Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
Klawiatura z myszką
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Zapytaj Burmistrza

 
Szanowni Mieszkańcy Świebodzic

Zapraszamy do nowej formy kontaktu z Burmistrzem Miasta. Za pośrednictwem tej strony możecie zadać pytanie burmistrzowi Miasta Świebodzice. Należy je wpisać w oknie, które się wyświetla a następnie kliknąć na przycisk "WYŚLIJ". W ciągu maksymalnie 7 dni na tej stronie zamieszczona zostanie odpowiedź wraz z zadanym pytaniem tak, aby nie tylko osoba zainteresowana ale każdy mieszkaniec mógł się z nią zapoznać. Zadawane przez Państwa pytania niejednokrotnie wymagają sięgnięcia po materiały do różnych dokumentacji oraz baz danych i opracowania zebranych informacji, dlatego zastrzegamy sobie w takich wypadkach prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi. Zachęcamy do skorzystania z tej formy kontaktu.

Szanowni Państwo, pytania do Burmistrza nie powinny zawierać sformułowań obraźliwych. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do ich usuwania.

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomośc e-mail.


Łączysz się z adresu: 3.236.214.19

Wyślij wiadomość
 
 
Uwaga:
Wszystkie pytania zawierające treści nawołujące do nienawiści; ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie, homofobiczne i jakiekolwiek inne godzące w dobre imię osób trzecich, będą ignorowane przez administratora strony oraz zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Ponadto na pytania polityczne, dotyczące kamapanii wyborczej nie będą udzielane odpowiedzi i nie będą one publikowane.

Zapytaj Burmistrza

PYTANIE: 2807 Imię/NICK: Marek

Opublikowano: 30-04-2021
Z uwagi na ochronę danych osobowych treść pytania nie może zostać opublikowana.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Marku,

Istnieje taka możliwość, aby obywatel uzyskał dane osobowo-adresowe osoby trzeciej. Umożliwia to ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021, poz. 510 t.j.) a dokładniej Art. 46 ust. 2 pkt 1, który stanowi że: Dane, o których mowa w ust.1 […dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL…] mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Zgodnie z ww. ustawą należy:

1.  Złożyć Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL do Burmistrza Miasta Świebodzice. (wzór wniosku (Załącznik Nr 1) został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1212)).

 1. Do złożonego wniosku załączyć dowód wniesionej opłaty w kwocie 31,00 zł za udostępnienie danych jednostkowych – podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2482). Ww. opłatę można wnieść w kasie tut. Urzędu lub na następujące konto bankowe:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270

 1. Załączyć dokumenty potwierdzające, że z osobą wskazaną we wniosku łączy go stosunek prawny wynikający z przepisów prawa materialnego oraz dokładnie wskazać okoliczności uzasadniające żądanie. Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności dane min. rejestru mieszkańców mogą być udostępniane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Z ww. artykułu wynika fakt, że to na stronie żądającej udostępnienia danych spoczywa obowiązek udowodnienia istnienia interesu prawnego upoważniającego do otrzymania danych.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) lub w postaci dokumentu elaktronicznego przy wykorzustaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zatem wyklucza to złożenie wniosku i otrzymanie odpowiedzi pocztą e-mailową. Jedyną dopuszczalną formą złożenia wniosku w postaci elektronicznej jest złożenie go poprzez platformę e-PUAP opatrzonym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Z opisanego przez Pana przypadku nie wynika, że w chwili obecnej posiadł Pan interes prawny w uzyskaniu danych, ponieważ zgodnie z orzecznictwem interes prawny nie może być interesem przewidywanym w przyszłości ani hipotetycznym, ewentualny zamiar zawiadomienia Prokuratury o przestępstwie nie może być uznany za wystarczający do posiadania interesu prawnego. Ponadto wnioskodawca może złożyć do Prokuratury pismo procesowe nawet bez zachowania warunków formalnych, bowiem sytuacja taka jest prawnie uregulowana w art. 130 § 1 kpc.

            W odniesieniu do kwestii podania aktualnego adresu zameldowania uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z ww. ustawą o ewidencji ludności organy gmin (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci) są uprawnieni są do udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL według aktualnego stanu rejestrów, bez względu na to czy dana osoba w nim figuruje bądź nie, natomiast nie ma umocowania prawnego czynność w postaci ustalania aktualnego zameldowania bądź pobytu obywateli w przypadku kiedy nie toczy się przeciw nim postępowanie administracyjne, choć sam fakt obowiązku rejestracji pobytu (meldunek stały lub czasowy) powinien potwierdzić pobyt osoby pod danym adresem.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2806 Imię/NICK: Leszek

Opublikowano: 28-04-2021
Chciałbym wiedzieć 1/ ile czasu i kiedy zajmie zalatanie dziury którą od jesieni powstała i sie powieksza przy studzince na jezdni przy wyjeździe z budynku nr 39-42 ul Świdnicka A włączeniem się do głównej drogi ? 2/ czy zostanie zamontowane lustro drogowe aby widoczność z drogi podporządkowane wyjazd z budynku 39-42 przy Świdnickiej do głównej rogi na Świdnickiej, bo rosnący żywopłot zasłania całkowicie widoczność jadących samochodów

