Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka
Ikona Dymek rozmowa
Zapytaj Burmistrza
Ikona dwóch dokumentów
Ważne Dokumenty
Ikona Autobusu
Komunikacja Miejska
Ikona czapki
Kultura i oświata
Ikona kliszy
TV Internetowa
Ikona Aparat
Fotogaleria
ikona tabelki
Fundusze Unijne i Krajowe
Ikona fabryki
Aglomeracja Wałbrzyska

Projekty 2007 - 2013

 

Zestawienie pozyskanych środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 (kont. 2014-2015)

Lp

Tytuł projektu

okres realizacji projektu

Wartość projektu

Wysokość przyznanej dotacji

Zestawienie pozyskanych środków unijnych

1

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mokrzeszowie

790972,87

672247,85

2

Wprowadzenie e-usług dla ludności poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów oraz wprowadzenie elektronicznego podpisu w Gminie Świebodzice

183399,74

154058,03

3

Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego

403 535,77

255762,45

4

Centrum Rehabilitacji Społecznej

2213 322,48

1358 846,37

5

Rewitalizacja obszaru ulic Młynarska-Piaskowa

2124895,23

1128036,12

6

Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem ternu w rejonie ul. Piłsudskiego

805899,77

520164,57

7

Adaptacja budynku po byłym

pogotowiu na cele mieszkaniowe przy ul. Aleje Lipowe

2578870,81

373033,52

8

Rewitalizacja parku miejskiego na centrum rekreacyjno – wypoczynkowe

3784754,14

2337085,67

9

Modernizacja placu przy ul. Aleje Lipowe rejon MDK

445694,65

309557,47

10

Rewitalizacja Starego Miasta w Świebodzicach etap II – Przebudowa ulic w rejonie Rynku

2061021,70

1432637,99

11

Restauracja elewacji i wieży zabytkowego ratusza w Świebodzicach

1343947,09

596738,18

12

Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków (2014 r.)

375906,33

307751,04

13

Zakup nowych przyjaznych dla środowiska autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Świebodzice (2015 r.)

4253 290,20

3560477,65

 

 


 

Środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w latach 2007-2013

L.p.

Tytuł projektu

okres realizacji

Wartość projektu

Wysokość przyznanej dotacji

Środki przyznane

1.

Termomodernizacja

obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej

2008-2013

30 546 072,39 

wydatki kwalifikowane:

26705 316,11

22699 518,69

w tym dla Świebodzic

ok.1500000,00 

 


 

Środki krajowe - wnioski do WFOŚiGW

Środki krajowe 

L.p.

Tytuł projektu

okres realizacji

Wartość projektu

Wysokość przyznanej dotacji

1.

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, likwidacja dwóch szamb przy ul. Wolności 8 oraz ul. Strzegomskiej 4a, 4b, 6, 6c, 8, 8a, 8a-c, 8d, 10 wŚwiebodzicach”

257439,00

44400,00 (instrument zwrotny)

2.

Program Edukacji Ekologicznej „Chociaż mamy mało lat, ekologia jesteśmy za pan brat”

31528,28

15700,00

3.

„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Świebodzice: budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdni na ul. M. Curie Skłodowskiej - Chmielnej

940709,72 (Skłodowskiej)

1081611,00 (Chmielna)

108 000,00

190800,00 (instrument zwrotny 50%i dotacja 50% w obu zadaniach)

 

4.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej- Świebodzice (2013-2015)

5738382,86

2175356,36

5.

Modernizacja systemu grzewczego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Świebodzicach (2009)

529201,71

61800,00

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w Świebodzicach ulica Graniczna – I etap (2012-2014)

437 265,00

91900,00

(instrument zwrotny)

71099,99 (dotacja)

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świebodzicach, ul. Os. Sudeckie 3, Piaskowa, Młynarska (2012)

660511,18

131200,00

(instrument zwrotny)

8.

Program Edukacji Ekologicznej - Moje Zielone miasto

26278,32

23400,00

9.

Mam 6 lat, w szkole poznaję świat(2013)

 

9 577,50

10.

My dla ekologii, ekologia dla nas(2014)

 

3 200,00

11.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świebodzicach, ul. Os. Sudeckie 3, Piaskowa, Młynarska

542284,00

Dotacja: 83902,87 zł

Pożyczka: 131200,00 zł

12.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ciernie 40a, b. c, d (odcinek B53-B57) w Świebodzicach

197054,28

Dotacja:2 8 700,00 zł

Pożyczka: 28700, 00 zł

13.

Przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Świdnicka 1, 3, 5, 7 i ul. Wolności nr 10,12 w Świebodzicach

134363,01

Dotacja: 15700,00 zł

Pożyczka: 15700,00 zł

14.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ciernie 146-150 (odcinek A121, A125-130) w Świebodzicach

166236,99

Dotacja: 40000, 00 zł

Pożyczka: 39000,00 zł

 


 

 

Środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej

Środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej

L.p.

Tytuł projektu

okres realizacji

Wartość projektu

Wysokość przyznanej dotacji

1.

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach

 

200000,00

 

 

150000,00

 

 


 

 

Środki UE i budżetu państwa w ramach Programu operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013

Środki UE i budżetu państwa

1.

Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego (2014 - I kw. 2015)

2999994,00

2699994,60

2.

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego wgminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”(2013-2016)

W ramach projektu dodatkowo: Studium wykonalności na lotnisko dyspozycyjno-sportowe Świebodzicach

505820,23

439843,68

3.

Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Świebodzice 2016

134500, 00

121050,00

 


 

 

 

Środki EFS - Kapitał Ludzki 2007-2013

Środki EFS

1.

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Świebodzice (2012-2013)

232188,56

232188,56
(w tym środki UE 197360,28,
budżet krajowy 34828,28)

2.

„Bądź aktywny nie pasywny – wsparcie dlauczniów o niskiej motywacji edukacyjnej w gminie Świebodzice(2011)

40099,40

40099,40

3.

„To Ty myśleniem tworzysz Świat - rozwijanie pasji edukacyjnej członków Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w gminie Świebodzice” (2011)

 

40070,00

40070,00

4.

Transgredio –staże dla praktykantów z Niemiec - trilateralny projekt (2010-2012)

240000 euro

15000 euro


 

 

Narodowy Program Dróg Lokalnych - środki krajowe (Schetynówki)

Narodowy Program Dróg Lokalnych

1.

Remont ulicy Zielonej w Świebodzicach (2010)

500000,00

250 000

2.

Remont ulic: Strefowa, Przemysłowa (2015)

2 240 000 ,00

1120 000

3.

Remont ulic: 3-go Maja, Dąbrówki

539970,00

58472,00

 

Program Romski – Urząd Marszałkowski W. Dolnośląskiego:

2010 - 79 500,00 zł

2011 - 31 510,00 zł

2012 - 27 282,00 zł

2013 - 44 105,00 zł

2014 - 6 950,00 zł

 


 

 

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

uzupełnienie danych

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

LP.

Rok

TYTUŁ PROJEKTU

PLACÓWKA

DOTACJA

1.

2010

Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON

S.P.nr2

29 679,93

2.

 

Rządowyprogram - Miejsca zabaw - MEN

Szk.nr 2, 3, 4, Z. Sz. Int.- Ciernie

35 989,00

3

 

Plac zabaw - MEN

Szk. nr4

63850,0

3

 

Pracownia przyrodnicza w każdej gminie -UE

Szk. nr3

195 772,54

5

2011

Place zabaw – program rządowy

Szk. nr 3

189 318,00

6

2012

Place zabaw- program rządowy

PZSI, PZSPG

168 593,00

7

 

Cyfrowa szkoła – program rządowy

Szk. nr 4

112 000,00

8

2012

Dolnośląska e-szkoła UE

G. nr 2

162 732,81

10

2013-2015

Międzynarodowy projekt UE COMENIUS UE

G. nr 2

83 600

 


 

 

Ministerstwo Gospodarki – środki krajowe

Ministerstwo Gospodarki 

1.

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świebodzice”

2015 r.

10400 zł

Powrót