Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

WSSE Podstrefa Świebodzice

FIRMY, KTÓRE ZAINWESTOWAŁY W PODSTERFIE ŚWIEBODZICE WSSE „INVEST-PARK”

 1. Vasco Tech: 
  http://vascotech.pl
   
 2. Kelvion Machine Cooling:
  https://pl.kelvion.com/pl/o/polska/kelvion-machine-cooling-sp-z-oo/ 
   
 3. Droper Logistic: 
  http://droper.pl 

 4. Sagepo Refa: 
  http://www.segepo.fr/pl/ 
   
 5. Enwar:
  http://enwar.pl 
   
 6. Isopak:
  http://www.isopakpoland.com 

 

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI

*wypełniając formularz w wersji elektronicznej znaki „o” prosimy zastąpić znakiem „X” (jeśli dotyczy)

INFORMACJA OGÓLNA

Nazwa lokalizacji /miejscowości

 Świebodzice ul. Strefowa

Miasto/gmina

 Miasto Świebodzice

powiat

 świdnicki

województwo

 dolnośląskie

maks. dostępna powierzchnia
(w jednym kawałku)

 8,2253

cena nieruchomości ogółem

 2.714.349,00 zł.

cena nieruchomości za m2

 33,00  zł / m2

wyceniono na podstawie

 *operatu szacunkowego     oszacunku           o……………………………………………………………

numer/ numery działki
wg ewidencji gruntów

 219/4;  510/9; 525; 526

 

 

DANE KONTAKTOWE OFERENTA

 dane właściciela

nazwa/ imię i nazwisko właściciela

 Gmina Świebodzice

adres

 58-160 Świebodzice  ul. Rynek 1

tel.

 74 6669543

fax.

 74 6669509

 

 swiebodzice@swiebodzice.pl

osoba
do kontaktu

 

Sławomir Sprawka 

 

tel.

 74 6669525

 

 

e-mail

slawomir.sprawka@swiebodzice.pl

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

własność

rodzaj własności

 X własność              oużytkowanie wieczyste       owspółwłasność              oużytkowanie         otrwały zarząd        onajem      odzierżawa   oleasing

oinne …………………………………………………………..

ograniczenia własności

Służebność przesyłu gazu wzdłuż granicy działki nr 510/9

 

współwłaściciele

 Nie występują

informacje
o Studium Kierunków
i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego

czy nieruchomość
jest objęta SKiUZP

otak                         X nie                 
otrwa procedura przygotowania/ aktualizacji SKiUZP

tytuł uchwały, data

 

przeznaczenie

 

informacje
o Miejscowym
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego

czy nieruchomość
jest objęta MPZP

 X tak                         onie                
otrwa procedura przygotowania/ aktualizacji MPZP

tytuł uchwały, data

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej w Świebodzicach zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/96/07 Rady Miejskiej             w Świebodzicach z dnia  30 sierpnia 2007 r.

informacje na podstawie MPZP
(jeśli dotyczy)

przeznaczenie

 zabudowa  przemysłowo-usługowa

dopuszczalny procent zabudowy

 90 %

ograniczenia wysokości budynków (m)

 do 100 m npt

szerokość strefa buforowa (m)

 Nie występuje

renta planistyczna

  o tak                       X nie                 
Stawka wg Klasy gruntów:

ograniczenia ekologiczne
np. Obszar Natura 2000

 Nie występuje

charakterystyka

gruntów

kształt działki

 

 X regularny, prostokątny      ozbliżony do prostokąta                
onieregularny                       o……………………………………………….

różnica poziomów terenu (m)

 

klasa gruntów

wraz z powierzchnią (ha)
na podst. ewidencji gruntów

nr działki: 219/4  powierzchnia: 1,3062 ha    klasa gruntu: RIIIa, RIVa,

nr działki: 510/9  powierzchnia: 3,5651 ha    klasa gruntu: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa,

nr działki:     525  powierzchnia: 1,3766 ha    klasa gruntu: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa,

nr działki:     526  powierzchnia: 1,9140 ha    klasa gruntu: RII, RIIIa, RIVa, Bp.    

dotychczasowe/obecne użytkowanie

 Rolnicze

aktualne umowy dzierżawy

 X tak                         onie  dotyczy              
termin obowiązywania umowy: do 31 sierpnia 2015 r.

budynki i zabudowania na terenie

otak, opis: ……….                                                                           nie                

zabudowania mieszkalne
w pobliżu (odległość)

 X tak, opis: zabudowa mieszkaniowa OsiedlaPiastowskiego            onie  

w Świebodzicach w odległości ok. 1 km             

zakłady produkcyjne
w pobliżu lokalizacji (odległość)

 X tak, opis: w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości     onie  

są: GEA POLSKAPROMONT, SEGEPO-REFA, VASCO-TECH, ENWAR, MONEVA POLSKA,            

możliwość powiększenia terenu, bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości (opis)

 

 Nie występuje

 

materiały odpadowe znajdujące się na terenie

otak, opis:……………………………………….                                X nie                 

drzewa/ zadrzewienia/ zakrzaczenia

otak, opis:……………………………………….                                X nie                 

inne obiekty na terenie działki
(rów, droga, słupy, itp.)