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Leszku,

 

aktualnie ZGK Świebodzice Spółka z o.o. prowadzi na terenie miasta naprawy bieżące dróg, likwidując powstałe uszkodzenia nawierzchni, powstałe głównie w okresie zimowym. Zapewniam, że również na ul. Świdnickiej Spółka dokona napraw w najbliższym możliwym terminie, wynikającym z możliwości technicznych jak również przebiegu pogody. Niezależnie od tych prac dokonamy ustaleń co do możliwości ustawienia lustra drogowego na przeciw wyjazdu z ul. Ojca Pio. Niemniej jednak będzie konieczne skorygowanie wysokości żywopłotu, co zostanie wykonane w trakcie prac pielęgnacji zieleni na ul. Świdnickiej.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2805 Imię/NICK: Joanna

Opublikowano: 27-04-2021
Dzień dobry, poproszę o informację, ewentualnie kontakt, do instytucji, która odpowiada za utrzymanie czystości na deptaku przy rzece w Świebodzicach (przedłużenie ulicy Wiejskiej; okolice komisariatu policji). Teren ten od miesięcy jest zaniedbany; dokładnie od października 2020 r., kiedy to stan rzeki znacznie się podniósł. Na drzewach i krzewach wiszą śmieci najróżniejszych gabarytów. Drzewa kwitną i starają się przebić przez to gruzowisko czy wysypisko...Widok opłakany. A codziennie przechodzi tamtędy, chcąc uciec od zgiełku miasta, kilkaset mieszkańców Świebodzic. W poprzednią niedzielę razem z rodziną próbowaliśmy oczyścić teren (wynieśliśmy 8 worków śmieci), ale ilość zanieczyszczenia poraża a ponadto nierzadko usunięcie ich wymaga specjalistycznego sprzętu albo po prostu siły kilku mężczyzn. Myślę, że dziś, w Dzień Ziemi, temat powinien wybrzmieć bardzo wyraźnie w instytucjach zajmujących się utrzymaniem czystości w mieście. Będę wdzięczna za odpowiedź lub kontakt. Z poważaniem Joanna R.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Joanno,
serdecznie dziękuję Pani za okazaną troskę i zaangażowanie jakie włożyła Pani wraz z rodziną w uprzątnięcie terenu. Jednocześnie informuję, że ZGK Świebodzice Sp.z o.o. utrzymuje czystość na ciągu pieszym ścieżki, wzdłuż rzeki Pełcznica. Koryto rzeki oraz nabrzeża są pod zarządem Wód Polskich. W planowanej akcji sprzątania Świebodzic, zaplanowanej na dzień 15 maja przewidujemy włączenie przedstawicieli Wód Polskich do akcji i usunięcie przynajmniej części opisanych zanieczyszczeń. Nadmieniam, że również na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, podobna inicjatywa sprzątania zaplanowana jest na 22 maja.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2804 Imię/NICK: Aleksander

Opublikowano: 27-04-2021
Dzień dobry Dziękuje serdecznie i cieszę się ze miasto inwestuje w mikroklimat mieszkańców i poszerza miejsca wypoczynku i rekreacji. Mam ciekawy pomysł jak zaaranżować zielone tereny (np. park os. Piastowskim, park przy ul. Jeleniogórskiej, staw Warszawianka) za pomocą malej architektury. Chętnie przedstawię swój pomysł i prosiłbym o spotkanie. Serdecznie dziękuje.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Aleksandrze,
serdecznie zapraszam do nawiązania kontaktu z wydziałem Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej, tel. 74/ 666-95-30 celem umówienia spotkania i wysłuchania przez pracowników Pana propozycji.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2803 Imię/NICK: Mieszkanka

Opublikowano: 15-04-2021
Panie Burmistrzu zwracam się do Pana z zapytaniem, problem zastawianiem posesji ( chodnika, i wjazdu do garażu) czy można postawić tabliczkę zakaz parkowania lub teren prywatny? Niestety problem jest cały czas gdy tylko pogoda pozwala na spacery, a nam przeszkadza . Proszę o odpowiedź Panie burmistrzu.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

na podstawie przekazanej przez Panią informacji trudno jest mi udzielić odpowiedzi, ponieważ nie jest wskazana lokalizacja. Uprzejmie proszę o kontakt w tej sprawie z wydziałem Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej, tel. 74/ 666-95-30.Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2802 Imię/NICK: Zdzisław

Opublikowano: 14-04-2021
Czytam, że kolejny raz biedna gmina świebodzice nie otrzymała wsparcia rządowego...a zadaliście sobie w urzędzie pytanie co zrobiliście, aby je otrzymać? jak sie staraliście? NIE. Jest to parodia, że Świdnica któa lezy na równinie otrzymuje kasę jao gmina górska...a Świebodzice leżace na Przedgózu Sudeckim u podnóza Gró Wałbrzskich za taka gmine uznana nie zostaje.... Jest to wina rządzących gminą. Nie tylko aktualnie rządzących, ale tez opozycji. tego co wyrbaicie w urzędzie, te kłotnie, ciągłe podkałdanie sobie świń....brak wykonania budżetu, widmo referendum i wprowadzenia komisarza do gminy....to i wiele innych spraw powoduje, że świebodzice nie są wiarygodne ani nie stwarzają wizerunku dobrej wspólpracy i dobrego wykorzystania tych środków....i stąd została one pominięta. Nie szukac winy gdzies tam..a zacząc od siebie......

