Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Zapytaj Burmistrza

Zdjęcie Artykułu

PYTANIE 2663: Imię/NICK: Mieszkaniec

Opublikowano: 26-07-2019
Panie Burmistrzu, na jaka podstawę prawną powołuje się ZWiK oraz pan nakazując mieszkańcom podpisanie "dobrowolnej" umowy na odprowadzanie wód opadowych? Proszę o odpowiedz zawierająca odpowiednie paragrafy. Z góry dziękuje.

 

ODPOWIEDŹ:

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że kwestie dotyczące opłaty za odprowadzanie wód opadowych reguluje Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 270 ust. 11, art 271 ust. 1 pkt.3a, ust. 4 pkt. 1, art. 272 ust.5, art. 274 pkt. 5 lit.a (Dz.U. 2017 poz. 1566). Natomiast podstawę prawną zawarcia umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych statuują przepisy art. 353 § 1 1 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, dalej jako k.c.). Przewidziana na gruncie powyższych przepisów zasada swobody umów pozwala stronom kontraktu kształtować jego treść w sposób, ograniczony jedynie przepisami prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym (nie przewidującym odstępstw od obowiązującej regulacji), zasadami współżycia społecznego - normami mającymi wymiar etyczny (art. 5 k.c.) oraz właściwością (naturą) kreowanego w drodze umowy zobowiązania.

Celem umowy jest przede wszystkim określenie wzajemnych praw i obowiązków stron takiego kontraktu związanych z realizacją usługi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, jak również - przed jej podpisaniem - zgłoszenie przez przyszłego odbiorcę usług tut. Zakładu zastrzeżeń np. w zakresie powierzchni z której wody będą odprowadzane lub innych czynników rzutujących na zakres usługi.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 427

Powrót