 Nie występują

inne przeszkody
na powierzchni terenu

 Nie występują

przeszkody podziemne

 Nie występują

poziom wód podziemnych (m)

(z jakiego dokumentu pochodzą dane)

 

 1,8 ppt

zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych

 

 Nie występują

ryzyko wystąpienia zalań

 Nie występuje

ryzyko wystąpienia wstrząsów podziemnych

 Nie występuje

ryzyko wystąpienia osunięć terenu

 Nie występuje

inne ryzyka

 Nie występują

badania gruntu

informacja o przeprowadzonych badaniach/ ekspertyzach

(tytuł, data)

 

 Opinia geotechniczna, wrzesień 2009 r.

lokalne stawki

podatku

od nieruchomości

od gruntów zw. z prowadzeniem

działalności gosp.

 0,90 zł / m2

od budynków zw. z prowadzeniem

działalności gosp.

 23,00 zł / m2

od budowli

 2 % od wartości budowli

dostępność komunikacyjna

bezpośredni dojazd
do nieruchomości

 1,0 km z drogi krajowej nr 35           0,2 km z drogi wojewódzkiej nr 374

 x(inny): 0,1 km do lądowiska Świebodzice

 x nazwa ulicy : Strefowa

 x rodzaj nawierzchni : asfaltowa

 x szerokość drogi: 9,0 m

uwagi: ……………………………………………………..

**w przypadku braku drogi dojazdowej bezpośrednio do gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury:

terminy realizacji (m-ce),

osiągalne parametry

 

 

szacunkowy koszt rozbudowy

 

kto ponosi koszty rozbudowy

 

odległość gruntu od autostrady

autostrada nr A4. - 30 km,

zjazd w miejscowości: Kostomłoty

 

odległość od drogi krajowej

(jeśli dotyczy)

droga krajowa nr 35 – 1,0 km,

zjazd w miejscowości: Świebodzice

odległość od dworca kolejowego

km:  1,5

odległość od bocznicy kolejowej

km:  1,5                   nazwa miejscowości: Świebodzice

odległość od najbliższego

lotniska międzynarodowego

km:  60                    nazwa miejscowości: Wrocław

odległość od najbliższego

miasta wojewódzkiego

km:  60                    nazwa miejscowości: Wrocław

odległość od najbliższego

portu morskiego

km: 350                   nazwa miejscowości: Szczecin

 

*poniższą informację prosimy uzupełnić na podstawie oświadczeń otrzymanych od poszczególnych gestorów mediów (kopie oświadczeń prosimy dołączyć w postaci załączników)

INFORMACJA O DOSTĘPIE DO MEDIÓW

energia elektryczna

przyłącze przy granicy terenu

otak                         X nie, odległość przyłącza od granicy terenu:  100 m**          

dostępne napięcie (kV)

 20 kV

dostępna moc (MW)

 20 MW

osiągalna moc (MW)

 20 MW

czas oczekiwania na przyłączenie

 9 miesięcy

**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej: stacja transformatorowo-rozdzielcza

terminy (m-ce), osiągalne param.

 Do 9-ciu miesięcy - 18 MW

szacunkowy koszt rozbudowy

 150 tys. zł.

kto ponosi koszty rozbudowy

 Inwestor

gaz

przyłącze przy granicy terenu

otak                         nie, odległość przyłącza od granicy terenu  50 m**          

rodzaj gazu

 Gaz ziemny

 wartość kaloryczna (kj/m3)

 36 000 kJ / Nm3

średnica rury (mm)

 DN 300

wydajność (m3/h)

 5000 m/ h

czas oczekiwania na przyłączenie

 6 miesięcy

**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej: stacja redukcyjno-pomiarowa

terminy (m-ce), osiągalne param.

6 miesięcy -30 000 kJ /Nm3

szacunkowy koszt rozbudowy

100 tys. zł.

kto ponosi koszty rozbudowy

Gestor medium. Inwestor(koszty przyłącza gazowego do nieruchomości)

woda
(przemysłowa
 i pitna)

przyłącze przy granicy terenu

X tak                         onie, odległość przyłącza od granicy terenu …………….m**          

średnica rury (mm)

 160

wydajność na dzień (m3/24h)

 20 m/ h

czas oczekiwania na przyłączenie

 3 miesiące

**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej:

terminy (m-ce), osiągalne param.

