Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo Policja

Zostań policjantem w Powiecie Świdnickim

Opublikowano: 20-05-2020
Na prośbę Komendy Powiatowej Policji informujemy o trwającym naborze kandydatów do służby w Policji. Propozycja jest skierowana do osób, które stoją przed wyborem swojej ścieżki kariery zawodowej. Dzięki przemyślanym krokom można znaleźć pracę dającą zadowolenie i dobre warunki finansowe. Takie możliwości daje praca w Policji.
Zawód policjanta to gwarancja stabilnej służby, perspektywa awansu i rozwoju zawodowego oraz sposobność wykonywania zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Dlatego wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji. Niewątpliwie ważna jest pensja, która dla młodego policjanta zaraz po szkole wyniesie 3880 złotych netto. Obecnie w komisariacie Policji w Świebodzicach są dwa wolne stanowiska pracy.
płace
Kandydat do służby w Policji musi spełniać następujące wymagania:
 • mieć obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane służbą w Policji, spełniające wymogi formalne proszone są o przesłanie pocztą kompletu następujących dokumentów:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
 • kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.


W związku z epidemią do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, wyłącznie drogą pocztową. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie ich na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

Zespół Kadr

ul. Jagiellońska 23

58-100 Świdnicy

 

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji www.policja.pl

oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu www.dolnoslaska.policja.gov.pl

 

Więcej informacji znajduje się pod adresem poniżej na stronie Policji Dolnośląskiej: https://tiny.pl/77lw4

 

 

                                                                                                    

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1020

Powrót