Park Historyczny przy ul. Łącznej 49 | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu widoczny jest park przy ul. Łącznej

Park Historyczny przy ul. Łącznej 49

Opublikowano: 22-04-2020
Trwają prace na terenie parku przy ul. Łącznej 49, które są związane z unijnym projektem pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Głównym założeniem projektu zagospodarowania parku jest przywrócenie dawnych walorów kompozycyjnych parku. Nowy układ komunikacyjny jest oparty o istniejący historyczny układ ścieżek. Główna oś kompozycyjna to ścieżka prowadząca od głównej bramy do budynku mieszkalnego. Projekt wprowadza gatunki drzewostanu, krzewów, bylin, roślin pnących itp., które występowały w pierwotnej kompozycji terenu oraz renowację istniejących trawników. Obecnie na terenie parku trwają nasadzenia roślin oraz budowa ścieżek. Następnie zostaną zamontowane ławki i stojak na rowery. Inwestycja zostanie zakończona do końca czerwca bieżącego roku.

 

Wydział PK


Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" nr POIS.02.05.00-00-0085/16

Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

loga unijne

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1635

Powrót