 

szacunkowy koszt rozbudowy

 

kto ponosi koszty rozbudowy

 

kanalizacja

przyłącze przy granicy terenu

X tak                         onie, odległość przyłącza od granicy terenu …………….m**          

średnica rury (mm)

 200

wydajność na dzień (m3/dzień)

 40 000

ograniczenie zrzutu ścieków

 Nie występuje

oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

 0,2 km  od nieruchomości

czas oczekiwania na przyłączenie

3 miesiące

**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej:

terminy (m-ce), osiągalne param.

 

szacunkowy koszt rozbudowy

 

kto ponosi koszty rozbudowy

 

 

kanalizacja deszczowa

 

 

 

 

odprowadzenie przy granicy terenu

X tak                         onie, odległość przyłącza od granicy terenu …………….m**          

średnica kanału (mm)

800

zdolność odbioru (l/s)

1495

telekomunikacja

odległość przyłącza od granicy terenu

 

200 m

liczba dostępnych linii analogowych

1

liczba dostępnych linii cyfrowych ISDN

1

czas oczekiwania na przyłączenie

3 miesiące

**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej: Obiekt wyniesiony

terminy (m-ce),

osiągalne parametry

3 miesiące

szacunkowy koszt rozbudowy

 25 tys. zł.

kto ponosi koszty rozbudowy

Gestor medium

podpis osoby sporządzającej informację:  Władysław Gidelski

 

 

 

PROPERTY CHARACTERISTICS

*filling the form in electronic version replace „o” with „X” (if apllies)

GENERAL INFORMATION

Name of location/town

 Świebodzice, Strefowa Street

Town/municipal commune

 Świebodzice Town

district

 Świdnicki

province

 Dolnośląskie

max. area available
(as one piece)

 8,2253

total price of the property

 2.714.349,00 PLN

price for m2

 33,00  PLN / m2

valued based on the

 *valuation survey     ovaluation           o……………………………………………………………

Plot of land number/numbers acc. to land register

 219/4;  510/9; 525; 526

 

 

CONTACT DETAILS OF THE TENDERER

 owner details

name/full name of the owner

Świebodzice Municipal Commune

address

 58-160 Świebodzice  1 Rynek Street

tel.

 74 6669543

fax.

 74 6669509

 

 swiebodzice@swiebodzice.pl

contact person

 

 Sławomir Sprawka

 

tel.

 74 6669525

 

 

e-mail

 sławomir.sprawka@swiebodzice.pl

 

DETAILED INFORMATION

ownership

title type

 X ownership              operpetual usefruct       oco-ownership              ousefruct         opermanent administration        orenting     otenancy  oleasing

oothers…………………………………………………………..

ownersip restrictions

Easement of gas transmission along the boundary of plot No. 510/9

 

co-owners

 None

information on the Land Use Plan

Is the property included in the Land Use Plan

oyes                         X no                 
o the procedure of preparation/updating of the Land Use Plan is taking place

title of the resolution, date

 

Intended use

 

information on the Local Spatial Management Plan

Is the property included in the Local Spatial Management Plan
 

 X yes                        ono                
othe procedure of preparation/updating of the Local Spatial Management Plan is taking place

title of the resolution, date

Local Spatial Management Plan of the area for productive-service development, located in Strzegomska-Przemysłowa Street in Świebodzice, approved by the resolution No. XVII/96/07 of the Town Council in Świebodzice of 30th August 2007.

information based on the Local Spatial Management Plan
 (if applicable)

Intended use

productive-service development

building coverage [%]

 90 %

building height limit (m)

 max. 100 m above ground level

buffer zone (m)

 None

zoning fee

  o yes                       X no                 
Soil Class rate:

ecological restrictions

e.g. Area Natura 2000

 None

land specification

plot shape

 

 X regular, rectangular      o close to rectangular                
oirregular                        o……………………………………………….

differences in land level (m)

 

soil class with area (ha)
acc. to land register

plot No.: 219/4  area: 1,3062 ha   soil class: RIIIa, RIVa,

plot No.: 510/9  area: 3,5651 ha    soil class: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa,

plot No.:     525  area: 1,3766 ha    soil class: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa,

plot No.:     526  area: 1,9140 ha    soil class: RII, RIIIa, RIVa, Bp.     

previous/present usage

 Agricultural purposes

current land tenancy agreements

 X yes                         onot applicable              
the agreement is binding till 31st August 2015.

buildings/other constructions on site

oyes, description: ……….                                            no                

residential buildings nearby (distance)

 X yes, description: residential buildings of Piastowskie Estate ono  

in Świebodzice, about 1 km away          

production plants nearby  (distance)

 X yes, description:                                                      onie  

GEA POLSKAPROMONT, SEGEPO-REFA, VASCO-TECH, ENWAR, MONEVA POLSKA are located in the immediate neighbourhood        

possibility for expansion, immediate neighbourhood (description)

 

 None

 

waste materials on site

o yes, description:……………………………………….                                X no                 

trees/ woodlots/ shrubs bushes

o yes, description:……………………………………….                                X no                 

other objects on site
(ditch, road, poles, etc.)

