Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Napis ngo.pl na pomarańczowym tle

Pakiet pomocowy dla NGO-sów

Opublikowano: 30-04-2020
Mając na względzie jak ważny w życiu każdej społeczności jest trzeci filar, burmistrz miasta Paweł Ozga przygotował pakiet pomocowy dla NGO. Skorzystać z niego będą mogły wszystkie organizacje działające w mieście, a jest ich obecnie ponad 30.

- Jak ważne w życiu każdego miasta są organizacje pozarządowe widzimy codziennie, biorąc udział w realizowanych przez nie działaniach edukacyjnych, rekreacyjnych, czy sportowych. Jestem niezwykle dumny, że również w tym trudnym i wymagającym czasie, przedstawiciele wielu świebodzickich NGO-sów, ruszyli bez wahania do pomocy służbom i mieszkańcom mierzącym się z epidemią COVID-19. Myślę, że nie tylko ja jestem im za to ogromnie wdzięczny. - podkreśla burmistrz miasta Paweł Ozga. - Jednak dzisiaj organizacje pozarządowe, które zazwyczaj śpieszą z bezinteresowną pomocą i ogromnym wsparciem innym, dzisiaj same go potrzebują. Dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, które mogą je wspomóc na miarę możliwości gminy.- wyjaśnia.

Pakiet został opracowany w oparciu o bieżące potrzeby i zagrożenia w działaniu podmiotów, wywołane panującą epidemią COVID-19 oraz trudnościami jakie napotkają podczas wznawiania działań.

  1. W przypadku zawieszenia działalności, w szczególności wynikającej z rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz zaleceń Wojewody Dolnośląskiego, organizacje wynajmujące lokale gminne, będą mogły wnioskować o zwolnienie z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań.
  2. Po zakończeniu obostrzeń i wznowieniu działalności przez okres tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, organizacje o których mowa w punkcie 1 zostaną zwolnione z 50-proc. czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące - będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy. Zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek organizacji.
  3. Organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego mogą ubiegać się o zastosowanie preferencji  w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Celem zapewnienia ciągłości współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Świebodzice, burmistrz zdecydował, że umowy na realizację zadań publicznych zostaną podpisane. Środki w ramach umowy zostaną przekazane sukcesywnie w miarę likwidowania ograniczeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii, po złożeniu przez przedstawicieli organizacji zaktualizowanych harmonogramów działań. Ponadto każde podanie o zmianę terminu realizacji zadania w obrębie bieżącego roku kalendarzowego, będzie rozpatrywane indywidualnie i w miarę możliwości pozytywnie.
  5. Burmistrz zadeklarował także, że skieruje apel do właścicieli nieruchomości, wynajmujących lokale organizacjom pozarządowym o solidarność w czasie kryzysu i zmniejszenie wysokości pobieranych czynszów na okres epidemii.

Ponadto organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Pomoc realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. Wszystkie informacje, regulaminy i wnioski można pobrać ze strony: https://swidnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje.

W ramach świadczonej pomocy zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, aby kontaktowali się bezpośrednio z Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej tut. Urzędu Miejskiego pod numerem: (74) 666-95-71, celem uzyskania informacji, porad lub wyjaśnień w kwestiach związanych z funkcjonowaniem w czasie epidemii i po jej ustąpieniu.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1657

Powrót