Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
Klawiatura z myszką
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Zapytaj Burmistrza

 
Szanowni Mieszkańcy Świebodzic

Zapraszamy do nowej formy kontaktu z Burmistrzem Miasta. Za pośrednictwem tej strony możecie zadać pytanie burmistrzowi Miasta Świebodzice. Należy je wpisać w oknie, które się wyświetla a następnie kliknąć na przycisk "WYŚLIJ". W ciągu maksymalnie 7 dni na tej stronie zamieszczona zostanie odpowiedź wraz z zadanym pytaniem tak, aby nie tylko osoba zainteresowana ale każdy mieszkaniec mógł się z nią zapoznać. Zadawane przez Państwa pytania niejednokrotnie wymagają sięgnięcia po materiały do różnych dokumentacji oraz baz danych i opracowania zebranych informacji, dlatego zastrzegamy sobie w takich wypadkach prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi. Zachęcamy do skorzystania z tej formy kontaktu.

Szanowni Państwo, pytania do Burmistrza nie powinny zawierać sformułowań obraźliwych. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do ich usuwania.

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomośc e-mail.


Łączysz się z adresu: 3.236.124.77

Wyślij wiadomość
 
 
Uwaga:
Wszystkie pytania zawierające treści nawołujące do nienawiści; ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie, homofobiczne i jakiekolwiek inne godzące w dobre imię osób trzecich, będą ignorowane przez administratora strony oraz zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Ponadto na pytania polityczne, dotyczące kamapanii wyborczej nie będą udzielane odpowiedzi i nie będą one publikowane.

Zapytaj Burmistrza

PYTANIE: 2819 Imię/NICK: Michał

Opublikowano: 18-06-2021
Kiedy będzie galeria w Świebodzicach?

 ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Michale,

uprzejmie informuję o uszczegółowienie pytania o jaką galerię chodzi. Jeżeli dotyczy Pana pytanie utworzenia galerii handlowej, to nie leży to w kompetencjach Burmistrza Miasta, a podmiotu prywatnego.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2818 Imię/NICK: Paweł

Opublikowano: 18-06-2021
Panie Burmistrzu, dlaczego działkowcy zostali obciążeni opłatą za śmieci? Z regulaminu ROD wynika, że działkowcy nie mogą wyrzucać części roślin ani niepochodzących z działki odpadów komunalnych. Na działce nie powstają jednak żadne odpady komunalne. Powstają jedynie odpady roślinne. Działkowiec zatem musi płacić za śmieci ale nie może ich mieć ani wyrzucać. Ponadto nie ma na terenie gminy żadnych dedykowanych działkowcom pojemników na śmieci! Czy się mylę?

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Pawle,

konieczność uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez posiadaczy ogrodów działkowych, wynika bezpośrednio z ogólnopolskich przepisów prawa. Reguluje to art. 6j ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( dz. U. z 2021 r. poz. 888 z poźń. zm.). Ponadto pragnę poinformować, iż wszystkie pojemniki zadeklarowane przez zarządców ROD-ów na terenie Świebodzic są podstawione i działkowcy wyrzucają do nich powstające na ich ogrodach działkowych odpady komunalne.

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

 

PYTANIE: 2817 Imię/NICK: Irena

Opublikowano: 04-06-2021
Dzień dobry Panie Burmistrzu. Wiem że wieś Olszany nie należy do gminy Świebodzice,jednak brak połączenia na trasie Świebodzice-Strzegom jest dużym utrudnieniem dla wielu mieszkańców Świebodzic. Nie wszyscy są właścicielami samochodów i odwiedziny starszych rodziców są niekiedy niemożliwe. Wierzę,że Pan zainteresuje się tym problemem.Dziękuję.


