Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle

Praca Urzędu Miejskiego

Opublikowano: 22-04-2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mając na względzie bezpieczeństwo naszych Mieszkańców i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się konronawirusa uprzejmie informujemy, że:

Urząd do odwołania nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi Klientów za wyjątkiem:

 1. Urzędu Stanu Cywilnego – załatwia sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 2. Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej – załatwia sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 3. Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów – załatwiają sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.


Ponadto informujemy, że w Urzędzie obowiązują określone zasady bezpieczeństwa do których każdy Mieszkaniec musi się bezwzględnie stosować.
W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie będzie mogła załatwić sprawy czy uzyskać informacji bezpośrednio od pracownika prowadzącego sprawę.

W budynkach Urzędu zostały utworzone punkty informacyjne znajdujące się na parterze, ul. Rynek 1 oraz ul. Żeromskiego 27 czynne w godzinach pracy Urzędu, natomiast Kasa Urzędu czynna jest codziennie od godziny 9 00 – do godziny 13 00 we wtorki Kasa jest czynna do godziny 14 00.

Na parterze Urzędu przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Żeromskiego 27 ustawione są pojemniki, do których można składać pisma (nie potwierdzamy ich złożenia). Wszystkim pismom złożonym do pojemników w danym dniu zostanie nadana pieczęć wpływu z danego dnia. Prosimy o zaufanie.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

e -mail ogólny: swiebodzice@swiebodzice.pl

e PUAP : (posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym)

platforma e-urząd: https://eurzad.swiebodzice.pl/ (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego)

Ponadto Mieszkańcy miasta mogą załatwić sprawy:

(prawe menu – Informator Interesanta)

Ponieważ Kasa w Urzędzie czynna jest w określonych godzinach, w celu ograniczenia kontaktów zachęcamy do uregulowania zobowiązań finansowych w następujący sposób:

 1. podatki – za pomocą bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta podany na Decyzji podatkowej lub na ogólny numer rachunku bankowego BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270,

 2. opłatę z tytułu wieczystego użytkowania terenu oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, jak również z tytułu czynszu dzierżawnego i ratalnej sprzedaży lokali na numer rachunku bankowego BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003,

 3. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta podany na zawiadomieniu lub na ogólny numer rachunku bankowego BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Nr 23 2030 0045 1110 0000 0418 8830


Wpłaty w kasie Urzędu przyjmowane będą poprzez terminal płatniczy.

Sekretariat Urzędu Miejskiego tel. 74 6669 518 oraz 74 666 9517

Urząd Stanu Cywilnego Rynek 1, tel. (74) 666-95-24;

Kierownik USC Aleksandra Szymecka (74) 666-95-23;

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Wydział Spraw Obywatelskich Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej, ul. Żeromskiego 27,

Kierownik Wydziału Wojciech Orzel (74) 666-95-50;
Meldunki (74) 666-95-51;

Dowody Osobiste (74) 666-95-52;

Działalność Gospodarcza (74) 666-95-53;

Roboty Publiczne, Prace Interwencyjne (74) 666-95-54.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie zameldowania i zgłoszenie wymeldowania można złożyć za pośrednictwem portalu administracji publicznej - ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw przez internet znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Komendant Straży Miejskiej (74)666-95-93

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej (74)666-95-92, 606-63-75-42, 606-63-75-48

Pozostałe Wydziały w Urzędzie Miejskim:

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

74 666 95 10                               

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

74 666 95 25

Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej

74 666 95 30

Biuro Rady Miejskiej

74 666 95 21

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

74 666 95 40

Wydział Finansowo-Budżetowy- podatki

74 666 95 66

Wydział Egzekucji i Windykacji

74 666 96 38

Wydział Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych

74 666 95 32

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

74 645 63 07

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej

74 666 95 50

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

74 666 95 11

 

Apelujemy również, by zachować zdrowy rozsądek oraz podstawowe zasady ostrożności. Pamiętajmy, by dzieci i osoby starsze pozostały w domach, a każdy mieszkaniec pamiętał o unikaniu miejsc, gdzie znajdują się największe skupiska ludzi.

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wszelkie informacje o koronawirusie znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do niniejszej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźbą rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Za utrudnienia przepraszamy 

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 2657

Powrót