Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wyjaśnienie dotyczące Niepublicznego Przedszkola Koniczynka

Opublikowano: 21-05-2020
W nawiązaniu do wypowiedzi radnych Rady Miejskiej Klubu Wspólne Świebodzice wygłoszonych na sesji Rady Miejskiej dnia 18 maja 2020 r. dotyczących dalszego funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego Koniczynka w Świebodzicach pragnę wyjaśnić rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem placówki, następującą kwestię:
  • Pani Katarzyna Tomańska prowadzi w/w przedszkole w lokalu będącym własnością Gminy Świebodzice,
  • umowa najmu z Gminą Świebodzice zawarta była na okres 10 lat i obowiązywała do dnia  3 maja 2020 r. (a nie na czas nieokreślony),
  • aneksem do umowy przedłużono umowę najmu jedynie do dnia 31 sierpnia 2020 r., tj. zakończenia roku szkolnego 2019/2020 r.

      Pani Katarzyna Tomańska miała pełną świadomość, że umowa najmu nie zostanie przedłużona z uwagi na fakt, że gmina w tym lokalu zamierza utworzyć placówkę publiczną (do roku 2000 funkcjonowało w tym obiekcie przedszkole publiczne). W tym momencie działanie jednostronne  Katarzyny Tomańskiej dot. przedłużenia umowy najmu, nie znajduje oparcia w świetle obowiązujących nas przepisów prawa.  Poinformowano Panią Katarzynę Tomańską, aby podjęła działania zmierzające do przeniesienia od 1 września 2020 r. dzieci do innego obiektu. W nawiązaniu do tych informacji w miesiącu lutym br. Pani Tomańska  przekazała informację Komisji Oświaty i Wychowania podczas jej wizytacji w przedszkolu, że dysponuje już nowym lokalem.

      Chciałbym podkreślić, że gmina nie likwiduje Przedszkola Niepublicznego Koniczynka, bo nie ma takich możliwości prawnych. Nie jest jego organem prowadzącym, a tylko ten organ może dokonać likwidacji.

     Pragnę poinformować, że w sytuacji panującej pandemii COVID -19, nie funkcjonowały żadne placówki oświatowe. Nauczanie odbywało się zdalnie. Nie było możliwości wstępu na placówki oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w organizacji pracy szkół i przedszkoli.

      Trudno zatem było przenosić dzieci z przedszkola Koniczynka do innych placówek i organizować kształcenie i opiekę  kiedy one w tym czasie nie uczęszczały do przedszkola i nie wiadomo było kiedy powrócą.

       Ponadto informuję, że zaproponowany przeze mnie harmonogram działań związanych z przejęciem budynku, remontem placówki i ponownym uruchomieniem jest w moim przekonaniu najbardziej optymalny i racjonalny.

     Mając powyższe na względzie pragnę zaznaczyć, że wszystkim moim działaniom związanym z zapewnieniem opieki dzieciom, zawsze kierowałem się ich dobrem. Chciałbym wszystkim zapewnić jak najbardziej optymalne warunki pobytu w placówkach.

Paweł Ozga

 Burmistrz Miasta Świebodzice

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 606

Powrót