 None

other ground and overhead obstacles

 None

underground obstacles

 None

underground water level (m)

(source document)

 

 1,8 below ground level

soil and underground water pollution

 

 None

risk of flooding

 None

risk of earth temors

 None

risk of land slide

 None

other risks

 None

soil survey

Information on soil testing/ studies

(title, date)

 

 Geotechnical opinion, September 2009.

local rates of property tax

on land connected with business activity

 0,90 PLN / m2

on buildings connected with business activity

 23,00 PLN / m2

on structures

 2 % of the structure value

accessibility

direct  access to the site

 1,0 km from national road No. 35           0,2 km from regional Road No. 374

 x(other): 0,1 km to the  Świebodzice landing strip

 x street name: Strefowa

 x surface type: asphalt

 x road width: 9,0 m

remarks: ……………………………………………………..

**in case of no direct access road provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure:

time limits for completion (months),

achievable parameters

 

 

estimated cost of the investment

 

who bears the costs of the investment

 

distance to the motorway

motorway No. A4. - 30 km,

exit in: Kostomłoty

 

distance to the national road

(if applicable)

national road No. 35 – 1,0 km,

exit in: Świebodzice

distance to the railway station

km:  1,5

distance to the railway siding

km:  1,5                   name of town: Świebodzice

distance to the international airport

km:  60                    name of town: Wrocław

distance to the capital of province

km:  60                    name of town: Wrocław

distance to the seaport

km: 350                   name of town: Szczecin

 

*the information below should be provided based on declarations received from media administrators (enclose copies of the declarations)

INFORMATION ON ACCESS TO THE MEDIA

electricity

connection point at the boundary

oyes                         X no, distance from the boundary:  100 m**          

voltage(kV)

 20 kV

available capacity (MW)

 20 MW

generating capacity (MW)

 20 MW

time to wait for connection

 9 months

**in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure: distribution transformer station

time limits for completion (months),

achievable parameters

 Max. 9 months - 18 MW

estimated cost of the investment

 150 000PLN

who bears the costs of the investment

 Investor

gas

connection point at the boundary

oyes                         X no, distance from the boundary:  50 m**          

kind of gas

 Natural gas

calorific value (kj/m3)

 36 000 kJ / Nm3

pipe diameter (mm)

 DN 300

capacity (m3/h)

 5000 m/ h

time to wait for connection

 6 months

** in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure: reduction and measuring station

time limits for completion (months),

achievable parameters

6 months - 30 000 kJ /Nm3

estimated cost of the investment

100 tys. zł.

who bears the costs of the investment

Media administrator, Investor (cost of gas connection to the site)

water
(industrial and drinking)

connection point at the boundary

X yes                         o no, distance from the boundary ………….m**          

pipe diameter (mm)

 160

capacity per day (m3/24h)

 20 m/ h

time to wait for connection

 3 months

** in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure:

time limits for completion (months),

achievable parameters

 

estimated cost of the investment

 

who bears the costs of the investment

 

sewage discharge

connection point at the boundary

X yes                         o no, distance from the boundary ………….m**                      

pipe diameter (mm)

 200

capacity per day (m3/24h)

 40 000

sewage discharge limit

 None

sewage treatment plant on site or in immediate neighbourhood

 0,2 km  away

time to wait for connection

3 months

** in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure:

time limits for completion (months),

achievable parameters

 

estimated cost of the investment

 

who bears the costs of the investment

 

 

storm water drainage

 

 

 

drainage point at the boundary

X yes                         o no, distance from the boundary ………….m**                          

channel diameter (mm)

800

collection capacity (l/s)

1495

telecommunication

connection point - distance from the boundary

 

200 m

number of available analogue lines

1

number of available ISDN lines

1

time to wait for connection

3 months

** in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure: Remote terminal

time limits for completion (months),

achievable parameters

3 months

estimated cost of the investment

 25 000PLN

who bears the costs of the investment

Media administrator

prepared by:  Władysław Gidelski

 

Powrót