Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka
Ikona Dymek rozmowa
Zapytaj Burmistrza
Ikona dwóch dokumentów
Ważne Dokumenty
Ikona Autobusu
Komunikacja Miejska
Ikona czapki
Kultura i oświata
Ikona kliszy
TV Internetowa
Ikona Aparat
Fotogaleria
ikona tabelki
Fundusze Unijne i Krajowe
Ikona fabryki
Aglomeracja Wałbrzyska

Projekty Aglomeracji Wałbrzyskiej

Aglomeracja Wałbrzyska- grafika herbów wszystkich członków z napisem - PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU pn.: Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 21 jst: Strategu ZIT. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego
 

 
Logotypy dofinansowania Fundusze Europejskie Program regionalny Herb Dolny Śląsk Flaga Unia europejska europejski fundusz społeczny
 
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”
 
Gmina Świebodzice zrealizowała projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW.
 
Całkowita wartość projektu: 6 158 506,1 zł
Dofinansowanie: 3 712 929,51 zł
W tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 3 159 586,81 zł
Budżetu Państwa – 553 342,70 zł
Wkład własny: 2 445 576,66 zł
 
 
WIĘCJEJ INFORMACJI...
 
 

Tablica informacyjna
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla gminy Świebodzice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
 
PLIK DO POBRANIA:
 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

W grudniu 2013 roku Gmina Wałbrzych uzyskała dofinansowanie na realizację projektu nr 45/MOF/2/2013 pod nazwą "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego". Termin zakończenia projektu przypadł na 31 sierpnia 2015 roku.

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym celem projektu było opracowanie:

„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
„Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
dokumentacji budowlanej i wykonawczej pod uzyskanie pozwolenia na budowę przystanków komunikacji publicznej na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Opracowane dokumenty mają na celu dalszą integrację i zacieśnianie współpracy gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju jej obszaru funkcjonalnego. Dodatkowym atutem jest fakt, że ww. dokumenty są podstawą do ubiegania się środki finansowe Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

W projekcie udział brały gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską, tj.: Gmina Wałbrzych – Lider Projektu, Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina miejska Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Żarów.

Szczegółowe informacje na temat ww. projektu znajdują się na stronie poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej: aglomeracja-walbrzyska.pl

Tablica informacyjna z logówkami dofinansowania


 

Tablica informacyjna

Informacja promocyjna „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zgodnie z założeniami realizowanego projektu oraz Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego, Gmina Wałbrzych – lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przystanków autobusowych dla miejscowości znajdujących się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Stan istniejącej infrastruktury przystankowej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej wymaga stworzenia dokumentacji, która w przyszłości pozwoli zrealizować inwestycje podnoszące poziom świadczonych przewozów. Celem zadania jest poprawa skomunikowania gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz dostosowanie infrastruktury przystankowej do wzrostu potrzeb i oczekiwań pasażerów komunikacji publicznej. Ponadto zadbanie o estetykę istniejących już punktów przystankowych oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni w ich obrębie, będzie skutkowało wzrostem poziomu bezpieczeństwa oraz wygody pasażerów.

W dniu 21 lipca 2015 r. zawarto umowę z firmą TTAT – architekt Magdalena Tokarska, z siedzibą w Katowicach, na wykonanie ww. dokumentacji o różnym zakresie dla 25 przystanków komunikacji publicznej, usytuowanych w następujących lokalizacjach:

 1. Boguszów-Gorce, ul. Fornalska;
 2. Boguszów-Gorce, ul. Traugutta;
 3. Boguszów-Gorce, ul. Kamiennogórska;
 4. Głuszyca, ul. Grunwaldzka 26;
 5. Głuszyca, ul. Kłodzka 13-15;
 6. Głuszyca, ul. Bolesława Chrobrego 1;
 7. Jedlina-Zdrój, pl. Zwycięstwa (Rondo);
 8. Jedlina-Zdrój, ul. Kłodzka;
 9. Jedlina-Zdrój, przy zbiegu ul. Kłodzkiej i ul. Pokrzywianka (Kamieńsk);
 10. Mieroszów, ul. Sportowa;
 11. Sokołowsko, pętla przy ul. Głównej;
 12. Kowalowa, ul. Wałbrzyska przy korcie;
 13. Szczawno-Zdrój, ul. Solicka (kierunek Wałbrzych Centrum);
 14. Szczawno-Zdrój, ul. Solicka (przystanek dla wysiadających i linii nr 18);
 15. Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa (ok. nr 14);
 16. Świdnica, ul. Ridla nr 132-02;
 17. Świdnica, ul. Szarych Szeregów 180-01;
 18. Świdnica, ul. Szarych Szeregów 180-02;
 19. Świebodzice, Ul. Wałbrzyska 24 (oba kierunki);
 20. Świebodzice, Ul. Mieszka I;
 21. Świebodzice, Ul. Os. Sudeckie 6;
 22. Świebodzice, Aleje Lipowe (skrzyżowanie z ul. Kolejową);
 23. Walim, działka nr 368;
 24. Dziećmorowice, działki nr 134 i 187 obręb Dziećmorowice II;
 25. Rzeczka, działka nr 119/23.

