Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

MIESZKAŃCY

 
 
Budżet Obywatelski – trzeba to naprawić!
 
W gminie Świebodzice idea Budżetu Obywatelskiego została kompletnie wypaczona.
Po pierwsze środki, powinny być zabezpieczone w budżecie gminy – do tej pory nigdy nie było wiadomo ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na zgłoszone przez mieszkańców zadania… Tak jest też tym razem, w budżecie przygotowanym przez poprzednią ekipę nie ma pieniędzy na Budżet Obywatelski.

Po drugie transparentność, każde zadanie powinno być jawnie zgłoszone przez mieszkańców tak aby każdy znał autora wniosku. Do tej pory te informacje nie były ujawniane co rodziło możliwość załatwiania partykularnych interesów oraz wykluczanie ze względów politycznych…

Po trzecie, to mieszkańcy mają decydować które zadania zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do tej pory urzędnicy wybierali „najwygodniejsze” z zadań niejednokrotnie wskazując te, które gmina powinna zrealizować w ramach normalnego funkcjonowania. Głosowanie lub plebiscyt to rozwiązania z powodzeniem stosowane przez inne gminy.
 
Ponieważ zastaną sytuację trudno naprawić w 100%, proponujemy rozwiązanie przejściowe aby „nie zmarnować” inicjatywy mieszkańców, którzy zgłosili wnioski. Pierwszym krokiem będzie wygospodarowanie pieniędzy w budżecie gminy – nad tym obecnie pracujemy. Nie podamy personaliów autorów zadań – do tego konieczna jest pisemna zgoda, która nie była dotychczas wymagana a obecnie może być niemożliwa do uzyskania w krótkim czasie. Po analizie poprawności merytorycznej wniosków (np. zadania na mieniu prywatnym nie mogą być zaakceptowane) przedstawimy listę zadań „do głosowania”. Powszechne głosowanie mieszkańców Świebodzic odbędzie się odbędzie się w Ratuszu w dzień wolny od pracy, tj. w sobotę, poprzez wrzucenie karty z głosem do urny. Inwestycja, która otrzyma największą liczbę głosów będzie poddana kosztorysowi i jeżeli zabezpieczone środki pozwolą na jej realizację to zostanie ona przeprowadzona. Jeżeli nie, to zadania które otrzymały największą liczbę głosów zostaną także kolejno poddanie analizie finansowej. Wybrane zostaną wszystkie zadania, których łączny koszt nie przekroczy możliwości finansowych.

W następnych latach Budżet Obywatelski będzie odbywał się wg jasno określonych zasad w statucie gminy i regulaminie ustalonym uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z założeniami podanymi wyżej.

Mariusz Szafraniec, zastępca burmistrza
 
 

 
PLIK DO POBRANIA:

 
 
 
Powrót