Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka
Ikona Dymek rozmowa
Zapytaj Burmistrza
Ikona dwóch dokumentów
Ważne Dokumenty
Ikona Autobusu
Komunikacja Miejska
Ikona czapki
Kultura i oświata
Ikona kliszy
TV Internetowa
Ikona Aparat
Fotogaleria
ikona tabelki
Fundusze Unijne i Krajowe
Ikona fabryki
Aglomeracja Wałbrzyska

Europejski Fundusz Społeczny

Logotypy dofinansowania Fundusze Europejskie Program regionalny Herb Dolny Śląsk Flaga Unia europejska europejski fundusz społeczny
Beneficjent: Fundacja Rodzinna Stacja

Partner: Gmina Świebodzice

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Osi Priorytetowa: 10. Edukacja,

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Podziałanie: 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW

Tytuł projektu: ‘Przez eksperyment do wiedzy’

Okres realizacji: 01.09.2017-30.06.2018

Wartość projektu: 419 827, 50 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 356 853,37 zł

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 436 uczniów i 12 nauczycieli 2 szkół podstawowych gminy Świebodzice (Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych, Publicznej Szkoły Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej nr 3), ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych, umiejętności komunikowania się w języku angielskim, kompetencji informatycznych oraz innych kompetencji przekrojowych. Cel zostanie zrealizowany poprzez stworzenie warunków zapewniających równy dostęp do wysokiej jakości edukacji podstawowej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekt wykorzystuje nowoczesne metody eksperymentu uczniowskiego. W ramach projektu zaplanowano  głównie zajęcia dla uczniów lecz także kształcenie nauczycieli, elementy współpracy z rodzicami oraz wyposażenie 2 szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne, niezbędny sprzęt TIK oraz uczniowskie zestawy do eksperymentowania.

Projekt jest częściowo komplementarny do  projektu innowacyjnego POKL  w zakresie wykorzystania przygotowanego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, nastawionego na rozwój kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej. Program wprowadza uczniów w świat nauki, techniki i  robotyki. Uczniowie będą mogli np.: spróbować samodzielnie  złożyć  i programować robota w zupełnie nowej technologii. Uruchomimy również zajęcia z  astronomii i programowania. W ramach zajęć uczniowie będą korzystać z nowoczesnych technologii.

Planowane efekty i rezultaty projektu:
  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu-12
  • Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu- 400
  • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 2
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1
  • Liczba uczniów, którym zwiększono dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej- 120
  • Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych – 208
  • Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje językowe z zakresu posługiwania się j. angielskim – 200

Powrót