Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka
Ikona Dymek rozmowa
Zapytaj Burmistrza
Ikona dwóch dokumentów
Ważne Dokumenty
Ikona Autobusu
Komunikacja Miejska
Ikona czapki
Kultura i oświata
Ikona kliszy
TV Internetowa
Ikona Aparat
Fotogaleria
ikona tabelki
Fundusze Unijne i Krajowe
Ikona fabryki
Aglomeracja Wałbrzyska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW)

LOGO  WFOSiGW i herb Świebodzic
 
Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ciernie 146-150 (odcinek A121, A125-130) w Świebodzicach" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Całkowita wartość zadania 216 100,42 zł netto, natomiast otrzymane wsparcie finansowe uzyskane z WFOŚiGW w postaci dotacji w kwocie 40 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 40 000,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie budynków przy ulicy Ciernie 146-150 w Świebodzicach wraz z likwidacją odbiorników bezodpływowych. Projekt polegał na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączeniu nowoprojektowanej sieci do kolektora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu wykonano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy DN200 i DN160 o długości 209,51 mb oraz zainstalowano 9 szt. studni kanalizacyjnych DN 1200. Wykonawcą niniejszej inwestycji była firma "BIN-POL" Spółka Jawna z siedzibą w Wałbrzychu.


LOGO  WFOSiGW i herb Świebodzic

Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie dla zadania „Przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Świdnicka nr 1, 3, 5, 7 i ul. Wolności nr 10, 12 w Świebodzicach” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Całkowita wartość zadania 132 900,00 zł brutto, natomiast otrzymane wsparcie finansowe uzyskane z WFOŚiGW w postaci dotacji w kwocie 15 700,00 oraz pożyczki w kwocie 15 700,00 zł.


Przedmiotowa inwestycja miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej nr 1,3,5,7 i ul. Wolności nr 10,12 w Świebodzicach wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych. Ścieki sanitarne i deszczowe zostały rozdzielone na dwa odrębne układy kanalizacyjne, ponadto zlikwidowane zostały szamba, przez które fekalia wnikały w głąb ziemi. W ramach projektu wykonano sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do ściany zewnętrznej budynków oraz podłączono nowoprojektowane sieci do kolektora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.


LOGO  WFOSiGW i herb Świebodzic

Gmina Świebodzice pod koniec roku 2015 wybudowała 158 m kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Cierni, do której podłączone zostaną cztery nieruchomości.

Przedmiotowa inwestycja mała na celu likwidacje istniejących zbiorników bezodpływowych tak aby ścieki sanitarne odprowadzane były do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Realizacja zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ciernie 40, b, c, d ( odcinek B53-B57) w Świebodzicach” została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach podpisanej umowy dotacji i pożyczki w dniu 18.03.2016 r.

Wartość całego zadania wynosiła 242 376,76 zł brutto, natomiast Gmina otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji w kwocie 28 700,00 zł oraz pożyczki w kwocie 28 700,00 zł.


LOGO  WFOSiGW i herb Świebodzic

Gmina Świebodzice 27 stycznia 2015 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu ekologicznego pn. „ Program Edukacji Ekologicznej – Chociaż mamy mało lat, z ekologią jesteśmy za pan brat”, którego realizacja zaplanowana jest do końca roku 2015, a wartość całego zadania wyniesie 31 500,00 zł.

Kwota, którą Gmina otrzymała z WFOŚiGW we Wrocławiu to 15 700,00 na stworzenie w Przedszkolu kącików przyrody oraz ich wyposażenie, a także na zakup sprzętu audiowizualnego oraz niezbędnych pomocy i materiałów dydaktycznych do prowadzenia warsztatów, akcji ekologicznych oraz zajęć w ramach projektu.

W ramach projektu zostaną zakupione:
Zestaw plansz edukacyjnych nawiązujących tematyką do ekologii na co dzień, lasów i ochrony środowiska oraz mówiące o konieczności sprzątania świata – recyklingu.

Filmy edukacyjne, o różnorodnej tematyce nawiązującej do ekologii.

Książki, piramida żywieniowa oraz historyjki obrazkowe0atlasy obrazkowe, które mają za zadanie zapoznać dziecko z ekologią oraz ze sposobami dbania o otaczające nas środowisko.

Gry, tj. gry planszowe, karty z zagadkami, loteryjki, memory, domina, zgadywanki, puzzle i kostki, dzięki którym najmłodsi poprzez zabawę będą mogły zapoznać się z ekologią fauną i florą.

Materiały dydaktyczne, tj. tablice korkowe, antyramy, kredki świecowe, kredki ołówkowe, kleje, pastele olejne, kredy chodnikowe, balony, fizeliny, drewniane stempelki niezbędne do prowadzenia warsztatów, akcji ekologicznych dla dzieci.
Ponadto sale zostaną wyposażone w kąciki przyrody, w związku z tym Gmina zakupi mikroskopy, stacje meteorologiczną, preparaty do mikroskopów, lornetki, lupy, modele układu słonecznego oraz ziemi, globusy, zestawy do przeprowadzenia eksperymentów przez dzieci, termometry, małe laboratoria rozwoju podziemnej części rośliny oraz stoły do zabawy w piasku i w wodzie.

Sprzęt audiowizualny, tj. projektor, ekran, laptop i aparat fotograficzny.
Wszystkie wyżej wymienione przedmioty z pewnością zaciekawią dzieci przedszkolne ekologią, pozwolą na zrozumienie przez nich pewnych procesów zachodzących w przyrodzie.

Ponadto w ramach zadnia „ Program Edukacji Ekologicznej – chociaż mamy mało lat, z ekologią jesteśmy za pan brat” będą organizowane konkursy ekologiczne, w których dzieci będą mogły zdobyć atrakcyjne nagrody również dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Będą to książki o tematyce ekologicznej, gry planszowe, puzzle, labolatoria botaniczne, urządzenia do robienia baniek, stacja meteorologiczna, labirynt elektryczny, artykuły sportowe.

Projekt realizowany jest przy współudziale Publicznego Przedszkola nr 3 NIEZAPOMINAJKA w Świebodzicach, a swoim zasięgiem obejmować będzie dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w powiecie świdnickim.


LOGO  WFOSiGW i herb Świebodzic
 
Uporządkowana Chmielna i Skłodowskiej-Curie

„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Świebodzice: budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdni na ul. M. Curie Skłodowskiej- Chmielnej” - tak brzmi pełna nazwa zadań, które zostało wykonane przy wsparciu dotacji krajowych - WFOŚiGW. Ponieważ w numerze 214 podaliśmy nieprecyzyjnie tę nazwę oraz kwoty dofinansowania, jeszcze raz przedstawiamy tę informację.

Zarówno prace na ul. Skłodowskiej, jak i Chmielnej, zostały zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

* Wartość zadania na ul. Skłodowskiej-Curie to 940 709,72 zł ( zgodnie z umową o dofinansowanie), natomiast wartość dotacji z Funduszu to 50 400,00 oraz pożyczki: 50 400,00 zł.
Umowa na dofinansowanie powyższego zadania została podpisana 13.03.2015 r.

* Wartość zadania na ul. Chmielnej to 1 081611,00 zł, natomiast wartość dotacji to 95 400,00 zł oraz pożyczki: 95 400,00 zł.
Umowa na dofinansowanie powyższego zadania została podpisana 17.03.2015 r.
Powrót