ODPOWIEDŹ: 

Szanowna Pani Ireno,

Sprawa, którą Pani porusza, jest ważna dla mieszkańców obydwu miast.
Przed kilkoma miesiącami Burmistrz Strzegomia wystąpił do Gminy Świebodzice o wyrażenie zgody na wykonywanie transportu na terenie Gminy Świebodzice. Zawarcie takiego porozumienia wymagało zgody Rady Miejskiej i co ważne nie wiązało się z poniesieniem ze strony Gminy Świebodzice żadnych kosztów. Niestety Radni Świebodzic nie podjęli wówczas takiej uchwały intencyjnej pozwalającej mi na zawarcie porozumienia, żądając przedstawienia zapisów tegoż porozumienia między Gminami. W takiej sytuacji Burmistrz Strzegomia nie mogąc czekać na decyzję Rady Miejskiej w Świebodzicach, pominął Świebodzice w planach i realizacji transportu zbiorowego. Niestety decyzja Rady Miejskiej okazała się niezrozumiałą i niekorzystną dla obydwu Gmin. Wsłuchując się w ważne głosy mieszkańców miasta oraz radnych Rady Miejskiej Ewy Dziwosz i Jana Klepca, którzy zabiegali o podjęcie dalszych działań, mających na celu uruchomienie linii międzygminnej zawnioskowałem do Burmistrza Strzegomia o wznowienie rozmów w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na trasie Strzegom- Świebodzice. Burmistrz Strzegomia wyraził zgodę na chęć przystąpienia do rozmów we wskazanym wyżej temacie, jednak na innych warunkach niż poprzednie. Jednocześnie Burmistrz poinformował, że obecnie nie może uruchomić dodatkowej linii komunikacyjnej do Świebodzic w ramach obowiązującej umowy z Operatorem publicznego transportu zbiorowego w Gminie Strzegom. Wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach podjąłem działania mające na celu jak najszybsze zapewnienie transportu dla mieszkańców obydwu gmin. Przewoźnikowi zostało wydane zezwolenie na wykorzystanie przystanków. Pomimo trudności, jakie wystąpiły i braku woli ze strony radnych Rady Miejskiej dochodzi do sfinalizowania tematu- zapewnienia transportu, przewoźnik musi uzyskać jeszcze zgodę od Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2816 Imię/NICK: Elżbieta

Opublikowano: 01-06-2021

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Elżbieto,

w związku z tym, że pytanie zawiera dane osobowe jego treść nie może być opublikowana, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, organy prowadzące rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny opis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby.
W związku z powyższym proszę się zwrócić się do tut. Urzędu (ul. Żeromskiego 27, pokój nr 5, tel. 74 666 95 51 lub 74 666 95 57), z wnioskiem o wydanie zaświadczenia w jakim okresie czasu była zameldowana pod wskazanym adresem. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2815 Imię/NICK: Aneta

Opublikowano: 25-05-2021
Chciałam się dowiedzieć jak i gdzie

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Aneto,

uprzejmie proszę o uszczegółowienie pytania, tak abym mógł udzielić Pani odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2814 Imię/NICK: Anna

Opublikowano: 25-05-2021
Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc finansową na wyjazd na zawody na Mistrzostwa Polski Seniorów do Zielonej Góry, które odbędą się w dniach 28-30.05.2021r. Zawodniczki UKS Acro Club Świdnica Nikola i Julia są utalentowanymi akrobatkami z wieloma sukcesami na arenie ogólnopolskiej oraz mieszkankami Świebodzic. Każdy wyjazd wiąże się z dużymi kosztami: transport, nocleg, startowe od zawodnika. Każde wsparcie finansowe ułatwi nam wyjazd na zawody. Są to najważniejsze zawody w Polsce w Akrobatyce Sportowej. Będziemy tam godnie reprezentować i promować gminę Świebodzice i Świdnica oraz miasto Świebodzice i Świdnica. Chcemy się rozwijać, zdobywać doświadczenie i walczyć o najlepszą pozycję w Polsce. Flaga i symbole miasta Świebodzice ułatwią nam promowanie miasta. Proszę o szybkie rozpatrzenie prośby. Wiceprezes oraz trener UKS Acro Club Świdnica Anna K.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Anno,

uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie skontaktuje się z Panią kierownik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych celem dokładnego omówienia współpracy. Z przyjemnością przekażemy Pani flagę Świebodzic.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2813 Imię/NICK: Monika

Opublikowano: 25-05-2021
Dzień dobry, Panie Burmistrzu ponawiam zapytanie dot. uzupełnienia nasadzeń przez Spółdzielnię Mieszkaniową na Osiedlu Piastów (dot. pyt. 2740), moje wcześniejsze dwa pytania pozostały bez odpowiedzi, z poważaniem, Monika

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Moniko,

uprzejmie informuję, że zgodnie ze złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową wnioskiem w sprawie wycinki drzew i wydanymi przeze mnie decyzjami Spółdzielnia wywiązała się ze swoich zobowiązań i dokonała nowych nasadzeń na działce 496/2.