  Zakończenie prac projektowych przewidziano na 14.08.2015 r.

  Na opracowanie ww. dokumentacji, Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Tablica informacyjna

 

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
„Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ZPTP)  

 

Dokonując podsumowania konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, dziękujemy serdecznie za liczne zainteresowanie wszystkim osobom, które zechciały zapoznać się i wyrazić swoją opinię na temat zaprezentowanych planów rozwoju transportu publicznego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Konsultacje przeprowadzono na obszarze 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w okresie od
27 kwietnia do 18 maja 2015 r. Dokument był udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu, w formie elektronicznej za pośrednictwem portali internetowych gmin AW
oraz strony internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat opracowanego dokumentu oraz prowadzonych konsultacji społecznych, poprzez:

 • strony internetowe gmin partnerskich realizujących ZPTP,
 • stronę aglomeracja-walbrzyska.pl,
 • portal informacyjny: www.swidnica24.pl, www.jaworzynka.infowww.m.transinfo.pl, www.dziennik.swidnica.pp
 • portal społecznościowy Facebook – profil Miasta Wałbrzycha;
 • ekrany reklamowe LED w autobusach miejskich,
 • Gazetę Wyborczą, Tygodnik Wałbrzyski, Tygodnik 30 minut
 • Radio RMF MAXXX Wałbrzych.

Na rzecz prowadzanych działań promocyjnych została przygotowana ulotka informacyjna w zakresie prowadzonych konsultacji społecznych, opisująca główne cele i założenia ZPTP. Jej kolportaż odbył się 14 maja br. wraz z tygodnikiem „DB 2010” na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków:

 • bezpośrednio w siedzibach gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 • drogą elektroniczną na wskazane przez gminy AW adresy e-mail oraz poprzez ankietę
 • on-line opublikowaną na stronie Wykonawcy dokumentu ( http://trako.com.pl/konsultacje.html ),
 • telefonicznie – na dedykowany numer telefonu – 502 929 796, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • pocztą tradycyjną – na wskazany adres korespondencyjny UM w Wałbrzychu,
 • ustnie – podczas spotkań konsultacyjnych, które zorganizowane zostały w Wałbrzychu oraz Świdnicy.

W okresie konsultacji społecznych Wykonawca dokumentu, firma Trako Wierzbicki i Wspólnicy S.J., prowadziła dyżur telefoniczny, w trakcie którego konsultant udzielał informacji i wyjaśnień
w zakresie projektu dokumentu.

Przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne, na których zaprezentowany został projekt dokumentu:

 • pierwsze odbyło się 7 maja 2015 o godz. 16.00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu
 • drugie zorganizowano 11 maja 2015 o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

W trakcie konsultacji, w dniu 7 maja o godzinie 12.00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”
w Wałbrzychu, odbyła się również konferencja transportowa skierowana do przedstawicieli gmin biorących udział w realizacji ZPTP oraz pozostałych interesariuszy, tj.: powiatów, przedsiębiorstw transportowych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. W trakcie spotkania zaprezentowano główne założenia opracowanego dokumentu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrazić swoje opinie na temat ww. dokumentów, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w tym zakresie.

W terminie konsultacji społecznych wpłynęły 63 uwagi/wnioski. Wśród nich:

 • uwzględniono 16 (w tym 5 częściowo),
 • nie uwzględniono 37,
 • 10 uwag miało charakter opinii lub pytania.

Wszystkie uwagi opisano w załączniku „Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – część planistyczna”
Należy zauważyć, że w trakcie wspomnianych spotkań konsultacyjnych padło bardzo dużo pytań oraz uwag o charakterze opinii na temat ZPTP. Z racji ich natury (brak wpływu na treść dokumentu) nie zostały one zaprezentowane w raporcie dot. konsultacji.

 


Tablica informacyjna
 

  
PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w tworzeniu polityki niskoemisyjnej wyznaczającej cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Konsultacje przeprowadzono na obszarze 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w okresie od 19 stycznia 2015 r. do 8 lutego 2015 r. Dokumenty udostępniono do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, w formie elektronicznej za pośrednictwem portali internetowych gmin AW oraz strony internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Konsultacje prowadzone były w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków bezpośrednio w siedzibach gmin oraz za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronach internetowych JST.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach internetowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu;
 • na stronach internetowych gmin należących do AW;
 • na stronie internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 • na portalu społecznościowym Facebook – profil Miasta Wałbrzycha;
 • na portalu www.wałbrzych24.com;
 • w Tygodniku Wałbrzyskim w dniu 26 stycznia 2015 r.;
 • w Gazecie Wyborczej (wydanie Wrocławskie) w dniu 27 stycznia 2015 r.

Ponadto od 29 stycznia 2015 r. do 4 lutego 2015 r. w TV Wałbrzych miało miejsce 168 emisji 30-sekundowego ogłoszenia na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W ramach konsultacji, w dniach od 29 stycznia do 3 lutego 2015 r., przeprowadzono kampanię bezpośrednią skierowaną do mieszkańców. W czterech gminach AW – w Wałbrzychu, Kamiennej Górze, Świebodzicach oraz Nowej Rudzie, zorganizowano tzw. punkty konsultacyjne w siedzibach gmin. Zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z dokumentem, porozmawiać na jego temat z konsultantami oraz zgłosić na specjalnie przygotowanych formularzach swoje uwagi do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponadto w miejscu konsultacji można było otrzymać ulotki informacyjne dotyczące projektu PGN dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach konsultacji 04 lutego 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu odbyły się 2 spotkania konsultacyjne. Pierwsze spotkanie skierowane zostało do przedstawicieli gmin biorących udział w realizacji PGN, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Drugie spotkanie było otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, przedsiębiorców i instytucji. W trakcie spotkań, ustnie do protokołu, można było wyrazić swoje opinie na temat ww. dokumentów, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w tym zakresie.

W terminie konsultacji społecznych wpłynęło 126 uwag/wniosków o uzupełnienie treści przedmiotowego dokumentu, spośród których nie uwzględniono 16 uwag. Wszystkie uwagi opisano w załączniku „Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

PLIKI DO POBRANIA:

ZAPROSZENIE
 
ZAPROSZENIE na otwarte spotkania konsultacyjne 
W imieniu gmin Aglomeracji Walbrzyskiej, zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w onvartych spotkaniach konsultacyjnych, na których zaprezentowany zostanie projekt dokumentu pn.: „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014 - 2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej


PLIK DO POBRANIA:


 

 Ikona pdf

Szanowni Państwo,

Burmistrz Gminy Świebodzice Bogdan Kożuchowicz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".

Na obszarze terytorialnym Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) problemem jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. W związku z tym Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego. Prace nad dokumentem wymagały przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz zbadania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. Takie podejście pozwoliło na przygotowanie projektu Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument zawiera: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 27.04.2015 r. do dnia 18.05.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonego formularza (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: marzena.koronakruk@swiebodzice.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 - Biuro Podawcze - parter, w terminie do dnia 18.05.2015 r. (decyduje data wpływu).

Osoba koordynująca: Marzena Korona-Kruk tel. 74 666 95 32 lub 697 299 227

Do pobrania na stronie: www.swiebodzice.pl  (dział Aglomeracja Wałbrzyska - projekty Aglomeracji Wałbrzyskiej):

PLIKI DO POBRANIA:


 

Projekt Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2015 dla 22 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

PLIK DO POBRANIA:

Etap II Anazliza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego Styczeń 2015

Mapka
Mapka

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania „Zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice oraz Gminy Walim.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
PGN ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

PGN wspiera realizację działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego, podpisanego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczający osiągnięcie do końca 2020 roku trzech celów tj.:

 • zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%),
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej jest dokumentem maksymalizującym szanse rozwoju gospodarki na obszarze funkcjonalnym AW dzięki wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 –2020.
Posiadanie ww. strategii może w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania
wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonych formularzy (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: promocja@swiebodzice.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1, z dopiskiem “konsultacje społeczne PGN”w terminie do dnia 08.02.2015 r. (decyduje data wpływu).
Osoba koordynująca: Marzena Korona-Kruk, tel. 697 299 227

PLIK DO POBRANIA:
 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

"Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" to postępowanie oceniające wpływ zaplanowanych w Strategii ZIT dla AW działań, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, łącznie z wpływem na zdrowie ludzi. Prognoza taka polega na weryfikacji zapisanych w ww. Strategii przedsięwzięć na środowisko i uzyskaniu wymaganych prawnie opinii i uzgodnień. W postępowaniu tym musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa.

Przedstawiona Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera informacje ogólne w zakresie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, dane o metodach sporządzania prognozy i propozycje metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu. Prognoza przedstawia również informacje o aktualnym i przewidywanym stanie środowiska oraz problemy związane z ochroną środowiska. Zawiera zbiór oddziaływań krótko- i długoterminowych na środowisko, jak i rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań wynikających z projektowanego dokumentu.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonego formularza (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: promocja lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 z dopiskiem” Konsultacje Społeczne – Prognoza-Środowisko”, w terminie do dnia 08.02.2015 r. (decyduje data wpływu).
Osoba koordynująca: Marzena Korona – Kruk tel. 697 299 227

PLIK DO POBRANIA:

 


 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU NA KONIEC ROKU 2014

Obszar współpracy oraz działania podjęte w jej ramach

Projekt nr 45/MOF/2/2013, będący efektem współpracy gmin skupionych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gminy Wałbrzych - Lidera Projektu oraz Gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz*, Głuszyca, Jaworzyna Śląska*, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice*, Mieroszów, Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom*, Szczawno-Zdrój, Świdnica*, Świebodzice, Walim, Żarów oraz Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Miasta Świdnica, ma na celu kompleksowe przygotowanie trzech dokumentów strategicznych:

 1. "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej";
 2. "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW";
 3. "Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

Dokumenty strategiczne, w skali Aglomeracji Wałbrzyskiej, są krokiem do osiągnięcia spójności wewnętrznej w trzech kierunkach:

 • wytypowania wachlarza działań priorytetowych dotyczących gospodarki i innowacyjnej przedsiębiorczości, środowiska pracy i zamieszkania oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej;
 • ochrony środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie działań ograniczenia wysokiego stężenia tlenków węgla wynikającego z niskiej emisji na obszarze AW;
 • rozwiązania problemu utrudnionej dostępności komunikacyjnej oraz braku bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami.
Wszystkie planowane oraz wdrażane działania wymagają zastosowania zintegrowanego podejścia
z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych, stąd też muszą wpisywać się w strategiczne cele Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pozwoli to w przyszłości na przygotowanie do realizacji wspólnych projektów w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

PLIK DO POBRANIA:

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Konsultacje projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" prowadzone były na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie 04.08.-07.09.2014 r. Treść dokumentu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach opublikowana została na stronach internetowych każdej z Gmin - Członków Aglomeracji Wałbrzyskiej. Informacje te zostały również zamieszczone na stronie internetowej http://aglomeracja-walbrzyska.pl. Uwagi i opinie należało zgłaszać za pomocą odpowiedniego formularza.

Ogółem w ramach konsultacji wpłynęły 23 uwagi zgodnie z wymogami formalnymi oraz 1 zgłoszenie nie spełniające wymogów formalnych, które z powyższych względów nie było rozpatrywane.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin tworzących Radę Samorządową Aglomeracji Wałbrzyskiej poddane dokładnej analizie i ocenie pod kątem możliwości uwzględnienia w projekcie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" podczas posiedzenia w dniu 29.09.2014 r.

Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji wraz ze stanowiskiem dotyczącym ich uwzględnienia w ww. projekcie znajduje się w poniższej tabeli podsumowującej konsultacje.

Do pobrania:


 

Zawarto umowę na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla Aglomeracji Wałbrzyskiej


W dniu 25 sierpnia 2014r. zawarto umowę z firmą "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J., z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla 22 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina miejska Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Żarów.

Zintegrowany Program Transportu Publicznego

Problemem Aglomeracji Wałbrzyskiej jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. Prace na dokumentem strategicznym w zakresie transportu publicznego wymagać będą przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz badania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Takie podejście pozwoli na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument zawierał będzie: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia. Niezwykle istotnym poddziałaniem będzie również opracowanie prognozy oddziaływania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez organy opiniujące.

Na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla Aglomeracji Wałbrzyskiej, Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego źródłem jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Prace nad opracowaniem dokumentu ruszą już w miesiącu wrześniu. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO i wszystkie osoby zainteresowane do współpracy przy opracowywaniu dokumentu i brania udziału w konsultacjach społecznych.
Przewidywany termin zakończenia prac nad ww. dokumentem to 31.03.2015 r.


Zawarto umowę na opracowanie "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej" dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

W dniu 25 czerwca 2014 r. zawarto umowę z firmą ATMOTERM S.A., z siedzibą w Opolu na opracowanie "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej" dla wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Opracowanie dotyczy 15 gmin wchodzących w skład AW, tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy miejskiej Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice, Gminy Walim.

Co to jest Program Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)?

PGN jest strategią, która określi kierunki działań w/w gmin w takich obszarach jak: transport, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Strategia ta opracowana zostanie na lata 2014-2020, a jej celem jest określenie sposobów zmniejszania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery, pochodzących z różnych źródeł spalania paliw. Zaplanowanie właściwej polityki poprawy stanu środowiska naturalnego umożliwia osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych. Działanie na rzecz lepszych warunków życia mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, to główne przesłanie tworzonego opracowania.
Na opracowanie "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej" dla AW, Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego źródłem jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Prace nad opracowaniem dokumentu ruszą już w miesiącu lipcu. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO i wszystkie osoby zainteresowane do współpracy przy opracowywaniu dokumentu i brania udziału w konsultacjach społecznych.
Przewidywany termin zakończenia prac nad "Programem Gospodarki Niskoemisyjnej" dla AW to 15.01.2015 r.


OgłoszenieOgłoszenie

 

Powrót