Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Koronawirus

Zdjęcie urzędu z zwenątrz

Informacja dla mieszkańców

Opublikowano: 25-05-2020
Szanowni Klienci Uprzejmie informuję, że od 25 maja 2020 r. Urząd Miejski w Świebodzicach przyjmuje kolejny stopień łagodzenia ograniczenia bezpośredniej obsługi klienta tj, Klient/Mieszkaniec będzie mógł być przyjęty bezpośrednio na stanowisku urzędnika. W tym przypadku w jednym pomieszczeniu w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 1 klient na jedno stanowisko obsługi przy zachowaniu obowiązujących środków bezpieczeństwa.
 1. W Urzędzie przyjmowani będą klienci, strony postępowania, osoby załatwiające sprawy z udziałem pełnomocnika (bez osób towarzyszących).
 2. Każdy Klient przychodzący do Urzędu obowiązany jest zdezynfekować dłonie. Dozownik z płynem znajduje się na parterze budynków Urzędu zarówno przy ul. Żeromskiego 27 jak i Rynek 1.  Klienci udający się do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 7B zdezynfekują dłonie bezpośrednio przed wejściem do biura.
 3. Klienta oraz pracownika bezpośrednio obsługującego klienta obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 4. Uprasza się, aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.
 5. Uprasza się Klientów przychodzących do Urzędu, aby udawali się bezpośrednio do miejsca załatwienia sprawy i nie chodzili po budynku.

Ponadto informuję, że podania w formie papierowej można składać w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w sekretariacie na I piętrze oraz ul. Żeromskiego 27 parter budynku
w Punkcie Podawczym. W związku z powyższym zostały usunięte pojemniki w obu budynkach do których można było składać pisma w ostatnim czasie.


Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie obowiązują określone zasady bezpieczeństwa do których każdy Klient musi się bezwzględnie stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie będzie mogła załatwić sprawy czy uzyskać informacji bezpośrednio od pracownika prowadzącego sprawę.

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i elektronicznego:

(posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym)

 Poniżej podjemy przydatne linki:

 1.  wykaz telefonów  https://www.bip.swiebodzice.pl/wydzialy-urzedu-miejskiego/172
 2. wnioski i formularze dostępne są na stronie: https://www.bip.swiebodzice.pl/ (prawe menu – Informator Interesanta)

Kasa Urzędu pozostaje czynna codziennie od godziny 9. 00 – do godziny 13. 00, natomiast we wtorki kasa jest czynna do 14 00 godziny.

Zaleca się, aby wpłaty w kasie Urzędu dokonywać poprzez terminal płatniczy.

Zachęcamy do uregulowania zobowiązań finansowych w następujący sposób:

 • podatki – za pomocą bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta podanyna Decyzji podatkowej lub na ogólny numer rachunku bankowego BNP Paribas Bank Polska S.A.
 Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270,
 • opłatę z tytułu wieczystego użytkowania terenu oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, jak również z tytułu czynszu dzierżawnego i ratalnej sprzedaży lokali na numer rachunku bankowego BNP Paribas Bank Polska S.A.:
Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003,
 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta podany na zawiadomieniu lub na ogólny numer rachunku bankowego BNP Paribas Bank Polska S.A.:
Nr 23 2030 0045 1110 0000 0418 8830

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do   obowiązujących przepisów. 

Dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do niniejszej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz Miasta Świebodzice
 
Paweł Ozga
 
 
Wykaz ważniejszych telefonów Urzędu Miejskiego w Świebodzicach:
 
Sekretariat Urzędu Miejskiego
 • 74 666 95 18
 • 74 666 95 17

 
Biuro Podawcze ul. Żeromskiego 27
 • 74 666 95 55
 

 
Urząd Stanu Cywilnego 
Kierownik USC
 • 74 666 95 24
Zastępca Kierownika USC
 • 74 666 95 23

 
Wydział Spraw Obywatelskich Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej, Kierownik Wydziału
 • 74 666 95 50
Meldunki
 • 74 666 95 51
Dowody Osobiste
 • 74 666 95 52
Działalność Gospodarcza
 • 74 666 95 53
Roboty Publiczne, Prace Interwencyjne
 • 74 666 95 54

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie zameldowania i zgłoszenie wymeldowania można złożyć za pośrednictwem portalu administracji publicznej:
ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Informacje dotyczące załatwiania spraw przez Internet znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap
 

 
 
Komendant Straży Miejskiej   
 • 74 666 95 93                                                
Funkcjonariusze Straży Miejskiej
 • 74 666 95 92
 • 606 637 542
 • 606 637 548

 Wydział Organizacyjno-Administracyjny
 • 74 666 95 10

 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
 • 74 666 95 25

 
Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej
 • 74 666 95 30

 
Biuro Rady Miejskiej
 • 74 666 95 21

 
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
 • 74 666 95 40

 
Wydział Finansowo-Budżetowy- podatki
 • 74 666 95 66

 
Wydział Egzekucji i Windykacji
 • 74 666 96 38

 
Wydział Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych
 • 74 666 95 32

 
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
 • 74 645 63 07

 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • 74 666 95 11

 
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
 • 74 666 95 71

 
Wydział Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych
 • 74 666 95 32
 
 
 
 
Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 3799

Powrót