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2812 Imię/NICK: Jacek

Opublikowano: 24-05-2021
Dzień dobry Panie burmistrzu czy jest jakaś szansa na doprowadzenie internetu światłowodowego na ulice Ciernie?

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Jacku,

uprzejmie informuję, że doprowadzenie internetu światłowodowego należy do właściwości firm telekomunikacyjnych, na tą sprawę Gmina Świebodzice nie ma wpływu.                                                     

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

                                                                                            

PYTANIE: 2811 Imię/NICK: Jurek

Opublikowano: 17-05-2021
kiedy mozna skladac wnioski o dofinansowanie wymiany kopciuchow

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Jurku,
uprzejmie informuję, że w obecnej chwili nie ma możliwości składania wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji została przesłana właściwym organom do opiniowania, następnie zostanie przedstawiona na sesji Rady Miejskiej. Na stronie Urzędu Miejskiego z wyprzedzeniem na pewno zostanie zamieszczona informacja o terminie, od kiedy będzie można składać wnioski.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2810 Imię/NICK: Maurycy

Opublikowano: 14-05-2021
Wyłane do Państwa dnia 14-04-2021. Do dziś żadnej odpowiedzi. Co to oznacza ??? Jak mam to rozumieć??? Dotyczy: EW.3112,20,2021MS W związku z tym, iż zajęto środki na moim rachunku bankowym na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji, proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie nałożyli Państwo na mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od sierpnia 2015r. oraz podanie podstaw prawnych w/w czynności. Niestety w żadnym z aktów prawa miejscowego nie odnalazłem przyznanych mi stawek. Poniżej prezentuję tabelę ze stawkami wyciągniętymi z poszczególnych uchwał. Nr uchwały Stawka za pojemnik XI/65/2015 9,55 pln XII/93/2019 14,74 pln XXXVII/240/2021 3,10 pln Po otrzymaniu od Państwa korespondencji dotyczącej zalegania przeze mnie z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi starałem się wyjaśnić sytuację i odwołać się od Państwa decyzji, ponieważ uważam, że opłaty zostały naliczone niezgodnie z prawem. Niestety Państwo bezpodstawnie prowadzili w tym czasie egzekucję. Pragnę Państwa uświadomić, że przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej praktycznie w ogóle nie generuję odpadów. Ponadto od 2015r przez bardzo długi okres czasu nikt z Zakładu Gospodarki Komunalnej nie przyjeżdżał odbierać ode mnie odpadów, a Państwo już od września 2015r naliczali za tą usługę 45,33 pln, a w późniejszym okresie nawet 69,95 pln. Smutne jest to, że nikt z Państwa pracowników nie skontaktował się ze mną w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Nie rozumiem, dlaczego mam płacić za usługę której Państwo nie wykonaliście? Proszę o szczegółowe wyjaśnienia i liczę na polubowne załatwienie sprawy. Z wyrazami szacunku,

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Maurycy,
uprzejmie informuję, że odpowiedź na Pana pismo została przygotowana w dniu 26 kwietnia 2021 r.
i przekazana do wysyłki. Z informacji otrzymanych od osoby roznoszącej korespondencję Urzędu Miejskiego wynika, że w dniu 10 maja 2021 r., z powodu nieobecności adresata list został awizowany. W chwili obecnej pismo można odebrać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27. Pod wskazanym przez Pana adresem goniec zostawił awizo, informujące o nieodebranej przesyłce.

