Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Zapytaj Burmistrza

Zdjęcie Artykułu

PYTANIE 2731: Imię/NICK: COWiD 19

Opublikowano: 03-04-2020
Panie Burmistrzu proszę o podjęcie działań zmierzających do zamknięcia placów zabaw, boisk itp. Pomimo tego że mamy stan epidemii młodzież i dzieci się tam spotykają i nic sobie nie robią zagrożenia oraz próśb władz lokalnych i mediów. Dla ułatwienia działań w tym temacie podam przepisy na podstawie których można to sprawnie zrobić i egzekwować: ustawa o samorządzie gminnym; art. 40 ust 3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. ust. 4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. art 41 ust 2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia. 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. oraz art 54 kodeksu wykroczeń: Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Panie Burmistrzu działajmy szybko i zdecydowanie, bądźmy mądrzy przed szkodą. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że place zabaw, za które odpowiada ZGK Świebodzice Sp. z o.o. zostały zamknięte. Po spotkaniu ze sztabem kryzysowym, które odbyło się 12 marca br. podjąłem decyzję, aby wszystkie siłownie zewnętrzne należące do OSiR – u również zostały zamknięte (siłownia w parku oraz plac do streetworkout’u - obok boiska ORLIK na Osiedlu Piastowskim). Ponadto od dnia 13 marca br. do odwołania zamknięte pozostają wszystkie obiekty sportowe w mieście. Dokładam wszelkich starań, aby mieszkańcy miasta stosowali się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. O przypadkach nieprzestrzegania obowiązujących procedur i przepisów uprzejmie proszę informować straż miejską lub funkcjonariuszy komisariatu policji.

 

 

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga

Burmistrz Miasta Świebodzice

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 539

Powrót