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Zdzisławie,

uprzejmie informuję, że  zanim  złożyliśmy wnioski, to wybór zadań był bardzo dokładnie analizowany. Jeśli zapoznał się Pan z tymi zadaniami, to przyzna Pan, że są istotne dla naszych mieszkańców.  Decyzja o przyznaniu  środków finansowych bądź  ich nieprzyznaniu  należy do Rządu, a nie do Burmistrza czy Rady. To nie jest szukanie winnych, tylko stwierdzenie faktu. Gmina Świebodzice złożyła 3 projekty do III tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Były one rzetelnie i dobrze przygotowane i dotyczyły ważnych dla Mieszkańców inwestycji. Podobnie było podczas drugiego naboru, kiedy Świebodzice wnioskowały o wsparcie aż czterech projektów. Niestety środki nie zostały przyznane naszemu miastu. Taka sytuacja spotkała również wiele innych gmin z naszego regionu. Mimo starań nie udało nam się uzyskać wyjaśnienia, jakie było kryterium przyznawania dofinansowania i dlaczego świebodzickie projekty zostały odrzucone. Niezrozumiałym dla nas jest również nieujęcie Świebodzic w wykazie gmin mogących starać się o wsparcie dla gmin górskich, co zablokowało nam możliwość złożenia projektów, dzięki którym zwiększylibyśmy atrakcyjność turystyczną naszego miasta. Ze strony Gminy Świebodzice wszystkie przesłanki, aby otrzymać rządowe wsparcie, zostały w pełni spełnione.

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2801 Imię/NICK: Wanda

Opublikowano: 12-04-2021
Czy ktoś ma "kontrolę" nad zarządcami budynków w mieście? Trwa epidemia....wiele zgłoszonych prac nie ejst wykonywanych...nie ma także infromacji co dalej....ludzie płacą czynsze, dbaja o mienie w budynku, myja klatki i okna, starają sie aby jakoś to wyglądało, nie wspomne, że dbają o to aby osoby postronne z ulicy nie zdemolowały urządzen wklatce czy nie załatwiały swoich potrzeb fizjologicznych w niej....a zarządcy....jakoś na zgłaszane awarie nie reagują wcale albo z duża opiesząłością....jakby wiedząc, żę twa epidemia to wszystko nie będzie żądnej nad nimi kontroli. Czy Burmistrz mogłby się zainteresować zarządcami budynków, skontrolowac ich co robią i czy wywiązują się ze swoich obowiązków? Bo to jakoś słąbo gra w tym mieście...dużo skarg jest na PREFEKT, zgłasza sie do nich problem czy pisze i odpwiedzi ani załatwienia sprawy, w zamian sie otrzymuje lakoniczne stwierdzenie, a co oni sie tym beda zajmowali....niech MZN sie tez zainteresuje..tylko nie rozumieją, że to ONI SĄ ZARZĄDCAMI BUDYNKÓW a nie MZN. Ludzie maja prawa a nie tyko obowiązki w budynku w którym mieszkają. Mają prawo do mieszkania w warunkach nie zagrażających ich życiu oraz czystym i estetycznym otoczeniu. Epidemia to nie wymówka, aby nic nie robić.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Wando,

uprzejmie informuję, że we wspólnotach w kwestii podejmowania wiążących decyzji Gmina znajduje się na takiej samej pozycji jak właściciele lokali. Jednak staramy się na bieżąco przekazywać wszelkie interwencje naszych lokatorów do zarządców z prośbą o natychmiastową reakcję.

W sprawach prac wykonywanych w budynkach wspólnotowych, a także sposobu utrzymania porządku i czystości na częściach wspólnych, również decydują właściciele większością głosów w miarę posiadanych środków finansowych. W przypadku nagminnego zaniedbywania obowiązków przez zarządcę budynku, właściciele lokali mają prawo podjąć uchwałę o wypowiedzeniu zarządu i wyborze nowego zarządcy.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
 

PYTANIE: 2800 Imię/NICK: Michał z Mokrzeszowa

Opublikowano: 09-04-2021
dzień dobry kiedy Mokrzeszów zostanie w końcu przyłączony do Świebodzic? Jako mieszkańcy bardzo byśmy tego chcieli bo codziennie dojeżdżamy do Świebodzic na zakupy, do pracy, dzieci dojeżdżały do szkoły gdy były zajęcia itp. Mieszkańcy domagają się przyłączenia do miasta i stania się współpracującą dzielnicą z własną linią autobusową Pozdrawiam