Ponadto informuję, że pracownicy Urzędu Miejskiego dokładają wszelkich starań, żeby jak najszybciej odpowiadać na pisma, składane przez mieszkańców. Tak też było w przypadku Pana korespondencji.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2809 Imię/NICK: Piotr

Opublikowano: 07-05-2021
Szanowny Panie Burmistrzu, dlaczego nadal zamknięte jest boisko na os. Piastowskim? Od 1 maja możliwe jest uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 50 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych).

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Piotrze, 
z informacji uzyskanych od kierownika obiektów OSiR Świebodzice Sp. z o.o. informuję, że  „Blisko Boisko” na Osiedlu Piastowskim jest udostępnione od 1 maja z limitem do 50 osób i zachowaniem reżimu sanitarnego po wcześniejszym ustaleniu warunków korzystania pod numerem telefonu:
74 666 96 20 wewnętrzny 21 lub adresem e-mail: osir@swiebodzice.pl.
Ograniczenia w korzystaniu z boiska podyktowane są Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Informacja dotycząca zasad korzystania z boiska zawarta jest w regulaminie boiska w punkcie 6 oraz na stronie internetowej: https://osir.swiebodzice.pl/komunikat-dotyczacy-funkcjonowania-obiektow/.
 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2808 Imię/NICK: Marcin

Opublikowano: 06-05-2021
Mam pytanie: Kiedy zostaną posprzątane ulice? Chodzi o piach po zimie który zalega jeszcze na chodnikach i ulicach. Trawniki są systematycznie sprzątane ale nie można tego powiedzieć o chodnikach i ulicach w naszym mieście.

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Pani Marcinie,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące posprzątania chodników i ulic informuję, że były one wielokrotnie sprzątane po okresie zimowym przez ZGK Sp. z o.o. w Świebodzicach. Są na bieżąco sprzątane ręcznie i zamiatarką mechaniczną.

Jednocześnie informuję, że przez teren Gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i krajowe, które winny być sprzątane przez zarządców. ZGK Sp. z o.o. nie sprząta również chodników przyległych do nieruchomości, na które nie ma zawartej umowy na sprzątanie, gdyż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - właściciel nieruchomości ma obowiązek sprzątać chodnik przyległy do swojej nieruchomości. Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby drogi i chodniki w mieście pozostawały czyste i bezpieczne dla użytkowników. Dlatego wystąpiliśmy również do GDDKiA oraz DSDIK i SDPŚ o posprzątanie dróg na terenie Świebodzic, które są pod ich zarządem.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2807 Imię/NICK: Marek

Opublikowano: 30-04-2021
Z uwagi na ochronę danych osobowych treść pytania nie może zostać opublikowana.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Marku,

Istnieje taka możliwość, aby obywatel uzyskał dane osobowo-adresowe osoby trzeciej. Umożliwia to ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021, poz. 510 t.j.) a dokładniej Art. 46 ust. 2 pkt 1, który stanowi że: Dane, o których mowa w ust.1 […dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL…] mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Zgodnie z ww. ustawą należy:

1.  Złożyć Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL do Burmistrza Miasta Świebodzice. (wzór wniosku (Załącznik Nr 1) został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1212)).

  1. Do złożonego wniosku załączyć dowód wniesionej opłaty w kwocie 31,00 zł za udostępnienie danych jednostkowych – podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2482). Ww. opłatę można wnieść w kasie tut. Urzędu lub na następujące konto bankowe:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270

  1. Załączyć dokumenty potwierdzające, że z osobą wskazaną we wniosku łączy go stosunek prawny wynikający z przepisów prawa materialnego oraz dokładnie wskazać okoliczności uzasadniające żądanie. Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności dane min. rejestru mieszkańców mogą być udostępniane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Z ww. artykułu wynika fakt, że to na stronie żądającej udostępnienia danych spoczywa obowiązek udowodnienia istnienia interesu prawnego upoważniającego do otrzymania danych.
  2. Wniosek składa się w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) lub w postaci dokumentu elaktronicznego przy wykorzustaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zatem wyklucza to złożenie wniosku i otrzymanie odpowiedzi pocztą e-mailową. Jedyną dopuszczalną formą złożenia wniosku w postaci elektronicznej jest złożenie go poprzez platformę e-PUAP opatrzonym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Z opisanego przez Pana przypadku nie wynika, że w chwili obecnej posiadł Pan interes prawny w uzyskaniu danych, ponieważ zgodnie z orzecznictwem interes prawny nie może być interesem przewidywanym w przyszłości ani hipotetycznym, ewentualny zamiar zawiadomienia Prokuratury o przestępstwie nie może być uznany za wystarczający do posiadania interesu prawnego. Ponadto wnioskodawca może złożyć do Prokuratury pismo procesowe nawet bez zachowania warunków formalnych, bowiem sytuacja taka jest prawnie uregulowana w art. 130 § 1 kpc.

            W odniesieniu do kwestii podania aktualnego adresu zameldowania uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z ww. ustawą o ewidencji ludności organy gmin (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci) są uprawnieni są do udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL według aktualnego stanu rejestrów, bez względu na to czy dana osoba w nim figuruje bądź nie, natomiast nie ma umocowania prawnego czynność w postaci ustalania aktualnego zameldowania bądź pobytu obywateli w przypadku kiedy nie toczy się przeciw nim postępowanie administracyjne, choć sam fakt obowiązku rejestracji pobytu (meldunek stały lub czasowy) powinien potwierdzić pobyt osoby pod danym adresem.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2806 Imię/NICK: Leszek

Opublikowano: 28-04-2021
Chciałbym wiedzieć 1/ ile czasu i kiedy zajmie zalatanie dziury którą od jesieni powstała i sie powieksza przy studzince na jezdni przy wyjeździe z budynku nr 39-42 ul Świdnicka A włączeniem się do głównej drogi ? 2/ czy zostanie zamontowane lustro drogowe aby widoczność z drogi podporządkowane wyjazd z budynku 39-42 przy Świdnickiej do głównej rogi na Świdnickiej, bo rosnący żywopłot zasłania całkowicie widoczność jadących samochodów

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Leszku,

 

aktualnie ZGK Świebodzice Spółka z o.o. prowadzi na terenie miasta naprawy bieżące dróg, likwidując powstałe uszkodzenia nawierzchni, powstałe głównie w okresie zimowym. Zapewniam, że również na ul. Świdnickiej Spółka dokona napraw w najbliższym możliwym terminie, wynikającym z możliwości technicznych jak również przebiegu pogody. Niezależnie od tych prac dokonamy ustaleń co do możliwości ustawienia lustra drogowego na przeciw wyjazdu z ul. Ojca Pio. Niemniej jednak będzie konieczne skorygowanie wysokości żywopłotu, co zostanie wykonane w trakcie prac pielęgnacji zieleni na ul. Świdnickiej.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2805 Imię/NICK: Joanna

Opublikowano: 27-04-2021
Dzień dobry, poproszę o informację, ewentualnie kontakt, do instytucji, która odpowiada za utrzymanie czystości na deptaku przy rzece w Świebodzicach (przedłużenie ulicy Wiejskiej; okolice komisariatu policji). Teren ten od miesięcy jest zaniedbany; dokładnie od października 2020 r., kiedy to stan rzeki znacznie się podniósł. Na drzewach i krzewach wiszą śmieci najróżniejszych gabarytów. Drzewa kwitną i starają się przebić przez to gruzowisko czy wysypisko...Widok opłakany. A codziennie przechodzi tamtędy, chcąc uciec od zgiełku miasta, kilkaset mieszkańców Świebodzic. W poprzednią niedzielę razem z rodziną próbowaliśmy oczyścić teren (wynieśliśmy 8 worków śmieci), ale ilość zanieczyszczenia poraża a ponadto nierzadko usunięcie ich wymaga specjalistycznego sprzętu albo po prostu siły kilku mężczyzn. Myślę, że dziś, w Dzień Ziemi, temat powinien wybrzmieć bardzo wyraźnie w instytucjach zajmujących się utrzymaniem czystości w mieście. Będę wdzięczna za odpowiedź lub kontakt. Z poważaniem Joanna R.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Joanno,
serdecznie dziękuję Pani za okazaną troskę i zaangażowanie jakie włożyła Pani wraz z rodziną w uprzątnięcie terenu. Jednocześnie informuję, że ZGK Świebodzice Sp.z o.o. utrzymuje czystość na ciągu pieszym ścieżki, wzdłuż rzeki Pełcznica. Koryto rzeki oraz nabrzeża są pod zarządem Wód Polskich. W planowanej akcji sprzątania Świebodzic, zaplanowanej na dzień 15 maja przewidujemy włączenie przedstawicieli Wód Polskich do akcji i usunięcie przynajmniej części opisanych zanieczyszczeń. Nadmieniam, że również na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, podobna inicjatywa sprzątania zaplanowana jest na 22 maja.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2804 Imię/NICK: Aleksander

Opublikowano: 27-04-2021
Dzień dobry Dziękuje serdecznie i cieszę się ze miasto inwestuje w mikroklimat mieszkańców i poszerza miejsca wypoczynku i rekreacji. Mam ciekawy pomysł jak zaaranżować zielone tereny (np. park os. Piastowskim, park przy ul. Jeleniogórskiej, staw Warszawianka) za pomocą malej architektury. Chętnie przedstawię swój pomysł i prosiłbym o spotkanie. Serdecznie dziękuje.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Aleksandrze,
serdecznie zapraszam do nawiązania kontaktu z wydziałem Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej, tel. 74/ 666-95-30 celem umówienia spotkania i wysłuchania przez pracowników Pana propozycji.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2803 Imię/NICK: Mieszkanka

Opublikowano: 15-04-2021
Panie Burmistrzu zwracam się do Pana z zapytaniem, problem zastawianiem posesji ( chodnika, i wjazdu do garażu) czy można postawić tabliczkę zakaz parkowania lub teren prywatny? Niestety problem jest cały czas gdy tylko pogoda pozwala na spacery, a nam przeszkadza . Proszę o odpowiedź Panie burmistrzu.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

na podstawie przekazanej przez Panią informacji trudno jest mi udzielić odpowiedzi, ponieważ nie jest wskazana lokalizacja. Uprzejmie proszę o kontakt w tej sprawie z wydziałem Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej, tel. 74/ 666-95-30.Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2802 Imię/NICK: Zdzisław

Opublikowano: 14-04-2021
Czytam, że kolejny raz biedna gmina świebodzice nie otrzymała wsparcia rządowego...a zadaliście sobie w urzędzie pytanie co zrobiliście, aby je otrzymać? jak sie staraliście? NIE. Jest to parodia, że Świdnica któa lezy na równinie otrzymuje kasę jao gmina górska...a Świebodzice leżace na Przedgózu Sudeckim u podnóza Gró Wałbrzskich za taka gmine uznana nie zostaje.... Jest to wina rządzących gminą. Nie tylko aktualnie rządzących, ale tez opozycji. tego co wyrbaicie w urzędzie, te kłotnie, ciągłe podkałdanie sobie świń....brak wykonania budżetu, widmo referendum i wprowadzenia komisarza do gminy....to i wiele innych spraw powoduje, że świebodzice nie są wiarygodne ani nie stwarzają wizerunku dobrej wspólpracy i dobrego wykorzystania tych środków....i stąd została one pominięta. Nie szukac winy gdzies tam..a zacząc od siebie......

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Zdzisławie,

uprzejmie informuję, że  zanim  złożyliśmy wnioski, to wybór zadań był bardzo dokładnie analizowany. Jeśli zapoznał się Pan z tymi zadaniami, to przyzna Pan, że są istotne dla naszych mieszkańców.  Decyzja o przyznaniu  środków finansowych bądź  ich nieprzyznaniu  należy do Rządu, a nie do Burmistrza czy Rady. To nie jest szukanie winnych, tylko stwierdzenie faktu. Gmina Świebodzice złożyła 3 projekty do III tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Były one rzetelnie i dobrze przygotowane i dotyczyły ważnych dla Mieszkańców inwestycji. Podobnie było podczas drugiego naboru, kiedy Świebodzice wnioskowały o wsparcie aż czterech projektów. Niestety środki nie zostały przyznane naszemu miastu. Taka sytuacja spotkała również wiele innych gmin z naszego regionu. Mimo starań nie udało nam się uzyskać wyjaśnienia, jakie było kryterium przyznawania dofinansowania i dlaczego świebodzickie projekty zostały odrzucone. Niezrozumiałym dla nas jest również nieujęcie Świebodzic w wykazie gmin mogących starać się o wsparcie dla gmin górskich, co zablokowało nam możliwość złożenia projektów, dzięki którym zwiększylibyśmy atrakcyjność turystyczną naszego miasta. Ze strony Gminy Świebodzice wszystkie przesłanki, aby otrzymać rządowe wsparcie, zostały w pełni spełnione.

