Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina

Grupa testowa

Zdjęcie Artykułu

Tabela

Opublikowano: 02-06-2020

NAZWA

JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

 

ADRES

TELEFON

odpłatności

połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godzin

WWW

e-mail

KRYTERIA

DOSTĘPU

Rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

- poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna

al. Królewska 3

24-100 Puławy

Tel. 81 888 0 4 92

81 888 53 06

81 888 53 05

Bezpłatna infolinia

800 110 001

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.00-18.00

pcpr_pul@o2.pl

Mieszkańcy powiatu puławskiego

- poradnictwo prawne

czwartek 15.00-17.00

- program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc,

 

- całodobowy hostel dla osób doświadczających przemocy

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Puławach

-pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dla dzieci i młodzieży,

- konsultacje dla rodziców,

al. Królewska 19

24-100 Puławy

Tel. 81 886 47 96

Od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00

poradnia.pulawy@wp.pl

Mieszkańcy powiatu puławskiego

Fundacja „Praesterno”

- Ośrodek w Puławach

- poradnictwo rodzinne

- poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i młodzieży

-treningi umiejętności społecznych

ul. Czartoryskich 8

24-100 Puławy

Tel. 603 772 230 czynny w godz. 15.00-20.00

 

www.praestarno.pl

praestarno.pulawy@wp.pl

Według zgłoszeń

Stowarzyszenie „Barwy Tęczy”

- prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych)

Góra Puławska

ul. Radomska 47a

24-100 Puławy

Tel. 81 886 37 05

pn.-pt.: 8.00-16.00

barwy.teczy378@gmail.com

Według zgłoszeń

Stowarzyszenie „Rodzina”

- prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych)

ul. Piramowicza 12

24-100 Puławy

Tel. 517 385 307

pn.-pt.: 15.00-19.00

stowarzyszenie@rodzina.pulawy.pl

www.rodzina.pulawy.pl

Według zgłoszeń

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

- terapia rodzinna

-prowadzenie poradnictwa rodzinnego (spotkania z rodzicami, pomoc i konsultacje dla rodziców podopiecznych)

Ul. Mickiewicza 2a

24-100 Puławy

 

Miejsce realizacji

Ul. Wólka Profecka 26

24-100 Puławy

81 888 04 20

 

 

81 458 62 22,

Infolinia: 800 306 833

 

psozp@poczta.onet.pl

Według zgłoszeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, tj: mediacje rodzinne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychologiczne dziecięce, terapia rodzinna, problemy uzależnień;

-działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opikuńczo-wychowawczej

ul. Spółdzielcza 17 A

24-150 Nałęczów

Tel./fax: 81 501 44 81

kom. 513 16 393, 513 177 989

pn.- pt. w godz. 7.30-15.30

mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl

Mieszkańcy gminy Nałęczów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

- specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej

ul. Leśna17

24-100 Puławy

Tel.81 458 62 01  

tel/fax  (81) 458 62 09

Pn., śr.-pt. 7.15-15.15

Wt. 7.15-16.30

sekretariat@mops.pulawy.pl
www.mops.pulawy.pl

Mieszkańcy Puław

Psychologiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży,

- konsultacje dla rodziców.

Al. Królewska 19

24-100 Puławy

Tel. 81 886 47 96

Od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00

poradnia.pulawy@wp.pl

Mieszkańcy powiatu puławskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

- poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna

Al. Królewska 3

24-100 Puławy

Tel. 81 888 0 4 92

81 888 53 06

81 888 53 05

Bezpłatna infolinia

800 110 001

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.00-18.00

www.pcpr.pulawy.pl

 

pcpr_pul@o2.pl

Mieszkańcy powiatu puławskiego

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

- poradnictwo i wsparcie psychologiczne

Ul. Mickiewicza 2a

24-100 Puławy

 

Miejsce realizacji

Ul. Wólka Profecka 26

24-100 Puławy

81 888 42 20

 

 

81 458 62 22,

Infolinia: 800 306 833

 

psozp@poczta.onet.pl

Według zgłoszeń

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychologicznego (zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127

00-958 Warszawa 66

800 70 2222

Bezpłatna infolinia

24 godz. 7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie psychicznym

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE

 

Poradnictwo psychologiczne

ul. Słowackiego 32

24-100 Puławy

Tel. 815 343 887

Wtorek: 15.00-17.00

Środa: 15.00-18.00

Piątek: 9.00-12.00

www.agape.lublin.pl

poczta@agape.lublin.pl

Według zgłoszeń

Stowarzyszenie „Barwy Tęczy”

-Poradnictwo psychologiczne

-poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych

ul. Niemcewicza 9/7

24-100 Puławy

Tel. 882 019 887

Pon.-pt.: 15.00-19.00

barwy.teczy378@gmail.com

Według zgłoszeń

Stowarzyszenie „Rodzina”

Poradnictwo psychologiczne- specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

ul. Piramowicza 12

24-100 Puławy

Tel. 517 385 307

Pn.-pt.: 15.00-19.00

stowarzyszenie@rodzina.pulawy.pl

www.rodzina.pulawy.pl

Według zgłoszeń

Towarzystwo NOWA KUŹNIA

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

- poradnictwo psychologiczne

ul. Legionu Puławskiego 8

24-100 Puławy

 

Tel. 602 796 368

Pn.-pt.: 15.00-19.00

 

www.towarzystwo-kuznia.lublin.pl

poczta@towarzystwo-kuznia.lublin.pl

Według zgłoszeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie

Poradnictwo psychologiczne

ul. Spółdzielcza 17 A

24-150 Nałęczów,

 

Tel./fax: 81 501 44 81

kom. 513 16 393, 513 177 989

Pn. 12.00-18.00

mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl

Według zgłoszeń

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Przystanek”

Porady psychologa i Grupa Wsparcia pod kierunkiem psychologa

Ul. Kilińskiego 2a

24-170 Kurów

81 88 11 701

Sobota w godz. 12.00-14.00

Grupa Wsparcia I sobota miesiąca w godz. 14.00-18.00

ops.kurow.eu

Według zgłoszeń

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127

00-958 Warszawa 66

800 70 2222

Bezpłatna infolinia

24 godz. przez 7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

Według zgłoszeń

PEDAGOGICZNE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży,

- konsultacje dla rodziców.

Al. Królewska 19

24-100 Puławy

Tel. 81 886 47 96

Pn.-pt: 8.00 do 16.00

poradnia.pulawy@wp.pl

Mieszkańcy powiatu puławskiego

Rzecznik Praw Dziecka- dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

800 121 212

Bezpłatna infolinia

Tel. 22 583 66 00

Pn.-pt.: 8.15-20.00 (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Dla osób, których dotyczą sprawy przemocy oraz problemy z relacjami rówieśniczymi, szkolnymi i rodzinnymi. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem

POMOC SPOŁECZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

- poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna

- poradnictwo prawne

- program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc,

- całodobowy hostel dla osób doświadczających przemocy

al. Królewska 3

24-100 Puławy

Tel. 81 888 0 4 92

81 888 53 06

81 888 53 05

Bezpłatna infolinia

800 110 001

.00 poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.00-18.00

www.pcpr.pulawy.pl

 

pcpr_pul@o2.pl

Według zgłoszeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

- pomoc pieniężna i niepieniężna w zakresie pomocy społecznej

ul. Leśna17

24-100 Puławy

Tel.81 458 62 01  

tel/fax  (81) 458 62 09

Pn., śr.-pt. 7.15-15.15

Wt. 7.15-16.30

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 329

Powrót