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Michale,

uprzejmie informuję, że ewentualne przyłączenie Mokrzeszowa do Gminy Świebodzice to proces długotrwały. Wymagane jest przyjęcie uchwały przez Rady Gmin, obszerne konsultacje z mieszkańcami, może się też odbyć w tej sprawie referendum lokalne.
Ponadto w przypadku podjęcia takiej decyzji wymagana jest zmiana granic Gminy Świebodzice i zmiana granic Gminy Wiejskiej Świdnica. Konieczne jest również uzyskanie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapraszam na rozmowę w tej sprawie,

tel. 74/ 666 95 17.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
 
 

 

PYTANIE: 2799 Imię/NICK: Jacek

Opublikowano: 08-04-2021
Dzień dobry Panie Burmistrzu Czy planowany jest remont ulicy Kasztanowej ? Codziennie jeżdżę tą ulicą do pracy. Co więcej, jeżdżą nią autobusy na które gmina wydała sporo pieniędzy i w tym miejscu się niszczą , ponieważ stan nawierzchni jest fatalny. Kto jeździ tamtędy to wie, że prawie "plomby z zębów chcą wylecieć". Gdy dzisiaj zobaczyłem, że będziemy remontować Aleje Lipowe, które jak to się mówi (wg. mnie) nie wołają jeść ,to postanowiłem napisać do Pana. Do Pańskiego poprzednika Bogdana też kiedyś wysłałem 2 zapytania. Niestety nie było reakcji. Widocznie peryferia są mniej ważne niż centrum i gmina lubi wydawać pieniądze na remonty nie tylko autobusów, ale i innych pojazdów będących w posiadaniu. Mam nadzieję, że w końcu coś się ruszy w tej sprawie a efekt tego będzie lepszy niż na jezdni ulicy Jeleniogórskiej na którą ktoś przeniósł kilkanaście kanałów i nie potrafił pokryw wyrównać z asfaltem. Jaki inżynier to odebrał .....? Pozdrawiam i życzę powodzenia

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Jacku,

uprzejmie informuję, że ulica Jeleniogórska nie jest w zarządzie naszej gminy, jest drogą krajową i jej remont przeprowadzała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Remont ulicy Aleje Lipowe przeprowadzany jest w związku z pozyskaniem dotacji przez Gminę Świebodzice, o dotację na remont ulicy Kasztanowej również Gmina złożyła wniosek. Jeśli tylko pozyskamy środki niezwłocznie przystąpimy do remontu.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

 

PYTANIE: 2798 Imię/NICK: Andrzej

Opublikowano: 06-04-2021
Dzień dobry Panie Burmistrzu. Mam do Pana pytanie ,a właściwie do Pani przewodniczącej Haliny Mądrej. W związku ,że Pani przewodnicząca nie informuje mieszkańców o uchyleniu uchwał przez nadzór wojewody- proszę o udzielenie informacji ile uchwal podjętych prze Radę Miejską w Świebodzicach w okresie 2019 r. - 2021 do dnia dzisiejszego zostało uchylonych przez Wojewodę Dolnośląskiego i czego dotyczyły te uchwały. Informacja ta jest nie zbędna do wyrobienia opinii o jakości pracy Rady Miejskiej a zwłaszcza opozycji, która ma większość w radzie oraz pracy Przewodniczącej Rady Miejskiej która podpisuje się pod uchwałami.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Andrzeju,

poniżej przedstawiam wykaz rozstrzygnięć nadzorczych uchwał Rady Miejskiej.

W 2019 r. żadna z uchwała nie została uchylona, natomiast rozstrzygnięcia nadzorcze w 2020 r. przedstawiają się następująco:

W 2020 r. wpłynęły 4 rozstrzygnięcia nadzorcze, które dotyczyły w sumie  12 uchwał oraz jedno wezwanie Wojewody  do usunięcia zapisu w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego „Burmistrz powołuje komisję w skład, której wchodzą: po jednym radnym z każdego Klubu Radnych, jeden radny z radnych niezrzeszonych”.

20 stycznia 2020 r. – stwierdza nieważność uchwały Nr XX/134/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

31 stycznia 2020 r. – stwierdza nieważność uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 grudnia 2019 r.:

- Nr XXI/154/2019 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/155/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/156/2019 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/157/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/158/2019 w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/159/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach i określenia ich składu osobowego,

- Nr XXI/160/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury,

- Nr XXI/161/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej,

- Nr XXI/162/2019 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach.

2 lipca 2020 r. – stwierdza nieważność § 1. Ust. 3, § 3 pkt 2 i § 4 uchwały Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydawania przez Gminę Świebodzice czasopisma samorządowo-społecznego.