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2801 Imię/NICK: Wanda

Opublikowano: 12-04-2021
Czy ktoś ma "kontrolę" nad zarządcami budynków w mieście? Trwa epidemia....wiele zgłoszonych prac nie ejst wykonywanych...nie ma także infromacji co dalej....ludzie płacą czynsze, dbaja o mienie w budynku, myja klatki i okna, starają sie aby jakoś to wyglądało, nie wspomne, że dbają o to aby osoby postronne z ulicy nie zdemolowały urządzen wklatce czy nie załatwiały swoich potrzeb fizjologicznych w niej....a zarządcy....jakoś na zgłaszane awarie nie reagują wcale albo z duża opiesząłością....jakby wiedząc, żę twa epidemia to wszystko nie będzie żądnej nad nimi kontroli. Czy Burmistrz mogłby się zainteresować zarządcami budynków, skontrolowac ich co robią i czy wywiązują się ze swoich obowiązków? Bo to jakoś słąbo gra w tym mieście...dużo skarg jest na PREFEKT, zgłasza sie do nich problem czy pisze i odpwiedzi ani załatwienia sprawy, w zamian sie otrzymuje lakoniczne stwierdzenie, a co oni sie tym beda zajmowali....niech MZN sie tez zainteresuje..tylko nie rozumieją, że to ONI SĄ ZARZĄDCAMI BUDYNKÓW a nie MZN. Ludzie maja prawa a nie tyko obowiązki w budynku w którym mieszkają. Mają prawo do mieszkania w warunkach nie zagrażających ich życiu oraz czystym i estetycznym otoczeniu. Epidemia to nie wymówka, aby nic nie robić.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Wando,

uprzejmie informuję, że we wspólnotach w kwestii podejmowania wiążących decyzji Gmina znajduje się na takiej samej pozycji jak właściciele lokali. Jednak staramy się na bieżąco przekazywać wszelkie interwencje naszych lokatorów do zarządców z prośbą o natychmiastową reakcję.

W sprawach prac wykonywanych w budynkach wspólnotowych, a także sposobu utrzymania porządku i czystości na częściach wspólnych, również decydują właściciele większością głosów w miarę posiadanych środków finansowych. W przypadku nagminnego zaniedbywania obowiązków przez zarządcę budynku, właściciele lokali mają prawo podjąć uchwałę o wypowiedzeniu zarządu i wyborze nowego zarządcy.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
 

PYTANIE: 2800 Imię/NICK: Michał z Mokrzeszowa

Opublikowano: 09-04-2021
dzień dobry kiedy Mokrzeszów zostanie w końcu przyłączony do Świebodzic? Jako mieszkańcy bardzo byśmy tego chcieli bo codziennie dojeżdżamy do Świebodzic na zakupy, do pracy, dzieci dojeżdżały do szkoły gdy były zajęcia itp. Mieszkańcy domagają się przyłączenia do miasta i stania się współpracującą dzielnicą z własną linią autobusową Pozdrawiam

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Michale,

uprzejmie informuję, że ewentualne przyłączenie Mokrzeszowa do Gminy Świebodzice to proces długotrwały. Wymagane jest przyjęcie uchwały przez Rady Gmin, obszerne konsultacje z mieszkańcami, może się też odbyć w tej sprawie referendum lokalne.
Ponadto w przypadku podjęcia takiej decyzji wymagana jest zmiana granic Gminy Świebodzice i zmiana granic Gminy Wiejskiej Świdnica. Konieczne jest również uzyskanie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapraszam na rozmowę w tej sprawie,

tel. 74/ 666 95 17.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice