Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ZAWIADOMIENIE

Opublikowano: 04-05-2020
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Świebodzice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z powyższym Gmina Świebodzice planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świebodzice. Kosztami kwalifikowanymi zadania tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.                  W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Deklarację o przystąpieniu do programu usuwania azbestu należy złożyć w terminie do 15 maja 2020  r.  

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mając na względzie bezpieczeństwo naszych Mieszkańców i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się konronawirusa uprzejmie informujemy, że Urząd do odwołania nie prowadzi bezpośredniej obsługi Klientów.

W związku z powyższym na parterze Urzędu przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Żeromskiego 27 ustawione są pojemniki, do których należy złożyć przedmiotowe deklaracje. (nie potwierdzamy ich złożenia). Wszystkim deklaracjom złożonym do pojemników w danym dniu zostanie nadana pieczęć wpływu z danego dnia. Prosimy o zaufanie.

Przedmiotowe deklaracje można również złożyć poprzez:

e -mail ogólny: swiebodzice@swiebodzice.pl

e PUAP : (posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym)

platforma e-urząd: https://eurzad.swiebodzice.pl/ (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego)

 

UWAGA

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Świebodzice o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Świebodzice nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego pod numerem tel. 74 666 98 15.

 

Ikona pdfDeklaracja przystąpienia do programu usuwania wyrobów zawierających azbestu., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [388.00 KB]

Ikona docxDeklaracja przystąpienia do programu usuwania wyrobów zawierających azbestu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [10.42 KB]

Autor: Wudział GNZ

Liczba wyświetleń: 1373

Powrót