Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka
Ikona Dymek rozmowa
Zapytaj Burmistrza
Ikona dwóch dokumentów
Ważne Dokumenty
Ikona Autobusu
Komunikacja Miejska
Ikona czapki
Kultura i oświata
Ikona kliszy
TV Internetowa
Ikona Aparat
Fotogaleria
ikona tabelki
Fundusze Unijne i Krajowe
Ikona fabryki
Aglomeracja Wałbrzyska

Dostępny samorząd -granty

plakt informacyjny (alt dostępny poniżej)

Gmina Świebodzice pozyskała środki finansowe w wysokości 204 000,00 PLN w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dzięki otrzymanym środkom Gmina Świebodzice zrealizuje zadanie pn. „Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta”. Projekt ma na celu poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Świebodzice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane przez Gminę zadanie polegało będzie na przebudowie wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przebudową parteru budynku w celu utworzenia biura obsługi klienta oraz wybudowania toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto Gmina planuje dostosować stronę internetową OPS-u do pełnej zgodności z wymaganiami stawianymi przez przepisy dotyczące dostępności. W ramach poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej zaplanowano wykonanie planów tyflograficznych, nakładek na poręcze, oznaczeń pomieszczeń wykorzystując napisy w systemie Breilla, a także systemu audio oraz radiowego systemu naprowadzania.

Okres realizacji przedmiotowego projektu zaplanowano na IV kwartał 2022 – II kwartał 2023. 

logotyp

Powrót