7 sierpnia 2020 r. – stwierdza nieważność tytułu oraz § 1 we fragmentach „tak, aby odbyło się to w ramach wewnątrz Urzędu, w ramach zatrudnienia przez Pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach” uchwały Nr XXX/106/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Świebodzice do opracowania i zdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”, tak, aby odbyło się to w ramach wewnątrz Urzędu, w ramach zatrudnienia przez pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga 
Burmistrz Miasta Świebodzice
 

PYTANIE: 2797 Imię/NICK: Andrzej

Opublikowano: 06-04-2021
Witam Panie burmistrzu. Czy Świebodzice dostaną coś z puli 126 mln dla gmin górskich Dolnego Śląska? I czy jakie kolwiek starania były prowadzone. Pozdrawiam

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Andrzeju,

informuję, że o środki w ramach rozwoju dla gmin górskich mogły starać się jedynie miejscowości wymienione w załączniku nr 1 do Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. Niestety Gmina Świebodzice nie znalazła się w wykazie gmin objętych możliwością ubiegania się o środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Jest to niezrozumiała dla nas sytuacja, ponieważ miasta takie jak Świdnica, Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, czy Stare Bogaczowice taką możliwość otrzymały.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE: 2796 Imię/NICK: Ania

Opublikowano: 01-04-2021
DZIEŃ DOBRY PANIE BURMISTRZU.PISZĘ W SPRAWIE TZW BAZY ,CZYLI MIEJSCA SPOTKAŃ MŁODZIEŻY NA PARKINGU PRZY BASENIE.MIESZKAŃCY TYLE RAZY JUŻ ZGŁASZALI PROBLEM,ŻE SĄ AWANTURY ,GŁOŚNA MUZYKA,WYŚCIGI PO PLACU AUTAMI OSOBOWYMI JAK I DOSTAWCZYMI.A NAWET JEŻDŻĄ PO CHODNIKU NA TERENIE PARKU .WIDZIMY POLICJĘ W GODZINACH PORANNYCH I POPOŁUDNIOWYCH,ALE WIECZOREM I W NOCY ZWŁASZCZA W WEEKENDY NIKOGO NIE OBCHODZI ,CO SIĘ DZIEJE NA PARKINGU PRZY BASENIE.ZASTANAWIAMY SIĘ,PO CZYJEJ STRONIE STOI PRAWO.ROZUMIEM,ŻE MŁODZI NIE MAJĄ GDZIE CHODZIĆ,BO KLUBY I DYSKOTEKI SĄ ZAMKNIĘTE,ALE TO NIE ZNACZY,ŻE POZWOLIĆ IM MOŻNA NA WSZYSTKO ZWŁASZCZA TERAZ PRZY OBOSTRZENIACH,PROSZĘ O KONTROLĘ TYM BARDZIEJ,ŻE NIE JEST TO JUŻ BEZPIECZNE MIEJSCE NA OSIEDLU.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Aniu,
uprzejmie dziękuję za zgłoszenie, jednocześnie informuję, że zostały podjęte działania mające na celu wyeliminowanie wspomnianych zdarzeń. Powyższe miejsce zostanie objęte kontrolą przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz Policji w celu zlikwidowania zagrożeń tam występujących.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

 

 

PYTANIE: 2795 Imię/NICK: Edward

Opublikowano: 01-04-2021
Dzień dobry panie Burmistrzu. Pisze w imieniu mojego wujka i cioci. Są to emeryci , którzy są już po 80 tce. Nie potrafią skontaktować się z Panem inaczej niż osobiście. W obecnej sytuacji epidemiologicznej jest to niemożliwe. W związku z powyższym zwracam sie do Pana w ich imieniu z prośba o reakcję w sprawie zamontowania samozamykacza w drzwiach wejściowych do budynku 4-4A przy ul. Żeromskiego. W ubiegłym roku został wykonany remont , wstawiono nowe drzwi z przeznaczeniem do zamontowania domofonu, którego jednak nie zamontowano. Drzwi się nie zamykają , do klatki wchodzi kto chce , klatka zaczyna sie robić miejsce gdzie załatwiane są potrzeby fizjologiczne i inne . Ponadto na wskazany remont wydano duże pieniądze, trzaskanie drzwi powoduje ,ze w okół futryny zarówno po wewnętrznej stronie jak i zewnętrznej stronie powstają duże ubytki. Kiedy drzwi trzaskają osoby mieszkające w klatce 4 nie mogą normalnie funkcjonować . Odgłosy w mieszkaniu są tak głośne ,że nie da się wysiedzieć. Wujek zarówno w dzień jak i w nocy musi wstawać, schodzić po niebezpiecznych schodach i zamykać drzwi lub je podpierać pustakiem. Nadmieniam,że trzaskanie jest tak mocne ,że oprócz ubytków wokół futryny odpada tynk przy oknach , a mieszkanie znajduje sie na pierwszym pietrze co może doprowadzić do nieszczęścia kiedy przechodzi inna osoba chodnikiem. Panie Burmistrzu mój wujek sporządził już 2 pisma do MZN skąd otrzymał pismo z odpowiedzią ale to tylko tyle. Brak jest reakcji ze strony zarządcy budynku , firmy Prefect . Moje wujostwo nigdy nie zalegało z czynszem, nie zalegają z innymi opłatami, dbają o powierzone mienie . Szanowny Panie Burmistrzu opisałem Panu w skrócie sytuacje mieszkańców w tym w szczególności mojego wuja Edwarda Lachowicz i cioci Ireny Lachowicz. Wiem , że w obecnej sytuacji w Urzędzie ma Pan inne problemy ale my jako Pana wyborcy zwracamy się z prośbą o zainterweniowanie w ww sprawie. Z Poważaniem Irena I Edward L.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Edwardzie,
z informacji uzyskanych od Zarządcy Nieruchomości firmy Prefekt wynika, że 30 marca 2021 roku została ponownie przeprowadzona wizja na budynku przy ul. Żeromskiego 4-4a. Został Pan poinformowany przez Prefekt, że samozamykacz został zamówiony przez wykonawcę i po świętach będzie montowany. Montaż nastąpi w terminie od 6 do 9 kwietnia, który jest uzależniony od dostawy towaru. Jeżeli chodzi o montaż domofonu zarządca oczekuje na oferty ( jeden właściciel zastanawia się na montażem wideodomofonu), po otrzymaniu oferty zostanie przygotowana uchwała i właściciele zdecydują oddając swój głos pod uchwałą.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

 

 

 

 
 
 

PYTANIE 2794: Imię/NICK: Artur

Opublikowano: 01-04-2021
Chciałbym zapytać, czy kiedykolwiek policja lub straż miejska mają zamiar w jakikolwiek sposób kontrolować obowiązek noszenia maseczek? Pytam w związku z ogromnym lekceważeniem tego obowiązku przez głównie młodych mieszkańców. dziękuję

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Arturze,

uprzejmie informuję, że funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Policji codziennie podejmują interwencje w stosunku do osób popełniających wykroczenie polegające na nie zakrywaniu ust i nosa. Za powyższe wykroczenie grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. W tym miejscu chciałbym zaapelować w trosce o dobro i zdrowie mieszkańców  o zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa, unikanie zatłoczonych miejsc. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć transmisję wirusa SARS- CoV-2.

                                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                         Paweł Ozga

                                                                                                          Burmistrz Miasta Świebodzice

 

PYTANIE 2793: Imię/NICK: Marta

Opublikowano: 22-03-2021
A kiedy wznowione beda bezposrednie spotkania z burmistrzem?

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Marto,
uprzejmie informuję, że w związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań związanych z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami wtorkowe przyjęcia mieszkańców przez Burmistrza Miasta w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach pozostają zawieszone. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników ograniczona została również bezpośrednia obsługa interesantów.
Przypominamy, że Mieszkańcy miasta mogą załatwić sprawy:
Tel. kontaktowy do sekretariatu Urzędu Miejskiego:
 • 74 666-95-17;
 • 74 666-95-18;
tel. kontaktowy Biuro Podawcze;
 • 74 666-95-55.
 
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30-15:30;
wtorek: godz. 7:30-16:00;
piątek: godz. 7:30-15:00.

Godziny pracy kasy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek-piątek: od godz.: 8:00 do godz.: 14:00.
Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
 

PYTANIE 2792: Imię/NICK: Krzysztof

Opublikowano: 08-03-2021
Chciałem zapytać czy miasto planuje coś zrobić/przeciwdziałać temu co się dzieje na parkingu pod Aquaparkiem.? Ciągle zbierają się tam grupy młodzieży i przejmują parking we władanie. Robią spotkania towarzyskie przy włączonych przez kilkadziesiąt minut silnikach, z włączonymi światłami. Urządzają rajdy wokół zaparkowanych samochodów. Na śniegu z kolei urządzają poślizgi. Biorą w tym udział nie tylko samochody osobowe, ale również busy czy też samochód reklamujący polerowanie reflektorów. Próba zgłoszenie rajdów po śniegu do straży miejskiej skończyła się komentarzem ze strony straży miejskie, że oni nic nie mogą, bo to jest generalnie wielki problem, z którym sobie nie radzą, a poza tym jak są śniegi to są większe problemu jak odśnieżanie. Ponadto w momencie kiedy przyjeżdżają, młodzież (czy tylko młodzież?) się rozjeżdża. Może należy pomyśleć o jakimś przeciwdziałaniu takiej sytuacji. Może monitoring, może jakieś szlabany na fotokomórkę, czy jakieś inne ograniczenia dla parkujących, żeby im zablokować możliwość takich zgromadzeń. może częstsze kontrole tych miejsc ale nieumundurowanych służb, żeby działać z zaskoczenia. Przecież można wiele zrobić, tylko trzeba coś zrobić. Jak taki jeden z drugim uszkodzi samochód, to co ma zrobić właściciel auta. Ponadto miasto powinno się zainteresować kto tam parkuje, bo oprócz mieszkańców prowadzona jest tam giełda samochodowa. Jeden właściciel trzyma tam kilka/kilkanaście samochodów, ponadto parkują tam busy (w dużych ilościach). Chyba nie temu powinien służyć parking zlokalizowany pod aquaparkiem. Rozumiem że parkują mieszkańcy, bo nie mają miejsc koło swojego bloku, ale giełda samochodowa i busy to chyba lekka przesada.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny panie Krzysztofie,

 
dziękuję za zgłoszenie problemu, na podstawie uzyskanych informacji od komendanta Straży Miejskiej wynika, że wykroczenia, które popełniają kierujący pojazdami na terenie parkingu przy Wodnym Centrum Rekreacji są to wykroczenia dynamiczne w ruchu drogowym. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w myśl obowiązujących przepisów prawa są upoważnieni do kontroli ruchu drogowego wobec kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów o zatrzymaniu pojazdów.
W momencie zgłaszania interwencji został Pan pouczony przez funkcjonariusza Straży Miejskiej o konieczności zgłoszenia przedmiotowej sprawy do Komisariatu Policji w Świebodzicach.
Mając na uwadze powyższe, jedynie Policja posiada kompetencje prawne, aby wyciągnąć konsekwencje wobec kierującego pojazdem który stwarza zagrożenie w ruchu drogowym wprowadzając celowo pojazdów poślizg na zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni. Ponadto informuję, że przy wjazdach na parking przy Wodnym Centrum Rekreacji jest ustawiony znak B – 5 który zakazuje wjazdu:

 • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 • ciągników samochodowych,
 • pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 • ciągników rolniczych,
 • pojazdów wolnobieżnych

Zatem na teren parkingu w chwili obecnej dopuszczony jest wjazd podjazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

PYTANIE 2791: Imię/NICK: Piotr

Opublikowano: 05-03-2021
Panie Burmistrzu.Kiedy wkońcu powstanie tak zwana obwodnica Osiedla Piastowskiego??!.Pozdrawiam,Piotr.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Piotrze,
uprzejmie informuję, że w tym roku nie ma zabezpieczonych środków w budżecie na budowę obwodnicy. Inwestycja jest wielomilionowa, więc jej budowa będzie trwała kilka lat, realnie całość nie będzie wybudowana szybciej niż w dwa, trzy lata. Gmina Świebodzice dnia 30.09.2020 r. złożyła 4 wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, w tym jeden, który dotyczący budowy Małej Obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Kwota wnioskowana dla tego zadania wynosiła 6 370 011,87 zł, a całkowity koszt inwestycji oszacowano na 7 962 514,84 zł. W grudniu 2020 r. Rząd opublikował listę samorządów, którym została przyznana dotacja, na ww. liście nie uwzględniono wniosków Gminy Świebodzice. W przypadku pojawienia się naborów dedykowanych inwestycjom drogowym zostanie złożony kolejny wniosek o dofinansowanie dla tego zadania.
 

 
Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
 

 

PYTANIE 2790: Imię/NICK: Mariusz

Opublikowano: 05-03-2021
Szanowny Panie Burmistrzu Dlaczego nasza gmina nie bierze udziału w programie "Gmina otwarta na inwestycje" gdzie celem tego programu jest współpraca władz samorządowych i operatorów telekomunikacyjnych realizujących budowę sieci światłowodowej. Okoliczne gminy np. Szczawno-Zdrój już od przeszło dwóch lat jest beneficjentem tego programu, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać z szybkiego dostępu do internetu i wykorzystywać go do pracy, nauki czy rozrywki. Chciałbym zauważyć, że nasze miasto jest pod tym względem w średniowieczu infrastrukturalnym.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Mariuszu,
uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego gminy mogły przystąpić do programu do 30.11.2019 r. Celem programu były: współpraca pomiędzy inwestorem a gminą, usprawnienie procesu inwestycyjnego i eliminacja barier inwestycyjnych, komunikacja o prowadzonej inwestycji skierowana do mieszkańców, stały dostęp do informacji o postępach prac inwestycyjnych, uzyskanie dostępu do sieci szerokopasmowej i nowych technologii, budowa społeczeństwa informacyjnego, możliwość rozwoju e-usług, umacnianie wizerunku Jednostki Samorządu Terytorialnego jako przyjaznej dla inwestorów uwiarygodnione rekomendacją biznesu oraz specjalnym certyfikatem, możliwość pozyskania nowych inwestorów przez gminy, promocja gmin i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów w materiale filmowym i informacjach medialnych, wzrost kompetencji mieszkańców, udział w specjalnie dedykowanych wydarzeniach promujących nowe rozwiązania technologiczne. Firma Orange Polska S. A. do tej pory przeprowadziła tylko jedną edycję programu, a z informacji dostępnych na stronie internetowej nie wynika, kiedy miałaby ruszyć kolejna. Podstawowymi kryteriami przynależności do Programu „Gmina otwarta na inwestycje” były: średnia dzienna opłata za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w związku z umieszczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej wysokości nie większej niż 0,20 PLN, średnia opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za 1 m2 w drogach gminnych, z uwzględnieniem stawek za szerokie pasmo nie wyższa niż 20 PLN/rocznie, średni czas wydawania zgód oraz wszelkich pozwoleń związanych z inwestycjami nie dłuży niż 14 lub 30 dni, umieszczenie i utrzymywanie w czasie udziału w Programie informacji o realizowanej inwestycji. Wszystkie gminy, które spełniały w/w warunki otrzymywały certyfikat uprawniający do posługiwania się tytułem „Gmina otwarta na inwestycje”, statuetkę Programu oraz znaczniki informujące o nadaniu tytułu, a 6 gmin (po 3 z każdej kategorii), które zdobyły w okresie trwania Programu najwięcej punktów otrzymywały nagrody dodatkowe: statuetkę Laureata Programu (złotą, srebrną lub brązową), do wyboru: warsztaty dla dzieci z programowania, z bezpiecznego korzystania z Internetu, szkolenia dla dorosłych lub nauczycieli z nowych technologii, pokaz nowinek technologicznych; oraz dodatkowe inwestycje budowy sieci światłowodowej dla wybranego obszaru pod warunkiem udokumentowanego popytu oraz akceptacji budżetu przez operatora, a także promocję w mediach i zapewnienie gminom dostępu do sieci światłowodowej w siedzibie urzędu umożliwiającej świadczenie usług zgodnie z ofertą Organizatora oraz film promujący gminę i inwestycje lub ławeczkę interaktywną dla najlepszych JST w każdej z kategorii. Rada Miejska w Świebodzicach uchwałę w sprawie wprowadzenia nowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, uwzględniających kryteria Programu podjęła w dniu 23.01.2020 r., tj. po terminie przewidzianym na przystąpienie. Jednocześnie nie wykluczam możliwości wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, jeśli zostanie ogłoszona.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
           

PYTANIE 2789: Imię/NICK: Katarzyna M.

Opublikowano: 05-03-2021
Szanowni Państwo! Chciałabym bardzo serdecznie Państwa poprosić o pomoc w nawiązaniu kontaktu z Dolnośląskim Klubem Harbińczyka. Jestem doktorantką historii i od kilku lat interesuję się działalnością Polonii Harbińskiej. Napisałam na temat działalności Polonii Harbińskiej pracę magisterską, prowadziłam zajęcia na sinologii i koreanistyce poświęcone dziejom Polonii w Chinach, a także napisałam i wydałam powieść historyczną: ,,Sekrety Żony Mandaryna", gdzie jednym z głównych bohaterów jest członkiem Polonii Harbińskiej. Obecnie przygotowuję artykuł na temat powrotu Harbińczyków z Państwa Środka. Chciałabym poprosić Członków Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka, Jeśli istniałaby o możliwości rozmowy (oczywiście online) z Członkami Polonii Harbińskiej, albo z członkami ich Rodzin. Byłabym bardzo Państwu wdzięczna za pomoc. z wyrazami szacunku, Katarzyna M.

 

 ODPOWIEDŹ:

 Szanowna Pani Katarzyno,

informuję,  że prezesem Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka  jest Pan Aleksander Jermakow.  Siedziba Klubu znajduje się przy ul. Żeromskiego 13-15 w Świebodzicach, czynna jest w środy i soboty,  w godz.  od 9:00 do 12:00.

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
 

PYTANIE 2788: Imię/NICK: Magdalena

Opublikowano: 02-03-2021
Szanowni Państwo, Na początku lutego został zamontowany przy ul.K.Elżbiety znak zakazu zatrzymywania się i postoju po lewej stronie jezdni. Skutkiem tego jest parkowanie samochodów po prawej stronie jezdni - przy krawędzi domów jednorodzinnych - co znacznie utrudnia mieszkańcom wyjazd z posesji. Samochody ustawione są w sposób utrudniający widoczność co stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi. Niejednokrotnie są to auta dostawcze (wysokie) co powoduje kompletny brak możliwość bezpiecznego wyjazdu z szeregu domów jednorodzinnych. Ewentualny przejazd karetki czy straży pożarnej nie jest możliwy - droga zatarasowana samochodami jest za wąska dla takich pojazdów. Czy planowane jest również ustawienie znaków przy prawej krawędzi jezdni? Do kogo należy się zwrócić o interwencję w tej sprawie? Z poważaniem, Magdalena K.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Magdaleno,

uprzejmie informuję, że Gmina nie planuje ustawienia kolejnego znaku. Jest to droga gminna i nie jest nią prowadzony ruch tranzytowy, a jest w tej chwili ulicą tzw. ślepą. Uważam, iż wykluczenie również drugiej strony ulicy z możliwości postoju samochodów spowoduje duże utrudnienia z parkowaniem pojazdów w rejonie gęstej zabudowy mieszkaniowej. Wszelkie sprawy związane z organizacją ruchu prowadzi wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego, tel. 74/666-95-31.

 Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice