świebodzic. Pamięć o tragedii, która dotknęła nasze miasto, zaledwie dwa lata temu, nadal jest żywa. Zapewniam, że osobiście solidaryzuję się z najbliższymi ofiar tragedii w Szczyrku, jednak ogłoszenie w mieście żałoby, regulowane jest przepisami prawa, których wymieniona sytuacja nie wyczerpuje.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice