Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
Klawiatura z myszką
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice

plakat dotyczący projektu e-aktywni
 

Gmina Świebodzice w dniu 01.04.2019 r. podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO” –
„E-aktywni mieszkańcy gminy Świebodzice”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych. W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do świebodzickich szkół.

Dofinansowanie: 84 000,00 PLN